Kurs i obuka za optimizaciju zaliha

Primarno bi nadležni za nabavku i to u kompanijama bilo koje veličine i strukture trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za optimizaciju zaliha. Naravno, sa ovom temom je neophodno da se upoznaju čak i vlasnici različitih firmi, kao i direktori i uopšteno, apsolutno svako lice, koje treba da nauči na najbolji mogući način da optimizuje zalihe robe, a kako bi na taj način poboljšao poslovanje svoje firme.

Nastava se organizuje tokom cele godine i to kako za pojedinačne polaznike, tako isto i za članove tima bilo kog preduzeća.

Svakako su zainteresovani u obavezi prvo zvanično da izvrše prijavu, a što u radno vreme poslovnice organizatora mogu učiniti lično ili putem telefona. Osnovne informacije o sebi, odnosno prezime, ime i datum rođenja, te obavezno broj telefona, oni imaju pravo i u bilo kom trenutku da pošalju na mejl adresu. Ovlašćeno lice organizatora će, svakako u najkraćem mogućem roku nakon prijavljivanja obavestiti prijavljene o dokumentima, koja će biti obavezni da prilože u momentu upisa.


Inače, zvaničnim pravilnikom ove institucije je predviđeno da isključivo uz lično prisustvo prethodno prijavljenih bude organizovan upis.

Ako bude postojalo interesovanje da se organizuje korporativna obuka i kurs za optimizaciju zaliha, biće primenjen vrlo fleksibilan princip, te će se klijentu dopustiti da prvo iznese sve zahteve vezano za organizaciju nastave za zaposlene. Zapravo, ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća ili njegova vlasnik treba da se direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu organizatora dogovori kako će zaposleni nastavu da pohađaju i gde. Može izabrati da to bude u grupi, ali je ponuđena opcija i da korporativna edukacija bude sprovedena za dve osobe istovremeno ili samo jednog polaznika, te je otvorena mogućnost za sve njih da je prate ili onlajn ili u skladu sa klasičnim principom, to jest u poslovnicama institucije organizatora. Takođe, u pojedinim slučajevima korporativna obuka može biti organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, poput na primer prostorija te firme, ali samo ako prostor bude propisno bio opremljen. Napominjemo da će svaki klijent neophodna obaveštenja o zahtevima, vezano za opremljenost učionica, odnosno predviđenog prostora za nastavu svakako da dobij na vreme.

Pojedinačni polaznici mogu izabrati između praćenja nastave u paru, samostalno ili u grupi, a online i u predstavništvu ove institucije se svaka od njih može pohađati.Prema istovetnom principu će biti organizovan poluindividualni kurs i obuka za optimizaciju zaliha i individualna nastava, a broj polaznika je ono što ih razlikuje, jer dvoje njih pristupa poluindividualnoj, a svakako je drugo pomenuta poznata kao nastava jedan na jedan, što znači da je kandidat samostalno pohađa. Svaki prijavljeni će biti upućen u to da je prisutan vrlo slobodan način organizacije, gde se od njega očekuje da detalje vezano za datum početka, potom termine održavanja i trajanje, odredi samostalno u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem.

Tek nakon što se dovoljan broj lica prijavi zvanično za praćenje nastave u grupi, ona može da bude organizovana. Svakako prvo se određuje kog datuma će zvanično da počne grupna obuka, a posle toga i u kojim terminima će biti sprovedeni časovi i u skladu sa kakvom tačno dinamikom, to jest definiše koliko će nastava ukupno da traje. Svako ko se prethodno prijavio će biti zvanično obavešten o tome, uz napomenu da njegovi zahtevi za promenu kako termina i dinamike, tako i datum početka grupne nastave ne smeju da budu uzeti u obzir u tom slučaju.

Dozvoljeno je da se i grupna i individualna, odnosno poluindividualna nastava organizuju na dva načina, jer je u ponudi i klasična i online obuka i kurs za optimizaciju zaliha.

U namenskim prostorijama, koje postoje u okviru svakog predstavništva institucije organizatora se sprovodi edukacija po klasičnom principu, što znači da je obaveza svakog prijavljenog u dogovorenim terminima da bude prisutan, kako bi pohađao predavanja. Sa apsolutno bilo koje lokacije se može pohađati onlajn nastava, zato što se ona sprovodi preko kompjutera, koji zainteresovani polaznik mora da poseduje. Isto tako je njegova obaveza i da omogući uređaju najbolju moguću vezu sa internetom, a kako bi se bez ikakvih smetnji nastava odvijala. Putem namenske internet platforme se edukacija u tom slučaju sprovodi, a podatke o načinu njenog funkcionisanja i uopšteno, online nastave će svaki prijavljeni da dobije od organizatora na vreme.

Stručna obuka i kurs za optimizaciju zaliha – nastavni plan i program

Mada je jasno čime se primarno stručni seminar za optimizaciju zaliha bavi, predavači će ukratko na početku napraviti osvrt na sam postupak pravljenja zaliha. Tom prilikom će prisutni dobiti informacije o osnovnim smernicama, koji bi svakako trebalo poštovati, a da bi celokupan postupak stvaranja zaliha bio što bolje izvršen. Takođe će biti ukazano i na različite praktične probleme, sa kojima se neosporno mnogi susreću tokom stvaranja zaliha, a primarno sa aspekta finansija.

Prisutni će dobiti i informacije o tome koji se postupci u oblasti upravljanja zalihama primenjuju na svetskom nivou, te će saznati koje su njihove ne samo prednosti, već i uočeni nedostaci. Fokus će biti stavljen na takozvani CPFR, odnosno Collaraborative Planning, Forcasting and Replenishment, a što podrazumeva takozvano udruženo planiranje, odnosno predviđanje, te popunjavanje zaliha kompanije. Isto tako će biti predstavljen i vrlo zanimljiv koncept, a koji je poznat kao VMI (Vendor Management Inventory) i odnosi se na onaj postupak, koji podrazumeva da dobavljači upravljaju zalihama.

Nastavnim planom i programom je predviđeno da stručni kurs i obuka za optimizaciju zaliha obradi i temu koja se odnosi na sve korake, koji će dovesti do stvaranja adekvatne količine zaliha, a pre toga će polaznici saznati i na koji način se vrše proračuni o potrebnoj količini.

Svakako će biti govora i o različitim tipovima zaliha, a kandidatima će biti detaljno objašnjeno u kojim slučajevima je bolje koristiti određeni metod. Akcenat će biti stavljen na takozvani periodični, odnosno kontinualni, s tim da će polaznici dobiti informacije i o takozvanim operativnim zalihama, kao i o bezbednosnim. Naravno da će predavači tom prilikom koristiti i adekvatne primere, te će tako mnogo bolje objasniti konkretnu tematiku. Isto tako će predavači govoriti i o specijalnim tehnikama, koje je poželjno implementirati prilikom analiziranja konkretnog asortimana, a sa ciljem što boljeg optimizovanja zaliha.

Uz sve što je do sada pomenuto, specijalizovana obuka i kurs za optimizaciju zaliha će omogućiti prisutnima da nauče na koji način se povećava takozvani koeficijent obrta robe, a istovremeno smanjuje vreme trajanja tog obrta. Podrazumeva se da će im profesori objasniti, uz odgovarajuće primere i na koji način pravilna optimizacija zaliha ima uticaja na finansijski aspekt poslovanja.

Zahvaljujući činjenici da je ova edukacija zamišljena, primarno kao interaktivna, prisutnima će biti dozvoljeno da u određenim segmentima pitaju predavače o svemu vezano za konkretnu tematiku, a što im možda nije jasno. Kako se radi o vrhunskim predavačima sa dugogodišnjim iskustvom, to će oni nastojati polaznicima da na što bolji način prenesu sve informacije koje su bitne za ovu temu, tako da će oni u svojoj firmi moći ta znanja da primene i svakako izvrše pozitivan uticaj na poslovanje, a primarno sa finansijskog aspekta.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima se održava kurs i obuka za optimizaciju zaliha?

Neophodno je prvo da se svaki prijavljeni opredeli između ponuđenih opcija, a nakon toga će saznati u kojim tačno terminima, kao i na kom mestu se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za optimizaciju zaliha.

Ističemo da se nastava može pratiti u formi kako grupne i individualne, tako isto i takozvane poluindividualne, a kojom prilikom joj pristupa dvoje polaznika u isto vreme.

Zapravo će se poštovati istovetan princip prilikom sprovođenja poluindividualne i individualne nastave, te će apsolutno svaki prijavljeni dogovarati detalje sa nadležnima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno sa predavačem i koordinatorom za nastavu. Uz to što će definisati kog datuma će početi poluindividualni seminar za optimizaciju zaliha ili individualna nastava, oni će odrediti i kakvom će dinamikom časovi da budu organizovani i u kojim terminima.

Sasvim je drugačiji način na koji se nastava za grupu polaznika organizuje, a primarno zato što isključivo nadležni u jednoj od poslovnica navedene institucije donose odluku o tome prema kakvoj dinamici će se predavanja odvijati i u kojim terminima. Što se tiče datuma početka nastave u grupi, on je svakako uslovljen primarno formiranjem grupe u određenom predstavništvu institucije organizatora. Kada organizator bude definisao princip odvijanja nastave, on će obavestiti sve prijavljene. Neophodno je da u potpunosti bude ispoštovano sve to od strane kandidata, zato što je princip organizovanja grupne nastave specifičan u tom smislu što se izmene prema zahtevu polaznika ne dozvoljavaju ni u kom slučaju.

Kako je institucija organizatora predvidela da se sva tri pomenuta tipa edukacije mogu pohađati na dva načina, to podrazumeva da se stručni kurs može pohađati online, ali polaznik može da u namenske prostorije organizatora dolazi, te da prema klasičnom principu časove prati.

Apsolutno svaki pojedinac koji se bude odlučio da online pohađa nastavu, svoj kompjuter u tom slučaju koristi, kao i namensku platformu, preko koje ustvari on i prati predavanja. Na koji način treba da koristi taj softver će mu biti objašnjeno neposredno pre početka, a svakako će mu biti predočena i činjenica koliko je važno da njegov računar koristi što stabilniju vezu sa internetom, jer tako ne bi trebalo da dođe do teškoća tokom sprovođenja nastave.

Bitno je da svi koje interesuje ova edukacija imaju na umu da se ona sprovodi kako za pojedinačne polaznike, tako isto i za radnike nekog preduzeća. Ne samo da se korporativni kurs i obuka za optimizaciju zaliha može organizovati na bilo koji od načina koji su prethodno opisani, nego će organizator ostvariti čak i one zahteve, koji su vezani za izmenu mesta održavanja nastave. Ako vlasnik određene firme, to jest lice koje je zaduženo za dogovor o načinu sprovođenja korporativne edukacije, zahteva da predavanja za zaposlene budu organizovana možda u toj firmi, prvo će morati da se informiše o tome kako treba konkretni prostor da bude opremljen, a da bi bio održan visok kvalitet edukacije. Korporativna obuka se, zapravo sprovodi na onaj način koji odabere klijent, pošto se on sa zvanično ovlašćenim licem ove institucije dogovara oko svih detalja. Uz to što će da se usaglase oko termina sprovođenja časova i datuma početka, svakako će zajedno definisati i trajanje, što znači da će precizirati prema kakvoj tačno dinamici će oni biti sprovedeni.

Na koji način se sprovodi stručni seminar za optimizaciju zaliha?

Na prvom mestu moramo naglasiti da se specijalizovani kurs i obuka za optimizaciju zaliha organizuje u dve varijante, odnosno za različite grupe polaznika. a to znači da nastavu mogu pratiti i pojedinci i zaposleni u nekom preduzeću.

Prilikom organizacije korporativne nastave je princip sprovođenja takav da vlasnici kompanija, to jest ovlašćeni predstavnici imaju priliku da iznesu sve neophodne zahteve zaposlenima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Zapravo će se oni dogovoriti kog datuma bi zaposleni trebalo da počnu nastavu da prate, a zatim će precizirati i na koji način će se časovi odvijati, u smislu da će odrediti dinamiku i termine održavanja. Moramo istaći da je jedini tip edukacije, kod koga ova institucija dozvoljava promene vezano za mesto održavanja upravo korporativna obuka, tako da radnici imaju priliku predavanja da pohađaju i u svojoj firmi. Neophodno je da taj prostor bude opremljen onako kako se zahteva, a podrazumeva se da će nadležni u kompaniji klijenta dobiti sve potrebne podatke o tome.

Nastava za pojedinačne polaznike se organizuje potpuno isto kao i korporativna edukacija, budući da je ponuđena opcija kako onlajn i klasične, tako i individualne, grupne i poluindividualne nastave. Dakle, svaki kandidat treba prilikom upisa da izabere kako želi časove da pohađa.

Koga god interesuje online obuka i kurs za optimizaciju zaliha, nastavi će pristupati preko platforme specijalno kreirane za tu priliku, a podrazumeva se da će to učiniti na svom računaru, tako da je posedovanje računara i izneto kao osnovni uslov za praćenje edukacije na taj način. Naglašavamo da bi trebalo veza konkretnog uređaj sa internetom da bude stabilna, kako polaznik ne bi imao poteškoća tokom praćenja predavanja. Isto tako se podrazumeva da će ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica ove institucije, a u kojoj se prethodno polaznik prijavi, odnosno upiše, njega uputiti u detalje vezano za korišćenje te platforme.

Dolazak u predstavništvo organizatora zarad pohađanja predavanja je naveden kao uslov, ukoliko se neko opredeli za klasičnu vrstu edukacije.

Svaki prijavljeni bira da li će klasičnu ili onlajn nastavu pratiti u grupi, potpuno samostalno ili sa još jednim polaznikom, uzevši u obzir da ova institucija organizuje kako grupni, tako i individualni i poluindividualni seminar za optimizaciju zaliha.

Najstrožiji je način na koji se nastava u grupi sprovodi, zato što tom prilikom samo organizator zadržava pravo da odredi kako datum početka, tako isto i termine, ali i dinamiku održavanja časova. Da bi bio održan visok kvalitet grupne edukacije, postoji tačno definisan minimalni i maksimalni broj polaznika u jednoj grupi. Takođe mora biti istaknut podatak da se izmene niti jednog segmenta, koji je prethodno određen, a vezano za način sprovođenja nastave u grupi ne mogu izvršiti na zahtev prijavljenih.

Mnogo je jednostavnije i za polaznike lakši način na koji se sprovodi individualni i poluindividualni kurs i obuka za optimizaciju zaliha, zato što organizator tada njima dozvoljava da definišu apsolutno sve detalje sa koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom koji će izabranu vrstu edukacije da vodi. Svakako će se usaglasiti ne samo oko datuma početka jedne ili druge vrste nastave, nego i oko dinamike, to jest trajanja, kao i oko termina.

Stručna obuka i kurs za optimizaciju zaliha - trajanje

Grupni seminar - Optimizacija zaliha podrazumeva takav sistem organizacije, da koordinator za nastavu definiše dinamiku, ali i datum početka i termine. Ovlašćeno lice onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome grupa bude bila kreirana, će brzo nakon toga i da obavesti prijavljene o detaljima.

Kako se individualna, odnosno poluindividualna edukacija organizuju tako da se polaznicima dozvoljava ne samo dinamiku održavanja časova, nego i datum početka i termine da definišu sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, to znači da će oni saznati koliko bi trebalo nastava da traje nakon što sve te detalje sa njima preciziraju.

Napominjemo da je u ponudi i korporativni kurs i obuka za optimizaciju zaliha, a svakako trajanje tog tipa edukacije zavisi upravo od dogovora, koji će imati ovlašćeno lice institucije organizatora i zainteresovane kompanije. Predviđeno je da oni definišu ne samo kakvom će dinamikom zaposleni pohađati časove, nego i da odrede u kojim bi to trebalo da bude terminima i naravno, kada će početi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Optimizacija zaliha"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje