Kurs i obuka za poslovnu statistiku

Kako bi bilo omogućeno svakome koga interesuje obuka i kurs za poslovnu statistiku da se u potpunosti osposobi za obavljanje statističke obrade podataka, predviđeno je da u okviru nastave bude znatno više zastupljen praktični deo. A svakako će polaznici da nauče prvo šta podrazumeva takozvana statistička obrada podataka, a zatim i na koji način se vrši priprema, odnosno pregled, te izmena konkretnih podataka, ali i šta je to analiza pouzdanosti i kako se ona primenjuje u praksi.

Sve to i još mnogo drugih detalja će im upravo omogućiti pohađanje ovog specijalizovanog kursa, a koji je osmišljen od strane visokokvalifikovanih stručnjaka koji su i zaduženi da sprovode predavanja, te da na adekvatan način prenesu predviđena znanja svim polaznicima.

Inače, tokom cele godine svi koji su zainteresovani imaju pravo da se prijave za praćenje ove obuke, a to mogu da učine na način koji im najviše odgovara. Najpre imaju mogućnost da lično dođu u prostorije jedne od poslovnica organizatora i na taj način da izvrše i zvanično prijavljivanje, odnosno upišu se, a isto tako mogu da se za praćenje pomenutog kursa prijave preko mejla ili broja telefona konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.


A kada je u pitanju princip organizacije nastave, u našoj ponudi je kako klasičan kurs i obuka za poslovnu statistiku, tako isto i ona vrsta nastave koju bi polaznici trebalo da prate preko sopstvenog računara, odnosno online i to uz korišćenje softvera koji je specijalno za to i namenjen. Istakli bismo vrlo važno informaciju koja je vezana za način sprovođenja nastave, a podrazumeva da svako ko vrši prijavu treba da izabere na koji način će pratiti predavanja, to jest da odluči da li će to učiniti u grupi sa više polaznika, u paru ili individualno, jer je u našoj ponudi kako grupna, tako i poluindividualna, ali i individualna obuka.

Iako je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju predvanjima u okviru konkretne vrste nastave, činjenica je da se sve one sprovode na drugačiji način, to jest u skladu sa jasno definisanim pravilima, a o svemu tome će pojedinačnu polaznici da budu obavešteni kada se budu zvanično upisivali.

Rad u grupama uključuje prisustvo najviše osmoro osoba, a minimum za formiranje grupe mora biti prijavljeno četvoro polaznika. Sa tim u vezi se i iznosi zvaničan zahtev za početak tog tipa obuke da se oformi grupa, a vrlo brzo pošto se to bude dogodilo će svi koji su prijavu izvršili, od strane ovlašćenog lica organizatora da budu obavešteni prvo o datumu kada će grupna obuka i kurs za poslovnu statistiku da počne, a zatim i o svim ostalim detaljima, koji se na prvom mestu odnose na termine održavanja, kao i na dinamiku.Nasuprot tome, poluindividualni i individualni kurs uključuje vrlo specifičan način organizacije, jer se tada pojedinačnom polazniku dopušta da se opredeli kada želi da izabrana vrsta nastave počne, te da navede i u kojim terminima mu odgovara da je prati, to jest po kakvoj tačno dinamici. Svakako se podrazumeva da je on obavezan o tim detaljima da se dogovori sa onim profesorom koji će biti zadužen za vođenje nastave.

Kada je u pitanju obuka za zaposlena lica u okviru neke kompanije, to jest takozvani korporativni kurs i obuka za poslovnu statistiku, naglasili bismo da je način na koji se taj tip nastave sprovodi isto tako prilično fleksibilan. U tom slučaju je zaposlenima u toj firmi, odnosno menadžmentu omogućeno da se o detaljima vezanim za organizaciju, a najpre o terminima, datumu početka i dinamici, sasvim samostalno dogovori sa predstavnikom naše institucije. Što se tiče mesta održavanja navedenog tipa obuke, mi možemo da ispunimo zahtev i ukoliko zaposleni u toj kompaniji žele da predavanja budu organizovana u njenim prostorijama, a o čemu će svakako morati da se detaljno dogovore sa predstavnikom institucije organizatora.

Obuka i kurs za poslovnu statistiku - plan i program nastave

Na prvom mestu smo u obavezi da posebno navedemo informaciju koja se odnosi na prethodno stečena znanja i veštine za svakoga ko želi da se prijavi za praćenje ove obuke. Zapravo se radi o tome da je neophodno da svaki pojedinačni polaznik i to bez obzira koju vrstu nastave bude izabrao, to jest da li će je pohađati preko interneta ili na drugi način, mora da poseduje minimum osnovna znanja korišćenja računara. Svakako je primaran akcenat stavljen na ona znanja koja se odnose na korišćenje programa za tabelarne kalkulacije.

U toku uvodnog predavanja će svaki polaznik od nadležnog predavača da dobije informacije koje se odnose najpre na osnovne karakteristike statistike, a potom će kurs i obuka za poslovnu statistiku fokus da usmeri upravo na ovaj tip te discipline.

Napomenuli smo da nastava uključuje i praksu, a koja je ujedno i zastupljenija od teorijskog dela, ali svakako moramo da istaknemo kvalitet opreme koju poseduje svaka poslovnica organizatora i na kojoj će polaznici koji se budu opredelili za klasičan tip edukacije, to jest kojima najviše bude odgovaralo da prate nastavu u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i moći da izvršavaju zadatke u toku praktičnog dela nastave. Sve to će imati vrlo pozitivan učinak i na savladavanje znanja i veština koje su predviđene važećim nastavnim programom.

Prisutni će biti upoznati i sa procesom pripreme konkretnih podataka koji moraju da budu analizirani, odnosno naučiće i na koji način se pristupa njihovom pregledanju u analiziranju, te kako se vrši izmena, to jest transformacija tih podataka. Analiza pouzdanosti je takođe vrlo važan segment čije savladavanje takođe uključuje obuka i kurs za poslovnu statistiku. A biće govora i o onom tipu statistike koja je okarakterisana kao deskriptivna, tako da će prisutni imati mogućnost i da se upoznaju detaljno sa osobenostima ove vrste konkretne discipline.

Predavači će svakako polaznike da upoznaju i sa ostalim tipovima statistike, a podrazumeva se da će vrlo precizno i sa mnoštvom detalja da im prezentuju princip funkcionisanja takozvane poslovne statistike. Naučiće i kako se vrši takozvani t - test, ali i na osnovu čega se može definisati veza između konkretnih podataka koji su predmet statističke analize.

Sa različitim, specifičnim tehnikama koje se u okviru ove oblasti relativno često mogu sresti će isto tako da se upozna svako ko bude želeo da prati ovaj kurs, a najpre se misli na savladavanje znanja potrebnih za primenu takozvane neparametarske tehnike, te višetruke regresije.

Predviđeno da praktični deo koji kurs i obuka za poslovnu statistiku obuhvata bude zastupljeniji, pa sa tim u vezi i napominjemo da će prisutni imati prilike nauče i kako se izrađuju određena istraživanja, a na one teme koje će im biti zadate od strane predavača. Takođe će da nauče i kako se formiraju upitnici, ali i na koji način se brojne statističke tehnike, a sa kojima su ih profesori upoznali tokom teorijskog dela, primenjuju.

Biće obrađena i oblast koja se odnosi na proces takozvane preliminarne statstičke analize, ali će prisutni da nauče i na koji način se odgovori iz konkretnih uptnika moraju kodirati, te po kom principu se oni zatim moraju uneti u konkretnu bazu podataka. Svakako će svi polaznici da nauče i kako se pristupa izradi tabela, ali i na koji način se određeni podaci mogu grafički prezentovati.

Na kojoj lokaciji i kada se organizuje kurs i obuka za poslovnu statistiku?

Definisano je da svaki polaznik koji se prijavljuje, odnosno upisuje za praćenje ovog kursa mora da prvo odluči gde će da prati predavanja, odnosno da li će to da učini u prostorijama konkretne poslovnice ili ća da se opredeli da nastavu prati preko interneta. A ukoliko ga interesuje isključivo online obuka i kurs za poslovnu statistiku, on mora da zna da je neophodno u tom slučaju da poseduje sopstveni računar, budući da će predavanjima da pristupa kroz virtuelne učionice.

A što se tiče principa organizacije, navedeno je da se predavanja mogu pratiti kroz individualnu nastavu, odnosno poluindividualnu i grupnu. Naravno, svaka od njih se sprovodi u skladu sa jasno definisanim pravilima, tako da polaznik bira da pohađa onu vrstu nastave čiji mu princip organizacije ujedno i najviše odgovara.

Naglasićemo da Obrazovni centar Akademije Oxford mora da odredi termine održavanja predavanja, kao i dinamiku kada je u pitanju grupni kurs i obuka za poslovnu statistiku, ali da se isključivo po ispunjenju osnovnog zahteva može definisati početak za taj tip nastave. Naime, potrebno je da se prvo oformi grupa, a navedeno je da u njoj mora biti prisutno 4 osobe najmanje, kao i da najviše ovu vrstu nastave može pohađati osmoro polaznika.

Ne samo poluindividualna, nego isto tako i individualna obuka predviđaju sasvim drugačiji način sprovođenja, a koji je ujedno i vrlo slobodan. Ustvari, svi polaznici koji žele jednu od njih da prate svakako treba da se do detalja dogovore sa svojim predavačem, to jest sa koordinatorom za nastavu o principu organizacije, odnosno prvo o datumu kada će odabrana vrsta nastave početi, a zatim je neophodno i da definišu kako termine održavanja, tako i dinamiku prema kojoj će se sprovoditi.

U okviru naše institucije se organizuje i korporativna obuka i kurs za poslovnu statistiku, a taj tip nastave bi trebalo da pohađaju lica koja su u okviru neke firme zaposlena, a način njene organizacije je vrlo fleksibilan. Od nadležnih lica u okviru zainteresovane kompanije se očekuje da u dogovoru sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora definiše sve potrebne detalje koji uključuju čak i mesto održavanja, jer se ova vrsta nastave može sprovoditi i u prostorijama te firme i u naše poslovnici, a ispunićemo očekivanja i svih onih klijenata koje interesuje online obuka.

Po kom principu se obuka i kurs za poslovnu statistiku organizuje?

Najpre se zainteresovani polaznici moraju opredeliti između online i klasičnog tipa kursa, a oba uključuju poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu, tako da polaznici takođe moraju da odluče i na koji od navedenih načina će da prate ovu obuku.

Svi oni pojedinci čija je odluka vezana za rad u grupi bi trebalo da znaju da je prilično strog način na koji se grupni kurs i obuka za poslovnu statistiku organizuje, to jest da se očekuje da polaznici u potpunosti prihvate i termine održavanja i dinamiku, a što sve tada treba da definiše naša institucija. Samo datum početka ne može biti unapred određen, već se to čini kasnije, odnosno tek pošto se napravi grupa. A uzevši u obzir da je određeno prisustvo između četvoro i osmoro polaznika u okviru jedne grupe, to znači da je i početak za ovu vrstu nastave uslovljen prijavljivanjem najmanjeg broja osoba, to jest njih četvoro.

Način na koji se sprovode kako individualna, tako isto i nastava za dvoje polaznika, odnosno poluindividualna obuka i kurs podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima, praktično rečeno odrešene ruke kada je u pitanju organizacija konkretne vrste edukacije. Zapravo bi u toj situaciji on trebalo da se sa ovlašćenim licem naše poslovnice, ali i sa nadležnim profesorom, dogovori prvo oko tačnog datuma kada će početi ona vrsta nastave za čije se praćenje odlučio, a potom i oko ostalih detalja koji su vezani za dinamiku i termine održavanja.

Obrazovni centar Akademije Oxford isto tako ima mogućnost i da organizuje nastavu koja je namenjena licima zaposlenim u konkretnoj kompaniji, a kada se zapravo sprovodi korporativni kurs i obuka za poslovnu statistiku. Princip organizacije ove vrste nastave je takođe prilično slobodan, a što znači da nadležna lica u toj firmi svakako treba da istaknu kada im najviše odgovara da se nastava organizuje, to jest po kom principu, ali isto tako bi trebalo i da sa predstavnikom naše institucije dogovore gde će se korporativni kurs organizovati, to jest da li u našim poslovnicama ili preko interneta, mada ćemo izaći u susret i u onim situacijama kada klijentu najviše odgovara da nastava bude sprovedena u prostorijama te kompanije.

Koliko će da traje kurs i obuka za poslovnu statistiku?

Oko 24 školska časa, to jest nešto manje od tri meseca bi trebalo da traje obuka i kurs za poslovnu statistiku kada je polaznici pohađaju u formi grupne nastave. Zapravo je u tom slučaju dinamika definisana od strane organizatora, kao i termini, ali tek nakon ispunjenja jedinog zahteva, odnosno nakon kreiranja grupe od najmanje četiri osobe. U ovom trenutku je definisano da se 24 školska časa, koliko je određeno da sadrži nastavni program, raspoređuje tako da svaki polaznik u okviru grupne nastave treba da ima predavanja tri puta u toku nedelje i to u ukupnom trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa, a što je zapravo šest časova na nedeljnoj osnovi. Naravno, navedena dinamika može da bude izmenjena u bilo kom trenutku, a svakako će upisani kandidati da o tome dobiju tačne informacije na vreme.

Ukoliko želite da saznate koliko traje bilo individualni ili poluindividualni kurs i obuka za poslovnu statistiku, to ipak nećete moći da saznate ovom prilikom i to samo zato što Obrazovni centar Akademije Oxford uopšte nema pravo da navede ove informacije. A pored toga što nema pravo, ova institucija nije ni u mogućnosti da to učini, jer se dogovor o dinamici, odnosno o terminima i datumu početka za ove dve vrste nastave prepušta isključivo polaznicima i njihovim profesorima, to jest nadležnim licima organizatora.

A kako se i korporativna obuka i kurs za poslovnu statistiku sprovodi na prilično slobodan način, jer je klijentu tada dozvoljeno da zahteva i tačan datum kada će nastava početi, ali i kojom dinamikom i u kojim terminima, kao i gde će se nastava organizovati, mi isto tako ne možemo da kažemo ni koliko traje ta vrsta obuke.

Trajanje: 24 školska časa

Cene

 • Individualna nastava: 25,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 20,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 15,000 RSD po polazniku

Poslovna statistika

 1. Pojam, elementi statistike injena primena u ekonomiji i poslovanju
 2. Mere centralne tendencije, mere disperzije i mere oblika rasporeda
 3. Verovatnoća u statistici i modeli teorijskih rasporeda slučajnih promenljivih
 4. Statističko zaključivanje na bazi uzoraka
 5. Analaza regresije i analiza koleracije
 6. Analiza komponenti vremenske serije

Spisak gradova za poslovnu statistiku

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje