Kurs i obuka za menadžera restorana

Za sve one osobe koje su zainteresovane da rade u oblasti ugostiteljstva, a koje smatraju da znaju dobro da upravljaju osobljem, svakako je jedno od najboljih zanimanja i menadžer restorana. Obuka i kurs menadžera restorana koji Akademija Oxford organizuje u celoj zemlji je idealan način da svi zainteresovani steknu validnu diplomu, te da uskoro pronađu i zaposlenje, budući da svaki restoran zahteva i dobrog menadžera.

Mogućnost za upis je otvorena u toku cele godine, a svi zainteresovani mogu da se prijave ili preko mejla navedene institucije ili lično u njenim prostorijama i to u bilo kojoj od preko njih 30.

Iako bi trebalo da menadžer restorana bude izrazito komunikativna osoba, koja poseduje odlične organizacione sposobnosti, te uz to je poželjno i da bude posebno sistematičan, ne postoji praktično nijedan poseban zahtev za one kandidate koje interesuje kurs i obuka menadžera restorana, osim što pre toga moraju da najmanje steknu osnovno obrazovanje.


Uzevši u obzir da prilikom upisa kandidati koji su izvršili prijavu, moraju da potpišu i zvaničan ugovor sa organizatorom, zahteva se svakako da budu lično prisutni i da tom prilikom donesu važeći lični dokument u kome mora da postoji i fotografija, to jest ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Naravno, neko ko poseduje biometrijski lični dokument, svakako je obavezan da tada ima i očitan konkretan dokument, a sve u skladu sa pravilima koja su vezana za njegovo korišćenje.

Nastava se održava u prostorijama one poslovnice koju prijavljeni kandidat odabere, a svako ko bude prisustvovao časovima i to na 100 procenata njih, automatski stiče uslov da izađe na ispit koji ga vodi do sticanja sertifikata za menadžera restorana.

A obuka i kurs menadžera restorana podrazumeva individualnu, to jest takozvanu nastavu jedan na jedan, odnosno grupnu. U grupama može biti najmanje četvoro, tako da se i zahteva prijavljivanje najmanjeg broja njih da bi taj tip obuke mogao da počne. Kod grupne nastave isključivo Akademija Oxford donosi odluku o dinamici i terminima u kojima predavanja treba da se održe, dok je način organizovanja individualne nastave takav da svaki pojedinačni polaznik treba da sa ovlašćenim predavačem dogovori ove detalje.Onaj polaznik koji bude sa uspehom položio ispit za proveru znanja je dužan da, neposredno pre izrade sertifikata obavezno priloži ličnu kartu, odnosno ugovor koji je sa organizatorom potpisao, a u toj dokumentaciji će se naći i završni test, kao i zapisnik sa njegovog polaganja. Na ispitu će kandidati imati obavezu da odgovare na pitanja pisanim putem, te da prisustvuju i usmenom delu ispita.

U cenu ovog kursa je uračunata i literatura, to jest skripta ili priručnik koji polaznik koristi prilikom pripremanja za polaganje. Bitno je da naglasimo da su profesori koji su zaduženi za sprovođenje ove obuke vrhunski stručnjaci iz ove oblasti i da imaju sasvim dovoljno iskustva u bavljenju menadžerskim poslovima u restoraterstvu i ugostiteljstvu, uopšte. Oni će za vreme trajanja nastave sva neophodna znanja da prenesu polaznicima ovog kursa i to na najbolji način.

Kandidat koji bude postao vlasnik sertifikata za menadžera restorana ima pravo da ga koristi prilikom apliciranja za posao, ali i da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahteva njegovo upisivanje u svoj dosije, a pod uslovom da je zvanično prijavljen na evidenciju te službe, to jest da je u statusu nezaposlenog lica. A ova odredba zakona je promenjena 01. januara 2016. godine i svi kandidati moraju da je ispoštuju, tako da neko ko nije prijavljen na evidenciju konkretne službe, svakako svakako ima obavezu da sačeka da to učini, ukoliko želi da mu sertifikat za ovo zanimanje bude upisan.

Šta obuhvata kurs i obuka menadžera restorana?

Osnovna dužnost osobe koja se kvalifikuje za zanimanje menadžer restorana je, sasvim logično da upravlja ovim ugostiteljskim objektima, a u njegove osnovne odgovornosti spada proces planiranja, odnosno organizacije, ali isto tako i nadzora nad osobljem i njihovom radnom aktivnošću. Zatim oni brinu o trošenju sredstava koja se koriste u restoranima i to kako finansijskih, isto tako i materijalnih, a podrazumeva se i da menadžer restorana brine o nabavci opreme za ugostiteljski objekat, ali i potrebnih namirnica i svih ostalih potrepština koje se u restoranima koriste.

Takođe bi oni trebalo da vode računa i da priprema hrane u određenom restoranu bude u potpunosti usklađena sa pravilima, odnosno sa normativima koja navodi ova struka, te da bude upoznat sa važećim standardima u ovoj oblasti, ali i da se stara o primeni zakona o zaštiti na radu.

Menadžer restorana je, pored ostalog nadležan i za zapošljavanje radnika, odnosno za pravljenje plana rada u kome treba da se nađu i godišnji odmori, odnosno slobodni dani i ostalo, a on svakako vodi računa o dobroj poslovnoj praksi, te pregovara sa dobavljačima, ali i sa klijentima koji su eventualno zainteresovani za određene proslave u konkretnom restoran.

Pored svega toga, a ujedno i vrlo važan segment ovog posla jesu marketinške aktivnosti i to u smislu adekvatnih promocija restorana, u čemu takođe menadžera restorana treba da učestvuje.

A obuka i kurs menadžera restorana će biti usmereni, na samom početku na upoznavanje polaznika sa svim obavezama, odnosno dužnostima koje zaposleni na toj radnoj poziciji imaju, a biće reči i o pravilnom odabiru, to jest o adekvatnoj selekciji kadrova, kao i o samoj organizaciji poslovanja jednog restorana, kako bi usluga bilo što kvalitetnija, što će sigurno imati uticaja i na još bolje poslovanje.

Osobe koje budu pohađale ovu obuku će imati prilike da se upoznaju i sa osnovama propisa koji su vezani za finansijsko poslovanje, a izuzetno je važno i da neko ko obavlja posao menadžera restorana poseduje odlično znanje vezano za poslovne običaje u ovoj oblasti, te će i o toj temi biti govora za vreme trajanja nastave.

Iskusni predavači će ih upoznati i sa brojnim strategijama koje se primenjuju zarad poboljšanja poslovanja, tako da će svi polaznici naučiti i na koji način se one osmišljavaju. Uz sve do sada pomenuto, polaznici će imati prilike i da steknu znanja vezano za različite promotivne aktivnosti koje se primenjuju u poslovanju, a ciljem poboljšanja rada nekog restorana.

Kako se odvija kursa i obuka menadžera restorana?

Obuka i kurs za menadžera restorana predviđa da svi zainteresovani polaznici biraju između rada u grupi i individualne nastave, a i jedan i drugi tip nastave se organizuje na tačno određen način.

Što se tiče grupnog tipa kursa, prisutno je od četvoro ljudi u jednoj grupi, a termini i dinamika su precizno definisani i to od strane organizatora. Ovde nema mesta dogovoru o terminima, osim u izuzetno retkim slučajevima, to jest onda kada od koordinatora za nastavu u poslovnici Akademije Oxford svi članovi jedne grupe zahtevaju promenu termina. Međutim, oni moraju da znaju da se to ne sprovodi često, te da promena termina kod grupne nastave može eventualno da bude dozvoljena isključivo onda kada koordinator proceni da ona ne bi ugrozila nijednu drugu obuku, a koja se isto tako u toj poslovnici odvija.

Svi oni prijavljeni polaznici koji ne mogu da prihvate sve što je tačno određeno kod grupne nastave, imaju mogućnost da odaberu individualnu obuku, budući da tu imaju značajan nivo slobode. Naime, obuka i kurs za menadžera restorana koja se odvija prema pravilima individualne nastave podrazumeva da se predavač i pojedinačni polaznik dogovaraju o dinamici, to jest da preciziraju i termine u kojima će predavanja da se održe.

Ko bi trebalo da pohađa kurs menadžera restorana?

Kako je jedini uslov za sve zainteresovane završena minimum osnovna škola, to možemo da navedemo i da je kurs i obuka za menadžera restorana namenjena svakome ko se pronašao u prethodnom opisu, to jest ko smatra da bi dobro obavljao ovaj posao.

U principu, jedini zahtev koji je iznet, osim već pomenutog jeste da kandidat svakako treba da poseduje viši nivo znanja makar engleskog jezika, stim da se poznavanje nekog drugog stranog jezika uvek uzima kao prednost. Ali, ovde zainteresovani polaznici nemaju razloga za brigu, ako taj uslov ne ispunjavaju, uzevši u obzir da Akademija Oxford u svom redovnom programu ima i brojne kurseve i obuke za sve strane jezike, tako da mogu da se opredele i za neki od njih.

Koliko traje obuka menadžera restorana?

Nastavni program za grupni i individualni kurs se, svakako razlikuje i to ne samo po broju polaznika koji prisustvuju nastavi, već i po broju časova.

Tako, obuka i kurs menadžera restorana traje ukupno 28 školskih časova, što je po 45 minuta predavanja, raspoređenih onako kako odredi organizator, odnosno polaznik i predavač kada su u pitanju indidivualni vidovi nastave.

Gde i kada se održava kurs i obuka menadžera restorana?

Budući da Akademija Oxford ima, za sada čak preko 30 poslovnica u celoj zemlji, to se obuka i kurs menadžera restorana organizuje u svima njima, a prema tačno definisanom programu.

Naime, individualna obuka može da počne vrlo brzo nakon što se zainteresovane osobe prijave, odnosno upišu i dogovore sa profesorima kako o datumu njenog početka, tako i o terminima u kojima će časovi da se odvijaju, to jest nakon što međusobno usaglase precizno i dinamiku održavanja nastave.

A sa druge strane, grupni kurs i obuka menadžera restorana ne može da počne odmah po upisivanju, već se zahteva prijavljivanje minimum 4 osobe u određenoj poslovnici, pošto je baš toliko ljudi potrebno da bi se formirala jedna grupa. Nakon što bude osnovni uslov bio ispunjen, svi koji su se prijavili će dobiti informaciju o datumu početka od strane organizatora, te će saznati i u kojim terminima se kurs odvija, odnosno prema kojoj dinamici.

U principu, termini kod ovog tipa nastave ne mogu da se menjaju, izuzev u vrlo retkim slučajevima, to jest samo onda kada baš svaki polaznik koji se nalazi u istoj grupi navede da mu konkretni termini ne odgovaraju, odnosno kada zvanično zahteva promenu od ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici. A da bi koordinator za nastavu bio u mogućnosti da zahtev za promenu unapred određenih termina odobri, on mora da bude siguran da to ne bi imalo uticaja na ostale tipove nastave koje se u određenoj poslovnici organizatora, takođe organizuju.

Dodatne napomene:

 • svi polaznici koji su zainteresovani mogu da se prijave bilo kog dana u toku godine preko mejla organizatora, odnosno direktno u poslovnici u kojoj žele da pohađaju nastavu i to u njeno radno vreme
 • obavezuje se svaki prijavljeni polaznik da donese važeći lični dokument sa fotografijom prilikom upisa i da potpiše ugovor sa organizatorom
 • plaćanja koja podrazumeva kurs i obuka za menadžera restorana polaznici vrše direktno u poslovnici u kojoj odluče da prisustvuju nastavi
 • u navedenu cenu je, osim pohađanja izabrane vrste nastave, uračunata i literatura koju polaznici treba da koriste kada vrše pripremu za polaganje završnog ispita

Trajanje obuke: 28 časova, organizovanih u 14 dvočasa

Teme:

 1. Menadžment
 2. Organizaciji poslovanja
 3. Standardi u poslovanju
 4. Upravljanje ljudskim resursima
 5. Osnove propisa koji su vezani za poslovanje
 6. Kreiranje strategije za uspešno poslovanje
 7. Upravljanje marketingom u restoranskom poslovanju
 8. Organizacija specijalnih događaja

Cena:

 • individualno (1 polaznik): 32,000 RSD
 • poluindividualno (2-3 polaznika) - cena po polazniku: 25,000 RSD
 • grupno (4-6 polaznika) - cena po polazniku: 20,000 RSD
 • grupno (7-10 polaznika) - cena kursa po polazniku: 18,000 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku za menadžera restorana:

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje