Kurs i obuka za scenaristu

Kako napisati scenario za film ili seriju će svima koji to žele da nauče prezentovani kurs i obuka za scenaristu, u organizaciji Obrazovnog centra Akademije Oxford. Za provođenje nastave u ovom slučaju su zaduženi dokazano dobri stručnjaci svog zanata i potpisnici scenarija za neke od najčuvenijih filmova i serija na našim prostorima.

Prijavljivanje je omogućeno tokom cele godine svima koji imaju želju da steknu znanja vezana za ovu oblast, a izuzev što mogu da se telefonskim putem prijave za praćenje izabrane vrste zastave, oni takođe mogu i da ili prijavi pristupe putem mejla ili da lično dođu u jednu od naših poslovnica u zemlji i prijave se.

Kada je reč o načinu na koji se obuka i kurs za scenaristu organizuje, tu je vrlo važno da svi zainteresovani budu upoznati prvo sa činjenicom da je u ponudi online i nastava koju će pratiti fizički i to u jednoj od naših poslovnica, a da je definisano da se to čini kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, što važi za oba tipa obuke koja imamo u ponudi. Podrazumeva se da je za online nastavu iznet i zahtev da polaznik koji želi baš nju da pohađa poseduje lični računar, a tada će predavanjima da pristupa uz pomoć onog softvera koji je isključivo za to i namenjen.


Nastavu u grupi je predviđeno da pohađa više osoba, stim da je definisano da ih bude između četvoro i osmoro u okviru konkretne grupe. A vrlo je specifičan način na koji se grupni kurs i obuka za scenaristu organizuje, pošto isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da odredi kojom dinamikom će predavanja da bude sprovedena, to jest u kojim tačno terminima će se to desiti. Samo je jedan detalj na koji naša institucija uopšte nema uticaja, a on je vezan za datum početka ovog tipa obuke, a koji se vezuje za onaj trenutak kada se bude prijavilo dovoljno osoba koje žele da pohađaju konkretnu vrstu nastave, odnosno minimum njih četvoro. Posle toga će se i oformiti grupa, tako da će i moći da počne ta vrsta nastave, stim da organizator tada treba da obavesti sve koji su se prijavili o potrebnim detaljima koji se odnose na organizaciju.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs za scenaristu, to jest ona nastava koju bi trebalo a prate dve osobe u isto vreme (poluindividualna), moramo istaći da je način na koji se organizuju sasvim drugačiji, te da je i prilično slobodan. U tom slučaju polaznici treba da definišu sve što se na sprovođenje odabrane vrste nastave odnosi, to jest oni se sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu tada dogovaraju oko svega, tako da zajedno određuju i kada će početi nastava, ali i kojom dinamikom će se predavanja organizovati, kao i u kojim tačno terminima će to biti.

Kako naša institucija organizuje i takozvani korporativni kurs, to moramo napomenuti da je takođe u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije, uzevši u obzir da tada svakako menadžmentu kompanije koja je za tu vrstu nastave zainteresovana, dopuštamo da nam iznese svoje zahteve koji se odnose i na mesto održavanja i na dinamiku, odnosno termine, ali i na sve ostalo što se odnosi na sprovođenje ovog tipa nastave.Obuka i kurs za scenaristu - nastavni plan i program

Sa prihvaćenom definicijom scenarija predavači upoznaju polaznike ove obuke već tokom prvog, uvodnog predavanja, te će im biti objašnjeno i koji su to sve izvori koji se mogu adaptirati za određeni film ili seriju. A to podrazumeva da će profesori govoriti o načinu adaptacije, recimo kratkih priča ili romana, kao i drama za konkretni film ili seriju.

Zatim se kurs i obuka za scenaristu fokusira na pronalaženje, a odmah zatim i na razvoj određene ideje, stim što je vrlo važno istaći da je u ovom slučaju praktičan rad vrlo važan. Zapravo, to znači da se predavači uzeti nekoliko primera, na osnovu kojih će detaljno objasniti prisutnima kako se do konkretne ideje došlo, to jest na koji način je taj scenarista izvršio njenu obradu za taj scenario, a bez obzira da li je u pitanju flm, serija ili neki drugi sadržaj.

Takođe će se polaznici ovog kursa upoznati i sa ulogom koju scenarista ima, to jest biće im pojašnjeno i kako funkcioniše veza na relaciji režiser - producent i scenarista.

Predavači će se za vreme trajanja ove obuke ukratko osvrnuti i na istoriju filma, ali će kroz brojne primere iz prakse objasniti i koliko je dobar scenario bitan za uspeh. Nakon toga će upoznati sve prisutne sa primerima kvalitetnih i uspešnih scenarija, ali i sa onima koji nisu imali naročitog uspeha. Upravo će se obuka i kurs za scenaristu posebno zadržati na tom delu, jer će profesori da se potrude da prisutnima pojasne zbog čega se taj scenario smatra neuspešnim, to jest pokazaće im detaljno i koje su greške ili nelogičnosti u njemu prisutne. Naime, smatra se da je to jedan od najboljih načina da svi prisutni što bolje shvate šta ne bi trebalo da čine u toku pisanja scenarija, to jest da nauče kako da izbegavaju moguće zamke u pisanju, a kako i njihov scenario ne bi bio proglašen neuspešnim, te da ne bi na nekom konkursu bio odbačen.

Vrlo je važno i da neko ko želi da se specijalizuje za scenaristu zna koja je osnovna struktura ovih sadržaja, te je baš iz tog razloga veći broj časova posvećen upravo ovoj temi. Tada će se polaznici upoznati i sa pripremom, odnosno nacrtom konkretnog materijala, ali i sa svim fazama koje su u razvoju scenarija prisutne. Zatim će im predavači objasniti i koji je to standardni font koji se mora koristiti prilikom njegovog formiranja, ali će ih upoznati i sa osnovnim pojmovima, poput dijaloga i akcije. Naučiće i u kom vremenu bi trebalo da bude napisan sadržaj, te kako se definišu, to jest odvajaju scene, ali i na koji način se određuju tri osnovna aspekta svakog scenarija. Podrazumeva se da će predavači detaljno da objasne i kog tačno formata treba da bude određeni scenario kada se predaje, ali i koja je razlika u standardima na teritoriji Evrope i onih koji se primenjuju uglavnom na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije.

Svaki polaznik ovog kursa će biti u mogućnosti da nauči i koje su osnovne osobenosti stila kojim bi trebalo da bude napisan jedan scenario, ali i koja veličina slova se zahteva u okviru kojih država, budući da se standardi razlikuju.

Na samom završetku, kurs i obuka za scenaristu nudi precizne informacije prisutnima o načinu na koji se predaje već izrađen scenario, što znači da će im predavači vrlo detaljno objasniti i koliko kopija je potrebno predati, te da li se to radi elektronskim putem i u kojim situacijama ili je, ipak bolja opcija to učiniti na starinski način, a kada se konkretni scenario šalje na adresu.

Uzevši u obzir da ova obuka uz teorijski, obuhvata svakako i praktični deo, naša je obaveza da naglasimo da je praksa u ovom slučaju vezana za ispunjenje zadataka, to jest da će svaki polaznik da bude obavezan i da samostalno izradi scenario i to u skladu sa zahtevima, odnosno smernicama koje će mu dati nadležni profesor.

U kojim terminima se održava kurs i obuka za scenaristu i gde?

Što se tiče termina organizacije ove obuke, oni isključivo zavise od toga da li će polaznik da se opredeli da nastavu prati u grupi ili ga više interesuje poluindividualna, te individualna obuka i kurs za scenaristu.

Ako je njegov izbor vezan za rad sa više polaznika, to jest za grupnu nastavu, to podrazumeva da će on prihvatiti dinamiku i termine, jer u tom slučaju isključivo zvanična institucija koja je organizator o tome može da odluči. A datum početka za ovu vrstu nastave se definiše naknadno, to jest onog trenutka kada se formira grupa, a određeno je da u njoj mora biti najmanje četvoro prijavljenih, kao i da ih maksimum osmoro može pohađati grupnu nastavu. Kada se to bude dogodilo, organizator ima obavezu i da obavesti sve prijavljene, a na za to tačno propisan način.

Ona vrste nastave koju pohađaju dvoje polaznika ili jedan pojedinačno se organizuju prema potpuno drugačijem principu, jer se tada njima dopušta da definišu sve segmente sprovođenja nastave i to direktno sa nadležnim licem naše poslovnice, to jest sa svojim profesorom. A bitno je da tom prilikom oni preizno definišu kada će ona vrste nastave koju polaznik bude izabrao da počne i kojom dinamikom će se organizovati, ali i u kojim terminima.

Sem toga, čak se i korporativni kurs i obuka za scenaristu organizuje po sličnom u principu, to jest u skladu sa dogovorom koji će predstavnik zainteresovane kompanije imati sa ovlašćenim licem naše institucije.

Mesto održavanja nastave takođe ima veze sa izborom svakog pojedinačnog polaznika, jer im je na raspolaganju kako nastava online, isto tako i ona za koju bismo mogli rekli da je klasična, uzevši u obzir da se sprovodi u našim poslovnicama.

Na koji način se obuka i kurs za scenaristu organizuje?

Da bi neko mogao da odluči da li će da pohađa ovaj kurs u grupi, u paru ili samostalno, on prvo ima obavezu da se opredeli gde će to učiniti, to jest da odluči da li će nastavu pratiti preko interneta ili mu možda više odgovara klasični kurs i obuka za scenaristu, a koja se sprovodi prema navedenim principima direktno u jednoj od naših poslovnica.

Osnovna razlika između individualne i poluindividualne nastave jeste vezana za broj prisutnih polaznika, a način njihovog sprovođenja zapravo je potpuno isti. Svako ko se prijavio za praćenje jednog od tih tipova obuke je stekao pravo da organizatoru, to jest svom profesoru navede kada mu odgovara da konkretna obuka počne, to jest kojom dinamikom želi da pohađa nastavu i u kojim terminima bi mu to odgovaralo da učini.

A potpuno suprotno od toga, grupni kurs i obuka za scenaristu podrazumeva vrlo precizan način organizacije, a pošto tada isključivo institucija organizatora definiše sve detalje, ali se naknadno mora odrediti jedino datum početka. Razlog za to leži u činjenici da je uslovljen početak grupnog kursa upravo kreiranjem grupe, a ona mora da broji minimum 4 osobe, iako ih osmoro može biti najviše prisutno. Upravo onog trenutka kada se to bude desilo, organizator će prvo oformiti grupu, a posle toga će da odredi i termine, ali i dinamiku i na kraju će o svemu tome da informiše pojedinačno svakog polaznika.

Princip sprovođenja takozvane korporativne obuke, a koju bi trebalo da prate zaposlena lica u okviru iste kompanije, je vrlo sličan onome po kome se organizuje individualni i poluindividualni kurs. Tačnije rečeno, predstavnik konkretne organizacije bi trebalo da obavesti ovlašćeno lice naše institucije prvo o tome gde mu odgovara da se korporativni kurs i obuka za scenaristu organizuje, to jest da li želi da to bude u našim poslovnicama ili u prostorijama te firme, odnosno preko interneta, a zatim bi trebalo da sa njim zajedno odredi dinamiku, termine održavanja i datum početka.

Kurs i obuka scenaristu - trajanje

Definisano je da 50 časova nastavnog fonda u okviru grupne nastave bude raspoređeno na četiri nedelje, to jest da ta obuka i kurs za scenaristu traje ukupno mesec dana. Dinamiku u ovom slučaju, kao i tačne termine održavanja određuje isključivo organizator, pa samim tim precizira i da je svaki polaznik koji se za nju opredeli u obavezi da časovima prisustvuje četiri dana tokom jedne sedmice, a svakoga od njih ima po 90 minuta, to jest po dva školska časa nastave. Budući da je za početak ovog tipa obuke naveden i osnovni zahtev, a koji se odnosi na prijavljivanje određenog broja lica, što je u ovom slučaju najmanje njih četvoro, Obrazovni centar Akademije Oxford nakon formiranja grupe određuje dinamiku i termine održavanja, te zvanično informiše sve prijavljene o tome.

Kada se uzme u obzir činjenica da se poluindividualni i individualni kurs i obuka za scenaristu organizuje na sasvim drugačiji način od grupne, to je i potpuno jasno zbog čega ne govorimo koliko oni traju. Isključivo od dogovora pojedinačnog polaznika i nadležnog profesora, odnosno koordinatora za nastavu, će i da zavisi dinamika održavanja ove dve vrste nastave, a samim tim i trajanje.

Sve to gotovo istovetno važi i za korporativni kurs, jer kompanija koja je zainteresovana za tu vrstu nastave treba da se sa predstavnikom institucije organizatora o svemu dogovori, to jets da definiše kako datum početka i termine, tako i dinamiku, ali i da odredi gde će se korporativna obuka i kurs za scenaristu organizovati (u našoj poslovnici, u prostorijama firme koja je zahteva ili preko interneta).

Spisak gradova za scenaristu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje