Kurs i obuka - Naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja

Profesionalni predavači, koji su na prvom mestu uspešni poslovni ljudi sa višegodišnjim radnim iskustvom u brojnim oblastima će se pobrinuti da kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja bude održana u skladu sa predviđenim nastavnim programom. Svakako će za vreme njenog trajanja svim polaznicima da ponude mogućnost da se upoznaju sa osnovnim pravilima ponašanja u poslovnom svetu, budući da su u tome naročito uspešni.

Svako ko je zainteresovan da pohađa nastavu to može da učini na dva načina, to jest ili u prostorijama određene poslovnice Akademije Oxford ili online. Isto tako je važno da zainteresovani polaznici znaju da je u ponudi grupna, individualna i poluindividualna obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja, te da svakako treba da izabere jednu od njih.

Princip prema kome se grupna nastava organizuje bitno je različit u odnosu na ostale pomenute, jer je tada prisutno u grupi između četvoro i osmoro ljudi,a dinamiku određuje organizator, kao što definiše i termine. Ipak, ovde postoji jedan detalj koji je vrlo važan, a to je da grupni tip kursa ne može da počne kada prijavljeni polaznik želi, već se iziskuje prvo formiranje grupe, tako da svako ko se prijavi mora da sačeka da se konkretni uslov ostvari. A da bi jedna grupa bila formirana potrebno je da se četvoro polaznika najmanje prijavi, te svakako posle toga ovlašćeno lice konkretne poslovnice obaveštava sve koji su prijavu prethodno izvršili o datumu kada će grupni kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja da počne, ali i o svim ostalim detaljima koji su vezani za organizovanje te vrste nastave.


Mnogo je više slobode u odlučivanju prisutno ako polaznik izabere individualni ili poluindividualni tip nastave, budući da on tada sa profesorom koji i vodi pomenuti kurs dogovara prvo datum kada će početi nastava, a potom i u kojim terminima, to jest po kojoj dinamici će se individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja organizovati.

U toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje zainteresovanih polaznika, što oni mogu da učine ili preko telefona jedne od poslovnica ili mogu i da dođu lično u njene prostorije i izvrše prijavu. Takođe je dopušteno i da svi koji žele da se prijave svoje podatke pošalju na zvaničan mejl organizatora, ali je u toj situaciji važno da naglase u kom gradu bi voleli da pohađaju pomenuti kurs, uzevši u obzir da Akademija Oxford na preko 20 lokacija u zemlji ima predstavništva.

Šta izučava kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja?

Na samom početku je određeno da predavači treba da upoznaju sve prisutne sa pojmom „bonton“, te sa njegovom primenom u poslovnom svetu. Nastavni program koji poštuje obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja predviđa i definisanje osnovnih pojmova koji se na poslovni bonton odnose, a kako bi polaznici stekli jasan uvid u materiju koja će im tokom ove dvodnevne obuke biti predstavljena.

Moramo odmah da napomenemo i vrlo važnu informaciju, a koja se odnosi na princip sprovođenja predviđenog nastavnog plana. Naime, ovaj kurs nije primarno usmeren na teoriju, već na prasku, tako da svaki polaznik za vreme njegovog trajanja biva smešten u različite situacije koje su realne, a kako bi što bolje primenio teorijska znanja koja dobija u određenom segmentu ove obuke. Upravo kroz simulacije konkretnih situacija, svi prisutni se upoznaju sa pravilnim reagovanjem i ponašanjem, te uče i kako treba pravilno da oslovljavaju poslovne partnere, nadređene i kolege, ali stiču i mnoga druga znanja iz ove oblasti i veštine koje mogu da primenjuju vrlo lako.

Polaznici će imati prilike i da se upoznaju sa definicijom pojma ponašanja i manira, te će naučiti i koje su njihove osnovne karakteristike, odnosno šta se u poslovnom okruženju smatra dobrim, a šta lošim manirima. A predavači će nastojati i da im objasne šta podrazumeva takozvani protokol, to jest koje su njegove odrednice u različitim situacijama.

Kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja će prisutnima ponuditi i ona znanja koja se odnose na pravilan, to jest poželjan način pozdravljanja u poslovnom okruženju, te će isto tako biti reči i o tome šta osoba koja se smatra uspešnom u poslu nikako ne sme da učini na svom radnom mestu, to jest na nekom poslovnom sastanku ( na primer, ne sme da sakriva ruke iza leđa, da žvaće žvaku, da jede na sastanku i ostalo). Ali će svi polaznici takođe dobiti podrobna saznanja i o tome šta uspešan poslovni čovek sme i treba da radi, a gde će biti govora i o poželjnom poslovnom izgledu u fizičkom smislu.

Tokom nastave će prisutni da nauče i na koji način se pravilno primenjuju smernice koje navodi poslovni bonton, te kako treba komunicirati lično sa kolegama, saradnicima, nadređenima i poslovnim partnerima, ali i na koji način treba voditi komunikaciju putem telefona ili mejla sa njima, a u skladu sa pravilima poslovnog ponašanja.

Takođe će obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja da se pozabavi pravilima koja se odnose na ponašanje u različitim situacijama (na sastanku, u kancelariji, na pauzi i slično), a predavači će govoriti i o situacijama koje se smatraju lošim u poslovnom okruženju, te će objasniti prisutnima i kako treba tada postupiti, a kako bi maksimalno bila ispoštovana pravila pristojnog poslovnog ponašanja.

Na kraju je važno da svakoga koga kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja obavestimo da će on imati mogućnost da dobije veliki broj informacija u toku dva dana nastave, te da je izuzetno bitno da ih po završetku ove obuke svakodnevno primenjuje u praksi, a kako bi pohađanje pomenutog kursa imalo zaista pravi efekat, to jest kako bi svaki polaznik bio još uspešniji u poslovnoj sferi.Kada i gde se organizuje obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja?

Trebalo bi da svako ko bude izvršio prijavu za pohađanje pomenute obuke, na prvom mestu navede da li želi da nastavu prati u jednoj od poslovnica organizatora ili je zainteresovan da to učini iz sopstvenog doma, to jest da pohađa obuku preko interneta, pošto su oba tipa kursa u zvaničnoj ponudi.

Način organizovanja podrazumeva da postoji i kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja koja se organizuje u grupi, odnosno onaj tip nastave koji je namenjen za 2 polaznika (poluindividualna), kao i onaj koji svaki pojedinačni polaznik može da pohađa samostalno (individualna nastava), te se svakako način njihovog organizovanja razlikuje.

Onaj polaznik koji odabere individualnu nastavu, ali isto tako i onaj koga interesuje poluindividualna obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja treba sa profesorom koji će biti zadužen za vođenje obuke da se dogovori oko svih detalja vezanih za njenu organizaciju. A pod tim se misli da oni treba da se usaglase prvo kada će ta obuka da počne, a zatim treba da definišu tačne termine održavanja, kao i da se dogovore o dinamici po koji će predavanja biti pohađana.

Sasvim drugačiji princip organizovanja podrazumeva grupni kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja, a ne samo zato što je prisutno od četvoro do osmoro ljudi u jednoj grupi, nego i zato što termine određuje zvanični organizator, te on isto tako definiše i dinamiku. Datum početka tog tipa nastave zavisi samo od prijavljivanja zainteresovanih polaznika, uzevši u obzir da se prvo očekuje kreiranje jedne grupe i to u kojoj mora biti minimum 4 osobe, pa se tek onda definišu termini i dinamika. A o svemu tome pojedinačni polaznik, koji je već izvršio prijavu dobija obaveštenje od strane koordinatora za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj je i izvršio upis.

Kako se organizuje obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja?

Kada je u pitanju način na koji se sprovodi kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja određeno je na prvom mestu da to bude online, odnosno da svaki pojedinačni polaznik može da izabere i mogućnost njenog pohađanja u jednoj od poslovnica Akademije Oxford. A isto tako je u ponudi i grupni tip nastave, koji je predviđen za 4 do 8 polaznika istovremeno, zatim poluindividualni, a koji pohađaju njih dvoje u isto vreme, te isto tako svaki prijavljeni može da se odluči da pomenuti kurs pohađa samostalno, što podrazumeva individualni tip nastave.

Kada se vrši upis, svaki prijavljeni ima dužnost da obavesti ovlašćeno lice organizatora o tome da li je izabrao online nastavu ili će da je pohađa u prostorijama konkretne poslovnice, te da li se odlučio za grupnu, poluindividualnu ili individualnu obuku. Tek nakon toga će prijavljeni imati mogućnost da dobije i detaljne informacije o načinu organizovanja.

Stvar je u tome da individualna i poluindividualna obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja svakom pojedinačnom polazniku daju značajan nivo slobode u odlučivanju, uzevši u obzir da je njima dozvoljeno da se sa profesorom koji je zadužen za vođenje kursa dogovore na prvom mestu oko datuma početka, a posle toga i da definišu tačne termine, kao i dinamiku održavanja nastave u tom slučaju.

Ali, zato oni polaznici koji budu izabrali grupnu vrstu obuke treba da znaju da se od njih prvo očekuje da pričekaju oformljene grupe zainteresovanih polaznika, jer se zahteva prijava minimum 4 osobe kako bi bila kreirana konkretna grupa i kako bi grupni kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja mogla uopšte da počne. Termine održavanja nastave, kao i tačnu dinamiku u ovom slučaju definiše organizator, a očekuje se da svaki polaznik u potpunosti prihvati sve što je unapred određeno.

Koliko traje kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja?

Grupna obuka i kurs - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja traje dva dana, a polaznici u tom slučaju imaju obavezu da prate nastavu u trajanju od 8 školskih časova. Prema nastavnom programu su definisane i određene pauze, ali će o svim detaljima oni biti pojedinačno obavešteni kada se bude zvanično stekao uslov za početak te vrste kursa. Da ne bude zabune, grupna obuka može da počne tek kada se bude prijavilo minimum 4 polaznika koji su zainteresovani za pohađanje nastave online ili one koja se organizuje u našim poslovnicama, a zatim i zvanično ovlašćeno lice organizatora obaveštava sve koji su prijavu već izvršili o tačnim terminima, to jest o dinamici održavanja nastave.

Iako je definisano da kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja traje dva dana, to kod poluindividualne i individualne nastave može da bude i duže, to jest predviđenih 20 radnih sati predavanja polaznici mogu da rasporede i na više dana, a što sve zavisi od dogovora koji će oni imati sa nadležnim predavačem, jer to podrazumeva princip organizovanja ta dva tipa nastave.

Trajnje: 8 časova

Teme:

 1. Uvod u poslovni bonton
 2. Poslovna komunikacija ( verbalna, neverbalna, poslovna korespodencija)
 3. Poslovni maniri
 4. Kodex poslovnog oblačenja

Cene:

 • Individualna nastava: 10,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 8,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 6,000 RSD po polazniku

Spisak gradova - Naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje