Kurs i obuka za producenta

Sa zaduženjima koja jedan producent ima, ali i sa načinom obavljanja svih radnih zadataka koje navedeno zanimanje uključuje će se upoznati svaka osoba koja se opredeli da pohađa posebno osmišljenu obuku u okviru koje predavanja može da prati u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online. U slučaju da nekoga interesuje obuka i kurs za producenta koji se sprovodi preko interneta, on mora da obezbedi računar preko koga će pratiti nastavu, a što će zapravo da učini putem takozvanih virtuelnih učionica.

Osim mogućnosti da i jednu i drugu vrstu obuke pohađa u grupi, svaki polaznik može da se opredeli i za nastavu u paru, ali i za onu koju će pratiti samostalno, odnosno individualno, a za svaku od njih je tačno određen princip organizacije. Podrazumeva se da će pojedinačni polaznik koji vrši upis biti sa svim tim detaljima svakako upoznat, a kako bi mogao da se odluči za onu vrstu nastave koju želi da prati.

Individualni kurs i obuka za producenta podrazumeva visok nivo slobode koji je svakom zainteresovanom dat, jer je dozvoljeno da on definiše dinamiku održavanja, kao i termine, ali isto tako je neophodno i da se sa nadležnim licem organizatora dogovori oko tačnog datuma kada će kako individualna, tako i poluindividualna obuka da počne.


Nasuprot tome, način organizacije grupnog kursa je znatno strožiji, pošto institucija organizatora, to jest njeno ovlašćeno lice tada jedino ima pravo da odredi kada, to jest u kojim tačno terminima i prema kakvoj dinamici će se taj tip kursa organizovati. A sve to će biti učinjeno kada se stvore uslovi, to jest nakon što se minimum 4 osobe bude prijavila i pošto bude kreirana grupa, a osmoro njih najviše može biti tada prisutno.

Svakoga dana u toku kalendarske godine i to u radno vreme jedne od poslovnica organizatora, svako ko je zainteresovan da pohađa ovaj kurs može lično da izvrši, stim što im je dozvoljeno i da to učini preko mejla ili broja telefona.

Ističemo činjenicu da je u našoj ponudi i korporativna obuka i kurs za producenta, a koji treba da prate lica zaposlena u nekoj organizaciji. Tom prilikom je vrlo važno da predstavnik te kompanije navede sve potrebne informacije koje se odnose na sprovođenje nastave, budući da je dozvoljeno da se sa predstavnikom naše institucije takođe dogovori i o mestu održavanja, odnosno o dinamici, terminima i datumu početka. Svakako, korporativni kurs može da bude organizovan i na uobičajen način, odnosno preko interneta, a izlazimo u susret zahtevima i onih firmi koje žele da nastava bude organizovana u njihovim prostorijama.Kurs i obuka za producenta - plan nastave

Šta radi producent? Koja je njegova uloga u snimanju filma, emisije ili serije? su pitanja na koja će polaznici da dobiju precizne odgovore već u toku početnog predavanja. Tom prilikom će ih profesori uputiti detaljno u sve obaveze koje producent ima i to od samog početka, a kada mora da odabere određeni scenario, pa sve do onog segmenta koji je vezan za obezbeđivanje potrebnih novčanih sredstava i postprodukcije, te ostalih obaveza koje on svakako ima.

Obično je upravo producent zadužen da vrši odabir glumaca, pa će predavači nastojati da podrobno objasne prisutnima na koji način se donosi odluka o angažovanju konkretne osobe, ali će isto tako biti reči i o principu odabira onih značajnijih članova tehničkog osoblja, pa i reditelja, o čemu upravo producent treba da vodi brigu. Zatim će obuka i kurs za producenta pružiti sve relevantne informacije prisutnima o važnosti timskog rada, te će im biti detaljno objašnjeno i kako bi trebalo da funkcioniše poslovni odnos na relacija scenarista, odnosno pisac - režiser - glumci, a da bi snimanje proteklo u najboljem redu.

Sobzirom na to da je posao producenta vezan i za takozvanu postprodukciju, svi prisutni će od profesora dobiti jasne smernice o tome kako funkcioniše taj proces, to jest na koji način se vrši uređivanje konkretnog ostvarenja za prikazivanje na željenom mediju.

Podrazumeva se da je u pitanju radno mesto koje je vrlo kompleksno i uključuje mnoga zaduženja, čije profesionalno obavljanje je od ključnog značaja za uspeh filma, serije, emisije ili drugog sadržaja koji se snima. Upravo zato što je obuka i kurs za producenta usmerena primarno na savladavanje svih onih veština koje jedan producent mora da ima, tako da će prisutni naučiti i kako da ih primenjuju u praksi, a profesori će za vreme trajanja nastave neprekidno da ih uključuju i u brojne praktične vežbe. A one će se sastojati iz simulacije svih onih situacija u kojima osoba zadužena za ove poslove može da se nađe, što uključuje prvo vežbu vezanu za odabir odgovarajućeg scenarija. Tom prilikom će predavači svakom polazniku dati nekoliko odabranih scenarija i od njih tražiti da izaberu onaj za koji smatraju da najviše odgovara iznetim zahtevima.

Nakon što to budu učinili, moraće da navedu i razloge zbog kojih su baš taj scenario odabrali, a onda će i profesori izneti svoj sud o konkretnom radu i o izboru pojedinačnog polaznika, te će svi učestvovati u konstruktivnoj diskusiji. Zatim je u nastavni plan uvrštena vežba koja je vezana za izbor scenariste, odnosno glumaca, a kojom prilikom će polaznici imati priliku da se upoznaju i sa određenim pravilima koja se tada primenjuju, to jest profesori će im preczno objasniti na osnovu čega se vrši odabir.

U praktičnom delu koji obuka i kurs za producenta svakako obuhvata se nalazi i vežba koja ima za cilj da navede polaznike da razmisle kako će rešiti određene konfliktne situacije u timu za čije vođenje su zaduženi, a koje se tokom snimanja neosporno mogu dogoditi. Isto tako je predviđeno učešće svakog polaznika u vežbama koje su vezan za vođenje razgovora sa potencijalnim sponzorima, a kako bi se obezbedila potrebna novčana sredstva.

Kroz sve pomenute, ali i mnoge druge vežbe koje nastavni program za ovaj kurs predviđa, svi prisutni će imati priliku da stečena teorijska znanja na adekvatan način primene, te da odmah shvate i gde greše, a predavači će im svakako objasniti i na koji način bi trebalo da konkretne greške isprave. Predviđeno je da svako ko bude završio ovu specijalizovanu obuku stekne dovoljan nivo i teorijskih, ali isto tako i praktičnih znanja vezanih za ovu oblast, te bi trebalo da vrlo brzo može da obavlja posao producenta i to sa velikim uspehom.

Gde i kada se kurs i obuka za producenta održava?

U svakoj od preko 20 poslovnica organizatora u zemlji se sprovodi obuka i kurs za producenta, ali zainteresovani mogu isto tako nastavu da prate i od svoje kuće, to jest preko računara. Bez obzira da li se opredele za jednu ili drugu ponuđenu vrstu nastave, njima je na raspolaganju grupna, individualna ili poluindividualna obuka, a koje se sve sprovode u skladu sa tačno utvrđenim pravilima. Upravo se o tome zainteresovani i obaveštavaju u momentu upisa, što će im biti od koristi prilikom donošenja odluke o tome koju vrstu nastave će pratiti.

Ukoliko ih interesuje individualni kurs i obuka za producenta ili žele da nastavu pohađaju sa još jednim polaznikom, a kada se sprovodi poluindividualna, trebalo bi da znaju i da je princip njihove organizacije vrlo jednostavan. U tom slučaju o terminima održavanja, odnosno o dinamici i tačnom datumu kada će početi jedan od pomenutih tipova kursa, oni treba da sklope dogovor sa nadležnim licem naše poslovnice i svojim profesorom.

Mnogo više je rigorozan način na koji se organizuje grupna obuka i kurs za producenta, jer tada o terminima isključivo brine naša institucija, ali izuzev što određuje tačne termine održavanja, Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje i o tome kojom dinamikom, te kada će tačno početi grupna nastava. Generalno, da bi rad u grupi uopšte mogao da počne, zahteva se da bude prvo formirana grupa polaznika u kojoj može najmanje da bude četvoro, a određeno je prisustvo maksimalno 8 osoba da bi kvalitet ovog tipa nastave zadržao visok nivo. Dakle, kada se bude to dogodilo, odnosno kada prijavu izvrši minimum 4 osobe, pristupa se obaveštavanju svih prijavljenih o prethodno navedenim podacima.

Korporativni kurs i obuka za producenta takođe podrazumeva vrlo specifičan način sprovođenja, a što znači da je klijentima, to jest određenim kompanijama dozvoljeno da odluče u kojim terminima će se ta vrsta nastave sprovoditi, te kada će početi i kojom dinamikom će se organizovati, kao i gde će biti sprovedena, jer ovaj tip nastave može da bude praćen ili u prostorijama firme koja je zainteresovana ili preko interneta ili u našoj poslovnici.

Kako se obuka i kurs za producenta organizuje?

Sasvim očekivano, način na koji se organizuje poluindividualni, grupni i individualni kurs i obuka za producenta se razlikuje, a sva tri tipa nastave koja imamo u ponudi polaznici mogu da prate na dva načina, to jest preko interneta i fizički, u našim prostorijama.

Nastava u grupi uključuje prisustvo više osoba (od četvoro do osmoro polaznika), a nakon prijavljivanja najmanjeg broja njih se prvog kreira grupa, pa se zatim precizno određuje kada će ta nastava biti organizovana, to jest u kojim terminima, te po kakvoj dinamici će se sprovesti i na kraju kada će početi. A kada sve to bude definisao organizator, on će i da zvanično obavesti sve prijavljene o svim tim detaljima.

Kako poluindividualna obuka i kurs za producenta, tako isto i nastava koja se sprovodi za pojedinačnog polaznika (individualna), podrazumevaju potpuno drugačiji princip organizacije, a pod tim se misli da će polaznici imati priliku da odrede kada će individualna ili poluindividualna nastava da počne, kojom dinamikom će predavanja da se organizuju i u kojim tačno terminima. Obaveza je da pojedinačni polaznik koji je za njihovo pohađanje zainteresovan to sve usaglasi sa koordinatorom za nastavu i profesorom.

Prilično je slobodan i način na koji se organizuje korporativni kurs i obuka za producenta, a na prvom mestu zato što se zainteresovanom klijentu, odnosno menadžmentu određene firme dopušta da navede organizatoru gde žele da ova nastava bude sprovedena (online, u našoj poslovnici ili u prostorijama koje odabere klijenta), a zatim i po kom principu će se organizovati, to jest da li kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu i sve ostale detalje koji su bitni za sprovođenje ovakve vrste edukacije.

Koliko bi trebalo kurs i obuka za producenta da traje?

Obuka i kurs za producenta kada se organizuje u vidu grupne nastane traje ukupno 6 nedelja, a dinamika je takva da se četiri dana u toku jedne nedelje polaznik obavezuje da prati nastavu u trajanju od po dva školska časa. Navodimo da je ukupan nastavni fond 240 časova, pa kada bude bila napravljena grupa od minimum četvoro polaznika, organizator ima dužnost da definiše prvo datum kada će grupna obuka da počne, a zatim i da odredi termine održavanja, odnosno treba da precizira dinamiku koja može da se razlikuje od grupe do grupe, te će o tome svemu da obavesti zvanično prijavljene.

Individualni, kao i poluindividualni kurs i obuka za producenta u principu može da traje i kraće od 6 sedmica, ali i duže jer sve zavisi od dogovora koji će pojedinačni polaznik da ima sa nadležnim profesorom o dinamici, a on treba da definiše i sve ostalo što se odnosi na organizaciju. Primarno se pod tim misli da treba da definiše prvo datum kada će ona vrste nastave koju polaznik želi da prati početi, a potom treba zajedno da odrede i termine.

Kako i korporativna obuka i kurs za producenta podrazumeva način organizacije koji je vrlo sličan onome po kome se sprovodi individualna ili nastava u paru, isto tako mi nemamo apsolutno nikakvo ni pravo, a ni mogućnost da navedemo koliko će ta vrsta nastave da traje.

Spisak gradova za producenta

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje