Kurs i obuka za planera venačanja

Činjenica da možda zvuči previše, rekli bismo američki da postoji kurs i obuka za planera venčanja nimalo ne umanjuje vrednost tog zanimanja. Zapravo, čini se da i u našu zemlju konačno stižu svetski trendovi, tako da se vrlo često događa da mora biti angažovana osoba koja je specijalizovana za to da nekome organizuje venčanje iz snova, a upravo sa tim znanjima i umećima će se upoznati svaki polaznik ovog kursa.

Obrazovni centar Akademije Oxford nudi vrhunski kvalitet nastave po izuzetno povoljnim cenama, tako da svi koji su zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu ili preko mejla ili putem broja telefona jedne od naših poslovnica, a isto tako im je dopušteno i da dođu lično kod u naše predstavništov u bilo kom gradu i tako se prijave.

Svakako se obavezuju svi prijavljeni da upisu lično pristupe i da tom prilikom dostave dokumenta koja se zahtevaju. A što se tiče načina organizacije ovog kursa, u našoj ponudi je prvo klasična vrsta nastave, a zatim i online kurs i obuka za planera venčanja, dok se nastava u oba slučaja sprovodi u skladu sa onim pravilima koja navodi kako individualna i poluindividualna nastava, tako isto i grupna.


A da bi bilo ko ko vrši prijavu mogao da odluči koja vrsta nastave mu najviše odgovara, zato što se princip njihovog organizovanja donekle razlikuje, moraće i da dobije jasne informacije o tome. Na prvom mestu ćemo naglasiti da je pohađanje grupne nastave namenjeno za više polaznika, to jest da ih u okviru jedne grupe može biti najviše osmoro, a uslov za formiranje grupe i početak ovog tipa nastave jeste prijavljivanje najmanje četiri osobe. Kada taj uslov bude bio ispunjen zvanično, onda će predstavnik naše institucije da odredi u kojim terminima će grupni kurs i obuka za planera venčanja da se organizuje, to jest po kojoj tačno dinamici, te će o svemu tome i da na propisan način obavesti sve prijavljene.

Kada je u pitanju nastava za pojedinačnog polaznika, to jest individualna ili ona koju pohađa njih dvoje u isto vreme, odnosno poluindividualna, tada se svi pomenuti detalji i to počev od datuma kada će početi, pa do termina i dinamike održavanja, definišu između tih polaznika i njihovih predavača, te koordinatora za nastavu one naše poslovnice u koje oni žele da pohađaju ovu obuku.

Posebno je važno da istaknemo činjenicu da je u ponudi naše institucije i takozvana korporativna obuka i kurs za planera venčanja, a koja je na prvom mestu namenjena za osobe zaposlene u nekoj firmi. Što se tiče načina njenog organizovanja, mi nastojimo da je sprovedemo na način koji je najprimereniji za polaznike, te isto tako nudimo mogućnost da korporativni kurs bude organizovan i u prostorijama određene kompanije.Šta obuhvata kurs i obuka za planera venčanja?

Od prvog trenutka koji se odnosi na kontakt sa mladencima, odnosno potencijalnim klijentima, pa sve do finalizacije čitavog procesa organizacije ovog vrlo važnog događaja će obuka i kurs za planera venčanja da upozna svakoga ko se opredeli da pohađa nastavu. Oni će od strane vrlo iskusnih stručnjaka u oblasti organizacije događaja, čija specijalnost je upravo vezana za venčanja, imati prilike ne samo čuju teorijska znanja, već i da se upoznaju sa brojnim primerima iz prakse. A sve to će maksimalno doprineti da osobe koje završe ovu obuku mogu da se samostalno oprobaju u ovom poslu, te da vremenom postanu vrhunski stručnajci koji će da se specijalizuju u toj oblasti.

Na samom početku kursa će im predavači objasniti na koji način se ostvaruje prvi kontakt sa potencijalnim klijentima, te će im ukazati na činjenicu koja je izuzetni bitna, a koja razlikuje vrhunske stručnjake za organizaciju venčanja od onih koji se ovim poslom jednostavno bave. Ta veština se odnosi ne samo na slušanje, već i na osluškivanje želja klijenata, te će u tom segmentu biti govora i o takozvanoj neverbalnoj komunikaciji. A sticanjem znanja u toj oblasti će svi polaznici naše obuke biti svakako na dobitku, jer će naučiti kako da na osnovu ponašanja i komentara potencijalnih klijenata shvate šta oni žele i to im i omoguće.

Zatim će im objasniti na osnovu kojih parametara se mogu defiisati rokovi, ali i kako se pristupa analizi zahteva konkretnih klijenata, odnosno na koji način se priprema plan za konkretni događaj, a zatim i prezentuje klijentima.

Budući da osoba koja se specijalizije za ovaj posao neizostavno mora da ima i odlične kontakte u različitim sferama, to će se predavači osvrnuti i na taj deo, te objasniti prisutnima kako je najbolje razvijati mrežu saradnika, a čije će usluge biti korišćene prilikom organizovanja venčanja.

Da bi polaznici zaista stekli kompletna znanja vezano za pomenutu oblast, obuka i kurs za planera venčanja predviđa i oblast koja se odnosi na marketinške aktivnosti, odnosno na važnost reklamiranja svog zanata, kako bi neko ko želi da se specijalizuje za organizaciju venčanja mogao da radi i samostalno.

Kada im budu prezentovali sva teorijska znanja vezano za apsolutno sve segmente koji su uvršteni u organizaciju događaja ove vrste, predavači će polaznicima omogućiti i učešće u različitim vežbama. U principu, one se sprovode na osnovu zadatih primera, a kada su prisutni obavezni da prvo pristupe upoznavanju sa budućim bračnim parom, odnosno kada treba da u simuliranoj situaciji obave upoznavanje i sa njihovim zahtevima. Vežba zatim podrazumeva izradu plana za organizaciju venčanja, te njegovog prezentovanja klijentima. U svim vežbama ove vrste tokom kursa će učestvovati svi polaznici, tako da će proći kroz sve segmente koje organizacija događaja ovog tipa uključuje. Simuliranjem različitih vrsta situacija, svi oni će dobiti šansu da primene teorijska znanja koja su tokom kursa stekli. A profesori će, sa svoje strane da im jasno ukažu na eventualne greške za vreme trajanja tih vežbi napraviti, kako bi ih ispravili i stekli samopouzdanje, koje je preko potrebno za bavljenje ovim poslom.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za planera venčanja?

Što se tiče mesta održavanja, svaki polaznik ima pravo izbora između onog tipa nastave koji se sprovodi u našim poslovnicama i obuke koju pohađa preko sopstvenog računara, odnosno uz korišćenje adekvatnog softvera. A isto tako on ima mogućnost izbora između praćenja nastave samostalno ili sa još jednim polaznikom, kada se organizuje poluindividualna obuka i kurs za planera venčanja, te je u ponudi i nastava u grupi.

Ono što je posebno važno istaći se odnosi na grupni kurs, sobzirom na to da tada postoji prvo ograničenje vezano za početak nastave, jer se zahteva najpre oformljenje grupe u kojoj mora da bude najmanje četiri osobe, a predviđeno je prisustvo najviše osmoro njih u jednoj grupi. Pošto se bude prijavilo dovoljno polaznika i bude kreirana jedna grupa, organizator ima dužnost da odredi u kojim terminima će nastava da bude organizovana i da definiše dinamiku, pa da obavesti pojedinačno svakog prijavljenog o tome.

Kome god ne odgovara takva vrsta organizacije, ima i mogućnost izbora između poluindividualnog i individualnog kursa, jer je način na koji se te vrste nastave sprovode potpuno drugačiji. A u tom slučaju polaznici stiču pravo da odrede i to isključivo u dogovoru sa nadležnim licem naše poslovnice i profesorom koji će voditi jednu od tih vrsta obuke, sve detalje koji se odnose na njihovu organizaciju. Tačnije, to zapravo znači da oni određuju kada će početi individualni ili poluindividualni kurs i obuka za planera venčanja, odnosno u kojim terminima će ta vrsta nastave da bude organizovana, a isto tako treba da definišu i dinamiku sprovođenja predavanja u okviru izabranog tipa nastave.

Način na koji se korporativni kurs organizuje je takođe prilično fleksibilan, jer Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju omogućuje nadležnima u konkretnoj kompaniji da odrede da li će korporativna obuka i kurs za planera venčanja da bude organizovana u njenim prostorijama ili u našim, te mogu da se opredele čak i za nastavu koja se organizuje preko interneta.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za planera venčanja?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford nudi online i običan pristup pohađanju nastave, a kada zainteresovani polaznici treba da prate predavanja u poslovnici ove institucije, to je i posebno važno da se svako od njih već u trenutku upisa opredeli za vrstu nastave koja mu najviše odgovara. A sem toga je potrebno i da se prijavljeni polaznici odluče da li će konkretnu vrstu nastave da prate u grupi, odnosno samostalno ili u paru, jer se svaka od njih organizuje na način koji je tačno definisan. Upravo sa tim podacima će pojedinačni polaznici biti upoznati, a kako bi mogli da izaberu tip nastave čiji princip organizacije mu najviše odgovara.

Moramo prvo da istaknemo činjenicu da grupni kurs i obuka za planera venčanja povlači određene zahteve, to jest da svaki polaznik koji izabere tu vrstu nastave neizostavno mora da ima strpljenja, uzevši u obzir da grupni kurs ne počinje onog trenutka kada on želi, nego tek kada se za to steknu uslovi. A da bi se to dogodilo, potrebno je da se prijavi dovoljno osoba koje su zainteresovane za praćenje upravo te vrste nastave, to jest neophodno je da se oformi grupa koja broji minimum 4 osobe, jer je to ujedno i najmanji broj polaznika potrebnih za kreiranje grupe, te ih osmoro najviše može biti prisutno kod ovog tipa nastave. O terminima održavanja časova, kao i o dinamici odlučuje isključivo organizator, a pojedinačni polaznik to ima obavezu da prihvati, pošto nije podložno izmenama.

Poluindividualna obuka i kurs za planera venčanja se organizuje po istovetnom principu kao i individualna nastava, a osnovna razlika između njih se ogleda u broju prisutnih. Osobe koje se budu opredelile za jednu od njih bi svakako trebalo da se o datumu početka, kao i o dinamici, te isto tako i o terminima održavanja dogovaraju sa predavačima koji će i voditi nastavu, a uz asistenciju nadležnih lica u konkretnoj poslovnici.

Uzevši u obzir da je u našoj ponudi i korporativni kurs i obuka za planera venčanja, to moramo da naglasimo da je princip po kome se ta vrsta nastave sprovodi najpre usmerena na dogovor između predstavnika određene kompanije i naše institucije, tako da nastava može da bude organizovana po principu koji odgovara polaznicima i to kako u našim, tako i u prostorijama određene organizacije, odnosno preko interneta.

Koliko traje kurs i obuka za planera venčanja?

Pet sedmica ukupno traje obuka i kurs za planera venčanja, a od 12 časova je sačinjen nastavni fond po kome se ona organizuje. Ovo se odnosi na rad u grupama, jer kod tog tipa nastave se definisanje dinamike i termina prepušta organizatoru. Za sada je definisano da polaznici prate nastavu tri puta u toku nedelje po 4 časa, ali će svako od njih pojedinačno da bude informisan detaljno i to kada bude bila napravljena grupa od minimum četovoro polaznika. Podrazumeva se da se navedeno trajanje odnosi i na grupni kurs koji se organizuje preko interneta i na onaj koji polaznici pohađaju u našoj poslovnici.

Trajanje individualne i poluindividualne obuke ne može da bude navedeno, kao što ne možemo da kažemo ni koliko će tačno da traje korporativni kurs i obuka za planera venčanja i to samo zato što je u pitanju potpuno drugačiji način organizacije.

Svaki polaznik koji bude izabrao da nastavu prati samostalno ili sa još jednim polaznikom će predviđenih 12 časova nastavnog programa da pohađa dinamikom koju će lično da definiše sa nadležnim profesorom, te sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora.

Kod korporativnog kursa se dinamika, kao i svi ostali detalji koji su vezani za organizaciju isključivo određuju međusobnim dogovorom predstavnika zanteresovane firme i naše institucije, tako da i trajanje takve vrste obuke, u osnovi zavisi samo od potreba klijenta.

Trajanje: 12 školskih časova


Cena:

 • Individualna nastava: 24,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 19,000 RSD
 • Grupna nastava: 14,000 RSD

Teme:

 1. Planiranje budžeta i broja zvanica
 2. Nalaženje lokacije za venčanje u odnosu na budzet i broj gostiju
 3. Raspored sedenja gostiju
 4. Nalaženje hrane i keteringa za goste
 5. Komunikacija sa mladencima
 6. Muzika, zabava i dekoracija
 7. Nalaženje venčanice i odela
 8. Fotografi i društvene medije za mladence
 9. Formiranje cene za svoj rad

Spisak gradova za planera venačanja

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje