Kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu

Precizno je definisano kome je tačno specijalizovani kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu namenjen, tako da bi trebalo primarno nadležni u različitim kompanijama, odnosno vlasnici i direktori da pohađaju edukaciju. Takođe je poželjno da se sa ovom temom upoznaju i lica koja su u službi ljudskih resursa, ali i u pravnoj službi određenog preduzeća nadležna, s tim što naravno predavanja može da prati i svako kome je iz nekog razloga navedena tematika interesantna.

Pored mogućnosti da pojedinačni polaznici pohađaju ovu edukaciju, Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i nastavu za zaposlene, koja će biti sprovedena najpre onako kako to prijavljenom najviše odgovara.

Korporativna obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu može da bude pohađana ne samo onlajn i po klasičnom principu, nego i na lokaciji koju će vlasnik konkretne firme ili njen ovlašćeni predstavnik odabrati. Uopšteno govoreći, misli se na prostorije u okviru konkretne kompanije, ali taj prostor mora biti u potpunosti adekvatno opremljen. Podrazumeva se da će klijent sve potrebne informacije o zahtevima, a vezano za sadržinu određenog prostora na vreme da dobije. Isto tako se korporativna nastava može organizovati i za grupu zaposlenih, a po želji se sprovodi i individualna i edukacija koju pohađa dvoje radnika, odnosno takozvana poluindividualna. Najkraće rečeno, svako ko želi radnicima da omogući upoznavanje sa ovom temom će se sa nadležnim licem u bilo kom predstavništvu ove institucije oko načina sprovođenja obuke i dogovoriti.


Kada je u pitanju nastava koju polaznici pojedinačno prate, tu postoji velika mogućnost izbora, jer se predavanja mogu pohađati online i po klasičnom principu, a za oba važi pravilo da prijavljeni bira između poluindividualne, grupne i individualne nastave.

Ističemo da se u prostorijama svake poslovnice edukacija može pohađati na klasičan način, tako da prijavljeni koji se za tu opciju opredele a u prethodno određenim terminima dolaze u predstavništvo i prisustvuju predavanjima.

Da bi mogao da bude stručni seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu pohađan online, neophodno je da polaznik ima lični računar, kao i da je njegova veza sa internetom stabilna. S obzirom na to da se nastava po tom principu sprovodi preko namenske internet platforme, neophodno je da svaki kandidat dobije potrebne informacije o načinu njenog korišćenja, a koje će mu obezbediti zaposleni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.Već je rečeno da se i klasična i onlajn nastava mogu pratiti na jedan od tri načina, tako da pojedinci biraju između mogućnosti da predavanjima pristupaju samostalno, u paru ili u grupi.

Prilikom organizacije poluindividualne nastave, koju pohađa dvoje polaznika se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada samo jedno lice prisustvuje predavanjima, odnosno kada se organizuje individualni kurs. U principu se radi o vrlo jednostavnim pravilima, jer tada termine održavanja, odnosno datum početka zajedno određuju polaznik i njegov profesor. Svakako će se oni usaglasiti i oko trajanja, uzevši u obzir da je neophodno da definišu prema kakvoj dinamici će ukupan nastavni program biti raspoređen.

Ukoliko polaznika interesuje grupni kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu mora biti spreman da sačeka formiranje grupe. Kada grupa bude kreirana ovlašćeno lice će u tom predstavništvu institucije organizatora da precizira kako će se nastava odvijati, u smislu da će odrediti datum početka, trajanje i termine održavanja. Uzevši u obzir da se radi o prilično strogom načinu organizacije, to se izmene nijednog segmenta ne dopuštaju na zahtev klijenata, o čemu će oni svakako biti informisani.

Svakog radnog dana kada je odabrana poslovnica ove institucije otvorena, zainteresovani za pohađanje pomenute edukacije ima pravo lično da se prijavi. Ukoliko želi, osnovne informacije o sebi, odnosno prezime, ime i datum rođenja, kao i broj telefona za kontakt, može dati i preko telefona. Dozvoljen je i elektronski način prijavljivanja, u kom slučaju se konkretnim podaci šalju na zvaničnu mejl adresu odabrane poslovnice.

Nedugo nakon prijave će svaki kandidat dobiti obaveštenje o dokumentima, koja je u obavezi da priloži kako bi se upisao, a neophodno je da u tom trenutku lično dođe u predstavništvo institucije organizatora.

Šta izučava kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu?

Da bi primena konkretnog zakona mogla da bude izvršena onako kako je potrebno, neophodno je da osobe koje su u određenoj kompaniji za te poslove primarno zadužene, neprekidno budu u toku sa izmenama, koje se na godišnjem nivou donose. Ukratko će se predavači na samom početku edukacije osvrnuti na osnovne propise, a koje pomenuti zakon donosi.

Posle toga će specijalizovani seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu biti fokusiran na oblasti u kojima su te novine prisutne, a poseban akcenat će biti stavljen na praktičan segment, u smislu da će biti objašnjeno prisutnima na koji način se te promene odražavaju na poslovanje.

Prva oblast koja će biti obrađena, a u kojoj su promene nastale je vezana za vođenje dnevne evidencije vezano za prekovremeni rad, što je uvršteno u zvanične obaveze. Posle toga će prisutni imati prilike da nauče i koje su sve kazne predviđene ukoliko se aktuelni Zakon o radu krši, budući da su one od ove godine značajno pooštrene.

Izmene koje se tiču obaveznog socijalnog osiguranja, a primarno koje se odnose na podnošenje prijava za to osiguranje su takođe predmet navedene edukacije. Isto tako su izmenjeni i članovi ovog zakona koji se odnose na doprinose za pomenutu vrstu osiguranja, pa se podrazumeva da će kandidati imati prilike da se i sa njima detaljno upoznaju.

Svakako će specijalizovana obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu obraditi i one promene, a koje su vezane za osnovice doprinosa i to kako za radnike, odnosno zaposlene, tako isto i za poslodavce. U tom delu će predavači govoriti i o uručenju otkaza, te o izmenama koje se odnose na postupak dostavljanja zvaničnog upozorenja pred otkaz konkretnog Ugovora o radu.

Programom je definisano da polaznici ove obuke saznaju i koje su sve poreske olakšice, ali i podsticaj uvedeni kako za pravna lica koja počinju da se bave određenom delatnošću, tako i za osobe koje svoj radni odnos tek zasnivaju. Svakako će se ukratko predavači osvrnuti i na one odredbe Zakona o radu, a koje se odnose na pomoć u finansijskom smislu onim porodicama koje imaju više dece.

Iako je akcenat ove edukacije stavljen na konkretni Zakon, podrazumeva se da sva lica koja pohađaju ovu edukaciju treba da dobiju i informacije, koje se tiču promena u okviru Zakona o porezu na dohodak građana, a primarno sa aspekta zapošljavanja. Upravo zato će specijalizovani kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu omogućiti prisutnima da saznaju šta je sve izmenjeno u tom segmentu, pa će pored ostalog biti reči o osnovicama poreza na zarade, kao i o svim onim olakšicama koje se primenjuju prilikom postupka oporezivanja različitih vrsta prihoda.

Isto tako će biti objašnjeno prisutnima i koje su promene uvedene u Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. A u tom delu će profesori poseban akcenat staviti na one izmene koje se odnose na obuku radnika, odnosno na mogućnost dodatnog obrazovanja, ali i na one koje se tiču novčane nadoknade za slučaj nezaposlenosti.

Trebalo bi da nastava primarno bude interaktivna, što znači da će tokom njenog trajanja polaznicima biti dopušteno da vrlo brzo razjasne sve nedoumice, koje možda imaju u vezi sa ovom temom. A s obzirom na to da će im dodatno biti, po potrebi sve pojašnjeno, trebalo bi da vrlo lako savladaju navedenu oblast, tako da u poslovanju primenjuju sve neophodne izmene navedenog zakona.

Kada se organizuje seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinui na kom mestu?

Sve informacije o tačnim terminima, u kojima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu u grupi će biti dostupne polaznicima po ostvarenju osnovnog uslova za početak te vrste nastave. Kada se prijavi najmanji broj kandidata prijavi i jedna grupa kreira, koordinator za nastavu tog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford će definisati kako termine održavanja, tako i datum početka i dinamiku. Posle toga će precizno obavestiti sve članove konkretne grupe o tome, a u slučaju da oni zahtevaju neke promene, biće obavešteni da to princip organizacije ne dozvoljava.

U ponudi je mogućnost praćenja nastave u paru i individualno, a i poluindividualna i nastava za jednog polaznika se organizuju na vrlo fleksibilan način. Dozvoljeno je kandidatima tada da se kako o terminima i tačnoj dinamici sprovođenja predavanja, tako isto i o datumu početka upravo oni lično dogovaraju sa onim licem, koje je u odabranoj poslovnici za to nadležno.

Što se tiče mesta na kome se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu, dostupne su dve mogućnosti, pa praktično rečeno od polaznika zavisi gde će časove pohađati.

Svakako može da se opredeli za varijantu da edukaciji pristupa online, kada je može pratiti sa bilo kog mesta gde ima stabilnu internet vezu, uzevši u obzir da se predavanja tom prilikom pohađaju preko internet platforme. Jedini zahtev koji mora biti ispoštovan u tom slučaju se odnosi na posedovanje računara, a podrazumeva se da će svaki polaznik od ovlašćenog lica određene poslovnice dobiti sve podatke o njenom funkcionisanju.

Druga ponuđena mogućnost uključuje dolazak polaznika u prostorije onog predstavništva, u kome izvrše upis, a kada se predavanja na klasičan način organizuju.

Uz nastavu koju treba da prate pojedinačni polaznici, ova institucija organizuje i korporativni seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu, a koji je predviđen za članove kolektiva određene kompanije. Princip organizacije je i u tom slučaju prilično fleksibilan, pa je dozvoljeno da se vlasnik firme, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik dogovara sa nadležnima institucije organizatora o svemu. Pored preciziranja datuma početka nastave za zaposlene, potrebno je da se oni dogovore i o tačnim terminima, kao i o trajanju, odnosno o dinamici. Postoji samo jedan izuzetak, koji je dopušten isključivo kod korporativne obuke, a odnosi se na izmenu mesta održavanja. Tačnije, ukoliko klijent bude zahtevao da njegovi zaposleni časove pohađaju u svojoj firmi, to će mu biti dozvoljeno, ali isključivo ako konkretni prostor bude odgovarao tačno utvrđenim zahtevima, sa kojima će naravno klijent prethodno biti detaljno upoznat.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu?

Jednostavno rečeno, način na koji se specijalizovani seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu organizuje, podrazumeva da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora ne samo između mesta na kome će nastavu pohađati, već i načina.

Takođe moramo naglasiti da je i korporativna obuka u ponudi, a ne samo nastava za pojedinačne polaznike. Princip organizacije kursa koji pohađaju zaposleni u nekoj firmi je prilično slobodan, zato što direktor kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik definiše detalje direktno sa organizatorom. A oni se usaglašavaju oko termina održavanja i datuma početka, ali i oko trajanja, odnosno dinamike po kojoj će se predavanja u tom slučaju organizovati. Jedina razlika u odnosu na nastavu koju pohađaju pojedinačni polaznici jeste što se, na osnovu zahteva klijenta može dozvoliti promena vezano za mesto održavanja. Svakako prostor u okviru konkretne kompanije, a u kome bi zaposleni trebalo časove da pohađaju mora biti prema pravilima opremljen, o čemu će sve potrebne podatke da dobije klijent blagovremeno.

Da se vratimo na edukaciju namenjenu pojedinačnim polaznicima, te da naglasimo da će svaki od njih izabrati da li mu više odgovara rad u grupi, u paru ili pohađanje predavanja individualno, uzevši u obzir da je u ponudi kako grupni, tako i poluindividualni i individualni kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu.

Potpuno isti princip se primenjuje kod organizacije nastave za jednog i za dvoje polaznika, a on je slobodan u tom smislu što se oni o načinu organizacije dogovaraju sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj pre toga izvrše zvaničan upis. Svakako će definisati i datum početka kako individualne, tako i poluindividualne nastave, te se zajedno dogovoriti oko dinamike i termina održavanja časova.

Shodno pravilniku ove institucije, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva donosi odluku o tome kada će grupna edukacija početi, te u kojim terminima će polaznici predavanja pohađati i po kakvoj će dinamici da časovi budu organizovani. A sve to se definiše tek nakon oformljene grupe, pa se te informacije prosleđuju prijavljenima, a ukoliko se javi zahtev za izmenama, on ne sme da bude ispoštovan, zato što pravila to ne dozvoljavaju.

Svaka od pomenutih vrsta edukacije, može biti pohađa na na dva načina, odnosno na dve lokacije. Stvar je u tome da je u ponudi klasična i online obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu, a podrazumeva se da svaki polaznik ima pravo izbora između njih.

Kada kažemo klasična nastava, to znači da kandidat ima obavezu u precizno definisanim terminima časove da pohađa u predstavništvu ove institucije.

Preko specijalne platforme se prati online edukacija, a posedovanje računara i stabilne veze sa internetom jeste glavni uslov za pohađanje časova na taj način. O radu konkretne platforme će sve neophodne informacije polaznici dobiti od zaposlenih u instituciji organizatora, odnosno u poslovnici u kojoj su se upisali.

Koliko treba da traje kurs i obuka za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu?

Nakon što se kreira grupa, tačna dinamika prema kojoj se grupna obuka i kurs za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu sprovodi će biti saopštena pojedinačno svakom prijavljenom.

Uzevši u obzir da se i individualni i poluindividualni vid nastave organizuju po drugačijem principu, te da se prijavljeni o svemu direktno dogovaraju sa nadležnima ove institucije, to će oni pored datuma početka i termina održavanja, svakako definisati i kakvom dinamikom će se jedna i druga vrsta nastave organizovati, pa će tada saznati i koliko bi trebalo da traje. Podrazumeva se da ukupan fond časova programa može biti raspoređen i na drugačiji način, tako da i poluindividualna i individualna nastava mogu trajati duže ili kraće od predviđenih dana za grupnu.

Ukoliko postoji zahtev da bude organizovan korporativni seminar za primenu izmena Zakona o radu za tekuću godinu, primenjuje se princip koji uključuje poštovanje zahteva klijenta, odnosno dogovor između ovlašćenog predstavnika organizatora i te kompanije, pa se tom prilikom, između ostalog određuje i trajanje konkretne vrste edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena izmena Zakona o radu za tekuću godinu"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje