Kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga

Jednodnevna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga je namenjena usavršavanju zaposlenih, a kako bi naučili da primenjuju različite alate koji se koriste za procenu zadovoljstva korisnika usluga, stim da će svakako biti reči i o postupku merenja zadovoljstva kupaca određenih proizvoda, te će tako i svi polaznici steći dovoljno znanja koja će sasvim sigurno da unaprede i kvalitet njihovog ličnog učinka, ali i kvalitet poslovanja one firme u kojoj su zaposleni. Naglašavamo i to da je pomenuti kurs namenjen zaista svakome, bez obzira da li je u trenutku pohađanja zaposlen ili nije, jer će sasvim sigurno imati koristi od znanja koja će mu na pravi način preneti iskusni predavači.

Kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford, ali isto tako zainteresovani mogu da se odluče i za online kurs, a koji oni tada prate preko svog računara, to jest putem takozvanih virtuelnih učionica.

Nastava podrazumeva prisustvo jednog polaznika, a kada se organizuje kao i individualna, zatim njih dvoje, kada je reč o poluindividualnoj obuci, te isto tako svi zainteresovani mogu da se opredele i da pohađaju kurs u grupi, a u okviru koje može da bude prisutno četvoro polaznika najmanje, te ih osmoro može biti najviše u jednoj grupi. A tu je vrlo važno da napomenemo da je prvo potrebno da se prijavi dovoljno polaznika, to jest njih četvoro, da bi se kreirala konkretna grupa, posle čega svi oni dobijaju tačne informacije o dinamici, datumu početka i terminima održavanja nastave, stim da sve to definiše isključivo u ovom slučaju organizator.

Kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga način njihovog organizovanja je sasvim drugačiji, jer pruža mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da sa predavačem precizira kako termine, tako i dinamiku, ali isto tako i datum kada će odabrana vrsta nastave da bude održana. Preciznije rečeno, u tom slučaju kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga može da traje i duže od jednog dana, a pod uslovom da to odgovara i predavaču i polazniku.

Što se tiče mogućnosti za prijavljivanje, ona je otvorena cele kalendarske godine, a svaki zainteresovani polaznik može to da učini lično i to u bilo kome od naših mnogobrojnih predstavništava u Srbiji, ali isto tako može i da pristupi prijavljivanju preko mejla naše institucije , a kada je neophodno da naglasi jasno i u kom gradu je zainteresovan da pohađa pomenutu obuku. Osim toga, a ako to odgovara zainteresovanim polaznicima, ponuđena im je prilika i da prijavu izvrše preko broja telefona jedne od naših poslovnica, a sve informacije o kontaktu će naći na zvaničnom sajtu Akademije Oxford.


Šta izučava kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga?

Kako su kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga na prvom mestu za svaku kompaniju, to je i vrlo važno da zaposleni u određenoj firmi nauče i na koji način se prvilno vodi briga o njima i njihovom zadovoljstvu, a u vezi sa konkretnom uslugom ili proizvodom. Zato će i obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga na samom početku da upozna sve prisutne sa brojnim, kako internim, tako i eksternim faktorima pod čijim uticajem se formira vrednost neke usluge ili proizvoda.

Isto tako će predavači polaznicima da predstave i najsavremeniji koncept u oblasti marketinga, a u okviru koga se uloga korisnika usluga, to jest kupca proizvoda značajno menja i to u smislu da on sada ima sasvim drugačiju ulogu nego ranije, tako da se slobodno može reći da se tretira kao ravnopravan poslovni partner. Zapravo, srž ovakvog marketinškog koncepta leži u činjenici da mora da se razvije dvosmerna komunikacija između proizvođača, odnosno pružaoca usluga i kupca. Na taj način i funkcioniše Customer Relationship Management, a što je zapravo koncept koji se smatra sve poželjnijim u oblasti marketinga i koji prihvata sve veći broj uspešnih kompanija. Upravo u tom segmentu će profesori, čija je dužnost da kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga bude sprovedena prema pravilima, da govore polaznicima i o važnosti pribavljanja povratnih informacija od kupaca proizvoda ili korsnika usluga, te o najboljim sredstvima da se do tih podataka dođe.

Pored toga, svaki polaznik će imati prilike da se upozna i sa trenutno izuzetno popularnim standardom na svetskom nivou, a čiji je osnovni cilj da se zadovoljstvo kupaca i korisnika usluga poveća (ISO 9001-2000).Naučiće i kako se sprovodi postupak merenja kvaliteta određenog proizvoda ili usluge, te na koji način funkcioniše marketinško istraživanje, to jest koji njegov koncept je najprimereniji za konkretni tip usluge, odnosno proizvoda. Predavači će objasniti svima i kako se definišu zahtevi kupaca, ali i na koji način se može odrediti da li neka kompanija ispunjava na adekvatan način potrebe i zahteve klijenata, te kako se vrši identifikacija prioriteta, a sa osnovnim ciljem da se poboljša poslovanje određene firme, što svakako vodi i ka povećanju zadovoljstva korisnika usluga ili kupaca konkretnog proizvoda.

Biće reči i o takozvanom indeksu zadovoljstva kupaca, ali i o postupku čijom primenom se omogućuje povećanje njihove lojalnosti. Obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga podrazumeva i savladavanje znanja koja se odnose na sprovođenje različitih istraživanja i anketa, a prisutni se upoznaju i sa korišćenjem takozvanih fokus grupa. Svakako će im predavači objasniti i kako sve to funkcioniše, to jest na koji način se pripremaju pitanja, ali i kako teče postupak analize konkretnih rezultata.

Ne samo da će svi prisutni da nauče i koje sve vrste faktora postoje, a koje utiču na zadovoljstvo kupaca proizvoda, to jest korisnika usluga, već će biti upoznati i sa načinom na koji se može umanjiti uticaj onih koji nemaju pozitivan efekat, ali i sa time kako se može povećati dejstvo faktora koji imaju vrlo pozitivan uticaj na nivo zadoljstva svakog pojedinačnog korisnika usluga ili kupca proizvoda.

Sem toga će predavači govoriti i o praktičnim načinima za merenje zadovoljstva korisnika usluga, ali i o načinu na koji se konkretni rezultati proučavaju, te kako se uz pomoć njih kreiraju izveštaji. Isto tako će imati priliku da nauče i kako se rezultati konkretnih izveštaja sprovode u praksi, a kako bi se zaista povećao nivo zadovoljstva korisnika usluga.

Vrlo je važno da svako koga zanima obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga ima na umu da će primenom stečenih znanja biti u prilici da u velikoj meri utiče na poboljšanje celokupnog poslovanja one firme u kojoj je zaposlen, ali da će na prvom mestu na taj način povećati nivo zadovoljstva klijenata. Isto tako bi svaki polaznik trebalo da zna i da se od njega očekuje da neprekidno usavršava stečena znanja, te da vodi računa o njihovoj pravilnoj primeni u praksi.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga?

U trenutku prijave svaki pojedinačni polaznik treba da izabere da li ga interesuje individualna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga, te poluindividualna ili grupna, ali treba i da se odluči za onlajn kurs ili za onaj koji se sprovodi u našim poslovnicama, pošto će od svega toga i da zavisi kako mesto, tako i vreme održavanja nastave.

Ono što je posebno važno istaći jeste da neko ko se odluči da nastavu pohađa individualno ili u paru (poluindividualna nastava) stiče time pravo da datum kada će određeni kurs i obuka da počne dogovori sa predavačem. Ali, isto tako je neophodno da in sa njim precizira i termin održavanja, te da se u svakom slučaju dogovori i o dinamici održavanja tog tipa obuke.

Način organizovanja grupne vrste kursa je, zapravo sasvim drugačiji i to na prvom mestu zato što je prisutno više osoba (od četvoro do osmoro polaznika), a zatim i zato što organizator donosi odluku o terminima održavanja i o dinamici. Kada je reč o datumu početka ove vrste obuke, svi zainteresovani polaznici bi trebalo da znaju da se grupna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga ne može organizovati ubrzo pošto se oni budu prijavili, već se uvek čeka oformljenje jedne grupe od minimalnog broja polaznika, pa svi posle toga koji su se prijavili dobijaju tačne informacije o potrebnim detaljima, to jest o datumu održavanja, zatim o terminima, kao i o dinamici.

Na koji način se obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga organizuje?

Budući da je u ponudi kako online kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga , tako i ona vrsta nastave koju polaznici prate u izabranoj poslovnici Akademije Oxford, to svi koji se prijavljuju za pohađanje imaju obavezu prvo da odaberu jednu od njih, a zatim su dužni i da se opredele između rada u grupi, kao i individualne ili poluindividualne obuke, a zato što se sve one organizuju prema drugačijem principu.

Neko ko se opredeli da pomenuti kurs pohađa u grupi, prvo treba da zna da je u njoj prisutno više polaznika, to jest minimalno ih bude četvoro, a maksimalno osmoro. Isto tako, polaznik zainteresovan za tu vrstu nastave treba da zna da je odluka o terminima i o dinamici prepuštena organizatoru, te da grupna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga počinje po prijavljivanju dovoljnog broja zainteresovanih, odnosno nakon oformljenja grupe od najmanje četiri polaznika.

O svemu ovome onaj polaznik koji odluči da ovaj kurs pohađa individualno ili poluindividualno, to jest u paru se dogovara sa predavačem. Tačnije, datum početka on definiše sa profesorom koji je nadležan za vođenje obuke, ali sa njim isto tako definiše i preciznu dinamiku, odnosno termin održavanja poluindividualnog ili individualnog kursa.

Koliko traje kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga?

Obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga traje ukupno 9 sati, to jest nastavni program predviđa 540 minuta nastave, a koje polaznik pohađa u toku jednog dana. Takva dinamika se odnosi isključivo na grupni tip ove obuke, a datum njenog početka će biti naknadno definisan, jer mora prvo da bude jedna grupa od minimum 4 polaznika kreirana da bi ovo vrsta obuke mogla da počne. Kada se prijavi dovoljno polaznika zainteresovanih za online grupnu obuku ili onu koja će da bude organizovana u okviru naše poslovnice, svi prijavljeni dobijaju posle toga informaciju od organizatora o datumu njenog održavanja, kao i podatke o tačnoj dinamici.

A nasuprot toga su poluindividualni i individualni kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga, uzevši u obzir da tada svaki polaznik treba da datum održavanja dogovori sa nadležnim profesorom, ali isto tako je neophodno da oni usaglase i termin, to jest da se dogovore oko dinamike u skladu sa kojom će nastava da bude sprovedena u tom slučaju. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da zainteresovani polaznici imaju mogućnost da sklope dogovor sa nadležnim profesorom, tako da se obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga organizuje i u toku dva ili tri dana, a što sve zavisi od toga šta odgovara i njima i profesoru.

Spisak gradova za merenje zadovoljstva korisnika usluga

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje