Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Ovlašćeni predstavnik bilo koje organizacije koja ima potrebu da svoje zaposlene uputi na privremeni rad u inostranstvu, odnosno nadležno lice u kompanijama koji imaju poslovnice van granica naše zemlje ili spadaju u red kompanija, čija je ispostava u na teritoriji Republike Srbije bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Nastavu organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici tokom godine, a zainteresovanima je na raspolaganju individualna, poluindividualna i grupna edukacija. Svaka od njih može da bude organizovana i na klasičan način, to jest u poslovnicama ove institucije i online, tako da svaki prijavljeni ima mogućnost da potpuno samostalno izabere koja od ponuđenih vrsta nastave mu najviše odgovara.

Ako se neko opredeli za klasičnu edukaciju, to znači da će dolaziti u prostorije jedne od poslovnica ove institucije, kako bi prisustvovao predavanjima, a ukoliko izabere online seminar, svakako je u obavezi da na sopstveni računar, koji će u svrhu praćenja predavanja koristiti, prvo instalira poseban tip softvera. Naravno, tom prilikom može da zatraži pomoć od zvanično ovlašćenog lica u onoj poslovnici organizatora u kojoj se bude prijavljivao.


Što se tiče grupne nastave, određeno je da ona bude organizovana za četvoro do najviše osmoro ljudi, s tim da je kao osnovni uslov za početak tog tipa edukacije navedeno kreiranje grupe u kojoj mora da bude najmanji broj polaznika. A kada se toliko ljudi bude zvanično prijavilo u jednoj od poslovnica ove institucije, organizator će sasvim samostalno definisati kog datuma će grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo da počne, odnosno u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom, pa će svakog prijavljenog na tačno definisan način o tome i da obavesti. Svakako nije omogućena izmena ničega što organizator bude naveo u tom slučaju, te se iz tog razloga pohađanje ovog vida edukacije svakako preporučuje osobama koje imaju više slobodnog vremena na raspolaganju.

Kandidati koji budu doneli odluku da nastavu prate ili u paru, a putem poluindividualne ili sasvim samostalno, kada se sprovodi individualna edukacija, će biti potpuno slobodni da način njihove organizacije odrede dogovorom sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom, koji je tada nadležan. Potrebno je da se oni dogovore kada će početi poluindividualni ili individualni kurs, te da zajedno definišu u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i koliko će, uopšteno odabrana vrsta edukacije da traje, uzevši u obzir da je predviđeno da oni zajedno definišu i dinamiku.

Pomenuta institucija ima mogućnost da, u skladu sa zahtevima klijenata organizuje i takozvani korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a što je zapravo specifična vrsta edukacije u tom smislu što je namenjena licima koja su zaposlena u okviru neke firme. Način njenog sprovođenja primarno zavisi od zahteva koje navede klijent, jer je potrebno da se predstavnik one firme koja je za korporativnu edukaciju zainteresovana o datumu početka, zatim o terminima održavanja, ali i o dinamici dogovori sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Takođe je omogućeno i da se ta vrsta nastave, a na osnovu iznetih zahteva klijenta, organizuje na nekom drugom mestu, kao na primer u prostorijama konkretne firme ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, koja može adekvatno da odgovori tačno definisanim uslovima.Od svakog koga interesuje ovaj stručni seminar se zahteva da primarno izvrši prijavu, to jest da odabranu poslovnicu institucije organizatora kontaktira ili putem telefona ili preko mejla, a svakako ima pravo i da u njene prostorije dođe lično, kako bi na taj način izvršio prijavu. Oni kandidati koji se budu odlučili za elektronski način prijavljivanja, moraju na zvaničnu mail adresu ove institucije da pored odnosvnih informacija o sebi, to jest datuma rođenja, imena i prezimena, obavezno pošalju i broj telefona, to jest kontakt podatke, jer će ih u najkraćem mogućem roku po prijavljivanju ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora kontaktirati, a kako bi pružio sva potrebna objašnjenja vezano za postupak upisa i njihove obaveze.

A tom prilikom će saznati da moraju lično da dođu u prostorije predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford da bi se upisali, ali i da je neizostavno važno da tada prilože i svu dokumentaciju koja se smatra obaveznom.

Nastavni program specijalizovanog kursa za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Tema koja je će biti predstavljena prisutnima već u toku uvodnog predavanja se odnosi na kratak prikaz Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a koji je relativno nov na teritoriji naše zemlje, budući da se zvanično primenjuju njegove odredbe tek od početka 2016. godine.

Predavači koji su zaduženi da vode seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo će svakako da se potrude na što bolji način da prenesu prisutnima informacije koje su vezane da celokupnu proceduru koja, neizostavno mora biti ispoštovana ukoliko se zaposleni šalju na rad van granica naše zemlje i to upravo sa stanovišta pomenutog zakona.

Tom prilikom će, korak po korak oni proći kroz celokupan proces, a prvo će im biti objašnjeno koji uslovi moraju da budu ispunjeni, ali i koje su sve obaveze poslodavca prema državnim organima koji su nadležni u tom slučaju, odnosno na koji način se moraju svi oni obavestiti. Takođe je predviđeno i da ova obuka obradi temu koja se odnosi na primenu pravila konkretnog zakona, a koja su vezana za zaštitu prava radnika angažovanih na privremenom radu u inostranstvu.

Uslov da bi poslodavac, odnosno njegov zvanično ovlašćeni predstavnik ili bilo koje lice koje je u nekoj kompaniji odgovorno upravo za slanje zaposlenih na privremeni rad, mogao svoj posao da obavlja maksimalno korektno i profesionalno jeste da u potpunosti razume koje su to kaznene odredbe navedenog zakona, a o čemu će nadležni profesor takođe govoriti.

Naročito je važan deo koji se odnosi na prava i obaveze zaposlenih koji se u takvoj situaciji nađu, ali i njihovih poslodavaca, te će prisutni imati priliku da se upoznaju detaljno i sa svim onim uslovima koji moraju biti neizostavno ispunjeni da bi se određeni broj zaposlenih lica mogao poslati na privremeni rad u inostranstvo. S obzirom na to da je zaštita zaposlenih u tom slučaju vrlo važna, biće govora i o njoj, a primarno sa aspekta pomenutog zakona.

Takođe će specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo obuhvatiti i praktičan rad, kada će se od svakog prisutnog zahtevati da pokaže da li je i u kolikoj meri naučio na koji način se pravilno popunjava zvanično obaveštenje, a koje se mora dostaviti državnim službama, vezano za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Sa postupkom dobijanja dokumenta, to jest uverenja o zaposlenima koji se upućuju na rad u inostranstvo, će isto tako da bude upoznat svaki prijavljeni, ali će svakako predavači omogućiti prisutnima da se sa apsolutno svakim segmentom ovog procesa detaljno upozna. Dakle, najpre sticanje uslova za privremeni rad u inostranstvu, zatim i definisanje prava i obaveza kako zaposlenog, tako i poslodavca, ali i obaveštavanje i pribavljanje svih potrebnih dokumenata, te praktična primena odredbi navedenog zakona, a kako bi zaposleni bili maksimalno zaštićeni, su sve teme koje će da obradi ova specijalizovana obuka.

Gde se održava i kada seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo?

Prvo što se zahteva od svakog prijavljenog jeste da ovlašćenom licu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford jasno navede da li ga interesuje online ili klasična obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a zatim je predviđeno da on samostalno definiše da li će nastavu pohađati u grupi, u paru ili sasvim individualno.

Ko god se opredeli za online edukaciju, naravno mora da ima lični kompjuter, a obaveza mu je i da prethodno izvrši instalaciju profesionalnog softvera na taj uređaj, kako bi bez ikakvih poteškoća mogao predavanja i da prati. Nadležno lice u konkretnoj poslovnici organizatora će sasvim sigurno pomoći kandidatima koji se budu opredelili za ovaj vid edukacije i uputiti ih kako u način njenog sprovođenja, tako i u proces instalacije softvera.

Rad u grupi uključuje prisustvo većeg broja polaznika, to jest od njih četvoro do maksimalno osmoro, a svakako se prvo zahteva formiranje grupe, to jest prijavljivanje minimalnog broja osoba, da bi organizator mogao da definiše po kom principu će se nastava organizovati. Tačnije, on tada prvo određuje tačan datum njenog početka, a zatim definiše termine održavanja nastave i na kraju, odlučuje kakvom dinamikom bi časovi trebalo da budu sprovođeni, te o svemu precizno obaveštava prijavljene. Posebno je bitno istaći da se ništa od definisanog neće izmeniti po zahtevu pojedinačnog polaznika, pa se svakako savetuje da svako od njih prihvati apsolutno sve što ovlašćeno lice u poslovnici organizatora tom prilikom bude definisalo.

A one osobe kojima više odgovara ili poluindividualni ili individualni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, prvo moraju znati da se ta dva tipa edukacije organizuju po istom principu. Tačnije, svakom polazniku je u tom slučaju dozvoljeno da sa nadležnim licem konkretne poslovnice i sa profesorom, koji će voditi izabrani vid nastave, definiše kako dinamiku održavanja časova, tako i termine, ali je neophodno i da odrede datum početka ili individualne ili poluindividualne edukacije.

Sve to, gotovo isto se odnosi i na onu vrstu nastave koju treba da prate lica zaposlena u nekoj firmi, to jest takozvani korporativni kurs se organizuje upravo onako kako polaznicima i njihovim direktorima, to jest nadležnim licima odgovara. Zato se oni o terminima održavanja, dinamici i datumu početka, svakako prvo moraju dogovoriti sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Valjalo bi da napomenemo i to da se korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, to jest nastava za zaposlene, a isključivo po zahtevu klijenta, može organizovati i u njihovoj firmi ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, s tim što ona mora u potpunosti da poseduje karakteristike koje su tačno definisane.

Na koji način se održava obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo?

S obzirom na to da je u ponudi više tipova edukacije, to je podrazumevano da polaznici biraju da li će pratiti poluindividualni, grupni ili individualni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a da se zatim opredeljuju i između online i klasične nastave.

Kada kažemo klasična, to znači da im je obaveza predavanjima da prisustvuju u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a za praćenje nastave online je posebno bitno da obezbede računar i da neposredno pre njenog početka ispoštuju pravila vezana za instalaciju posebne vrste softvera. O postupku instalacije, kao i o načinu sprovođenja edukacije online će ih ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora precizno informisati.

Specifičnost grupne nastave leži u činjenici da se prvo mora kreirati grupa, a da bi mogao da počne specijalizovani grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. U jednoj grupi se tada mora naći najmanje četvoro polaznika, ali je isto tako određeno i da maksimalno osmoro ljudi može pohađati ovaj tip edukacije. Podrazumeva se da će datum njenog početka, kao i termine održavanja i dinamiku, definisati ovlašćeno lice poslovnice organizatora u kojoj se bude prijavilo dovoljno osoba.

Način na koji se organizuje ili poluindividualna obuka ili individualna vrsta edukacije je mnogo slobodniji od onoga koji je vezan za grupnu nastavu. Naime, osobe koje se opredele da časove pohađaju po tom principu će imati potpunu slobodu da se o datumu početka jednog ili drugog tipa nastave dogovore sa predstavnikom institucije organizatora i sa onim profesorom koji će konkretnu obuku i da vodi, a svakako je potrebno da definišu i dinamiku održavanja, kao i termine.

Takav isti princip organizacije podrazumeva i korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, s tim da su tada njegovi polaznici isključivo zaposleni u određenoj organizaciji, a ovlašćeno lice te kompanije će definisati kog datuma će tačno edukacija da počne i to sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora. Uz to će se sa njim isto dogovoriti i o dinamici, odnosno o terminima njenog održavanja, a kod ove vrste nastave je omogućeno da bude promenjeno i mesto održavanja, ali uz uslov da se ispoštuju sve smernice koje će predstavnik te kompanije dobiti od organizatora i to prvenstveno u smislu karakteristika konkretnog prostora.

Koliko će da traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo?

Kada se neko opredeli da prati grupni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, on dobija tačnu informaciju koliko će nastava da traje, jer jedino tada to dopušta princip organizacije.

Određeno je da nastava koja se organizuje za grupu traje ukupno 4 dana, s tim da svakoga od njih polaznici imaju nastavu u ukupnom trajanju od po 2 školska časa, to jest po 90 minuta, jer je nastavnim programom obuhvaćeno ukupno 8 školskih časova.

Ali zato neko koga interesuje ili individualna ili polu individualna obuka, potrebne informacije dobija nakon što se dogovori sa predstavnikom institucije organizatora, ali i sa nadležnim profesorom.

Takođe, ukoliko se bude zahtevala korporativna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, tada se o dinamici održavanja, to jest o trajanju nastave predstavnik zainteresovane firme direktno dogovora sa zvanično ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku primene odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje