Kurs i obuka za menadžera u maloprodaji

Zanimanje koje je poznato kao retail manager, odnosno menadžer maloprodaje je u sadašnjem trenutku jedno od izuzetno traženih na tržištu rada u našoj zemlji, a obuka i kurs za menadžera u maloprodaji je osmišljena tako da pruža mogućnost apsolutno svakome ko to želi, da se za njega specijalizuje, te da stekne zvanično priznat sertifikat.

SVi zainteresovani će odabrati da li će nastavu da prate samostalno, odnosno putem individualne ili će to da učine sa određenim brojem polaznika, to jest u grupi, stim da naglašavamo da je u našoj ponudi i obuka koju prate dve osobe u isto vreme (poluindividualna). Svakako, na osnovu informacija koje budemo dobili od klijenata o tipu nastave koji će da prate, moći ćemo i da ih informišemo o potrebnim detaljima, budući da je određeno na koji način se svaka od njih sprovodi, a što se u potpunosti poštuje.

Ako se neko bude opredelio da pristupa grupnom tipu edukacije, on mora da zna i to da se sada očekuje prvo da sačeka formiranje grupe, budući da ih može biti prisutno najviše osmoro u okviru konkretne grupe, a određeno je kao uslov za njen početak prijavljivanje minimalno 4 polaznika. Upravo onog trenutka kada pomenuti uslov bude bio ispunjen, to jest kada se toliko osoba prijavi za praćenje ove nastave, određeno je da organizator mora da definiše ne samo datum početka, nego i termine održavanja, te da isto tako treba i da precizira dinamiku, jer je u tom slučaju sve pomenuto samo njegova zvanična obaveza. A kada to bude učinio, predviđeno je i da obavesti sve koji su do tog trenutka prijavu već izvršili o apsolutno svim detaljima.


Značajno je jednostavniji način na koji se organizuje poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za menadžera u maloprodaji i to na prvom mestu zato što zainteresovani polaznici u toj situaciji imaju pravo da prate nastavu u onim terminima kada im to najviše odgovara, te po dinamici koju će lično da definišu sa ovlašćenim predstavnikom Obrazovnog centra Aakademije Oxford i nadležnim profesorom. Na taj način im je dopušteno da predavanja prate kada žele, te dinamikom koja im odgovora, ali i da izabrana vrsta edukacije počne upravo onda kada to njima bude odgovaralo.

A kako se pomenuti kurs i obuka za menadžera u maloprodaji organizuje na više lokacija, to jest u svim poslovnicama organizatora, to je takođe omogućeno i da zainteresovani kandidati nastavu prate preko interneta. Međutim, u tom slučaju je bitno da poznaju svoje obaveze, a osnovna se odnosi na ispunjenje zahteva koji se odnosi na posedovanje ličnog računara, uzevši u obzir da se online kurs i obuka za menadžera u maloprodaji isključivo mogu pratiti na taj način. Ipak je važno da naglasimo vrlo važnu indormaciju, a to je da naša institucija u slučaju praćenja nastave preko interneta ne može da pruži potrebne garancije za njen kvalitet, ali će to sasvm sigurno da učini, ako se neko odluči za klasičnu vrstu edukacije. Zapravo se garantuje za njen kvalitet samo zato što je svim polaznicima koji nastavu pohađaaju u našim poslovnicama, omogućeno da rade na opremi vrhunskog kvaliteta.

Sobzirom na to da se nastava sprovodi cele godine i to u skladu sa predviđenim programom, baš iz tog razloga je zainteresovanima i dozvoljeno da se prijave apsolutno svakog dana, a što mogu da urade na nekoliko načina. Na prvom mestu im je dozvoljeno da prijavu izvrše lično, a kada bi trebalo da dođu u prostorije jedne od poslovnica organizatora i izvrše prijavljivanje. Ukoliko im to iz nekog razloga ne bude u potpunosti odgovaralo, omogućujemo im isto tako da nam se jave telefonom, odnosno da informacije koje su vezane za prijavu pošalju na našu mejl adresu.Ipak moramo istaći da se od apsolutno svakog prijavljenog zahteva da prilikom zvaničnog upisivanja priloži i potrebna dokumenta, ali i da lično bude prisutan tom prilikom.

Budući da je u pitanju specifična vrsta edukacije, to je važno istaći podatak da naša institucija organizuje i nastavu koju zahteva neka kompanija. A zapravo je predviđeno da korporativna obuka i kurs za menadžera u maloprodaji bude organizovana onako kako to određenom klijentu najviše odgovara, što znači da je polaznici mogu pratiti ili na prethodno navedene načine ili u prostorijama koje klijent bude odredio. Prilikom definisanja uslova se posebno obraća pažnja na želje klijenta, tako da se korporativna nastava na prvom mestu sprovodi onako kako to njemu odgovara.

Kurs i obuka za menadžera u maloprodaji - program i plan edukacije

Koje sve obaveze ima retail manager? Koje su njegove odgovornosti? Šta je cilj zapošljavanja osoba na konkretnom radnom mestu? tek su neka od pitanja na koja kurs i obuka za menadžera u maloprodaji može da ponudi adekvatan odgovor.

Osnovna odgovornost koju menadžer maloprodaje ima se odnosi na vođenje određenog objekta, to jest prodavnice ili, pak nekog njenog dela (odeljenja). A to znači da on direktno odgovora direktoru, najčešće, te da je njegova osnovna obaveza da omogući nesmetani rad, ali i uspešno funkcionisanje kako konkretnog odeljenja, tako i prodavnice za čije vođenje ja zadužen.

Za vreme trajanja nastave je definisano da svi prisutni učestvuju u brojnim simuliranim situacijama, a kako bi na primerima mogli da vide kako funkioniše radni dan jednog menadžera maloprodaje, te da bi shvatili na koji način se mora postupiti u potencijalno konfliktnim situacijama, ali će svakako da budu zastupljene i mnoge druge vežbe. Sve to ima za cilj da polaznike osposobi za profesionalno obavljanje ovog posla.

Isto tako će biti govora i o važnosti održavanja dobrih, kolegijalnih odnosa, uzevši u obzir da upravo osoba koja je na konkretnoj radnoj poziciji zaposlena ima zaduženje da komunicira sa zaposlenima i nadređenima, sa jedne strane, a sa potencijalnim kupcima, odnosno klijentima sa druge strane. Zato i jeste bitno da se obuka i kurs za menadžera u maloprodaji bavi i tom oblašću, jer je ona jedna od važnijih za savladavanje znanja i veština potrebnih za što uspešnije obavljanje tog posla.

Polaznici će da nauče i kako se vrši upravljanje timom, te na koji način se ljudi moraju motivisati, a kako bi neka kompanija ili samo jedan njen deo funkcionisali na što bolji način, te kako bi se i prodaja, a samim tim i zarada povećala. Zatim će im biti ukratko objašnjeno kako funkcionišee kontrola i upravljanje zalihama, ali i šta se podrazumeva pod finansijskom analizom i kako se ona sprovodi. Planiranje akcija koje bi trebalo da dovedu do poboljšanja prodaje je isto oblast koju će da obrađuje kurs i obuka za menadžera u maloprodaji, a polaznicima će biti posebno ukazano na to koliko je analiziranje aktuelnih trendova u okviru konkretne oblasti važno za boljitak prodaje, to jest poslovanja celokupne kompanije.

Osim pomenutog, polaznici će da se upoznaju i sa osnovama procenjivanja učinka zaposlenih u nekoj organizaciji, a kroz primere iz prakse, ali i na osnovu informacija koje će im dati profesor, polaznici će morati da izvrše pravilnu analizu učinka zaposlenih. Biće svakako reči i o marketinškim aktivnostima koje bi valjalo da budu sprovedene, a opet kako bi se prodaja poboljšala, te će prisutni da nauče i šta se podrazumeva pod kontrolom kvaliteta usluga.

Bitno je napomenuti da je vrlo važno poštovanje međunarodno priznatih standarda u različitim oblastima, kao i da provera vezana za to spada u obaveze baš menadžera maloprodaje, tako da će tokom trajanja navedenog kursa polaznici da budu informisani i o tome kako se vrši provera vezano za poštovanje tih standarda.

Pored pomenutih oblasti, obuka i kurs za menadžera u maloprodaji uključuje i onu u okviru koje će se polaznici upoznati sa vođenjem komunikacije sa klijentima, odnosno kupcima i to u smislu da će profesori jasno da im navedu na koji način se mora komunicirati sa klijentom koji ulaže žalbu na kvalitet usluga ili proizvoda.

A uzevši u obzir da osoba koja se zaposli na ovom radnom mestu mora da poseduje makar osnovna znanja koja se odnose na knjigovodstvo, to će i završni deo ovog kursa biti primarno usmeren upravo na upoznavanje prisutnih sa osnovama knjigovodstveno - administrativnih poslova.

U kojim terminima se održava kurs i obuka za menadžera u maloprodaji i gde?

Isključivo od odluke svakog polaznika zavise kako termini u kojima se obuka i kurs za menadžera u maloprodaji organizuje, tako isto i dinamika, ali i mesto održavanja. Radi se o tome da je predviđeno praćenje nastave u formi individualne i grupne, kao i poluindividualne, a u zvaničnoj ponudi organizatora je kako obuka preko interneta, tako i nastava koja se organizuje u prostorijama svih poslovnica organizatora. Baš iz tog razloga mi prvo moramo tražiti da se svaka osoba koja vrši prijavu i upis, odluči između klasične i online obuke, a da zatim navede i koji od navedenih tipova nastave želi da prati.

Uslov za pohađanje internet obuke je usmeren na posedovanje računara, što se zahteva od svakog prijavljenog, a prvenstveno zato što on isključivo nastavi pristupa preko njega, to jest uz primenu specijalnog softvera.

A kada se opredeli za, praktično rečeno, mesto održavanja polaznik će morati i da navede koja od svih prethodno pomenutih vrsta nastave ga najviše zanima, a kako bi mogao da sazna potrebne detalje koji se odnose na njenu organizaciju. Napomenućemo da je najstrožiji način na koji se organizuje grupni kurs i obuka za menadžera u maloprodaji, a osnovni razlog za to jeste što se prvo zahteva da polaznici sačekaju formiranje jedne grupe, nakon čega se određuju dinamika i termini održavanja. Moramo istaći da sve to u slučaju grupne edukacije mora definisati zvanični organizator i kada on utvrdi datum početka, termine i dinamiku, moraće i da na tačno određen način o svemu tome obavesti prijavljene osobe.

Ipak, budući da mnogima ne odgovara takav način organizovanja, Obrazovni centar Akademije Oxford se pobrinuo da ponudi i drugačije vidove edukacije, a kako bi zainteresovanima u velikoj meri bilo olakšano praćenje nastave. Oni mogu da se opredele kako za poluindividualnu obuku, tako i za nastavu koju će pratiti potpuno samostalno, to jest individualnu, a i jedna i druga se organizuju po istom principu. Sve to, zapravo znači da je polaznicima koji se za njih zainteresuju, dozvoljeno da nastavu pohađaju u terminima koji im najviše odgovaraju, kao i u skladu sa dinamikom koju će upravo polaznik definisati sa profesorom, odnosno koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica organizatora.

Nastojaćemo da odgovorimo na zahtev bilo koje kompanije koja želi da ovu vrstu kursa prate njeni zaposleni, a u tom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka i kurs za menadžera u maloprodaji i to prema principu koji je vrlo sličan onome koji poštuje poluindividualna ili individualna nastava. Tačnije, mi tada predstavnicima određene kompanije dozvoljavamo da navedu u kojim terminima im odgovara da njihovi zaposleni prate nastavu, odnosno kojom dinamikom, a ispunjavamo i zahteve onih klijenata koji žele da korporativni kurs bude sproveden u njihovim prostorijama. Napominjemo da će se naši zaposleni potruditi da na sve zahteve klijenta u tom slučaju odgovore i to na što bolji način.

Na koji način se obuka i kurs za menadžera u maloprodaji organizuje?

Sasvim je logično da osobe koje se odluče da steknu sertifikat za navedeno zanimanje žele da saznaju i po kom principu se sprovodi kurs i obuka za menadžera u maloprodaji, ali da bismo odgovorili na to pitanje, mi moramo napomenuti da organizujemo dva tipa nastave, to jest onu koja je vezana za praćenje predavanja preko interneta i onu u okviru koji je predviđeno lično prisustvo polaznika u određenoj poslovnici organizatora.

Ono što je specifično za oba pomenuta tipa edukacije jeste činjenica da je polaznicima omogućeno da izaberu da li će je pratiti samostalno ili u društvu sa još jednom osobom, te imaju mogućnost i da se odluče za grupni vid nastave.

Lako je uočljivo da se sve one u osnovi razlikuju i to prvenstveno po broju polaznika, jer nastavu u grupi pohađa od 4, pa do najviše 8 njih, a poluindividualnu bi trebalo da prate dve osobe, dok će individualnoj obuci pristupiti isključivo samo jedan polaznik.

Izuzev te razlike, postoji i ona koja je vezana za sam princip organizacije, a on se bitno razlikuje kada je u pitanju, sa jedne strane grupna, a sa druge poluindividualna i individualna obuka i kurs za menadžera u maloprodaji, koje se praktično rečeno sprovode na istovetan način. Da napomenemo i to da će polaznici koji se budu odlučili da nastavu prate sami ili sa još jednom osobom, morati i sve što je vezano za njihovu organizaciju da definišu u direktnom kontaktu sa osobama koje imaju za to nadležnost, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa predavačem.

Potpuno drugačiji i mnogo rigorozniji je način na koji se odvija grupni kurs i obuka za menadžera u maloprodaji, a prvo zato što se mora sačekati da bi bio određen datum početka i to samo zato što je neophodno da grupa od najmanje polaznika, to jest njih četvoro, bude i zvanično formirana. Svakako je dobro da zainteresovani znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford posebno obraća pažnju na kvalitet nastave i da sa tim u vezi grupe broje maksimalnom osmoro polaznika. Nakon što se bude oformila grupa, to jest pošto prijavu izvrši dovoljno njih, organizator ima dužnost da odredi, na prvom mestu tačan datum početka, ali isto tako treba i da definiše sve ostalo, na prvom mestu dinamiku i termine, pa da svakako do detalja o svemu tome obavesti osobe koje su prijavu već izvršile do tog trenutka. Još jednom ćemo da naglasimo da grupna obuka svakako ne može početi onda kada to odgovara prijavljenima i o tome moraju posebno voditi računa.

Osim svih navedenih vrsta edukacije, pomenuta institucija sprovodi i onu koja je namenjena zaposlenim licima i to isključivo u okviru određene kompanije koja i zahteva sprovođenje edukacije. A način njene organizacije je takav da je dozvoljeno klijentu da odabere prvo gde će se nastava organizovati, odnosno da li će to biti u prostorijama te firme ili na načine koje mi imamo u ponudi, to jest online ili u našim poslovnicama, a zatim bi svakako trebalo da sa predstavnikom naše institucije odredi i sve ostalo što se tiče organizacije i to na prvom mestu da definiše termine održavanja, dinamiku i datum kada će ova specijalizovana vrsta edukacije da počne.

Koliko će kurs i obuka za menadžera u maloprodaji da traje?

Od 25 školskih časova je sastavljen fond prema kome se zvanično i organizuje obuka i kurs za menadžera u maloprodaji, tako da je za grupni tip edukacije određeno da traje između 5 i 7 dana.

Ovo je istaknuto zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nakon oformljenja grupe, odnosno ispunjenja osnovnog uslova za početak ove vrste nastave, donosi odluku o terminima i o dinamici, pa obaveštava pojedinačno svakog prijavljenog. Kako je za sada definisano da se nastava sprovodi svakoga dana u trajanju od po 4 do 5 časova, to je i prethodno navedeno trajanje, ali će polaznici dobiti detaljne podatke o tome kada bude osnovni uslov bio ostvaren.

Nasuprot tome, ne samo poluindividualni, nego i individualni kurs i obuka za menadžera u maloprodaji,ali i korporativna nastava, mogu da traju i duže i kraće od navedenog vremena. A razlog za to je vezan za princip njihove organizacije, koji je potpuno drugačiji od onog koji se primenjuje kod grupne nastave, pošto je u principu tada dogovor o sprovođenju određenog tipa kursa usmeren na polaznika i predavača, odnosno na klijenta i ovlašćeno lice naše poslovnice, a kada je u pitanju korporativna obuka.

Spisak gradova za menadžera u maloprodaji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje