Kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu

Gotovo da se podrazumeva da je specijalizovana obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu namenjena licima koja su zadužena za vođenje celokupnog preduzeća ili odeljenja računovodstva, odnosno finansija, kao i svim onim stručnjacima koji su specijalizovani kako za eksternu, tako i za internu reviziju, ali i za finansijsko savetovanje.

Prema pravilima koja su važeća u instituciji organizatora, navedena edukacija se može organizovati ili za više polaznika istovremeno, to jest prema pravilima koja podrazumeva grupna nastava ili za svakoga pojedinačno, a kada se sprovodi individualna, te za dve osobe u isto vreme, što se odnosi na takozvanu poluindividualnu nastavu.

Takođe je predviđeno da se prepusti odluka svakom prijavljenom vezano za mesto praćenja nastave, jer je potrebno da se on opredeli između nastave koja se prati online i prema klasičnom principu.


Isto tako je bitno napomenuti da izuzev edukacije koju prate polaznici pojedinačno, može da bude organizovan i takozvani korporativni kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu. A nastava koju će pratiti samo zaposleni određene kompanije, podrazumeva da će se njen ovlašćeni predstavnik sa kordinatorom za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford usaglasiti oko dinamike održavanja, termina i datuma početka te vrste edukacije. Međutim, svakako moramo naglasiti i to da organizator samo tom prilikom dozvoljava da ona bude organizovana na nekom drugom mestu, a koje zadovoljava u potpunosti jasno definisana pravila.

Kod edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, a kada se sprovodi klasična nastava, se ustvari časovi organizuju na više od 20 lokacija u zemlji, to jest u svim onim gradovima u kojima pomenuta obrazovna institucija funkcioniše, te ima otvorenu poslovnicu.

Svakako polaznici mogu da odluče predavanja da prate i online, s tim da moraju ispuniti i najvažniji zahtev, budući da imaju obavezu da poseduju računar. Naglašavamo da se online edukacija može pratiti uz primenu namenskog softvera, a da će njega imati dužnost svaki zainteresovani da pravilno instalira pre početka, te je naročito važno istaći i da će mu tom prilikom sva potrebna pomoć biti pružena.

Trebalo bi da se nakon donošenja odluke o praćenju online ili klasične nastave, svaki prijavljeni opredeli između mogućnosti da predavanja pohađa u paru, te individualno ili u grupi, pa se i podrazumeva da će prvo saznati kako se koji vid edukacije organizuje.

A najpre moramo naglasiti da je presudna razlika u broju polaznika, tako da će između četvoro i osmoro njih pratiti predavanja u grupi, dok će dvoje pohađati poluindividualni seminar za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu, a jedan kandidat pristupa pohađanju individualne edukacije.

Za razliku od grupne, individualna i poluindividualna edukacija podrazumevaju isti način sprovođenja, a ujedno se radi o prilično slobodnom principu. Sve detalje vezane za organizaciju oba tipa nastave će polaznici odrediti zajedno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu i to upravo u onom predstavništvu organizatora u kome budu izvršili, pre toga prijavu.

Kada je pojedinačni polaznik zainteresovan za grupni vid nastave, od njega se očekuju dve stvari, to jest da apsolutno prihvati datum početka, dinamiku održavanja i termine, a što sve definiše organizator, a zatim i da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za njen početak. Reč je o tome da prvenstveno mora najmanje 4 osobe da se prijavi za pohađanje tog vida edukacije, jer ih u grupi najmanje sme biti toliko, a najviše osmoro, tako da je potrebno najpre kreirati jednu grupu, pa zatim pristupiti određivanju principa organizacije. Apsolutno se ne prihvata zahtev svakog pojedinačnog kandidata za izmenom onoga što prethodno bude odredio koordinator za nastavu, tako da oni moraju jednostavno da prihvate sve to ako se opredele časove da pohađaju u grupi.

Bilo kog dana tokom godine, zainteresovani će izvršiti prijavu, to jest ili će kontaktirati izabrano predstavništvo telefonom ili će lično da dođu, te svakako smeju da pošalju i mail, u kome će sve potrebne podatke navesti (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime).

Prilikom upisa svi prethodno prijavljeni lično dolaze u poslovnicu organizatora koju su izabrali i donose svu dokumentaciju koja se zahteva, a tačne informacije o tome će im biti pružene na vreme.Plan i program stručne obuke za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu

Prvo moramo napomenuti da je osnovni cilj koji specijalizovana obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu ima usmeren na to da svim prisutnima objasni koliko je važno primenjivati konkretne odredbe ovog zakona, te kako to utiče na smanjenje ili, pak na povećavanje osnovnog kapitala, ali i kakav uticaj te zakonske odredbe imaju na sopstvene akcije pravnog lica, to jest na njihovo otuđenje i povećanje, kao i na raspodelu dobiti. A podrazumeva se da će polaznici biti upoznati i sa tim kako funkcioniše proces regulisanja, odnosno usklađivanja registrovanog iznosa kapitala sa njegovim knjigovodstvenim stanjem.

U toku prvog časa će predavači svim polaznicima ove edukacije objasniti i kako se može povećati kapital, to jest kako funkcioniše proces obrade kada se on povećava sa određenim novčanim ulogom, a kako onaj koji podrazumeva određene novčane uplate, da bi se kapital uvečao. Isto tako će biti reči i o zajmovima koje daju članovi određenog društva zarad povećanja kapitala, ali i o različitim dodatnim uplatama, s tim što će predavači sve navedene segmente potkrepiti izabranim primerima iz prakse.

Biće reči i o različitim računovodstvenim metodama koje se primenjuju kada je potrebno izvršiti vrednovanje konkretne promene, a koja nastaje u skladu sa primenom određenih odredbi Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Takođe će stručni kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu obraditi i temu vezano za rezerve društva, tako da će svi polaznici naučiti i kako se one koriste i u kojim situacijama. A biće im objašnjeno i kako proces smanjenja kapitala utiče na poslovanje, to jest na koji način udeo i akcije imaju uticaja na taj proces. Zapravo će se primarno govoriti o otuđenju kako akcija, tako i udela, te o uticaju koji takve situacije imaju na poslovni proces, a nakon toga će govoriti predavači i o sticanju i udela i akcija, te o uticaju toga na poslovanje konkretnog pravnog lica.

Isto tako je nastavnim programom predviđeno da detaljno budu upoznati svi prisutni sa onim postupkom, koji mora biti primenjen ukoliko postoje gubici u toku ranijih godina, te je neophodno da oni budu na pravilan način pokriveni. Podrazumeva se da će polaznici ovog kursa naučiti i po kom principu funkcioniše postupak koji je vezan za usklađivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala u konkretnom slučaju, a sa onom koja je registrovana. Naglašavamo da će u pojedinim delovima edukacije, predavači svim polaznicima ovog seminara dati mogućnost da na osnovu primera mnogo bolje savladaju određenu temu.

A uz sve do sada pomenuto, specijalizovani seminar će detaljno upoznati sve prisutne sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije koje su aktuelne i primarno vezane za promene na kapitalu, a kako bi oni mogli po završetku praćenja nastave da pravilno upravljaju kapitalom u okviru svoje kompanije ili one u kojoj su zaposleni. Isto tako će oni naučiti i koja je to dokumentacija potrebno da bude prikupljena, a kako bi mogle da budu obrađene sve izmene u kapitalu koje su u okviru konkretnog pravnog lica nastale.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford ovaj seminar organizuje u skladu sa pravilima klasične i online nastave, to postoji mogućnost da se obe pohađaju ili u grupi ili u paru ili individualno, pa je i vrlo jasno određeno da svaki prijavljeni kandidat ima pravo da samostalno donese odluku kako će časove da prati.

Nneophodno je da ima računar svako koga interesuje online obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu, a nastavu će u tom slučaju pratiti ukoliko na kompjuter instalira softver i to upravo onaj koji je osmišljen za tu svrhu. Kako svaka poslovnica institucije organizatora zapošljava i lica koja su usmerena na pružanje tehničke podrške kandidatima tokom procesa instalacije, to je njima pomoć dostupna kad god je potrebno.

Predavanja se organizuju i u svim poslovnicama ove institucije, a tom prilikom se poštuje klasični princip održavanja nastave, s tim da u terminima, koji će prethodno biti određeni, polaznici njima lično prisustvuju.

Nastava u grupi se odvija na oba pomenuta načina, a najpre je neophodno da se najmanje 4 osobe prijave, to jest da se stekne uslov za nastanak jedne grupe, u kojoj osmoro njih najviše sme da uzme učešće. A u ovom slučaju, koordinator za nastavu odmah nakon ispunjenja navedenog zahteva ima obavezu da odredi po kom principu će se organizovati grupni kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu, što znači da će precizirati datum početka nastave, to jest u kojim terminima i prema kakvoj tačno dinamici će je članovi te grupe pratiti. Kako se radi o načinu organizacije koji je izuzetno strog, to moramo naglasiti da se neće uzeti u obzir zahtev niti jednog kandidata vezano za izmene ma kog principa koji je koordinator odredio.

Poluindividualnu edukaciju prate dve osobe, a samo jedan kandidat treba da pristupi pohađanju individualne nastave, s tim da se one u skladu sa istim principom i održavaju. A zapravo je reč o slobodnom načinu organizacije, s obzirom na to da se profesor, koji će da vodi obuku zajedno sa zainteresovanim polaznikom i sa ovlašćenim licem određene poslovnice, svakako mora o svemu dogovoriti i to u smislu da će sa njima definisati dinamiku održavanja nastave, a zatim i datum njenog početka i svakako, termine.

Pored edukacije koju bi trebalo polaznici pojedinačno da prate, pomenuta institucija organizuje i namensku nastavu za zaposlene u određenom preduzeću, a ujedno je to jedina vrsta nastave koja osim u poslovnicama organizatora i online, može da bude održana i na nekoj drugoj lokaciji. Ači je to sve moguće samo ukoliko klijent sa sigurnošću može da tvrdi da konkretni prostor ispunjava tačno određene zahteve. Važno je napomenuti i to da će se ona osoba, koja je u okviru firme klijenta za te poslove zadužena i to direktno sa koordinatorom za nastavu poslovnice institucije organizatora svakako detaljno dogovoriti u kojim terminima će radnici pratiti časove, te prema kakvoj dinamici i kog bi datuma trebalo da bude održan prvi čas.

Prema kom principu se organizuje obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu?

Isključivo onog trenutka kada bude naveo organizatoru koji princip održavanja ovog kursa mu najviše odgovara, svaki pojedinačni kandidat će dobiti i informacije o tome kako se specijalizovani kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu organizuje.

Da budemo, ipak jasniji, izuzev mogućnosti da časove pohađa individualno, to jest u paru, otvorena je i ona koja podrazumeva sprovođenje ovog kursa u grupi, a institucija organizatora je predvidela da se bilo koji tip edukacije od navedenih može pratiti kako online, tako i prema klasičnom principu.

Valjalo bi da svako ko ima potrebu za tim zna, takođe da Obrazovni centar Akademije Oxford pored nastave koju bi trebalo kandidati pojedinačno da prate, organizuje i onu koju će pohađati lica zaposlena u nekoj kompaniji. A kako je korporativna obuka namenjena tačno određenoj ciljnoj grupi, to je predviđeno da se organizuje na vrlo fleksibilan način. Naime, predstavnik te kompanije i odabrane poslovnice organizatora će definisati svaki segment, to jest odrediće zajedno kada će časovi početi, kakvim tempom će se oni odvijati i u kojim terminima, ali će se dogovoriti i o lokaciji na kojoj će zaposleni pratiti časove. Naglašavamo da jedino u ovom slučaju postoji mogućnost da se osim online i u poslovnicama institucije organizatora, nastava održava i u sklopu te kompanije ili na nekom drugom mestu, koje naravno mora da ispuni sve uslove koji su zadati.

Za pojedinačne polaznike se predvanja organizuju i za više polaznika u isto vreme, a tada se poštuju pravila koja su vrlo striktno određena. Prvo što zainteresovani moraju znati jeste da grupnoj obuci prisustvuje tačno definisan broj ljudi, to jest između 4 i 8 njih, a da se prvo formira grupa, što je uslovljeno zvaničnom prijavom minimalnog broja kandidata. Budući da kordinator za nastavu treba da odredi po kom principu će se grupni kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu sprovoditi, a u smislu da precizira datum početka nastave i termine, ali i dinamiku po kojoj će se odvijati, naglašavamo da on to može učiniti tek kada se ispuni zahtev i zvanično bude bila napravljena jedna grupa. A potom se obaveštavaju sva ona lica koja tu grupu čine, te ne postoji mogućnost da se ništa od toga izmeni, a ukoliko se iznese potreba za tim.

Budući da je u ponudi i nastava namenjena jednom polazniku, to je naročito važno da istaknemo podatak da se individualni seminar organizuje u skladu sa istim principom kao i poluindividualni vid edukcije, a tada je velika sloboda svakom prijavljenom dana da odluči na koji način će časove da prati u okviru izabranog tipa edukacije. Naime, to podrazumeva da će se detalji vezano za sprovođenje nastave, to jest termini i dinamika njenog održavanja, kao i datum početka, primarno biti precizirani između koordinatora za nastavu poslovnice u kojoj kandidat izvrši prijavu, zatim nadležnog predavača i samog polaznika.

Koliko bi trebalo da traje stručni kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu?

Kako je neophodno da se svaki prijavljeni odluči po kom principu će nastavu pohađati, to principijelno znači da upravo na osnovu tih informacija on saznaje i koliko tačno će da traje specijalizovani seminar za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu. A preciznije govoreći, od organizatora informaciju o trajanju može da dobije samo neko ko želi časove da prati u grupi, pošto koordinator za nastavu predstavništva u kome se najmanji broj polaznika prijavi, definiše kako dinamiku održavanja, tako isto i datum početka, odnosno termine. Sa tim u vezi je potrebno da naglasimo i to da je 10 školskih časova nastave predviđeno da se pohađa ukupno 5 dana, a dnevnom dinamikom od po 90 minuta (2 školska časa).

Isto tako zainteresovani moraju znati da kada odaberu praćenje nastave u paru ili individualno, oni lično dogovaraju princip održavanja, pa samim tim i definiše dinamiku sa koordinatorom za nastavu, te sa predavačem, koji je u tom slučaju nadležan.

A uzevši u obzir da se i korporativna obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu organizuje gotovo na isti način kao i edukacija za jednog ili za dvoje polaznika, takođe je predviđeno da informacije o tačnom trajanju tog vida edukacije klijenti dobiju prilikom dogovora sa nadležnim licima u određenom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuka primene aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje