Kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata

Office asistenti koji žele da svoje poslovanje učine kvalitetnijim i efikasnijim predstavljaju grupu na koju je, gotovo isključivo usmeren specijalizovani seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Svakako da ovu edukaciju mogu da isprate i osobe koje se tek pripremaju za poziciju poslovnog sekretara ili sekretarice, kako bi se detaljno upoznali sa ovim moćnim Microsoft alatom u naznačenom segmentu biznisa.

U slučaju da rukovodstvo neke kompanije želi da zaposleni na određenim pozicijama pohađaju pomenuti program, organizovaće se korporativna nastava i to kako na standardni način, tako i online. Osobe koje budu želele da predavanja prate uživo moći će da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili, pak da traže da se njihovi časovi održavaju u okviru firme za koju rade, kao i na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima svih potrebnih tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Za termine održavanja časova, datum početka obuke, kao i za generalni tempo delovanja biće zaduženi ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da predavanja prate na klasični način, to jest da na časove prema utvrđenom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Osim toga njihov izbor može biti i online obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata, kada nastavu prate preko interneta koristeći svoje kompjutere. Iz tog razloga su dužni da na njih, pre početka programa instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja jedan jednostavan informatički zadatak i smatra se da većina polaznika može da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, ako budu imali nekih teškoća ili im budu potrebna dodatna objašnjenja, mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Kada se opredele između klasične i online nastave, ovi kandidati treba da naznače i da li predavanja žele da pohađaju samostalno, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualnu nastavu imaće maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača, budući da će biti jedini kojima će on držati časove. Shodno tome moći će da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju brzinom koja njima samima najviše odgovara, ali i da u aktivnoj komunikaciji sa svojim profesorom postavljaju pitanja o svemu što im ne bude jasno, komentarišu iznete sadržaje i diskutuju generalno o konkretnoj temi. Kako se obučavaju nezavisno od ostalih, ovi kandidati mogu da naznače kada bi želeli da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove. Da bi, međutim taj raspored postao važeći moraju se sa njim saglasiti i ovlašćeni predavač, kao i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, jer i oni predstavljaju aktivne učesnike u obrazovnom procesu.

Za polaznike koji žele da nastavu prate u paru sprovešće se poluindividualni kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Tada, dakle ovlašćeni profesor podučava dvoje kandidata koji zajedno ostvaruju predviđeni napredak, pomažu jedno drugom, usmeravaju se i upućuju, te tako proces učenja čine dinamičnijim i zanimljiviji. Veoma je važna i njihova međusobna komunikacija, jer i na taj način mogu da prošire svoje kompetencije vezane za datu oblast. Takođe im je dozvoljeno da se prvo između sebe, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za obrazovni proces, te tako zajedno odrede datum početka kompletnog programa, vreme i učestalost održavanja časova kojim će svi biti zadovoljni.

Grupna obuka namenjena je osobama koje žele da se edukuju u malo većem društvu i da nova znanja usvajaju kroz kontinuiranu interakciju sa drugima. Ovde je, zapravo akcenat stavljen na taj socijalni element učenja i kompletno usvajanje znanja i prezentovanje novih informacija odvija se kroz aktivnu nastavu i davanje svakom pojedincu dovoljno vremena da se u njoj iskaže i usvoji predviđene informacije. Da bi se to postiglo, veličina grupe mora biti vrlo strogo definisana. Bitno je naznačiti i da će svi kandidati koji odaberu ovaj pristup biti obavezni da se pridržavaju rasporeda koji bude zvanično saopšten, a koji će sastaviti koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Imajući u vidu broj osoba koje ovde istovremeno prisustvuju predavanjima, sasvim je jasno da se ne može dozvoliti svakome od njih da određuje raspored rada, jer će uvek biti onih kojima to neće odgovarati. Stoga je odlučeno da će oni morati da se prilagode planu delovanja koji bude nametnut sa strane i da do kraja edukacije dolaze na predavanja u terminima koji budu naznačeni, kao i da počnu sa radom onog datuma koji bude zvanično definisan.Osobe koje interesuje stručni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenta obavezne su da se najpre za to prijave nadležnom službeniku ili lično u određenom predstavništvu pomenute institucije ili preko telefona ili, pak slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom potrebno je da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a nakon toga sprovešće se upis na kurs kome su prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ti zvanični spisi će im blagovremeno biti tačno navedeni kako bi mogli da ih prikupe i pripreme se za ovu proceduru, a takođe će im biti naznačeno kog datuma, u koje vreme i na koje mesto treba u tu svrhu da dođu.

Obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata - plan i program

Jasno je da bez pomoći informacionih tehnologija nije moguće ni zamisliti kvalitetno funkcionisanje bilo kakvog poslovnog sistema, a naročito u domenu kancelarijskih poslova. Prema tome, ovlašćeni stručnjaci će čim startuje kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata predstaviti polaznicima radno okrućenje koje nudi ovaj korisnički program. Istaći će da je u celokupnom Micrpsoft Office paketu, za administartivne poslove Eksel posebno pogodan zahvaljujući širokim domenima primene i jednostavnom korišćenju. Predavači će istaći da je rad u Ekselu jednostavan čak i za početnike, jer na osnovnom korisničkom nivou, kojim se rešava preko 80 procenata svakodnevnih poslova, ne zahteva informatičko predznanje. Za početak rada i usavršavanje u korišćenju Eksela potrebno je, zapravo osnovno znanje o korišćenju miša, tastature, štampača, čuvanju, kopiranju i brisanju fajlova i foldera, kao i elementarno poznavanje rada sa programima za pretraživanje interneta i korišćenje elektronske pošte.

Polaznici će biti informisani da je Eksel program koji je prvenstveno namenjen čuvanju i obradi podataka koji se upisuju u tabele, sastavljene od praougaonika, ćelija, koje su definisane svojim mestom u preseku redova i kolona. Biće im objašnjeno kako da, prema ličnom afinitetu dizajniraju tabele na način koji je najpogodniji za razumljiv i pregledan rad sa podacima.

Svi koji budu pratili stručni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata biće obučeni da upotrebljavaju odgovarajuće funkcije kako bi na postojeće podatke primenili neke od preko tri stotine već isprogramiranih formula - matematičke, statističke, finansijske, logičke, inženjerske, a saznaće i kako da za potrebe specifičnog posla učitaju svoju formulu. Na primer, u cenovniku proizvoda se u redovima, jedan ispod drugog, nalaze nazivi artikala, a za svaki posebno su u kolonama, ka desnoj strani radnog lista, naznačene informacije o nabavnim i prodajnim cenama i iznosima poreza. Primenom matematičke formule množenja cele kolone ispunjene podacima sa određenim procentom, nabavne cene svih artikala koje se nalaze u jednoj koloni moguće je pretvoriti u prodajne cene koje se upisuju u sledeću kolonu tabele. Naravno, moguće je početnu tabelu filtrirati prema nekom kriterijumu, tako da se formula primenjuje samo na određene pozicije, što će takođe profesori objasniti.

Kandidati će biti upućeni i u korišćenje Eksela za tekstualna dokumenta, u vidu šablona u kome se menja samo tekst u pojedinim poljima. Ovlašćeni stručnjaci će navesti na koji se način ovaj postupak primenjuje za pravljenje ponuda, faktura, otpremnica, kao i radnih naloga, a pre nego što se završi obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata, govoriće se o bazama podataka, njihovom ažuriranju, analiziranju, filtraciji i generisanju različitih tipova tabelarnih ili grafičkih izveštaja.

Osnovni izgled početnog Eksel ekrana, korisnički interfejs, podseća na stranu iz sveske sa kvadratićima i naziva se radni list (worksheet). Više radnih listova čini radnu svesku (work book) i ta sveska je, zapravo, jedan Eksel dokument (Excel file). Stoga će prisutni biti upućeni u manipulisanje radnim listovima i radnim sveskama, što podrazumeva otvaranje novih, kopiranje postojećih sveski, listova, tabela ili samo pojedinih ćelija, zatim štampanje celog dokumenta ili pojedinih delova, te selektovanih površina.

Nadležni predavači će se posebno baviti formatiranjem radnih listova ili tabela sa podacima pomoću nekog od već učitanih šablona, takozvanih tema koje čine da tabele izgledaju profesionalno i da ističu neke važne podatke na najefektniji način. Predstaviće prisutnima i mogućnost da se sve radi ručno, korak po korak, što je najbolje primeniti naknadno na pojedine tabele i grafikone, dok ostatak dokumenta može da ostane formatiran prema izabranoj Eksel temi. Polaznici će biti obučeni i za povezivanje Eksela sa drugim programima, a naročito sa onima iz Microsoft Office paketa, što omogućuje razmenu dokumenata, kopiranje, uključivanje tekstualnih fajlova ili tabela iz jednog u drugi program.

Gde i u koje vreme se održava kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata?

Polaznici koji budu pratili ovu edukaciju u statusu radnika određenog preduzeća pohađaće korporativni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata, a lokacija na kojoj će raditi zavisiće od toga da li se opredele za klasičnu ili online nastavu. U prvoj varijanti moći će da biraju između moderno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, adekvatnog prostora u samoj firmi gde rade ili, pak nekog trećeg mesta koje će sami odrediti, a na kome moraju postojati odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje i praćenje predavanja. Ako izaberu drugu opciju, edukovaće se sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. U oba slučaja biće obavezni da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu napravili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da rade na standardni način, kada će njihova nastava biti organizovana u adekvatnim prostorijama odgovarajuće poslovnice navedene institucije. Tamo će, dakle dolaziti u skladu sa terminima koji budu saopšteni i pratiti predavanja osvedočenih eksperata. Osim toga, na raspolaganju im je i online obuka, koja se sprovodi preko interneta, a za šta su obavezni da se blagovremeno pripreme. Potrebno je, naime da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera, a za to će dobiti sva potrebna uputstva, pa se pretpostavlja da će moći da se snađu i to obave samostalno. Ukoliko se to ipak ne dogodi, mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Oni koji odluče da rade samostalno, to jest potpuno odvojeno od ostalih mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Ako budu želeli i da predavanja prate uživo, moraće da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, u terminima koji budu definisani, a ukoliko pak budu smatrali da im odgovara da se edukuju online, moći će sami da odaberu mesto sa koga će to činiti jer će časove pohađati preko interneta uz pomoć svojih računara. U obe varijante moći će da naznače kada bi želeli da program počne da se sprovodi, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu rutinu i način života koji vode. Za to će, naravno morati da dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju da odobre pomenute detalje.

Poluindividualna edukacija označava zajednički rad dvoje polaznika koji, takođe mogu da nastavu prate na klasični način u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u terminima koji budu određeni, ali i da časove pohađaju online koristeći svoje računare, sa bilo koje lokacije koju smatraju pogodnom. U vezi sa rasporedom rada ovi kandidati moći će da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pa će tako odrediti datum početka programa koji svima odgovara i definisati termine i učestalost održavanja časova koji će biti prihvatljivi svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Osobama koji žele da se edukuju u dinamičnoj i veoma aktivnoj i živoj atmosferi namenjen je grupni kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Ovaj tip edukacije takođe može da se sprovede na klasični način ili online, od čega će zavisiti i mesto na kome će ovi polaznici pratiti predavanja. U prvom slučaju, svi će dolaziti na časove u odgovarajuće prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, a u drugoj varijanti moći će da prate nastavu iz sopstvenog doma, sa radnog mesta ili u bilo kom prostoru koji im odgovara, pošto će to raditi preko kompjutera. Ni u jednoj opciji, međutim neće moći da utiču na raspored po kome će se odvijati predavanja, jer će termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka edukacije unapred da definiše koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije. Kandidati koji se odluče za grupnu nastavu moraju prihvatiti naznačeni plan delovanja i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore, jer se on neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Kako je organizovan stručni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata?

Osobe koje nastavu prate pojedinačno mogu da rade online ili da traže da se za njih sprovede klasična obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Ako se opredele za prvu opciju, moraće da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji će pre toga da instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da prate predavanja preko interneta. Ako ovaj postupak, koji je inače prilično jednostavan ne budu uspeli samostalno da obave, svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka u svakom predstavništvu navedene institucije. Oni koji budu dolazili na standardna predavanja radiće u okviru prostorija odgovarajuće poslovnice organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen.

Pomenuti polaznici mogu da nastavu prate potpuno nezavisno od ostalih, odnosno da rade prema principima individualne edukacije. Tada će, dakle tok obrazovnog procesa biti u potpunosti usmeren samo za jednog kandidata i nastojaće se da se sve prilagodi njegovim mogućnostima, interesovanjima, predznanju koje poseduje u vezi sa datom oblašću i, generalno brzini kojom uči. Uz to će moći da navede kada bi želeo da počne sa obukom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove. U vezi sa tim će morati da se konsultuje sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a ako ova službena lica odobre njegov predlog moći će da radi u skladu sa rasporedom koji je naveo, što će mu svakako znatno olakšati organizaciju i pružiti mogućnost da sa manje stresa prođe ovaj program.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje kandidata. Oni moraju da budu spremni na saradnju i aktivnu dvosmernu komunikaciju, kao i na interakciju sa nadležnim predavačem, kako bi lako i brzo usvojili predviđena znanja i veštine. Pošto i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret željama kandidata vezanim za vreme i učestalost sprovođenja časova i datum startovanja kompletnog programa. Oni će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a svakako će se nastojati da se napravi raspored koji će samim polaznicima najviše da odgovara.

Odredjen je i minimalan i maksimalan broj kandidata za grupnu nastavu, koji je procenjen kao najpogodniji za uspostavljanje bogate interakcije među članovima grupe u kojoj će svako od njih moći da iskaže svoje mišljenje i usvoji željena znanja i veštine. Bitno je da ovi polaznici budu obavešteni da će imati obavezu da prihvate unapred utvrđene termine održavanja časova, kao i da neće moći da utiču na datum startovanja edukacije i uopšteni tempo delovanja, pošto će sve pomenute pojedinosti da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Od članova grupe se očekuje da se tome, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i dati raspored poštuju do kraja sprovođenja programa.

Kada je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u određenoj firmi sprovodi se korporativni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata. Tada nastava može da se održava online ili na klasični način, kada će polaznici moći da biraju između nekoliko lokacija za pohađanje časova. Na raspolaganju su im odgovarajuće prostorije u firmi za koju rade, učionice u određenom predstavništvu pomenute institucije, kao i svako drugo mesto na kome postoje tehnički uslovi za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Za njihov raspored rada, to jest za termine i učestalost održavanja časova i datum početka edukacije biće zaduženi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to imenovala konkretna kompanija.

Koliko će da traje obuka i kurs za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata?

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka za primenu Excela u radu poslovnih asistenata, kao i kandidati koji budu radili nezavisno od ostalih imaće isti broj časova, ali će biti u prilici da se u vezi sa rasporedom rada dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utvrde onaj koji će im svima odgovarati.

Termine i učestalost održavanja časova korporativne nastave u dogovoru da definišu zvanični predstavnik kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Navedeni tempo delovanja važi zapravo samo za polaznike koji budu pohađali grupni seminar za primenu Eksela u radu poslovnih asistenata, jer tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, dok kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena Eksela u radu poslovnih asistenata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje