Kurs i obuka za Network administratora

Pre nego što bilo ko odluči da pohađa obuku za mrežnog administratora, neophodno je da stekne osnovno znanje rada sa Microsoft i Linux tehnologijom, na prvom mestu, ali se svakako očekuje i da osoba koju interesuje kurs i obuka za Network administratora ima određeni nivo znanja, kao i iskustva vezano za IT sektor. Poseban akcenat je stavljen na poznavanje SQL baza podataka, Cloud tehnologije, te ostalih segmenata koji se tiču mreže. Uz to se svakako podrazumeva da polaznik mora imati viši nivo znanja engleskog jezika i to na prvom mestu u pisanom obliku.

Ova obuka se organizuje na uobičajen način i to u prostorijama svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford koje se nalaze u celoj našoj zemlji i to na preko 2o lokacija, a takođe zainteresovani mogu da se odluče i da nastavu pohađaju preko interneta. Ali je ovde izuzetno važno da napomenemo da se kvalitet nastave može razlikovati, pošto institucija organizatora može da garantuje isključivo za visok nivo kvaliteta onog tipa obuke koji će zainteresovani pratiti u jednoj od poslovnica, jer im je u tom slučaju na raspolaganju vrhunska oprema na kojoj će moći da rade.

Sasvim je jasno da kurs i obuka za Network administratora obuhvata najpre praktični deo, a da je uz njega svakako zastupljen i teorijski, čime se sve zainteresovane osobe osposobljavaju da obavljaju ovaj posao.


Ističemo da je za oba tipa obuke karakteristično to što polaznici vrše odabir između praćenja nastave u paru, u grupi i individualno, a što znači da je u ponudi poluindividualna, grupna i individualna obuka. Naravno, svaka od njih se organizuje prema pravilima koja su sasvim jasno određena, a sa njima detaljno biva upoznat svako pojedinačno kada vrši upis.

Da pomenemo i to da se prijava može izvršiti lično u jednoj od poslovnica i to tokom cele godine, ali i da isto tako zainteresovane osobe imaju pravo i da putem telefona to učine ili da preko zvaničnog mejla naše institucije pošalju sve potrebne informacije, odnosno da navedu svoje kako ime i prezime, tako i datum rođenja, kao i podatke za kontakt, te sve ono što smatraju da je bitno za prijavljivanje.

Sada da se vratimo na princip organizacije, te da objasnimo da je svaka osoba koju interesuje grupni kurs i obuka za Network administratora dužna da sačeka prvo oformljenje jedne grupe, to jest da se u istoj poslovnici prijavi minimalno 4 osobe koje žele da pohađaju tu nastavu, a nevezano za to da li će se opredeliti za online ili klasični tip. Za ovu vrstu nastave je važno istaći da je način organizacije takav da organizator mora da odluči i o tome obavesti po ispunjenju pomenutog zahteva sve prijavljene, u kojim terminima će se ona sprovoditi i po kakvoj dinamici, ali i da odredi tačan datum njenog početka.Nasuprot tome su poluindividualna i individualna obuka, a tom prilikom će oko svih detalja predavač i pojedinačni polaznik da se dogovore. Jasno je da se pomenuta dva tipa nastave razlikuju samo u tome što individualnu pohađa jedan polaznik, a poluindividualna obuka i kurs za Network administratora je predviđena da je prati istovremeno njih dvoje.

Izuzev svih pomenutih tipova nastave, a na zahtev klijenta, to jest određene kompanije može da bude organizovan i korporativni kurs. A pomenuti vid edukacije je specifičan u smislu da se način organizacije u velikoj meri prilagođava zahtevima konkretne firme, to jest korporativna obuka se sprovodi baš tamo gde menadžmentu te kompanije bude odgovaralo, odnosno ili u našim ili u prostorijama klijenta, ali i preko interneta, a svakako se o ostalim detaljima dogovaraju predstavnik naše institucije i zainteresovani klijent.

Čime se bavi kurs i obuka za Network administratora?

Podrazumeva se da će predavači na samom početku edukacije da objasne prisutnima šta spada u obaveze mrežnog administratora, a kako bi mogli da na sve te zahteve maksimalno kvalitetno odgovore. Već je pomenuto da se obuka i kurs za Network administratora najpre odnosi na praktičan rad, a uz koji ide i teorija, tako da se nastava odvija upravo na opremi najboljeg kvaliteta koja je polaznicima dostupna u svakoj od poslovnica organizatora.

Informaciona bezbednost je prvi pojam sa kojim će se polaznici upoznati, a profesori će im objasniti i na koji način taj segment funkcioniše, da bi im potom predstavili i osnove takozvanog projektnog menadžmenta.

Sledi kratak osvrt i na osnovne principe rada Microsoft i Linux tehnologija, kao i savladavanje znanja koja se tiču rada sa različitim operativnim i File sistemima. Zatim će im biti omogućeno da saznaju koje su to Unix tehnologije, odnosno koje su njihove osnovne karakteristike, te će naučiti i šta je to mrežna struktura i na koji način se ona kreira, ali i kako se u okviru nje radi. Profesori će prisutnima objasniti i koje su razlike najuočljivije u okviru Microsoft i Linux tehnologije, ali i kada se koja od njih primenjuje, a kako bi se izvukao maksimum.

Uvod u umrežavanje je isto tako oblast koju kurs i obuka za Network administratora obrađuje, stim da prisutni uče i šta se podrazumeva pod pojmom računarska mreža. Posle toga će praktično da nauče i kako se konfiguriše konkretna mreža i to u skladu sa prethodno navedenim parametrima, te će biti reči i o mrežnim kablovima i adapterima, odnosno o topologiji. Upoznaće se i sa različitim metodama koje se primenjuju za prenos podataka, kao i sa principom prema kome funkcioniše bežična mrežna komunikacija.

Izuzetno je važna i oblast koja se odnosi na mrežne standarde, sa kojima će svakako polaznici da budu detaljno upoznati, a naučiće i koji su to upravljački programi koji se najčešće koriste u praksi. Sa osnovama mrežnih protokola se isto upoznaju, a na prvom mestu sa TCP/IP, te uče i koji se uređaji primenjuju kako bi bilo izvršeno povezivanje. Predviđeno je i da prisutni nauče šta su to takozvane segmentirane mreže, ali i po kom tačno principu funkcioniše projektovanje mreža, te kako funkcionišu deljeni resursi, odnosno šta su to mrežni korisnički nalozi i na koji način se vrši njihovo pravilno kreiranje.

Kada budu savladali sve do sada pomenute oblasti, polaznici će se upoznati i sa načinom uspostavljanja optimalnog nivoa bezbednosti mreže, a u okviru čega će naučiti i kako funkcioniše održavanje mreže, te šta je potrebno učiniti da bi se u najvećoj mogućoj meri sprečilo gubljenje unetih podataka.

Sem toga će obuka i kurs za Network administratora omogućiti zainteresovanima da nauče šta se sve svrstava u dokumentaciju mreže i kako se ona čuva, a predviđeno je da nauče i kako se vrši mrežno štampanje. Predavači će im objasniti i šta je to deljeni štampač i na koji način se njime upravlja, a svakako će poseban deo nastave da se bavi detekcijom potencijalnih problema u okviru konkretne mreže i njihovim brzim otklanjanjem.

Da bi neko mogao da obavlja sve poslove koje predviđa zanimanje mrežnog administratora, on mora da nauči i kako se vrši premeštanje određene mreže, ali i na koji način se pristupa njenoj nadogradnji kada za tim postoji potreba.

Takođe će se prisutni upoznati i sa principom ažuriranja pojedinačnih aplikacija, ali i cele mreže, te sa načinom održavanja konkretne baze podataka. Sem toga će im profesori objasniti i kako funkcionišu Firewall tehnologije, ali i kako se vrši administracija različitih mail servera, te kako se radi generalno sa Cloud tehnologijom.

Kada i gde se kurs i obuka za Network administratora održava?

U okviru institucije organizatora je tačno definisan princip po kome se organizuju ne samo individualna obuka i kurs za Network administratora, nego i grupna, odnosno poluindividualna vrsta nastave. Iako su sva tri tipa edukacije u ponudi, naša je obaveza da istaknemo vrlo važnu informaciju koja se odnosi na mesto njihovog održavanja, pošto pojedinačni polaznik treba da izabere da li će nastavu da prati u prostorijama jedne od naših poslovnica ili mu, ipak znatno više odgovara da to učini od sopstvene kuće, a preko računara. U slučaju da se odluči za online kurs, neophodno je da poseduje računar, a tada će predavanjima da pristupa isključivo putem posebne online platforme, to jest kroz virtuelne učionice.

Naravno, i za klasičnu i za individualnu obuku je predviđeno da se svako pojedinačno odluči da li će da prati nastavu u grupi, u paru ili potpuno samostalno, pa će na osnovu toga znati i u kojim terminima se koji tip obuke organizuje, te po kojoj dinamici će pratiti predavanja i, generalno kada će početi izabrana vrsta edukacije.

Dakle, najzahtevniji princip organizacije ima grupni kurs i obuka za Network administratora i ne samo zato što Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje o dinamici i o tačnim terminima njenog održavanja, nego i zato što se mora prvo prijaviti najmanje četiri osobe koje žele da pohađaju baš tu vrstu nastave, jer je to ujedno i uslov za kreiranje jedne grupe. Zapravo, tek nakon toga organizator ima pravo da definiše sve navedeno, to jest da odredi tačan datum početka te vrste nastave, a onda i da obavesti sve koji su izvršili prijavu za praćenje grupnog tipa obuke.

A kada je u pitanju nastava za pojedinačnog polaznika, to jest individualna, odnosno ona koju bi trebalo da prati njih dvoje, to jest takozvana poluindividualna obuka i kurs za Network administratora, termini u kojima se one održavaju su uslovljeni dogovorom između polaznika i nadležnog lica u određenoj poslovnici organizatora i profesora. Tako će oni da definišu ne samo termine, već i tačan datum početka, odnosno dinamiku.

Pored svega toga, naša institucija organizuje i onu vrstu nastave koju prate isključivo lica koja su u određenoj firmi zaposlena, a zapravo je u pitanju korporativni kurs i obuka za Network administratora. Definisano je da se ta nastava sprovodi prema zahtevima klijenta u potpunosti, a što ustvari znači i da svaki klijent ima pravo da se odluči, na prvom mestu gde želi da se korporativna obuka sprovodi, to jest da li mu više odgovara da to bude u prostorijama te firme ili preko interneta, te u jednoj od naših poslovnica, a posle toga treba da navede i kojom dinamikom i u kojim terminima bi zaposlenima najviše odgovaralo da pohađaju nastavu.

Kako se obuka i kurs za Network administratora organizuje?

U trenutku kada bude vršio zvaničan upis, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se opredeli između online obuke, odnosno onog tipa nastave koji bi trebalo da pohađa u poslovnici organizatora. Takođe je izuzetno važno i da navede da li ga zanima poluindividualni ili individualni kurs i obuka za Network administratora ili će se, ipak opredeliti da nastavu prati u grupi. Svaka od njih uključuje precizno određen način organizacije, te će upravo o tome svaki polaznik i da dobije informacije i to od ovlašćenog lica organizatora.

Najpre da istaknemo da se poluindividualna nastava sprovodi za dve osobe u isto vreme, a zapravo je organizovana na istovetan način kao i ona koju bi trebalo da prati samo jedan polaznik, to jest individualna. A taj način organizacije uključuje precizan dogovor između predavača, to jest koordinatora za nastavu određene poslovnice naše institucije i pojedinačnog polaznika prvo o datumu kada će da počne ili individualna ili poluindividualna obuka i kurs za Network administratora, a potom i dogovor oko toga kojom dinamikom, ali i u kojim terminima će se odabrani tip nastave sprovoditi.

Ako se neko bude odlučio da prati predavanja u okviru grupne nastave, on mora da zna i da ta vrsta edukacije podrazumeva ispunjenje primarnog uslova za početak, to jest kreiranje grupe od najmanje 4 osobe, te je precizno određeno da ih najviše osmoro može prisustvovati ovakvom tipu edukacije. Upravo onog trenutka kada se i za obuku preko interneta ili za klasičnu grupnu nastavu bude prijavila dovoljno osoba, organizator se obavezuje da definiše na prvom mestu tačan datum početka, a odmah posle toga i da odredi termine, te dinamiku održavanja ove vrste kursa.

Slično načinu na koji se sprovodi individualna ili poluindividualna obuka se organizuje i korporativni kurs i obuka za Network administratora. A u pitanju je edukacija za posebne polaznike, to jest za osobe koje su zvanično zaposlene u nekoj kompaniji, tako da se u tom slučaju izlazi u susret potrebama klijenta, a ukoliko je od strane menadžmenta iznet zahtev da predavanja budu sprovedena u prostorijama te firme. Naravno, postoji mogućnost i da se ta vrsta obuke organizuje preko interneta i u našim poslovnicama, stim da apsolutno sve u tom slučaju zavisi od potreba i zahteva konkretnog klijenta.

Koliko će da traje kurs i obuka za Network administratora?

Uzevši u obzir da je određeno da obuka i kurs za Network administratora traje 8 nedelja, ali isključivo kada se polaznici opredele da nastavu prate u grupi, naša je obaveza da naglasimo da je uvršteno 64 časa u aktuelni nastavni program. A kako isključivo organizator tada donosi odluku o dinamici, odnosno o terminima njenog održavanja, to je i precizno određeno da polaznici imaju nastavu svake nedelje četiri puta i to u trajanju od po dva školska časa, to jest pohađaju 360 minuta nastave na nedeljnom nivou. Ipak, moramo da napomenemo da je ovo dinamika koja je trenutno definisana, ali da će svakako pojedinačni polaznik dobiti precizne informacije o tome kada bude bila oformljena grupa od minimum 4 polaznika.

Sve one osobe koje interesuje kako poluindividualni, isto tako i individualni kurs i obuka za Network administratora ovom prilikom neće biti u mogućnosti da dobiju precizne podatke o trajanju i to isključivo zato što to ne dozvoljava način organizacije. Stvar je u tome da je predviđeno da se u tom slučaju pojedinačni polaznik dogovara direktno sa profesorom, koji je zadužen za sprovođenje ovog kursa o svemu što je vezano za organizaciju, tako da oni odlučuju i o tome kakvom će se dinamikom jedan od pomenutih kurceva organizovati.

Princip prema kome se organizuje korporativna obuka i kurs za Network administratora je vrlo sličan prethodno opisanom, tako da se dogovorom između nadležnog lica kompanije klijenta i naše institucije definiše i dinamika održavanja, pa samim tim i trajanje te vrste nastave.

Spisak gradova za network administratora

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje