Kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima

Pojedinci čije je osnovno zaduženje da brinu o bezbednosti zaposlenih na gradilištima bi, svakako trebalo da se upoznaju sa temom, kojom se primarno bavi specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima. Podrazumeva se da ne postoji ograničenje, odnosno da nije neophodno nikakvo predznanje, pa tako slobodno možemo reći da ovaj edukaciji može da pristupi svako, kome je konkretna tema interesantna i ima potrebu ili želju da se sa njom na najbolji način upozna.

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za fizička lica, nego može da je sprovede i prema pravilima korporativne, a kada će predavanjima da prisustvuju članovi tima određene firme. Budući da je reč o specifičnoj grupi polaznika, to se organizator uvek trudi da zahteve klijenta, odnosno vlasnika određene kompanija u potpunosti ispoštuje. Zato jeste predviđeno da se samo korporativni seminar može sprovesti i direktno u tom preduzeću, uz uslov da izabrani prostor bude opremljen u skladu sa važećim pravilima. Naravno da će organizator informisati nadležno lice konkretne kompanije o tome šta sve mora da sadrži taj prostor, a predviđeno je da se sa njim dogovori i oko toga kako će radnici pohađati časove, u smislu da definiše dinamiku njihovog održavanja, termine i datum početka korporativne obuke.

Princip prema kome se organizuje edukacija za pojedinačne polaznike je poseban u tom smislu što oni imaju mogućnost izbora između praćenja nastave u paru, individualno i u grupi, ali isto tako biraju i da li im više odgovara online obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima ili klasična nastava, koja se organizuje direktno u poslovnici prethodno pomenute institucije.


Napominjemo da dve osobe treba da pristupe poluindividualnoj, dok samo jedan polaznik pohađa individualnu nastavu, a svakako će se prijavljeni o načinu organizacije časova u tom slučaju dogovoriti sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem. Dakle, princip je takav da ili dve osobe istovremeno ili samo jedan kandidat preciziraju sa pomenutim licima kog datuma će početi ili poluindividualni kurs ili individualni, te u kojim terminima će časovi biti organizovani i na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, to jest koliko će taj tip edukacije trajati.

Tek pošto se najmanji broj polaznika bude prijavio, biće ostvaren uslov za početak nastave u grupi, pa će ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj je ona kreirana definisati kako datum početka grupne obuke, tako isto i termine održavanja časova, odnosno dinamiku. Posle toga će detaljno obavestiti svakog prijavljenog o tome, uz napomenu da neće biti ispunjen zahtev za izmenom niti jednog segmenta.

Kako individualna i poluindividualna, tako isto i grupna edukacija mogu da budu praćene ili na klasičan način, odnosno direktno u prostorijama odabrane poslovnice ili online, to jest preko računara prijavljenog.Svakako je važno napomenuti da se online seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima može pohađati sa različitih lokacija, a ukoliko tu postoji stabilna internet veza, kako bi polaznik mogao predavanja da pohađa bez smetnji. Specijalnu vrstu softvera će svako od njih instalirati na svoj računar, a po potrebi može dobiti profesionalnu pomoć, uzevši u obzir da tim za pružanje tehničke podrške postoji u predstavništvu ove institucije u svakom gradu.

U toku cele kalendarske godine je moguće da zainteresovano lice lično izvrši prijavu za pohađanje ovog kursa, a u radno vreme odabrane poslovnice organizatora. Isto tako se može prijaviti i putem telefona ili elektronski. A potrebno je da izuzev svog imena i prezimena, svaki zainteresovani da navede i broj telefona, kao i datum rođenja.

Predviđeno je da upis svih prethodno prijavljenih bude izvršen uz njihovo lično prisustvo, o čemu će svako od njih biti blagovremeno informisan, a biće im predočeno i koja dokumenta tada moraju da donesu.

Kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima – nastavni program

Predviđeno je da u toku uvodnog predavanja profesori objasne prisutnima koja je osnovna razlika između privremenih i pokretna gradilišta. Posle toga će specijalizovani seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima biti usmeren na prezentovanje osnovnih odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a fokus će biti stavljen na specijalnu Uredbu, koja je doneta vezano za bezbednost na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Saznaće prisutni i ko se može smatrati investitorom po tom zakonu, odnosno koje je polje delovanja zastupnika investitora za realizaciju projekta, a biće upoznati i sa time koja zaduženja ima koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova. Svakako će predavači govoriti i o tome koje su obaveze investitora, odnosno njegovih zastupnika, a vezano za postavljanje pomenutih koordinatora. Budući da je u ovoj uredbi navedeno i u kojim slučajevima se te obaveze investitora ne podrazumevaju, to će profesori ukazati polaznicima ove edukacije i na taj detalj.

Naravno da će specijalizovana obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima posvetiti pažnju i upoznavanju polaznika sa smernicama, koje su navedene u konkretnoj uredbi, a tiču se zahteva koje mora da ispuni neko lice, da bi bilo postavljeno za koordinatora za izvođenje radova. Biće upoznati i sa time kako se priprema, odnosno polaže stručni ispit, a da bi neko stekao mogućnost da bude postavljen za koordinatora za izradu projekta, odnosno za izvođenje radova.

Naredni segment ove edukacije će biti usmeren na preventivne mere, koje investitor po slovu zakona ima obavezu da preduzme, a nakon toga će profesori govoriti i o postupku koji se odnosi na prijavu gradilišta.

Takođe će polaznici ovog specijalizovanog seminara da saznaju i koje su to sve faze, koje moraju biti ispoštovane u toku izrade konkretnog projekta, a biće im pojašnjeno i koje poslove tada mora postavljeni koordinator da obavi.

Nakon toga je predviđeno da stručni kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima obradi temu vezano za faze u izvođenju radova, a završni deo edukacije podrazumeva upoznavanje prisutnih sa time kakvu odgovornost u konkretnom slučaju ima investitor, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik, ali i ostala lica koja učestvuju u gradnji objekata različite strukture.

Profesori će govoriti i o kaznama koje su predviđene aktuelnim zakonom, a u toku završnog predavanja će biti omogućeno kandidatima da razjasne sve što nisu razumeli od prezentovanog, odnosno da o tome diskutuju sa profesorima i sa ostalim učesnicima ovog kursa.

Gde se održava seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima i u kojim terminima?

Kako postoji nekoliko opcija, vezano za način na koji se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima za fizička lica, to se od njih očekuje da izaberu onu, koja im po karakteristikama najviše odgovara, pa će posle toga biti informisani i o mestu i o terminima održavanja časova, ali i o svim ostalim detaljima.

Prvo i osnovno što moraju znati svi polaznici jeste da od njihovog izbora zavisi da li će časove pohađati online ili u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svakako moraju imati računar svi oni, koji interesuje prva ponuđena varijanta, a na njega će prema pravilima instalirati i tačno određeni tip softvera. Bitno je da budu informisani da ih u svakom predstavništvu ove institucije očekuje i pomoć profesionalaca, a u slučaju da ne uspeju samostalno da instaliraju taj softver. Takođe su IT stručnjaci i njihove usluge na raspolaganju svakom polazniku, koji bude imao bilo kakav problem tokom pristupa online edukaciji.

Kada govorimo o klasičnoj nastavi, to podrazumeva da kandidati prisustvuju predavanjima direktno u predstavništvu ove institucije, a u zavisnosti od toga da li se opredele za grupnu, individualnu ili poluindividualnu obuku, zavisi i u kojim će to terminima da bude.

Dakle i klasični i online seminar se mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da se svakako očekuje da kandidati izaberu da li im više odgovara da rade u grupi ili individualno, a dostupan je i poluindividualni kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima, kada dve osobe pohađaju časove.

Način organizacije edukacije u grupi je najrigorozniji, jer podrazumeva da svaki prijavljeni mora da prihvati ono što koordinator za nastavu definiše, a vezano kako za datum početka, tako isto i za termine, odnosno dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana. Jedino što se očekuje od svih zainteresovanih za rad u grupi jeste da pričekaju ostvarenje glavnog uslova, odnosno da se zvanično prijavi minimalni broj polaznika u toj poslovnici. Ističemo da se zahtevi pojedinaca, a koji se odnose na promene bilo čega od definisanog ni u kom slučaju ne prihvataju, zato što važeći pravilnik to ne dozvoljava.

Nastava koju treba da pohađa samo jedno lice ili njih dvoje se sprovode na istovetan način, a pravila su tom prilikom mnogo fleksibilnija, nego kada se predavanja organizuju za grupu polaznika. Ustvari je potrebno da se svako ko odluči na jedan od pomenutih načina da pohađa časove direktno sa profesorom dogovori oko načina organizacije, s tim što je neophodno njihovom dogovoru da prisustvuje i nadležno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije. Preciznije govoreći, svi oni zajedno treba da definišu kako termine održavanja i datum početka individualne ili poluindividualne nastave, tako isto i dinamiku sprovođenja časova.

S obzirom na to da je ponudom ove institucije obuhvaćen i takozvani korporativni seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima, to se mora naglasiti da je u pitanju tip edukacije namenjen primarno zaposlenima u određenom preduzeću. Sve informacije o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani, zatim u skladu sa kakvom dinamikom će to biti i naravno, kog datuma će korporativna obuka početi će polaznici dobiti nakon što se direktor njihove firme, to jest zvanično ovlašćeno lice o svemu tome bude dogovorio direktno sa organizatorom. Isto tako je naročito važno napomenuti i to da se samo korporativni kurs može organizovati na drugačiji način, a u smislu da će biti ostvaren zahtev klijenta, koji se odnosi na promenu lokacije održavanja časova. Da bi u konkretnoj kompaniji mogla nastava da bude organizovana, biće potrebno da on bude opremljen prema važećim pravilima, a sa njima će sve koji su za to zainteresovani prethodno upoznati nadležni u okviru izabrane poslovnice organizatora.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima?

Pravila vezano za sprovođenje ove edukacije su precizno određena, a isključivo od izbora svakog polaznika će zavisiti po kom principu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima.

Da budemo precizni, nastava se može pratiti kako u grupi, kada časovima prisustvuje više osoba, tako isto i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu, a u kom slučaju dvoje polaznika zajedno pohađaju predavanja.

Za svaki od tih vidova edukacije je predviđeno pravilo da polaznik bira hoće li dolaziti u Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno u najbližu poslovnicu te institucije i pohađati časove ili će se opredeliti za opciju, koja podrazumeva da će online pristupati predavanja.

Ako se opredeli za grupni tip edukacije, to podrazumeva da će morati da pričeka kreiranje grupe, a koja mora imati minimalni broj polaznika. Nakon što se to bude u određenom predstavništvu institucije organizatora dogodilo, koordinator za nastavu će odrediti najpre kog datuma tačno bi trebalo da startuje grupni kurs, a svakako i u kojim terminima će članovi konkretne grupe pohađati predavanja i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Naravno da će polaznicima sve to biti saopšteno na predviđeni način, uz napomenu da njihovi zahtevi za izmenama bilo kog segmenta ne mogu da budu uopšte prihvaćeni.

Zato i napominjemo da svako, kome ne odgovara takav princip praćenja časova, na raspolaganju ima kako poluindividualni, tako isto i individualni seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima, a koji se organizuju baš onako kako prijavljenima odgovara. Naime, očekuje se da u tom slučaju dvoje kandidata, odnosno samo jedan, ako je u pitanju individualna edukacija, definišu i dinamiku održavanja časova i termine, ali i datum početka, direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije i sa stručnjakom, koji će biti zadužen da vodi ili poluindividualnu ili individualnu obuku.

Kako je za sva tri tipa edukacije predviđeno da se mogu pratiti i direktno u poslovnicama ove institucije, a na uobičajen način, tako isto i online, to znači da će svaki polaznik pojedinačno imati mogućnost izbora.

Njegova je obaveza da obezbedi računar, ukoliko se odluči za drugu ponuđenu varijantu, odnosno ako želi onlajn da pristupa predavanjima. Vrlo je važno i da taj kompjuter koristi stabilnu internet vezu, a od polaznika se očekuje da poseban tip programa na njega blagovremeno instalira. Svakako će im biti ponuđena sva neophodna pomoć IT stručnjaka, budući da su oni u predstavništvu institucije organizatora u ma kom gradu zaposleni i spremni da pomognu svakom onom kandidatu, koji postupak instalacije ne bude mogao da sprovede uspešno ili kome bude bila potrebna pomoć kada pristupa časovima.

Moramo napomenuti i to da se organizuje, a po zahtevu nadležnih u nekoj kompaniji i takozvana korporativna obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima. Određeni broj zaposlenih lica u toj firmi će tada pohađati predavanja, a kako će ona tačno biti organizovana definisaće zajedno ovlašćeno lice institucije organizatora i tog preduzeća. Inače ovo je ujedno i jedini tip edukacije, koji može biti sproveden i na drugom mestu, odnosno u prostorijama te firme, a samo ako klijent obezbedi propisane uslove, odnosno ako izabrani prostor opremi u skladu sa pravilima. Svakako je predviđeno da se ovlašćeno lice institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća usaglase kako oko mesta održavanja i datuma početka korporativnog kursa, tako isto i oko dinamike sprovođenja časova, odnosno oko termina.

Koliko bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima traje?

U slučaju da fizičko lice, odnosno pojedinačni polaznik odluči specijalizovani seminar za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima da pohađa u grupi, biće mu ranije dostupne informacije o tačnom trajanju. Naravno da će kasnije biti informisan o dinamici, u skladu sa kojom će biti ukupan broj časova raspoređen, jer o tome koordinator za nastavu konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford može da odluči tek nakon što se grupa formira.

A u slučaju da pojedinac odluči u okviru poluindividualne ili individualne nastave predavanja da prati, on će se o tačnoj dinamici, odnosno o rasporedu ukupnog nastavnog fonda, ali i o terminima održavanja i o datumu početka kako individualne, tako i poluindividualne edukacije dogovoriti zajedno sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom u jednoj od poslovnica.

Za zaposlene u određenom preduzeću se organizuje korporativna obuka i kurs za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima, a taj tip edukacije će trajati onoliko, koliko odluče zajedno nadležno lice te firme i institucije organizatora, uzevši u obzir da oni između ostalog treba da definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će navedeni broj časova da bude sproveden.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu na gradilištima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje