Kurs i obuka za menadžera protokola

U principu, poslove za koje je menadžer protokola zadužen može da obavlja apsolutno svako ko to želi, ali primarno mora da poseduje dovoljno znanja i to upravo onih koja svim zainteresovanima specijalizovana obuka i kurs za menadžera protokola i omogućuje da steknu. Za vođenje nastave zaduženi su vrhunski stručnjaci sa dugogodišnjim radnim iskustvom, tako da smo uvereni da će svaki polaznik savladati svaki segment nastavnog programa i ubrzo moći, kao sertifikovani menadžer protokola da pronađe zaposlenje u struci.

Zainteresovani treba da se prijave prvo za praćenje ovog kursa, a što mogu da urade na nekoliko načina, to jest ili da našu najbližu poslovnicu kontaktiraju putem telefona ili da lično dođu i na taj način se prijave. Uz to, dozvoljeno im je i da na mail Pbrazovnog centra Akademije Oxford pošalju sve potrebne informacije, a što izuzev njihovog imena i prezimena, odnosno datuma rođenja, uključuje i kontakt podatke.

Posebno je važno da naglasimo i to da je u našoj ponudi kako onlajn kurs i obuka za menadžera protokola, tako isto i nastava koja se fizički organizuje u sklopu naših poslovnica. A predviđeno je da polaznici, kada donesu odluku gde će da prate predavanja, to jest na koji način, odluče i da li će to učiniti putem individualne ili grupne, te poluindividualne nastave.


Za svaku od navedenih tipova edukacije postoji određenje vezano za broj osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, pa tako individualnu prati samo jedan prolaznik, grupnu njih četvoro do osmoro, a dvoje ljudi prisustvuje poluindividualnom tipu edukacije.

Isto tako je jasno definisan i princip njihove organizacije, stim da se nastava u grupi sprovodi tako da institucija organizatora, to jest njena ovlašćena lica definišu apsolutno svaki segment, to jest određuju termine održavanja, kao i tačnu dinamiku. A kada je u pitanju datum početka nastave u grupi, tu postoji uslov koji mora da bude ostvaren pre nego što se odredi datum, a vezan je za kreiranje grupe. Sobzirom na to da je definisan tačan broj osoba koje mogu da budu prisutne u grupi, to se i zahteva da se najmanje četvoro njih prijavi sa željom da prati nastavu na ovaj način. Onog trenutka kada se sve to bude definisalo, ovlašćeno lice institucije organizatora ima obavezu da ponaosob obavesti svakoga ko je prijavu pre toga izvršio.

Ukoliko se neko bude opredelio da nastavu prati putem individualne ili poluindividualne, treba da zna da se one sprovode na potpuno isti način, a da je on primarno podređen zahtevima polaznika. Ustvari to znači da će se svako od njih precizno dogovoriti sa nadležnim licem u našoj poslovnici u kojoj se i prijavljuje i oko datuma kada će ona vrste nastave koju je izabrao da pohađa početi, ali i oko dinamike sprovođenja predavanja, kao i oko tačnih termina.Kako se na zahtev klijenata sprovodi i takozvana korporativna obuka i kurs za menadžera protokola, to je predviđeno da naša institucija maksimalno ostvari zahteve svakoga od njih, odnosno da nastavu za zaposlene organizuje upravo onako kako konkretnom klijentu bude odgovaralo. Napominjemo da se ova posebna vrsta edukacije može organizovati na svaki od načina koji je namenjen i za pojedinačne polaznike, ali isto tako može da bude sprovedena i u prostorijama kompanije koja želi da njeni zaposleni postanu sertifikovani menadžeri protokola.

Kurs i obuka za menadžera protokola - program i plan nastave

Da bi osoba koja želi da se sertifikuje za menadžera protokola mogla taj posao da obavlja onako kako treba, na prvom mestu mora da bude upoznata sa svim obavezama koje konkretno radno mesto obuhvata. A upravo od toga i počinje specijalizovana obuka i kurs za menadžera protokola, tako da profesori na samom početku objašnjavaju koje sve veštine treba da poseduje neko ko želi da se tim poslom bavi, odnosno koja znanja će steći za vreme trajanja edukacije.

Nakon toga će im biti detaljno objašnjeno od kada se primenjuju pravila protokola, odnosno šta se generalno pod pojmom protokola podrazumeva. A zatim će predavači svoju pažnju da usmere na sva ona pravila koja se u poslovnom okruženju ovog tipa primenjuju, te će prisutne upoznati i sa osnovnim principima protokola. Posle toga je predviđeno da se govori o različitim konvencijama koje su priznate na međunarodnom nivou, a na osnovu kojih se protokol generalno i definiše, pa će prisutnima pojasniti i kako funkcioniše komunikacija u protokolu.

Predviđeno je da svi prisutni steknu osnovna znanja vezana i za verbalnu i za takozvanu neverbalnu komunikaciju, a naročita pažnja će biti posvećena i konfliktnim situacijama, kako bi svaki polaznik naučio na koji način se upravlja konfliktima, to jest kako se pristupa rešavanju različitih problema koji mogu da se jave u toj situaciji.

Kurs i obuka za menadžera protokola će takođe obraditi i teme koje se odnose na takozvani bilateralni dogovor, odnosno na protokol koji se u tom slučaju primenjuje, ali će biti obraćena pažnja i na takozvani multilateralni dogovor, pa će prisutni moći da nauče i na koji način se nastupa prilikom takvih susreta.

Osobe koje žele da postanu sertifikovani menadžeri protokola moraju poznavati sve segmente koji se odnose na organizaciju događaja, odnosno treba da budu upoznati sa svim pripremnim aktivnostima koje se moraju izvršiti neposredno pre toga. U tom segmentu obuke će im predavači omogućiti da prisustvuju i vežbama, tako da u skladu sa informacijama koje dobiju od profesora svi prisutni treba da pristupe organizaciji konkretnog događaje. Napominjemo da kada se organizuje korporativna obuka i kurs za menadžera protokola na zahtev zainteresovanog klijenata, ovaj deo edukacije može da bude u potpunosti prilagođen oblasti poslovanja klijenta, a sa glavnim ciljem da njegovi zaposleni na što jednostavniji način usvoje predviđena znanja.

Isto tako će biti reči i o postupku izbora prostora u kome bi događaj trebalo da bude održan, ali i o smernicama koje je neophodno ispoštovati kako bi se baš taj prostor adekvatno pripremio za određeni događaj. Naravno da će prisutni biti upoznati i sa načinom pribavljanja finansijskih sredstava, odnosno sa izradom plana nekog događaja. A uz to, menadžer protokola je zadužen da vrši kontrolu osoba koje će biti zadužene za sprovođenje događaja, te da na maksimalno profesionalan način odgovori na različite vrste zahteva koje učesnici nekog događaja mogu da iznesu.

Još jedan od uslova koji mora apsolutno da ispuni sertifikovani menadžer protokola jeste da poseduje lepe manire, odnosno da zna na koji način treba da se ponaša u konkretnoj prilici, tako da će se kurs i obuka za menadžera protokola usmeriti i na upoznavanje prisutnih sa svim pravilima poslovnog bontona, ali i poslovnog protokola. Svaki polaznik će da nauči i kako treba da se ponaša ukoliko prisustvuje poslovnom ručku ili nekoj svečanoj večeri, te ako je eventualno organizovan kraći poslovni susret. Naravno da će predavači govoriti i o obavezama koje jedan profesionalac ima na svom radnom mestu, a vezano za ponašanje prema poslodavcima, kolegama ili poslovnim partnerima.

Poseban deo ove edukacije uključuje i upoznavanje svih prisutnih sa pravilima elektronske komunikacije, ali i uopšteno sa smernicama koje je potrebno ispoštovati ukoliko se pristupa korespondenciji u pisanom obliku. Polaznici će biti upoznati i sa različitim međunarodnim običajima u okviru protokola, a naučiće i kako se komunicira sa osobama iz različitih društvenih staleža.

Gde se održava kurs i obuka za menadžera protokola i kada?

U svakoj poslovnici institucije organizatora u kojoj postoje realni uslovi za to, to jest u kojoj prijavu izvrši dovoljan broj polaznika, se sprovodi obuka i kurs za menadžera protokola. Idući u korak sa svetskim trendovima u oblasti obrazovanja, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i online edukaciju, a osobe koje su za nju zainteresovane moraju imati računar, sobzirom na to da se mora instalirati i posebna vrsta softvera, kako bi nastava mogla biti organizovana onako kako nalažu pravila.

Ali su pored toga u ponudi tri načina pohađanja nastave, uzevši u obzir da se izuzev grupne, organizuje i individualna, kao i polu individualna edukacija. Naravno, broj osoba koje bi trebalo svakoj od njih da prisustvuju je različit, a svi koji su zainteresovani će prilikom zvaničnog upisa da budu informisani i o svim onim detaljima koji se najpre odnose na termine održavanja, a zatim i na dinamiku po kojoj će se predavanja sprovoditi.

Prilično slobodan princip organizacije podrazumeva individualni, kao i poluindividualni kurs i obuka za menadžera protokola, a te vrste nastave su namenjene za jednog, odnosno za dvoje polaznika u isto vreme, za razliku od grupne nastave, koju može da prati najviše osmoro, a najmanje četvoro ljudi.

Dakle, kada se neko opredeli za nastavu u paru ili individualnu, on praktično odmah treba i da se dogovori sa predstavnikom institucije organizatora oko svega što je vezano za organizaciju i to naravno uz konsultacije sa nadležnim profesorom. Podrazumeva se da osim o tačnom datumu kada će ili individualna ili poluindividualna nastava početi, isto tako treba da definišu i dinamiku prema kojoj će se predavanja organizovati, kao i termine.

A kod grupne nastave, nadležno lice u poslovnici organizatora ima obavezu da sve to odredi, a posle toga će svakoga koji je prethodno izabrao da nastavu prati u grupi i zvanično se prijavio, to jest upisao, da precizno obavesti kada će da počne grupna obuka i kurs za menadžera protokola, odnosno koliko će da traje, budući da se određuje i dinamika, te isto tako u kojim terminima će polaznici pratiti predavanja.

U situaciji kada predstavnici neke kompanije žele da edukuju svoje zaposlene i omoguće im da pohađaju ovu edukaciju, sprovodi se takozvana korporativni kurs i obuka za menadžera protokola. Kao i kod individualne, odnosno poluindividualne nastave, prilično je slobodan princip njene organizacije, ali moramo naglasiti da prilikom dogovora, predstavnik institucije klijenta i institucije organizatora svakako treba da se usaglase i oko mesta održavanja, budući da se korporativna nastava može sprovesti i online i u prostorijama jedne od naših poslovnica, ali i tamo gde bude definisao klijent.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za menadžera protokola?

U ponudi je kako online kurs i obuka za menadžera protokola, isto tako i ona vrste nastave koja se smatra klasičnom, a kada se predavanja sprovode širom Srbije, to jest u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo, odnosno u poslovnicama u kojima se dovoljan broj osoba bude prijavio.

Za oba tipa nastave koja su u ponudi je pravilo da se sprovode na jedan od tri načina, to jest u grupi, u paru ili za pojedinačnog polaznika (grupna, poluindividualna i individualna nastava). Dakle, svaki pojedinačni polaznik ima apsolutno pravo da izabere na koji način će pratiti predavanja, a u skladu sa tim se definišu i termini, ali i dinamika, to jest trajanje, kao i datum početka.

Najrigorozniji je svakako princip po kome se sprovodi grupna obuka i kurs za menadžera protokola, jer se tada primarno zahteva da svaki prijavljeni pričeka da se ostvari osnovni uslov za njen početak, to jest da se formira grupa u kojoj mora da postoji minimalno četiri osobe. Naglašeno je da maksimalno 8 ljudi može da prati nastavu u grupi, a predstavnik institucije organizatora odmah po oformljenju grupe definiše datum kada će nastava da počne, te određuje termine i dinamiku održavanja predavanja. Istaknuto je da ne može doći do izmene ni termina, a ni datuma početka, kao ni dinamike, ako to bude zahtevao neki polaznik, pa se iz tog razloga savetuje da svako pre prijavljivanja i upisivanja dobro razmisli u kojoj meri mu takav princip organizacije odgovara.

Nasuprot tome, individualni kurs i obuka za menadžera protokola, koji podrazumeva potpuno isti način sprovođenja kao i nastava namenjena za dve osobe, odnosno poluindividualna. A on je izuzetno slobodan, te je maksimalno podređen potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog polaznika. Ističemo da svako ko želi predavanja da prati na jedan od tih načina, svakako ima mogućnost da to učini u terminima u kojima mu najviše odgovara, a prijavljeni će se sa svojim profesorom kao i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovoriti ne samo o tačnim terminima, nego i o dinamici po kojoj će časovi da budu organizovani, ali i o datumu početka.

Slobodno možemo da kažemo da se i korporativna obuka i kurs za menadžera protokola sprovodi na način koji je gotovo isti kao prethodno opisani, budući da se tom prilikom predstavnik kompanije koja je zainteresovana za tu vrstu edukacije, o svakom segmentu sprovođenja nastave dogovora direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od naših poslovnica.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za menadžera protokola?

Oko mesec dana će da traje grupna obuka i kurs za menadžera protokola, sobzirom na to da je 50 školskih časova, koliko je predviđeno aktuelnim nastavnim programom raspoređeno tako. Kada bude bila tačno utvrđena dinamika održavanja, o tome će svaki pojedinačni polaznik dobiti informaciju. Napominjemo da ovi podaci važe isključivo za rad u grupi, budući da u tom slučaju organizator treba da odredi ne samo dinamiku, to jest trajanje nastave, nego i termine, kao i datum početka, a svakako će o tome obavestiti detaljno sve prijavljene. Ali on sve to može da učini po formiranju grupe, to jest kada se najmanje 4 osobe bude zvanično prijavilo za praćenje baš tog tipa nastave.

A ako nekoga bude interesovao ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka za menadžera protokola mora imati na umu da tada prijavljeni dinamiku, ai i sve pstalo definiše sa predstavnikom naše institucije, kao i sa nadležnim predavačem, tako da će tada i biti informisan o trajanju izabrane vrste edukacije.

Isto se odnosi i na korporativnu obuku, jer tada zvanično ovlašćeno lice kompanije koja želi da njeni zaposlenici prate nastavu, treba svaki detalj da definiše sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova - menadžer protokola

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje