Kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih

U savremenom poslovnom svetu je, sasvim sigurno pojačana potreba za dodatnim obučavanjem zaposlenih lica, tako da seminar za planiranje obučavanja zaposlenih primarno nastoji da menadžerima ljudskih resursa, odnosno trenerima u različitim kompanijama, ali i uopšteno svim onim osobama koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama, omogući da nauče kako funkcioniše pravilno planiranje obuka koje bi zaposleni trebalo da pohađaju. Takođe, ovaj vid edukacije je namenjen i svima koji su u nekoj organizaciji zaduženi upravo da vrše odabir adekvatnih obuka, a koje je preporučljivo da pohađaju zaposleni, ali i uopšteno svima onima kojima je iz bilo kog razloga ova tema interesantna.

Što se tiče upisa, on se organizuje nakon prijavljivanja kandidata, a oni su tada obavezni da dođu lično u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i da tom prilikom dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Svakako je neophodno da se neposredno pre toga prijave za pohađanje nastave, a to mogu učiniti upravo na način koji im najviše odgovara. A osim što postoji mogućnost da dođu lično u prostorije jedne od poslovnica organizatora kako bi izvršili prijavu, zainteresovanima je takođe dopušteno i da putem telefona kontaktiraju osoblje izabrane poslovnice, te da izvrše prijavu, ali isto tako postoji mogućnost i da pošalju sve potrebne podatke preko mejla. Napominjemo da je neophodno, osim ličnih informacija o zainteresovanom kandidatu, to jest njegovog imena, prezimena i datuma rođenja, svakako u konkretnom mejlu navesti i kontakt informacije, a kako bi mogli blagovremeno da budu obavešteni o postupku zvaničnog upisa.


Posebno je važno da naglasimo da pomenuta institucija osim klasičnog vida edukacije, a koji uključuje organizaciju predavanja u prostorijama jedne od njenih poslovnica, svima kojima to više odgovara, nudi mogućnost da predavanja prate online. Međutim, ono što svaki zainteresovani kandidat mora u tom slučaju da obezbedi jeste računar, te je vrlo važno i da u skladu sa informacijama koje će dobiti od ovlašćenog lica organizatora, na njega instalira namenski softver.

Ističemo da je moguće kako online, tako i klasičnu vrste nastave pratiti ili u formi grupne ili individualne, a svakako se sprovodi i ona nastava koju pohađaju njih dvoje u isto vreme, a koja je poznata kao poluindividualna.

U zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika zavisiće svakako i termini održavanja, odnosno dinamika, kao i datum početka, s tim što sve to definiše organizator kada se neko odluči da edukaciju prati u formi grupne nastave. Radi se o tome da je za kreiranje jedne grupe potrebno da se najmanje četiri osobe prijavi, pa se to smatra i osnovnim uslovom za početak tog vida edukacije. Zapravo, tek kada se to bude desilo u jednoj od poslovnica pomenute institucije, njen zvanično ovlašćeni predstavnik će svakako obavezan da odredi kako tačan datum početka, tako i termine, ali i dinamiku po kojoj će se grupna obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih organizovati. Zatim je, takođe on dužan da detaljno informiše sve prijavljene o tome, s tim što oni moraju znati da se ništa od definisanih segmenata organizacije na njihov zahtev ne može promeniti.Oni kandidati koji žele da nastavu prate na drugačiji način mogu da se opredele ili za individualni ili za poluindividualni tip edukacije. Naime, tada se svakome od njih dozvoljava da sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora, to jest sa profesorom koji će konkretni seminar za planiranje obučavanja zaposlenih da vodi dogovori kada će izabrani vid nastave početi, odnosno u kojim terminima će se održavati i kakvom dinamikom.

A isti takav princip organizacije podrazumeva i korporativni kurs, s tim što je u pitanju edukacija koju isključivo mogu da prate ona lica koja su u okviru određene kompanije zaposlena. A sa tim u vezi je važno naglasiti i to da se korporativni seminar može organizovati kako na bilo koji od sada navedenih načina, tako isto i na nekoj drugoj lokaciji. Podrazumeva se da će predstavnik zainteresovane kompanije i o tome, ali i o svim ostalim detaljima biti u obavezi da se na vreme dogovori sa licem koje je u instituciji organizatora zvanično ovlašćeno.

Obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih - nastavni plan i program

Kao jedan od osnovnih ciljeva koje specijalizovani seminar za planiranje obučavanja zaposlenih ima je navedeno savladavanje svih veština i znanja, a koja je potrebno primeniti u praksi kako bi se adekvatno izvršilo planiranje konkretnih obuka, koje bi zaposleni u nekoj kompaniji trebalo da pohađaju. Određeno je da se svaki pojedinačni polaznik osposobi za korišćenje različitih metoda i tehnika, kao i da po završetku ovog seminara u potpunosti ovlada njihovom primenom, a kako bi u nekoj kompaniji mogao sasvim samostalno da utvrdi da li postoji opravdanost da praćenje određenih obuka.

Pored toga što će predavači govoriti o načinu na koji se sprovodi i pravilna analiza svakog pojedinačnog zaposlenog, oni će isto tako da objasne i kako se vrši analiza njegovih radnih obaveza, odnosno na koji način funkcioniše analiza sadržaja, kao i opravdanosti pohađanja neke obuće, te svrsishodnosti. A tom prilikom će predavači upoznati prisutne i sa različitim alatima i tehnikama, koje se na prvom mestu koriste kada je potrebno da bude izvršena analiza potreba za dodatnim obrazovanjem zaposlenih u nekoj kompaniji.

Budući da osoba koja je zadužena za ovu oblast u okviru određene firme mora da izvrši neophodne analize, kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih će ponuditi objašnjenje i za način definisanja tačnog broja polaznika, odnosno za određivanje nivoa kompetencije koje bi oni tom prilikom trebalo da steknu, kao i uopšteno opredeljivanja za određenu oblast u okviru koje se duguju.

Kako je dobro poznato da je dodatna edukacija gotovo imperativ u savremenom poslovanju, to je jasno zbog čega se ovoj temi mora posvetiti adekvatna pažnja. Upravo iz tog razloga će predavači i to uz obilje detalja, omogućiti prisutnima da se upoznaju sa različitim vrstama analiza, a koje se moraju primeniti prilikom procesa planiranja, odnosno određivanja obuka koje bi zaposleni u nekoj kompaniji svakako trebalo da pohađaju.

Najvažnije je naglasiti da se obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih odvija maksimalno interaktivno, te da se praktičan rad primenjuje u gotovo svakom segmentu, a kako bi se na taj način polaznicima ponudila mogućnost da u što kraćem roku nauče šta je sve potrebno preduzeti da bi se odabrala adekvatna obuka za zaposlene, a kako bi se celokupan poslovni proces određene firme značajno poboljšao.

Na kojoj lokaciji i kada se održava seminar za planiranje obučavanja zaposlenih?

Pre nego što zainteresovani budu dobili informaciju gde, odnosno u kojim tačno terminima se organizuje kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih, oni će morati da budu informisani o celokupnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tačnije, sve to zavisi samo od njihovog izbora, jer se ovaj seminar organizuje na klasičan način i online, a po principu individualne i grupne, ali i poluindividualne nastave.

Preciznije govoreći, svaki pojedinačni polaznik na prvom mestu mora da odabere da li će na predavanja dolaziti u jednu od prostorija institucije organizatora, a kako bi prisustvovao klasičnom vidu edukacije ili će se opredeliti da nastavu prati preko ličnog računara. A u slučaju da se on odluči za drugu opciju koja je ponuđena, to je da nastavu pohađa online, pored toga što je obavezan da obezbedi sopstveni računar, takođe je dužan i da na njega instalira određenu vrstu softvera, s tim da se predstavnik institucije organizatora obavezuje da ga o tome blagovremeno obavesti.

Budući da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere između tri tipa edukacije, on svakako mora da zna da se grupna obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih organizuje na najstroži način. Preciznije rečeno, tada je određeno prisustvo od minimum 4 osobe, a u jednoj grupi može da bude najviše osmoro ljudi. Zato se i zahteva da prvo bude formirana grupa, što znači da najmanje četvoro polaznika mora da se prijavi, pa se tek onda pristupa definisanju svih segmenata sprovođenja ovog vida edukacije. Zapravo, Obrazovni centar Akademije Oxford i njegov ovlašćeni predstavnik treba da odrede i datum početka grupne nastave, kao i da definiše tačne termine održavanja, odnosno dinamiku. Ističemo da kada organizator bude sve to definisao, neće biti dozvoljeno da se nijedan segment izmeni, tako da bi svako ko se opredeli da nastavu prati na taj način trebalo da bude svestan da mora da prihvati sve što organizator bude odredio.

Ali zato onaj polaznik koga interesuje individualna ili poluindividualna obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih ima apsolutno pravo da se o datumu početka izabranog tipa edukacije dogovori direktno sa osobom koja je nadležna u konkretnoj poslovnici organizatora. A uz to je neophodno i da se oni zajedno sa nadležnim predavačem, dogovore o terminima u kojima bi ili individualni ili poluindividualni seminar trebalo da se organizuje, kao i da definišu dinamiku održavanja nastave.

U principu, korporativna obuka se organizuje baš onako kako određenoj kompaniji i njenim zaposlenima odgovara, s tim da se osim pomenutih načina sprovođenja taj tip edukacije može, po zahtevu organizovati i na bilo kojoj drugoj lokaciji. A pod tim, ustvari primarno mislimo na prostorije određene kompanije, ali postoji mogućnost i da se nastava sprovede na nekom drugom mestu, ali samo ukoliko odgovara zadatim kriterijumima.

Kako se seminar za planiranje obučavanja zaposlenih organizuje?

Na preko 20 lokacija u Srbiji, to jest u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvorenu poslovnicu, se organizuje kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih. Pored toga može da bude sprovedena i online edukacija, a tada je zainteresovana osoba u obavezi da obezbedi računar, uz čije korišćenje će moći da prati nastavu, te je neophodno i da ispoštuje pravila koja se odnose na instaliranje namenskog softvera. Podrazumeva se da će zvanično ovlašćeno lice u konkretnoj prodavnici institucije organizatora maksimalno pomoći kandidatima, ako to budu zahtevali, pa će ih svakako i na vreme obavestiti o načinu instakacije softvera, odnosno o principu sprovođenja ovog vida edukacija.

Istaknuto je da se svaki pojedinačni polaznik, a nakon opredeljenja između klasične i online nastave, svakako mora odlučiti i da li će predavanja pohađati individualno, u grupi ili u paru (poluindividualna nastava).

Moramo napomenuti da se dve osobe mogu prijaviti za praćenje poluindividualne nastave, dok u jednoj grupi neizostavno mora biti prisutno najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika, te je predviđeno da samo jedan kandidat prati individualnu vrstu nastave.

Način organizacije grupne edukacije je drugačiji od pomenutih, a ne samo zato što ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora definiše termine njenog održavanja, odnosno datum početka, kao i trajanje (dinamiku), već i zato što se najpre mora sačekati da grupa od najmanjeg broja članova bude zvanično kreirana. Preciznije rečeno, tek nakon što se u određenoj poslovnici organizatora bude prijavilo najmanje 4 osobe, a koje žele da pohađaju nastavu u grupi, biće određeno sve što je prethodno pomenuto. Svakako, apsolutno svaki prijavljeni, koga interesuje grupna obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih mora da se u potpunosti prilagodi onome što organizator navede, pošto na njegov zahtev neće biti ništa od svega toga promenjeno.

Takođe se organizuje i individualni, odnosno poluindividualni kurs i to tako da svaki prijavljeni ima obavezu u vezi sa odlučivanjem, budući da dinamiku održavanja, odnosno termine i datum početka, on samostalno određuje i to u dogovoru kako sa ovlašćenim licem poslovnice organizatora, tako i sa profesorom koji je tada nadležan.

Uzevši u obzir da se korporativni seminar za planiranje obučavanja zaposlenih isto tako može organizovati, a u situaciji kada to klijent zahteva, to je i vrlo važno da se ovlašćeno lice kompanije klijenta ne samo o datumu početka, terminima održavanja, kao i o dimanici, dogovori sa predstavnikom institucije organizatora, već i oko toga gde će specijalizovana edukacija za zaposlene da bude organizovana. A radi se o tome da je u ponudi kako online, tako i klasična nastava, koja se prati direktno u poslovnicama organizatora, ali i da po zahtevu, pomenuta edukacija može da bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, pa će se o svemu tome, svakako predstavnici ove institucije precizno dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem u određenoj poslovnici organizatora.

Koliko je određeno da kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih traje?

Trajanje ovog seminara je tačno definisano isključivo onda kada polaznik odabere da ga pohađa u grupi, a samo zato što organizator jedino tada ima pravo da odredi ne samo dinamiku održavanja, a posredno i trajanje, već i datum početka kao i termine.

S obzirom na to da je nastavnim planom i programom obuhvaćeno ukupno 10 školskih časova, a da je u ovom trenutku definisana dinamika od po dva časa na dnevnom nivou, što je po 90 minuta nastave tokom jednog dana, to podrazumeva da grupna obuka i kurs za planiranje obučavanja zaposlenih traje ukupno pet dana. Svakako, sve te informacije u pojedinim situacijama mogu i da budu izmenjene, ali se podrazumeva da će organizator sve prijavljene blagovremeno da obavesti o detaljima.

Kada je u pitanju kako individualni, tako i poluindividualni, ali i korporativni seminar za planiranje obučavanja zaposlenih, tu takođe nije moguće unapred navesti trajanje. Radi se, zapravo o tome da princip organizacije svih pomenutih vidova edukacije to ne dopušta, jer je predviđeno da se svaki zainteresovani polaznik, odnosno predstavnik određene kompanije o svim segmentima, pa i o trajanju, dogovara direktno sa zvanično ovlašćenim licem u kompaniji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za planiranje obučavanja zaposlenih

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje