Kurs i obuka za mobilni marketing

Upoznajući sve prisutne sa jednim od najzastupljenijih tehnika reklamiranja, obuka i kurs za mobilni marketing će da omogući sticanje znanja iz ove oblasti svima koji su zainteresovani. Profesori sa višegodišnjim iskustvom u sprovođenju različitih marketinških kampanja na ovaj način su i bili zaduženi za kreiranje nastavnog programa i prema njemu se pomenuta obuka sprovodi, te će se svakako potruditi i da za vreme njenog trajanja svim prisutnima omoguće da steknu neophodno znanje kako bi mogli da se bave upravo ovim vidom marketinga.

Svakoga dana u toku godine, oni koji su zainteresovani imaju pravo da se prijave za pohađanje nastave, a to mogu da učine najpre lično u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali isto tako imaju pravo i da prijavi pristupe preko mejla ili broja telefona jedne od njih.

Kada je u pitanju način na koji se organizuje kurs i obuka za mobilni marketing, prvo moramo da naglasimo da sprovodimo nastavu i u našim poslovnicama i preko interneta, tako da je potrebno svako pojedinačno da se opredeli za onaj tip nastave koji mu najviše odgovara. Zatim je predviđeno da se oba ova tipa obuke sprovode za pojedinačnog polaznika, odnosno kroz individualnu nastavu, kao i za više njih, a kada se sprovodi grupna obuka i kurs za mobilni marketing, koja je namenjena za četvoro do osmoro ljudi u isto vreme. A uz ta dva načina postoji i takozvana poluindividualna obuka, a koju bi trebalo da pohađa dvoje polaznika istovremeno.


U svakom slučaju je tačno definisan način prema kome se svi ovi tipovi nastave sprovode, tako da pojedinačni polaznik ima pravo da odabere onu čiji princip organizacije mu najviše odgovara. Poluindividualna i individualna nastava se organizuju tako da upravo polaznik treba sa nadležnim licem naše poslovnice, kao i sa profesorom da se dogovori oko svih onih detalja koji su bitni za organizaciju. A to uključuje preciziranje datuma početka, odnosno termina, kao i tačne dinamike održavanja te vrste nastave.

Način na koji se grupni kurs i obuka za mobilni marketing organizuje je mnogo strožiji, zato što tada naša institucije donosi odluku po kojoj dinamici i u kojim terminima se ta vrsta nastave odvija. Međutim, postoji samo jedna stvar oko koje organizator ne može da odluči, to jest ne može unapred da je odredi, a u pitanju je datum početka. Definisano je da upravo datum početka grupne obuke biva uslovljen kreiranjem jedne grupe, tako da se prvo zahteva prijava najmanje četvoro polaznika, a potom i formiranje grupe i na kraju se definiše kada će ta vrsta nastave da počne.

Ako je potrebno da bude organizovan korporativni kurs i obuka za mobilni marketing, svakako će predstavnik naše institucije da sasluša zahteve određene kompanije, a koji se odnose na način organizacije, te na mesto gde treba nastava da bude održana, pa će se potruditi da je sprovede upravo prema smernicama koje će navesti menadžment konkretne firme.Kurs i obuka za mobilni marketing - nastavni plan i program

Kako takozvani mobilni marketing spada u digitalni vid reklamiranja, to znači i da će obuka i kurs za mobilni marketing da počne upravo od upoznavanja prisutnih sa osnovnim osobenostima digitalnog marketinga.

A da bi neko ko ima želju da pohađa pomenutu obuku, kako bi postao ekpert za takvu vrstu reklamiranja zaista mogao to i da učini, predavači koji su zaduženi za vođenje ovog kursa će nastojati da na najbolji mogući način prezentuju sva znanja koja su definisana nastavnim planom. Međutim, moramo da naglasimo da je iza svakoga od njih i višegodišnje radno iskustvo u oblasti marketinga, a posebno digitalnog, te će i biti u prilici da polaznicima našeg kursa pruže brojne primere iz prakse i to kako one dobre, tako će govoriti i o onim marketinškim kampanjama koje su oni vodili ili su u njima učestvovali, a koje nisu bile osmišljene na pravi način, te se mogu smatrati i neuspešnim. Na osnovu tih primera i znanja koja će im profesori u svakom slučaju preneti, svi prisutni će steći znatno viši stepen samopouzdanja i potrebnih veština, tako da uopšte ne sumnajmo da će na profesionalan način sprovesti konkretnu kampanju na zahtev klijenta, a nakon što budu završili sa pohađanjem pomenute obuke.

Predavači će detaljno da upute sve prisutne u osnovne karakteristike ovakvog vida reklamiranja, a u tom segmentu kurs i obuka za mobilni marketing predviđa i da se upoznaju sa osnovnim tipovima reklama, odnosno oglasa koji se koriste kod ovog tipa komunikacije sa klijentima.

Svakako će im nakon toga biti detaljno objašnjeno i zbog čega se upravo ovakav način reklamiranja smatra naročito uspešnim, ali samo pod uslovom da se osoba koja je zadužena za osmišljavanje konkretne kampanje pridržava u potpunosti aktuelnih pravila. Podrazumeva se da će profesori detaljno da objasne polaznicima i koja su to sve pravila koja se moraju poštovati.

Iako je akcenat ovog kursa stavljen baš na kreiranje konkretne reklame, odnosno na upoznavanje prisutnih sa svim segmentima koje podrazumeva mobilni marketing i to od ideje, pa do realizacije, to jest komunikacije sa klijentima, činjenica je da će obuka i kurs za mobilni marketing biti usmerena i savladavanje onih postupaka koji su vrlo bitni za procenu učinkovitosti konkretne marketinške kampanje. A to ustvari znači da će prisutni polaznici dobiti precizno objašnjenje od nadležnog profesora vezano za to kako se vrši analiza zadovoljstva klijenata, odnosno na osnovu kojih parametara u izveštajima se donosi zaključak da li je ta reklamna kampanja uspešna ili ne.

Dobro je poznato da se na greškama uči, pa će iz tog razloga predavači da govore polaznicima i o onim greškama sa kojima su oni pre toga imali prilike da se sretnu u praksi, a potom će da im objasne i šta je trebalo da učine da do tih grešaka ne bi ni došlo. Uz to se podrazumeva i da će profesori u okviru praktičnog dela, isto tako da odmah polaznicima kažu gde su prisutne greške, odnosno objasniće im kako da ih isprave.

Što se tiče praktičnog dela, on predviđa da svi prisutni izrade kampanju za određenu kompaniju ili proizvod, te uslugu, a na osnovu informacija koje će im neposredno pre dati profesori. Svakako titlovanje primeri mogu da budu vezani i za poslovanje kompanije koja je zahtevala da se organizuje korporativni kurs i obuka za mobilni marketing, što će u značajnoj meri biti od koristi prisutnima.

U kojim terminima i gde se sprovodi kurs i obuka za mobilni marketing?

Iako se obuka i kurs za mobilni marketing organizuje na uobičajen način, to jest predavanja se sprovode u našim poslovnicama, Obrazovni centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani pruža priliku da se opredele i da prate nastavu preko interneta.

A za oba tipa obuke koje nudimo je precizirano da svaki polaznik treba da izabere da li će nastavu da prati u grupi, odnosno pojedinačno ili će se opredeliti da to učini sa još jednim prolaznikom u isto vreme, pošto su u našoj ponudi kako individualna, tako i grupna, te poluindividualna obuka.

Način organizacije grupne nastave je određen, praktično rečeno unapred, a pošto naša institucija kod tog tipa obuke definiše i termine i dinamiku, ali postoji samo jedan segment gde organizator ne može da ima apsolutno nikakvog uticaja i vezan je za datum početka. Tačnije, se on određuje tek kada se i zvanično ostvari osnovni uslov za to, a pod tim se misli na oformljenje grupe, to jest na prijavljivanje najmanje četiri osobe koje žele da ovaj kurs prate baš na taj način.

Kako je u pitanju relativno strog način organizacije, to se lako može dogoditi i da mnogim polaznicima ne odgovara da tako pohađaju nastavu, pa je zato u našoj ponudi i poluindividualni, to jest individualni kurs i obuka za mobilni marketing, a kada se nastava organizuje na potpuno drugačiji način. Tačnije svaki polaznik koji bude izabrao jednu od tih vrsta nastave će biti u prilici da počne da je pohađa onog trenutka kada odgovara i njemu i njegovom profesoru, a to će da učini dinamikom i u terminima koje će isto tako da precizira sa nadležnim predavačem.

Sličan je način na koji se sprovodi korporativna obuka, tako da se i tu izlazi u susret zahtevima osoba koje su o nekoj firmi zaposlene, te ova vrsta nastave može da bude organizovana i u našoj poslovnici i preko interneta, ali i u prostorijama određene kompanije koja želi da lica koja zapošljava prate ovaj kurs.

Kako se organizuje obuka i kurs za mobilni marketing?

Prema onim pravilima koja navodi individualni, odnosno poluindividualni i grupni tip nastave se i organizuje kurs i obuka za mobilni marketing, ali i preko interneta, odnosno u prostorijama konkretne poslovnice organizatora.

A kako postoji veći izbor tipova nastave, tako se od svakoga ko se prijavljuje očekuje da se opredeli i da li će nastavu da prati preko interneta ili na klasičan način, to jest da li će to da učini u grupi, u paru ili samostalno. Da bi bilo koji polaznik mogao da se zvanično opredeli mora da zna da je striktno određen način po kome se organizuje grupna obuka i kurs za mobilni marketing, te da tada isključivo zvanični organizator ima pravo da definiše termine i dinamiku. Što se tiče datuma početka ovakvog tipa nastave, on je isto tako uslovljen i to prijavljivanjem minimum 4 osobe, jer ih je toliko potrebno za formiranje jedne grupe, a u kojoj osmoro polaznika može biti najviše prisutno. Da budemo precizniji, kada se bude prijavilo toliko polaznika uslediće definisanje termina i dinamike, a nakon toga će svaki polaznik pojedinačno od strane organizatora da bude obavešten o potrebnim detaljima koji se odnose na sprovođenje nastave u grupi.

Kada je u pitanju individualna, odnosno polu individualna obuka i kurs za mobilni marketing, svaki polaznik koji se za pohađanje bilo koje od njih bude odlučio će imati apsolutno pravo da o dinamici, odnosno o datumu početka, kao i o terminima precizira detalje sa licem koje je u našoj poslovnici za to nadležno, kao i sa svojim profesorom.

Isto tako možemo da organizujemo i korporativni kurs, ali naglašavamo da predstavnici te firme koja je za njega zainteresovana imaju pravo da zahtevaju po kom principu im odgovara da se nastava organizuje, odnosno u kojim terminima i kojom dinamikom, pa čak mogu da se opredele i za mesto gde će biti sproveden korporativni kurs i obuka za mobilni marketing.

Koliko traje kurs i obuka za mobilni marketing?

Zvaničnim nastavnim planom je određeno da obuka i kurs za mobilni marketing traje ukupno osam sati, pa kada polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi obično ona traje dva do tri dana, budući da dinamiku tada određuje organizator. A isto tako organizator treba da odredi i tačne termine, te da o tome obavesti svakog pojedinačnog polaznika kada se bude napravila jedna grupa, za koju je određeno da u njoj mora da se nađe najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika.

Trajanje individualne i poluindividualne nastave ne može biti navedeno ovom prilikom, pošto je definisano da se polaznici koji se za njih opredele definišu sve detalje vezane za organizaciju. Upravo zato ne možemo da iznesemo taj podatak, jer oni mogu da se dogovore sa predavačem i da predviđenih 8 sati bude pohađano u toku jednog, ali i više dana.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za mobilni marketing, isto tako je određeno da se organizuje prema zahtevima polaznika, to jest zainteresovane kompanije.

Spisak gradova za mobilni marketing

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje