Kurs i obuka - Pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda

Direktori kompanija koje posluju u različitim oblastima, to jest njihovi vlasnici, ali i one osobe koje su zaposlene na nadležnim funkcijama u sektoru finansija, kao i menadžeri sektora su primarno svrstani u ciljnu grupu lica kojima je namenjena stručna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda.

Kako navode pravila, od svih zainteresovanih se tada zahteva da izvrše prijavu, a to mogu da učine na bilo koji od načina koji su zvanično u ponudi. Podrazumeva se da, najpre imaju pravo da dođu direktno u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i prijavu izvrše na taj način, ali isto tako im je dozvoljeno i da to učine elektronski, odnosno preko telefona. Za elektronsku prijavu je navedeno kao obaveza da svaki zainteresovani pored svog imena i prezimena, a što svakako obavezno treba da navede, u konkretnom mejlu napiše i broj telefona, ali i datum rođenja.

Po izvršenom prijavljivanju će svaki prijavljeni da bude na vreme kontaktiran, a kako bi dobio sve potrebne informacije vezano za upis. Naime, njegova je obaveza da dođe lično u prostorije konkretnog predstavništva ove institucije, kako bi se upisao, ali i da priložiti svu potrebnu dokumentaciju, s tim da će ga predstavnik poslovnice organizatora koju je kontaktirao prilikom prijavljivanja, svakako detaljno o tome informisati.


Pored svega toga, obaveza je svakog kandidata da izabere na koji način će da pohađa stručni seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, budući da je ponuda ove institucije izuzetno bogata. Na prvom mestu se može organizovati nastava online, a zatim i na klasičan način, te se nakon toga očekuje da pojedinačni kandidat izabere između praćenja predavanja u grupi, individualno ili u paru.

Ako se neko opredeli za klasičan tip edukacije, to znači da prihvata obavezu da predavanja prati direktno u poslovnici organizatora u kojoj se bude upisao, ali zato neko ko se opredeli za online vid edukacije, pored toga što ima obavezu da u posedu ima kompjuter, takođe treba i da izvrši instalaciju specijalizovanog softvera na njega, a neposredno pre početka odabranog tipa edukacije. Zvanično ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora će sve potrebne podatke koji se odnose na instalaciju softvera i na način sprovođenja online nastave, da pruži zainteresovanom kandidatu.

A odmah posle toga je vrlo važno i da se on opredeli da li će nastavu da prati u grupi, u paru ili samostalno, to jest kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Princip prema kome se organizuje grupni kurs i obuka za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda je prilično strog, a primarno se zahteva kreiranje grupe od najmanje 4 polaznika, kako bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Kada se toliko osoba bude, u okviru jedne od poslovnica organizatora prijavilo, predviđeno je da koordinator za nastavu odredi ne samo termine održavanja i dinamiku, nego i datum početka grupnog tipa edukacije. Precizno je određeno da osmoro kandidata najviše može da pohađa ovu vrstu nastave, a nije dopušteno da se izmeni ništa od onoga što će tom prilikom institucija organizatora definisati.

Podrazumeva se da neko kome ne bude odgovarao takav princip organizacije ima mogućnost izbora između praćenja individualne i poluindividualne nastave, koje se organizuju na potpuno drugačiji, a ujedno i mnogo slobodniji način nego grupna. Preciznije govoreći, zvanični predstavnik institucije organizatora i profesor će se u tom slučaju dogovoriti sa prijavljenim kada će da počne poluindividualna ili individualna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, ali i kojim tempom, to jest dinamikom će se časovi organizovati i u kojim terminima.

S obzirom na to da se može organizovati i takozvana korporativna nastava, to naglašavamo da je princip njene organizacije vrlo jednostavan, budući da je dopušteno ovlašćenom licu firme koja je zainteresovana, da se o detaljima dogovori sa onim licem koje je u jednoj od poslovnica organizatora zvanično za to i ovlašćeno. Trebalo bi, svakako da naglasimo i da se ta vrsta edukacije, ali isključivo po želji pojedinačnog klijenta, može organizovati i na nekoj drugoj lokaciji, a uz uslov da ona može adekvatno da odgovori na tačno definisane zahteve, o kojima će klijent biti precizno obavešten.
Stručna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda - nastavni plan

Sa osnovnim ciljem koji specijalizovani seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda ima će se u toku uvodnog predavanja upoznati svi polaznici, a on je primarno usmeren na savladavanje znanja vezanih za kredite i finansijske pozajmice, to jest takozvane kreditne proizvode i razumevanje uticaja koji oni imaju na poslovni proces neke kompanije.

Predviđeno je da se sa osnovnom odrednicom pojma kredit takođe upoznaju prisutni, a predavači će im zatim objasniti koje sve vrste kredita postoje i koje su im osnovne karakteristike. Svakako će imati prilike da se upoznaju i sa pojmom projekta, odnosno investicije, a koji se svrstavaju u specijalne forme kreditiranja, te će im biti ukazano i na ostale forme koje su vezane za pozajmljivanje finansijskih sredstava.

Budući da je predviđeno da svako ko bude pohađao ovu edukaciju treba da bude upoznat i sa time šta sve spada u takozvanu kreditnu dokumentaciju, predavači će polaznicima prvo objasniti kako se podnosi zahtev za kredit, odnosno u koju svrhu se tom prilikom koristi biznis plan i finansijski izveštaj. Ukratko će prisutnima biti objašnjeno i koje sve segmente treba da sadrži biznis plan, ali isto tako i na koje podatke posebno treba obratiti pažnju u okviru finansijskih izveštaja.

Takođe će specijalizovani kurs i obuka za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda omogućiti prisutnima da saznaju i šta je to upitnik kreditora, ali i na koji način se on popunjava. A u tom delu je predviđeno da oni sami, na osnovu smernica koje će im dati nadležni profesori, popune taj dokument kako bi usavršili znanja iz te oblasti.

Vrlo je važno da izabrana vrsta kredita bude u potpunosti usklađena sa poslovnim procesom neke kompanije, tako da će biti govora i o tome. A naročito je bitno da se svaki polaznik ove edukacije osposobi da može potpuno samostalno da uputi zahtev izabranom kreditoru, to jest da izabere odgovarajući tip kredita, a to znači da će on u toku ove edukacije imati prilike da nauči i na koji način se vrši izbor najboljeg kredita, odnosno kreditnog proizvoda, to jest koji se sve aspekti moraju sagledati da bi on mogao da aekvatno da odgovori na konkretne zahteve. Sa tim u vezi će predavači govoriti, između ostalog o odabiru odgovarajuće namene kredita, zatim o rokovima, kao i o načinima otplate, ali isto tako i načinima korišćenja konkretnog kredita, jer to sve itekako ima uticaja na izbor kreditnog proizvoda.

Sasvim sigurno možemo da tvrdimo da svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda stiče dovoljan nivo znanja u konkretnoj oblasti, tako da za firmu koju vodi ili u kojoj je zaposlen, sasvim sigurno može da odabere pravi kredit i da pripremi određenu dokumentaciju kako bi ga zahtevao.

Kada i gde se održava kurs i obuka za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda?

Specijalizovana obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda se organizuje na tri različita načina, tako da svaki prijavljeni treba da izaberem da li će nastavu da prati u paru, u grupi ili potpuno individualno. Takođe je predviđeno i da se poluindividualna, grupna i individualna nastava organizuju ili online ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ističemo da je uslov za pohađanje edukacije online da zainteresovani kandidat ima računar, a koji će tada koristiti. A da bi on mogao časovima da pristupa, zahteva se takođe i da se prethodno pobrine da na sopstveni kompjuter instalira specijalnu vrstu softvera, a sa svim detaljima vezano za proces instalacije će ih upoznati ovlašćeno lice one poslovice u kojoj se budu upisivali.

Napominjemo da je za praćenje nastave u grupi predviđeno prvo ispunjenje osnovnog uslova, to jest prijavljivanje najmanjeg broja polaznika, a kako bi mogla da bude napravljena grupa. Uzevši u obzir da je određeno prisustvo od četvoro do osmoro ljudi u jednoj grupi, to znači da se minimum njih 4 prvo mora prijaviti u jednoj od poslovnica, da bi njen zvanično ovlašćeni predstavnik mogao da definiše datum početka, ali i da odredi kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim terminima. Pošto sve to bude učinio, on će osobe koje su se prethodno prijavile da nastavu pohađaju u grupi, na propisan način i da obavesti o načinu sprovođenja te vrste edukacije. Svakako bi oni morali da znaju da nije dozvoljeno vršiti izmene ničega što organizator bude odredio, tako da će biti u obavezi da prihvate navedene uslove.

Naravno, ukoliko neki kandidat bude odlučio da ne pohađa nastavu na taj način, u našoj ponudi se nalazi i individualna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, a zatim i ona vrsta nastave koju treba da pohađaju dve osobe istovremeno, odnosno takozvana poluindividualna. Princip njihovog sprovođenja maksimalno ispunjava zahteve pojedinačnih polaznika, uzevši u obzir da oni sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa profesorom koji vodi jedan ili drugi kurs, definišu dinamiku održavanja, termine i datum početka.

Način na koji se organizuje korporativni seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda je takav da će ovlašćenom licu u kompaniji koja je zainteresovana, biti dozvoljeno da se sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora dogovori o datumu početka te vrste edukacije, kao i o terminima održavanja, ali i o dinamici. Takođe će on imati pravo da iznese i zahtev za promenom mesta održavanja ove vrste nastave, ali će tada u potpunosti morati da ispoštuje pravilo koje je vezano za zahteve koje mora da ispuni konkretni prostor.

Po kom principu se organizuje stručna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima tri različita vida edukacije (individualna, grupna i poluindividualna nastava), a da se svaka od njih može pohađati online i na uobičajen način, to jest u prostorijama jedne od poslovnica ove institucije, to će svi kandidati biti u obavezi da se opredele gde će i po kom principu nastavu da prate.

Njihova je obaveza da poseduju računar i da na njega prethodno instaliraju namenski softver, a u slučaju da ih interesuje online obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda. Zvanično ovlašćeno lice u instituciji organizatora, u kojoj se oni budu prijavljivali i upisali će ih detaljno obavestiti o načinu na koji se konkretni softver treba instalirati i uopšteno, o principima koji se poštuju prilikom organizacije te vrste edukacije.

Definisano je, takođe da osim nastave za pojedinačne polaznike, ova institucija može da organizuje i namensku edukaciju, a koju treba da prate radnici neke kompanije. Princip po kome se organizuje korporativna obuka je prilično fleksibilan, tako da se omogućuje klijentu, to jest nadležnom licu određeni firme, da detalje vezano za način sprovođenja tog tipa edukacije odredi dogovorom sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora. Isto tako je dobro pomenuti da osim mogućnosti da se korporativni seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda organizuje na bilo koji od načina koji je predviđen i za edukaciju pojedinačnih polaznika, svakako postoji i opcija da klijent zahteva izmenu mesta održavanja nastave, a u tom smislu da se ona može sprovesti i u prostorijama te kompanije, ukoliko one ispunjavaju određene zahteve.

Dobro je naglasiti i to da pojedinačni polaznici nakon izbora između praćenja nastave onlajn i na klasičan način, imaju svakako obavezu da odluče i da li će je pratiti u paru, samostalno ili u grupi, jer će tek nakon toga dobiti potrebne informacije o načinu organizacije.

S obzirom na to da se individualni kurs organizuje na isti način kao i nastava namenjena za dvoje polaznika, to jest poluindividualna, to znači da će polaznici koji su za jednu od njih zainteresovani tom prilikom da se sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora, ali i sa nadležnim predavačem da se dogovore o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje odabranog tipa edukacije. Tako će oni da definišu datum kada će konkretna obuka da počne, ali i da odrede njeno trajanje, a u smislu da će definisati dinamiku, kao i definišu termine održavanja.

U slučaju organizacije grupnog tipa edukacije sve to treba da odredi zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, ali se u tom slučaju podrazumeva da će koordinator za nastavu konkretne poslovnice sve što je pomenuto definisati tek pošto bude bio zvanično ostvaren glavni uslov za početak, a on je vezan za formiranje grupe. Naime, između 4 i 8 kandidata može da pohađa tu vrstu edukacije, pa se iz tog razloga prvo zahteva da se prijavi minimalan broj ljudi. Kada organizator bude definisao detalje vezane za način sprovođenja grupne nastave, podrazumeva se da ništa od toga neće moći da se izmeni, ako neki kandidat eventualno bude izneo taj zahtev, te je stoga vrlo važno da ovu vrstu nastave primarno prate osobe koje su slobodnije, to jest upravo one koje imaju mogućnost da se uklope u takav način organizacije.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda?

Ukoliko se neki kandidat opredelili da pohađa grupni seminar za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, jedino u tom slučaju će saznati pre početka nastave koliko će ona tačno da traje, uzevši u obzir da institucija organizatora tom prilikom određuje kako dinamiku održavanja, tako i termine, ali i datum početka, a što sve čini tek kada se kreira grupa od minimalnog broja članova.

Ističemo da je predviđeno da ukupno četiri dana traje grupni vid edukacije, a da svakoga od tih dana polaznici prate predavanja u ukupnom trajanju od po dva školska časa, što je zapravo po 90 minuta edukacije dnevno, jer je 8 školskih časova obuhvaćeno aktuelnim nastavnim programom za ovaj kurs.

Kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, svi koji su zainteresovani da časove prate na jedan od tih načina će informacije o trajanju da dobijaju prilikom dogovora sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom.

Potpuno isti je princip na koji se organizuje takozvani korporativni seminar, budući da se u tom slučaju zvanično ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana o svim detaljima, pa i o dinamici, odnosno o trajanju dogovara sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuka "Pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje