Kurs i obuka za merčendajzera

Mnogi pripadnici, uglavnom mlađe populacije koji su u potrazi za poslom, smatraju radno mesto merčendajzera jednim od najprihvatljiviji i to najpre zato što su uslovi rada prilično fleksibilni, posao je zanimljiva i smatra se relativno dobro plaćenim.

A svako ko je zainteresovan sada ima mogućnost i da se na adekvatan način obuči za bavljenje ovim poslom, te bi trebalo da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za merčendajzera, koju vode profesionalci sa višegodišnjim poslovnim iskustvom u različitim kompanijama.

Prijavu možete da izvršite u svakoj poslovnici Akademije Oxford lično ili da to učinite putem mejla, kao i preko telefona. A ako se neko bude prijavljivao elektronskim putem, on u mejlu mora da osim imena i prezimena, odnosno datuma rođenja i broja telefona za kontakt, naglas i u poslovnici u kom gradu hoće da prati nastavu, to jest da se upiše, uzevši u obzir da naša institucija na čak preko 20 lokacija u Srbiji ima otvorena predstavništva.


Pored toga što je u našoj ponudi online obuka i kurs za merčendajzera, zainteresovanima je omogućeno i da nastavu prate u našim poslovnicama, a o čemu će oni doneti odluku prilikom upisivanja. Svakako je važno naglasiti i to da oni mogu nastavu da prate individualno, u grupi ili u paru (poluindividualna obuka). Obaveza je svakog polaznika da o tome obavesti ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora, a kada bude pristupao upisu, kako bi od njega mogao da sazna i potrebne informacije koje se odnose na način organizovanja.

Jedina od svih ponuđenih koja se bitno razlikuje, kada je u pitanju način organizacije, jeste grupna obuka i kurs za merčendajzera, jer tada Akademija Oxford, kao zvanični organizator donosi odluku o terminima u kojima će se sprovoditi predavanja, te isto tako definiše termine, ali i dinamiku. Nakon što bude bila formirana grupa u kojoj će se naći najmanje 4 zainteresovana polaznika, moći će i da zvanično počne ova vrsta nastave.

U slučaju da neko bude izabrao nastavu u paru, to jest poluindividualnu ili onu koju pohađa samo jedan polaznik (individualna), on će imati znatno više slobode od onog polaznika koji se opredeli za grupni tip nastave. Dakle, kako individualni kurs i obuka za merčendajzera, tako i poluindividualni, predviđaju dogovor između predavača koji će da vodi obuku i zainteresovanog polaznika o organizaciji. Tačnije, oni se u tom slučaju dogovaraju kako o datumu početka i o terminima u kojima će se predavanja održavati, tako isto i o tačnoj dinamici.

Napomenućemo i to the naša institucija svakako može da organizuje, onda kada to klijent zahteva, čak i korporativnu obuku i kors za merčendajzera, a kada će se sa predstavnikom te firme precizno dogovoriti zvanično ovlašćeno lice naše institucije o svemu što je vezano za organizaciju.Šta izučava kurs i obuka za merčendajzera?

Sa osnovnim obavezama koje ima osoba kvalifikovana za merčendajzera će se najpre upoznati svi polaznici ovog kursa, te će naučiti da je najvažnije da brinu o plasiranju proizvoda, to jest da vode računa o adekvatnoj izloženosti robe, ali isto tako je važno i da znaju na osnovu kojih parametara se prati učinak prodaje. A upravo o svemu tome će biti govora na prvom predavanju u okviru ove nastave, bez obzira da li polaznik ovaj kurs prati preko interneta ili u prostorijama jedne od naših poslovnica.

Obuka i kurs za merčendajzera će se nakon toga usmeriti i na upoznavanje prisutnih sa tehnikama koje su vezane za pozicioniranje robe, a sa osnovnim ciljem da njena vidljivost u određenim maloprodajnim objektima bila još bolja, što će posredno da dovede i do poboljšanja prodaje.

Iako možda to nije na prvom mestu među radnim zadacima jednog merčendajzera, činjenica je da je vrlo važno da on nastoji da proširi broj maloprodajnih objekata u kojima se određena roba izlaže, tako da će se upoznati svi prisutni tokom ovog kursa i sa osnovama komercijale, jer će im to svakako značiti kada se budu bavili ovim poslom. Parametri koji se prate vezano za prodaju, to jest promet robe su, takođe predmet izučavanja ovog kursa, te će svi prisutni naučiti kako se vrši adekvatna analiza prometa.


Svako ko želi da se bavi ovim poslom treba da zna i da mora da isplanira svoje dnevne obaveze, to jest da postavi konkretne ciljeve koje treba da ispuni na dnevnom nivou, ali da to isto mora da učini i na nedeljnom, odnosno mesečnom nivou, te u pojedinim kompanijama čak i na godišnjem nivou, kako bi ostvario što bolji rezultat. Uz to brojni poslodavci od merčendajzera zahtevaju i popunjavanje određenih izveštaja, tako da će polaznici imati prilike da se upoznaju sa onim izveštajima koji se u praksi najčešće sreću.

Budući da je komunikacija vrlo važna za osobe koje su zainteresovane da obavljaju posao merčendajzera, to podrazumeva i da će predavači čija je dužnost da kurs i obuka za merčendajzera bude sprovedena prema aktuelnim pravilima, sve prisutne upoznati i sa tim delom. Zapravo, predviđeno je da oni prisustvuju različitim vežbama u kojima će svi podjednako učestvovati, a kako bi što bolje naučili kako se prezentuje određeni proizvod, to jest kako bi maksimalno razvili komunikaciju.

Ono što je važno da svaki zainteresovani polaznik zna jeste da posao merčendajzera zahteva obično posedovanje vozačke dozvole B kategorije, a o čemu svakako treba da povede računa pre nego što konkuriše na neki oglas, te da je poželjno da osoba koja želi da se kvalifikuje za bavljenje ovim poslom poznaje i engleski jezik, ali i da može samostalno da radi na računaru.

Kada i gde se održava kurs i obuka za merčendajzera?

Termini u kojima se obuka i kurs za merčendajzera organizuje zavise isključivo od toga da li će polaznik da pohađa individualnu ili grupnu, odnosno poluindividualnu vrstu nastave. A što se tiče mesta njenog održavanja, mi u ponudi imamo svakako nastavu koju sprovodimo u prostorijama svih naših poslovnica, ali je takođe zainteresovanima omogućeno i da predavanja prate online i to uz primenu odgovarajućeg softvera.

Svi oni polaznici koji budu izabrali da pohađaju ovaj kurs u grupi, bi trebalo da znaju da se od njih očekuje da prihvate termine koje će odrediti naša institucija, odnosno dinamiku, koju takođe ona definiše, ali i da sačekaju kreiranje jedne grupe. Stvar je, zapravo vrlo jednostavna, pošto u grupama ima od četvoro do osmoro polaznika, pa se iz tog razloga i zahteva prijavljivanje najmanjeg broja njih za formiranje jedne grupe.

Ali zato polaznik koga interesuje ili poluindividualna obuka i kurs za merčendajzera ili individualna vrsta nastave, ima svakako pravo da se ne samo o datumu početka, nego isto tako i o svim ostalim detaljima, to jest najpre o dinamici i terminima održavanja, direktno dogovori sa predavačem koji će pomenuti kurs i da vodi.

Moramo da pomenemo i to da zainteresovanim kompanijama možemo da ponudimo pohađanje ove obuke za određeni broj njenih zaposlenih, a kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za merčendajzera. Ona se sprovodi prema dogovoru koji postignu predstavnik te firme i naše institucije, tako da može da bude organizovana i u našim poslovnicama i online, ali i u onim prostorijama koje odredi klijent.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za merčendajzera?

Budući da je u našoj ponudi kako individualni, tako i grupni kurs i obuka za merčendajzera, ali i poluindividualni vid nastave, to će i svaki pojedinačni polaznik prilikom upisivanja da se odluči za jednu od tih vrsta nastave, a kako bi mogao da bude na vreme informisan o onim detaljima koji se odnose na njenu organizaciju.

Naime, grupna vrsta nastave se uvek sprovodi za četvoro do osmoro polaznika istovremeno i podrazumeva takav način organizovanja gde organizator određuje u kojim terminima će se sprovoditi nastava i po kojoj dinamici, stim da on ne definiše unapred datum kada će početi. Da ne bude zabune, grupni tip nastave može da počne tek kada se bude kreirala grupa u jednoj od poslovnica i to važi kako za online nastavu, tako i za onu u koja se organizuje u našim prostorijama. A posle toga svi oni koji su se prijavili dobijaju adekvatne informacije, koje se odnose na datum početka, to jest na dinamiku i termine.

Kada je neki polaznik zainteresovan bilo za individualnu ili poluindividualno vrstu obuke, treba da zna da se one organizuju na sasvim drugačiji način od grupne. Radi se o tome da kako poluindividualni kurs i obuka za merčendajzera, isto tako i poluindividualni, podrazumevaju da će se pojedinačni polaznik, koji je za njih zainteresovan dogovoriti o apsolutno svim detaljima sa profesorom, koji je dužan da vodi ovaj kurs. A to znači da će oni zajedno da definišu prvo datum kada će izabrana vrsta obuke početi, a zatim će se usaglasiti i oko dinamike, to jest oko termina.

U slučaju da neku kompaniju interesuje korporativna obuka i kurs za merčendajzera, mi svakako u potpunosti izlazimo u susret njihovim zahtevima, tako da ne samo što ćemo nastavu organizovati u prostorijama te firme, već ćemo im ponuditi i da zaposleni pohađaju online obuku, a mogu da to učine i u jednoj od naših poslovnica. Podrazumeva se svakako da će predstavnik te kompanije i lice koje je ovlašćeno u našoj instituciji, zajedno precizirati sve što je vezano za organizovanje ovog tipa nastave.

Koliko traje kurs i obuka za merčendajzera?

Odredbama aktuelnog nastavnog plana je određeno da obuka i kurs za merčendajzera traje 5 dana, to jest da svi koji su zainteresovani pohađaju ukupno 120 radnih sati nastave.

Navedene odrednice o trajanju su isključivo vezane za grupni tip obuke, budući da Akademija Oxford, kao njen zvanični organizator, tada donosi odluku o dinamici i terminima, a što ne važi za individualnu, to jest poluindividualnu nastavu. Naime, kod grupnog tipa kursa je specifično to što se prvo sačeka datum početka, odnosno kreiranje jedne grupe u kojoj može da bude najmanje četiri polaznika, a osmoro ih može biti prisutno najviše. Posle toga svi koji su se prijavili dobijaju precizne informacije kako o datumu početka ovog tipa nastave, tako i o dinamici po kojoj se predavanja organizuju i o tačnim terminima.

Onaj polaznik koga interesuje ili poluindividualni kurs i obuka za merčendajzera ili individualna vrsta nastave, svakako ima obavezu da pohađa ukupno 120 radnih sati predavanja, stim da u tom slučaju ima pravo da to učini drugačijom dinamikom, nego što predviđa grupna nastava. Iz tog razloga i navodimo da kako individualni kurs i obuka za merčendajzera, tako i poluindividualni mogu da traju i duže i kraće nego grupni tip nastave. Tada će svaki pojedinačni polaznik odrediti tačan datum početka sa zvaničnim organizatorom, to jest sa profesorom koji će i voditi pomenutu obuku, a isto tako će se oni dogovoriti i o terminima, kao i o tome po kojoj dinamici će se ta vrsta nastave organizovati.

Ona kompanija koja zahteva da njeni zaposleni pohađaju ovaj kurs treba da poseduje vrlo važnu informaciju, a to je da Akademija Oxford u ponudi ima i korporativnu obuku i kurs za merčendajzera, koji se najčešće organizuje za manji broj zaposlenih u prostorijama određene kompanije, mada se može se sprovesti i u jednoj od naših poslovnica, pa čak i online. O svemu što se odnosi na organizaciju ovog tipa obuke će se predstavnik naše institucije dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem one kompanije koja želi da njeni zaposleni pohađaju nastavu.

Spisak gradova - Kurs i obuka za merčendajzera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje