Kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju

Svi koji su zaposleni u privatnim ili državnim kompanijama, nezavisno od sektora na koji je usmerena njihova delatnost trebalo bi da pohađaju predavanja stručnjaka koja uključuje obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju. Posebno je ova edukacija korisna za osobe koje se nalaze na upravljačkim pozicijama ili žele da unaprede svoje poslovanje upotrebom savremenih tehnologija. Svakako nije na odmet da pomenuti program isprate i vlasnici privatnih firmi, direktori i menadžeri, kako bi se upoznali sa svim prednostima koje obetbeđuje upotreba ovih efikasnih alata.

Uzevši u obzir da su za navedeni obrazovni program zainteresovani ljudi različitih profesija, godina, potreba, ličnih osobina i načina života, organizator je ponudio nekoliko načina za pohađanje nastave.

Tako pojedinačni polaznici imaju priliku da odaberu klasičnu edukaciju, te da na predavanja u utvrđenim terminima dolaze u prostorije odgovarajuće poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Osim toga mogu da odaberu i online seminar i da časove prate preko interneta. U tu svrhu će, međutim morati da, pre no što nastava počne na svoj kompjuter instaliraju namenski softver koji će im upravo omogućiti da časove pohađaju na ovakav način. U pitanju je prilično jednostavan postupak i smatra se da svi prosečni kandidati mogu samostalno da ga obave, ali je ipak za sve one koji se ne budu snašli organizator obezbedio adekvatnu tehničku podršku koju će pružiti vrhunski informatički stručnjaci.


Svi koji edukaciju pohađaju u statusu fizičkih lica mogu, ukoliko im to odgovara da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju, kada nadležni profesor podučava samo jednog kandidata i maksimalno mu se posvećuje. Između predavača i polaznika uspostavlja se aktivna dvosmerna komunikacija, tokom koje se diskutuje o konkretnoj oblasti, a prijavljeni može nadležnog stručnjaka da pita sve što mu nije jasno i da, ako je potrebno traži dodatna objašnjenja i tumačenja. Budući da nema kome da se prilagođava, konkretni kandidat će moći da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruje tempom koji mu najviše odgovara i da, bez većih pritisaka prođe kroz naznačeni program. Takođe će imati uvid u napredak koji je postigao, a od profesora će dobijati odgovarajuće komentare i uputstva za dalji rad. Uz to će mu biti omogućeno da navede kada bi mu najviše odgovaralo da edukacije startuje, te koji bi se termini i učestalost održavanja časova najbolje uklopili u njegov način života i ostale obaveze koje treba da ispuni. Sa traženim rasporedom, pre no što postane zvaničan moraju se, međutim saglasiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, budući da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

U bogatoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna nastava, kada nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika. Oni imaju mogućnost da nove informacije usvajaju prateći predavanja svog profesora, ali i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja i iskustava. Među kandidatima svakako mora postojati spremnost za saradnju, budući da je predviđeno da oni zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve i postižu željeni napredak. Uz to će dobiti i priliku da navedu kada bi želeli da program počne da se sprovodi, te koji bi im termini i učestalost odvijanja časova najviše odgovarali. U vezi sa tim će se konsultovati sa stručnjakom koji vodi eduakciju i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, a svakako će se ići ka tome da zvanični raspored rada u najvećoj mogućoj meri odgovara polaznicima, ali i ostalim učesnici u obrazovnom procesu.

Osobe koje najbolje funkcionišu u dinamičnom i aktivnom okruženju, odnosno u društvu drugih ljudi mogu da pohađaju grupni seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju. Veličina grupe je definisana vrlo strogim pravilima, budući da to predstavlja bitan uslov uspešnog obrazovnog rada. Tako polaznici koji odaberu ovaj pristup moraju da znaju da je ponekad potrebno sačekati izvesno vreme dok grupa ne bude oformljena, odnosno dok se za ovaj model edukacije ne prijavi najmanje četvoro kandidata. U okviru jedne grupe, takođe ne može da bude više od osmoro polaznika, jer bi u takvoj situaciji bilo vrlo teško garantovati za kvalitet nastave. Nijedan član grupe neće moći da, u skladu sa svojim potrebama traži izradu rasporeda rada, s obzirom na to da je predviđeno da datum početka programa, vreme i učestalost održavanja časova odredi koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora.Ukoliko ovu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću, održaće se korporativna nastava i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Važno je istaći da osobe koje se odluče za prvu varijantu mogu da dolaze na časove u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije, ali i da se, ako to žele, obučavaju u prostoru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. O svim karakteristikama koje izabrana lokacija treba da poseduje na vreme će biti informisan zvanični predstavnik njihove firme, a on će takođe imati obavezu da zajedno sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora odredi vreme početka programa, kao i termine i ritam sprovođenja časova.

Svi koje interesuje stručna obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju treba da se za to prijave nadležnom licu i to preko telefona, slanjem mejla na adresu organizatora ili dolaskom u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Tom prilikom potrebno je da zainteresovana osoba navede svoje lične podatke, tačnije ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefonakoji koristi, a kada se završi registracija prijavljenih sprovešće se upis na seminar. Ta procedura se obavlja u određenoj poslovnici organizatora i istaknut je zahtev da tada svi prijavljeni budu lično prisutni i ovlašćenom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Svi zvanični spisi koje je potrebno da pribave kandidatima će biti na vreme navedeni, a takođe će dobiti informacije i o vremenu i tačnom mestu sprovođenja upisa.

Kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju - plan i program

Najvažniju ulogu u poslovnim sistemima 21. veka, pokretanju savremene proizvodnje, formiranju linija novih proizvoda, unapređenju nivoa i kvaliteta usluga, kontroli i upravljanju procesima, svakako imaju informacione tehnologije, te će svi koji budu pohađali seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju biti sa njima upoznati. Predavači će, takođe istaći da savremena tehnologija zahteva i savremene korisnike i nameće nekoliko ključnih tema koje nije teško savladati uz odgovarajući trening. To, pre svega podrazumeva praktični rad na računaru i rešavanje problema iz realnog poslovnog okruženja, ali i posedovanje teorijskog znanja o principima funkcionisanja optimalne računarske infrastrukture i pravcima razvoja primene informacionih tehnologija u radu kompanija različitih tipova i veličina.

Prolaznici će saznati da je, osim kod proizvodnje primenom robotskih mašina kojima se upravlja pomoću računara podržanim posebnim i specifičnim softverskim rešenjima, za rad i unapređenje poslovanja kompanije, u više od 90 odsto slučajeva potrebno i dovoljno poznavanje standardnih računarskih aplikacija najpopularnijeg svetskog proizvođača, firme Microsoft. Stoga će na časovima koje uključuje obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju govoriti o programskom paketu Office, koji sadrži četiri osnovne i nekoliko manje potrebnih aplikacija. Kandidatima će biti objašnjeno korišćenje Word - a u radu sa tekstovima, kucanju, formatiranju, prelomu, štampanju i slanju elektronskom poštom, a biće upućeni i u Excel, moćan i jednostavan program za tabelarna izračunavanja i generisanje tabelarnih izveštaja i grafikona, sa mogućnošću da ispunjavanja osnovnih i srednje složenih zahteva u radu sa bazama podataka. Polaznici će dobro upoznati i Access, prilagođen radu sa velikim bazama podataka i mogućnošću istovremenog pristupa većem broju korisnika, a naučiće da koriste i Power point, aplikaciju za pripremanje i izvođenje multimedijalnih prezentacija. Kako Office paket radi u okruženju operativnog sistema Windows, a sastavni deo Windows okruženja su i aplikacije za povezivanje na internet i pretraživanje, prisutnima će biti predstavljen Internet explorer, a izvežbaće se i u korišćenju aplikacije za komunikaciju elektronskom poštom, Microsoft Outlook. Za baratanje fajlovima i folderima, kopiranje, prebacivanje, brisanje i slično naučiće da upotrebljavaju pomenutu aplikaciju Windows explorer.

Dok traje kurs i obuka - za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju ovlašćeni stručnjaci će upoznati polaznike sa elementima računara, odnosno sa njihovim komponentama, a uputiće ih i u odgovarajuću mrežnu opremu, koju čine kablovi, modemi, ruteri, wifi pristupne tačke. Profesori će im predstaviti i periferne uređaje, to jest monitore, kamere, zvučnike, mikrofone, skenere i čitače kartica), te štampače koji mogu biti matrični, sa mastilom - ink jet ili laserski. Kandidatima će biti predstavljeni i osnovni zahtevi koje bi IT oprema trebalo da ispuni u savremenom poslovnom okruženju i način nabavke i izgradnje optimalne IT infrastrukture za određenu vrstu poslovanja. Saznaće da je na osnovu pravilno definisane pozicije i ciljeva kompanije moguće uspostaviti odgovarajuća hardverska i softverska rešenja i postaviti lokalnu računarsku mrežu koja je optimalno povezana na internet (žično, bežično, kablovski, adsl, optički), a zatim će se na praktičnim primerima uvežbavati u tome.

Nakon savladane primene programa opšte namene, polaznici će biti u mogućnosti da prošire svoja znanja i veštine i na rad sa posebnim aplikativnim rešenjima ili naprednije korićenje mobilnih uređaja i interneta. Kvalitetno obučeni kandidati moći će jasno da sagledaju principe na kojima počivaju informacione tehnologije u poslovanju, da lako i brzo analiziraju podatke i donose poslovne odluke uz pomoć informacionih tehnologija. Svakodnevnom primenom standardnih alata iz paketa Microsoft Office i upotrebom informacija i servisa dostupnih preko interneta poboljšaće i unaprediti rad svoje kompanije.

Na kom mestu i kada se odvija seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju?

Svim zainteresovanim pojedincima je omogućeno da pohađaju časove na uobičajen način, a pored toga njihov izbor može da bude i online obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju. Od varijante za koju se opredele zavisiće i mesto na kome će se edukovati. U prvom slučaju će, dakle morati da u utvrđenim terminima na časove dolaze u određeno predstavništvo pomenute obrazovne institucije, gde će pratiti nastavu u prijatnoj atmosferi i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ako se odluče za drugu opciju, časove će pohađati preko interneta, te mogu sami da biraju lokaciju na kojoj će to činiti, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Upravo je zbog toga potrebno da, pre nego što predavanja počnu na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina kandiadta uspeva da uradi potpuno samostalno, jer je reč o relativno jednostavnom postupku. No, oni koji se ne snađu baš najbolje ili budu imali nekih pitanja mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i tamo dobiti potrebnu tehničku podršku.

Oni koji nastavu prate u statusu fizičkih lica mogu da se odluče za individualni tip edukacije, koji takođe može da se odvija preko interneta ili na klasični način, što će svakako uticati na mesto sa koga će ovi kandidati pratiti predavanja. U prvoj varijanti će, dakle sami odabrati lokaciju za rad, dok će u suprotnom morati da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Osobe koje odaberu ovaj pristup će moći da edukaciju maksimalno prilagode sopstvenim potrebama, jer će biti jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom sprovođenja pomenutog programa. Sa njim će moći da ostvare veoma blisku i aktivnu komunikaciju, što će im u svakom slučaju pomoći da efikasno postignu predviđene ciljeve i prošire svoje poznavanje konkretne oblasti. Takođe će biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja. Da bi traženi raspored počeo zvanično da se primenjuje moraju ga, međutim odobriti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i stručnjak koji vodi edukaciju, pošto su i oni aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Na isti način će biti određena lokacija na kojoj će nastavu pratiti pojedinci čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju. Dakle, oba kandidata će dolaziti na časove u najbliže predstavništvo organizatora, ako se odluče za rad prema standardnim principima ili će se, pak edukovati online na mestu koje sami odrede. Ovim polaznicima je takođe omogućeno da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije dogovore oko svih pojedinosti vezanih za sprovođenje pomenutog programa i tako zajedno preciziraju datum za njegov početak, vreme i učestalost sprovođenja predavanja.

Kandidati koji se odluče za grupnu edukaciju i rad preko interneta moći će, takođe da odaberu lokaciju na kojoj će pratiti nastavu, dok će u drugoj varijanti klasične časove zajedno sa ostalim članovima grupe pohađati u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice navedene obrazovne institucije. U svakom slučaju veličina grupe će biti vrlo precizno definisana, te ona neće moći da počne sa radom dok ne bude obuhvatala najmanje četiri osobe, jer bi u prisustvu manjeg broja polaznika bilo nemoguće uspostaviti dovoljno bogatu i svrsishodnu interakciju. Istovremeno u sastavu jedne grupe ne sme biti više od osmoro prijavljenih, pošto bi u tom slučaju mogao da bude ugrožen kvalitet njenog funkcionisanja i obrazovnog rada uopšte. Svi koji se opredele za ovakav pristup moraju da znaju da neće imati nikakva prava da određuju vreme i učestalost održavanja predavanja, kao ni datum za početak obuke, jer će sve te detalje unapred da odredi isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Osobe koje su zaposlene u nekoj kompaniji pohađaće korporativni seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju i biće isto u mogućnosti da nastavu prate preko interneta ili na klasični način. Ako odaberu prvu opciju, sami će odrediti lokaciju na kojoj će sticati nova znanja, dok će, u slučaju da njihov izbor bude druga varijanta moći da biraju između odgovarajućih prostorija najbliže poslovnice naznačene institucije, prostora u okviru same firme za koju rade ili bilo kog mesta koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno sprovođenje i praćenje predavanja. Ovi kandidati će se edukovati prema rasporedu koji budu definisali ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Pomenuti zvanični predstavnici će sporazumno odrediti kada edukacija počinje, te u koje vreme i koliko često će se odvijati časovi.

Kako se sprovodi obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju?

Osobama koje predavanja žele da pohađaju kao pojedinci omogućeno je da to rade preko interneta, a za njih može da se organizuje i klasični kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju. Ako njihov izbor bude prva opcija, nastavu će pratiti pomoću kompjutera, te su dužni da na njih blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. To će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno jer je u pitanju jednostavan postupak, a ukoliko budu imali nekih teškoća u ovom poduhvatu mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu navedene institucije. Oni koji se, međutim odluče za standardnu edukaciju imaće časove u adekvatnim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, prema rasporedu koji bude u zvaničnoj upotrebi.

Kada prijavljeni odluči da li će časove partiti online ili uživo, imaće obavezu i da naznači da li želi da radi nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Individualna eduakcija podrazumeva obrazovnu situaciju u kojoj profesor podučava samo jednog polaznika i poklanja mu svu svoju pažnju, te na taj način omogućuje da on napreduje tempom koji mu odgovara. Ovakav pristup pruža priliku konkretnom kandidatu i da u priličnoj meri utiče na organizaciju rada, pošto će moći u vezi sa terminima i ritmom održavanje časova, te oko početka same edukacije da se dogovara sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Oni koji budu pohađali poluindividualni seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju radiće zajedno sa još jednim kolegom i takođe biti u mogućnosti da navedu kada im odgovara da kurs počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ipak, samo ako taj predlog podrži njihov profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, traženi raspored će postati validan i po njemu će se sprovoditi pomenuti obrazovni program.

Ako se polaznik odluči za grupnu edukaciju, pohađaće predavanja zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro drugih ljudi, sa kojima će uspostaviti vrlo bogatu i dinamičnu komunikaciju i na taj način ostvarivati željene rezultate. Ovi kandidati neće, međutim imati priliku da, na temelju svojih zahteva i potreba odrede raspored po kome će se odvijati edukacija, već će vreme početka njihove obuke, termine i ritam sprovođenja časova da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije, a od njih se očekuje da se tome u potpunosti prilagode.

Ukoliko se rukovodstvo neke kompanije odluči da na pomenutu edukaciju pošalje svoje zaposlene, sprovešće se korporativna obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju, koja može da se odvija kako na klasičan način, tako i online. Ovde je bitno istaći da oni koji budu želeli da prate nastavu uživo mogu da odaberu mesto na kome će se obučavati, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u njihovoj firmi, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima tehničkih uslova za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak programa odrediće zajedno osoba koju je ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju?

Prema utvrđenom planu, ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 14 školskih časova, tačnije rečeno 630 minuta. Predavanja će se sprovoditi u vidu dvočasa tokom 7 dana, što znači da će polaznici biti angažovani 7 puta po 90 minuta.

Kada je u pitanju korporativni seminar za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju, predviđeno je trajanje od 630 minuta, ali tempo rada ne mora biti isti kao što je naznačeno, jer će o vremenu i ritmu održavanja časova odlučivati koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime kompanije gde rade kandidati.

Oni koje budu radili individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali će njihov raspored takođe moći da se razlikuje od navedenog, pošto će se o svim detaljima obrazovnog procesa polaznici moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora.

Navedeni plan delovanja odnosi se samo na kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs za primenu modernih IT infrastruktura u poslovanju, jer tada termine i ritam održavanja časova utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u naznačenoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena modernih IT infrastruktura u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje