Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana

Kandidati kojima je namenjen stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana svakako su privatni preduzetnici ili direktori u kompanijama koje se nalaze u procesu privatizacije, to jest koje su već privatizovane ili loše posluju, ali i nadležna lica u firmama koje su primarno usmerene na zapošljavanje stranih državljana.

Uz edukaciju koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni vid edukacije, to jest nastavu koja je isključivo osmišljena da bi je pohađali zaposleni u okviru neke organizacije. A taj tip edukacije može da bude organizovan na sve načine kao i nastava za pojedinačne polaznike, ali se takođe dozvoljava i da zaposleni časove prate u prostorijama svoje firme, s tim da je princip organizacije nastave takav da se zahteva da ovlašćeno lice u okviru određene firme sve detalje vezano za organizaciju dogovori sa predstavnikom jedne od poslovnica naše institucije.

Što se tiče edukacije za pojedinačne polaznike, ona se odvija ili na klasičan način, a kada se predavanja organizuju direktno u poslovnicama organizatora ili se kandidati odlučuju za praćenje predavanja online. Kome god takav vid edukacije najviše odgovara, svakako mora posedovati lični kompjuter, te na njega blagovremeno mora i da instalira specijalnu vrstu softvera, kako bi mogao da pohađa predavanja. Podrazumeva se, naravno da će predstavnik konkretne poslovnice organizatora izaći u susret zahtevu svakog kandidata koga interesuje online obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, te će mu maksimalno pomoći da instalira taj softver i dodatno pojasniti na koji način se taj tip nastave sprovod.


Inače, i online i klasična edukacija podrazumevaju rad u grupi, u paru ili individualno, a svaki prijavljeni ima obavezu da svoju odluku vezano za tip nastave koji želi da pohađa saopšti ovlašćenom licu u poslovnici organizatora u kojoj se bude upisivao.

Moramo napomenuti da se od svih prijavljenih očekuje da lično dođu kada bude bio organizovan upis, te da tom psilikom svakako dostave i obaveznu dokumentaciju, a detalje o tome će saznati od ovlašćenih lica konkretne poslovnice u kojoj budu prijavu izvršili.

Kada je u pitanju samo prijavljivanje, polaznici biraju između nekoliko mogućnosti, to jest ili dolaze lično u prostorije konkretne poslovnice ili se prijavljuju putem telefona, odnosno instituciju organizatora kontaktiraju preko mejla. Ističemo da se u mejlu mora navesti ne samo datum rođenja prijavljenog, odnosno njegovo ime i prezime, nego i broj telefona, a kako bi mogao da bude blagovremeno kontaktiran i obavešten o detaljima koji se odnose na upis.U slučaju da se neko opredeli za individualni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, svakako treba da zna da se ta vrsta nastave organizuje na sasvim isti način kao i ona koju treba da pohađa dvoje polaznika, to jest poluindividualna. Očekuje se od svakog prijavljenog da tada datum početka odredi dogovorom sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici i profesorom, koji je dužan da vodi nastavu, te je svakako neophodno da sa njima definiše i u kojim terminima bi nastava za jednog ili za dvoje polaznika trebalo da bude organizovana, ali i kojom dinamikom će to biti.

Način na koji se organizuje grupni kurs ne samo da je potpuno drugačiji od pomenutog, nego je i mnogo strožiji. Tačnije, tada se pred svakog kandidata prvo stavlja zahtev da sačeka formiranje grupe, a zatim i da prihvati sve što će tom prilikom definisati koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Da malo pojasnimo sve navedeno - prvo se mora sačekati prijavljivanje najmanje 4 polaznika, a kako bi mogla da bude napravljena grupa od minimalnog broja članova, te ih najviše može biti 8 tom prilikom prisutno. A onog trenutka kada pomenuti uslov bude bio zvanično ostvaren, obaveza je ovlašćenog lica određene poslovnice da odredi, na prvom mestu kog datuma će grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana da počne, a zatim i u kojim terminima se časovi da budu organizovani, odnosno kojom dinamikom će to biti. Nakon što sve to učini, on će i obavestiti prijavljene, ali oni moraju da znaju i to da neće moći da zahtevaju izmenu ničega od navedenog, prosto zato što to ne dozvoljava princip organizacije ovog tipa nastave.

Nastavni program seminara za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana

U toku uvodnog predavanja je predviđeno da profesori upute prisutne u plan i program ovog seminara, odnosno da im ukažu primarno na one odredbe važećeg Zakona o radu Republike Srbije, koje se odnose na problem rešavanja viška zaposlenih, ali i na postupak koji je vezan za zapošljavanje osoba koje nemaju državljanstvo naše zemlje.

Stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana podrazumeva primarno da će se prisutni upoznati sa aktuelnim predlogom programa rešavanja viška zaposlenih, ali i sa načinom na koji se definiše koliko zaposlenih osoba više postoji u određenoj kompaniji. A tom prilikom će biti izneti i brojni primeri iz prakse, s tim da se podrazumeva da nadležno lice u kompaniji koja zahteva korporativnu obuku za svoje zaposlene, svakako može u tom segmentu da zatraži od profesora da budu navedeni primeri vezano za poslovanje ili te ili neke njima bliske kompanije, a kako bi što lakše shvatili predviđenu oblast.

Podrazumeva se isto tako da će profesori govoriti detaljno o različitim postupcima koji se primenjuju kako bi bio rešen problem viška zaposlenih, to jest da upoznaju prisutne sa merama i kriterijumima koji se tom prilikom primenjuju. Svakako će biti govora i o pravima lica koja su zaposlena, a koja su procenjena kao višak, te će polaznici saznati i šta je to tačno otpremnina, to jest kada se ona daje i po kom principu se obračunava. Upravo u tom segmentu, specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana podrazumeva i praktičan rad u kome će učestvovati svi prisutni, a kada će morati na osnovu dobijenih informacija da pokažu da li su razumeli na koji način se obračunava visina otpremnine.

Drugi deo ove edukacije je usmeren na primenu konkretnih odredbi aktuelnog Zakona o radu naše zemlje koje su vezane za zapošljavanje stranih državljana, kada će prisutnima biti objašnjeno i koji sve uslovi moraju da budu ispunjeni da bi lice koje ne poseduje državljanstvo naše zemlje moglo da bude zaposleno u nekoj domaćoj kompaniji. Naravno da će predavači objasniti prisutnima i koja su sve to dokumenta koja moraju biti u tom slučaju podneta, odnosno kako uopšteno funkcioniše postupak zapošljavanja stranih državljana na teritoriji Republike Srbije.

Mada se čini da je sve manje kompanija na teritoriji naše zemlje koje imaju problem sa viškom zaposlenih, neosporna je činjenica da one postoje, te je iz tog razloga primarno seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana namenjen upravo osobama koje eventualno mogu da se susretnu sa ovim problemom u praksi.

Predviđeno je da apsolutno svako ko bude pratio ovo edukaciju može u praksi, a nakon njenog završetka, da primeni odgovarajuće odredbe Zakona o radu, kako bi rešio problem viška zaposlenih na najbolji mogući način, ali i kako bi eventualno zaposlio strane državljane u svojoj kompaniji, ukoliko za tim ima potrebu.

Kada i gde se održava seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana?

Tačne termine u kojima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana će saznati svaki pojedinačni polaznik onog trenutka kada se opredeli da li će nastavu da prati potpuno samostalno (individualna), u grupi (od 4 do 8 ljudi joj prisusutvuje) ili u paru, a kada je prisutno njih dvoje.

Za sva tri načina sprovođenja nastave koji su pomenuti je predviđeno da pojedinačni polaznik bira između klasične i online edukacije, koje su u ponudi. Inače, online seminar je predviđeno da bude organizovan preko kandidatovog računara, pa je to navedeno i kao osnovni uslov za odvijanje nastave tog tipa. A svakako će osobe koje se opredele za takav način praćenja predavanja biti obavezni da se pre početka angažuju oko instaliranja softvera na taj uređaj, u čemu će im pomoći osoblje konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Princip po kome se sprovodi grupni vid edukacije je takav da organizator, to jest njegov ovlašćeni predstavnik, određuje kako dinamiku, odnosno termine održavanja, tako isto i datum početka, ali postoji jedna vrlo važna stavka koja mora biti ispunjena da bi grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana mogla da bude organizovana. U pitanje je kreiranje grupe, s tim da je određeno da najmanje 4 osobe u njoj moraju biti prisutne, pa kada se toliko zainteresovanih bude prijavilo, ovlašćeno lice organizatora će definisati sve prethodno pomenuto i svakako će posle toga obavestiti prijavljene.

A kada je u pitanju individualna nastava ili poluindividualna, način na koji se one organizuju je mnogo drugačiji i ide na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Preciznije govoreći, potrebno je da se svako od njih dogovori kog tačno datuma će početi ili individualni ili poluindividualni seminar, a što će učiniti direktno sa predstavnikom u konkretnoj poslovnici organizatora i sa profesorom. Takođe, vrlo je važno da se oni tada usaglase i o terminima u kojima će predavanja da se organizuju, kao i da definišu trajanje edukacije, to jest da se dogovore o dinamici.

Kada neka kompanija zahteva sprovođenje edukacije za svoje zaposlene, podrazumeva se da će se njen predstavnik o detaljima organizacije takozvane korporativne nastave dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora. Trebalo bi da se oni tada dogovore kako o datumu početka i terminima u kojima bi korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana trebalo da bude organizovan, tako i o dinamici, odnosno o mestu održavanja, jer je omogućeno na zahtev klijenta da se ta vrsta nasatve odvija i na nekoj drugoj lokaciji, a koja zaposlenima odgovara, ali isključivo pod uslovom da ispunjava tačno određene zahteve.

Na koji način se sprovodi seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana?

Svako ko bude izvršio prijavu će biti u obavezi da se izjasni da li ga interesuje klasičan kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana ili mu više odgovara da nastavu prati online.

Ako se opredeli za prvu varijantu, on dolazi na predavanja u konkretnu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a ukoliko je njegova odluka vezana za online edukaciju, potrebno je da poseduje računar. Neposredno pre nego što ta vrsta nastave bude počela, on će morati da instalira softver na njega, a o detaljima će biti informisan na vreme, te će mu svakako u tome pomoći ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora ukoliko bude bilo potrebno.

Predviđeno je da se i online i klasična vrsta edukacije organizuju ili u grupi ili za pojedinačnog polaznika ili u paru, s tim da svaki prijavljeni ima obavezu da odluči koji od svih načina mu najviše odgovara. Napominjemo da je najrigorozniji princip prema kome se organizuje grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, pošto se u toj situaciji prvo zahteva da bude kreirana grupa, a zatim se definisanje datuma početka, termina i dinamike održavanja prepušta ovlašćenom licu one poslovnice organizatora u kojoj se prijavilo najmanje 4 osobe koje bi želele da nastavu prate na ovaj način. Predviđeno je da 8 ljudi najviše prisustvuje grupnoj nastavi, a neće biti dopuštene izmene nijednog segmenta koji je organizator prethodno definisao.

Svi oni polaznici kojima odgovara nastava u paru, to jest poluindividualna ili individualna, bi prvo trebalo da znaju da se one organizuju na potpuno isti način. A taj način podrazumeva da bi oni trebalo sa zvanično ovlašćenim licem poslovnice organizatora u kojoj se upisuju, odnosno sa profesorom koji će da vodi edukaciju, da se dogovore na koji način će se izabrana vrsta nastave organizovati. Tačnije, potrebno je da odrede kog datuma će početi, zatim u kojim terminima će časovi da se organizuju i koliko će, generalno nastava da traje, a pošto tom prilikom treba da odrede i dinamiku po kojoj će se predavanja održavati.

Vrlo je sličan princip po kome se organizuje korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, a koji je namenjen primarno zaposlenima u okviru neke organizacije. Da budemo precizniji, ovlašćeni predstavnik te firme će se tada o tačnom datumu početka, mestu održavanja i terminima, ali i o dinamici dogovoriti direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od preko 20 poslovnica organizatora. Trebalo bi da naglasimo i to da se edukacija za zaposlene može organizovati iu prostorijama te firme ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, koja može da odgovori određenim zahtevima, a svakako je predviđeno da se direktor zainteresovane firme, to jest njen ovlašćeni predstavnik o tome, kao i o svemu ostalom dogovori direktno sa ovlašćenim licem u predstavništvu organizatora.

Koliko traje obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana?

Način na koji se organizuje grupni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana je jedini koji dopušta organizatoru da unapred obavesti prijavljene koliko će nastava da traje. Tačnije, u tom slučaju on definiše ne samo dinamiku održavanja, nego određuje i datum početka, kao i tačne termine, a sve to ima pravo da učini kada se grupa od minimalnog broja polaznika bude zvanično formirala, to jest kada prijavu izvrši najmanje četiri osobe.

S obzirom na to da ukupno 8 školskih časova uključuje nastavni program, po kome se ova edukacija sprovodi, predviđeno je da grupni kurs traje 4 dana. Preciznije rečeno, po 2 školska časa u toku jednog dana nastave će pratiti polaznici, a što je zapravo 90 minuta predavanja na dnevnom nivou, odnosno 720 minuta ukupno.

Kada je u pitanju poluindividualni ili individualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, kurs kao i seminar koji se organizuje za zaposlene u nekoj kompaniji, tada ne može biti unapred navedeno koliko bi nastava trebalo da traje, jer je takav način organizacije svih pomenutih vidova edukacije. A on podrazumeva da pojedinačni polaznik, to jest predstavnik zainteresovane kompanije, definiše trajanje (dinamiku održavanja časova) sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora, te određuje i termine održavanja i datum početka.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje