Kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara

U ciljnu grupu kandidata kojima je specijalizovani pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara namenjen se prvenstveno svrstavaju ovlašćeni revizori, odnosno one osobe koje su nadležne za upravljanje finansijskim sektorom kompanija. Naravno da sertifikovani brokeri, odnosno osobe zadužene za savetovanje u oblasti investicija, takođe imaju pravo da pohađaju ovu edukaciju, ali i svako čije radno mesto je u određenoj banci, a primarno je zadužen za rad sa pravnim licima, te za vršenje ocene njihovog boniteta. Uz to se podrazumeva da bi i kvalifikovani procenitelji mogli ovu pripremnu obuku da prate, to jest svako ko želi da savlada sve one oblasti koje se proveravaju prilikom sertifikovanja za navedeno zanimanje.

Moramo napomenuti da izuzev one vrste nastave koju treba pojedinačni polaznici da pohađaju, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i posebnu vrstu nastave, koju je predviđeno radnici zainteresovane firme da pohađaju, a u pitanju je takozvani korporativni kurs. Princip organizacije je takav da se zvanično ovlašćeno lice zainteresovane firme sa koordinatorom za nastavu predstavništva organizatora, mora dogovoriti kako će polaznici nastavu da prate, u smislu da će definisati datum njenog početka, kao i trajanje i termine. Posebno ističemo da izuzev mogućnosti časove da prate online ili u poslovnici organizatora, ovim polaznicima je omogućeno i da odaberu opciju koja podrazumeva sprovođenje nastave u konkretnoj kompaniji ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, a koju će tom prilikom organizator odrediti. Bitno je u tom slučaju da se klijent pridržava tačno navedenih pravila, te da odabrani prostor opremi u skladu sa njima.

Pre nego što pojedinačni polaznici budu odlučili kako će nastavu da prate, neophodno je da kontaktiraju izabranu poslovnicu organizatora telefonom i izvrše prijavu. Takođe imaju mogućnost i da dođu u predstavništvo ove institucije, pa da se tako prijave, ali i da mejl sa potrebnim informacijama pošalju na oficijelnu adresu organizatora (prezime i ime, datum rođenja, broj telefona).


Neophodno je i da svaki prijavljeni bude prisutan u onom trenutku kada se organizuje upis, ali i da svu dokumentaciju koja je obavezna tada priloži. Ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice će svakog prijavljeno kandidata blagovremeno kontaktirati i detaljno ga obavestiti kako o celokupnom procesu upisa, tako isto i o dokumentaciji koju ima obavezu da priloži.

Bitno je da svako od njih odluči da li će nastavu pratiti u grupi, odnosno u paru ili individualno, te da se opredeli između klasične i online edukacije. Svakako se podrazumeva da će tačne informacije o svima njima biti dostupne prijavljenima, jer će na osnovu toga oni i biti u prilici da odluče koji vid nastave im po karakteristikama najviše odgovara.

Ističemo da se i poluindividualni i individualni pripremni seminar za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara organizuju na način koji je istovetan, tako da se svakom zainteresovanom polazniku tom prilikom omogućuje da sasvim samostalno definiše i to direktno sa nadležnim predavačem, ali i sa koordinatorom za nastavu, kako će se časovi odvijati. Da budemo malo jasniji, potrebno je da oni zajedno odluče kog datuma tačno bi izabrana vrsta edukacije trebalo da počne, a nakon toga da definišu i u kojim će terminima časovi da se održe, te u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom.

Suprotno od toga, grupni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara podrazumeva tačno određenu dinamiku, termine i datum početka, a svaki prijavljeni kandidat je tom prilikom obavezan navedenih smernica, koje će dobiti od kordinatora za nastavu, da se u potpunosti pridržava. Naime, radi se o vrlo strogom načinu organizacije, a inače se grupna nastava neće održati sve do onog trenutka dok se minimalno 4 kandidata ne bude zvanično prijavilo za njeno praćenje, a što sve važi i za klasičnu nastavu u grupi i za onu koja se sprovodi preko interneta. Takođe je važno da naglasimo i to da najviše 8 ljudi tom prilikom ima pravo časovima da pristupa, jer je tako definisano pravilima institucije organizatora.Plan i program stručne pripremne obuke za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara?

Da bi neko mogao da se bavi ovim poslom, prvo mora znati koje su sve obaveze zaposlenih na tom radnom mestu, pa će samim tim i specijalizovani kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara već u toku uvodnog predavanja upravo time da se bavi. A pošto budu saznali šta bi tačno trebalo u praksi da rade, polaznici će se upoznati i sa pojmom finansijskog izveštaja, odnosno sa njegovim pravilnim tumačenjem odmah. Oosle toga će profesori da im objasne i šta je to bilans stanja, odnosno bilans uspeha, te na koji način se ta dokumenta analiziraju.

Biće omogućeno prisutnima i da se upoznaju sa izveštajima o tokovima gotovine, a da bi oni mogli da vrše analizu bilo kog dokumenta iz ove sfere, prvo se moraju detaljno upoznati i sa metodama, odnosno alatima koji se prilikom finansijske analize primenjuju. A svakako in biti objašnjeno i šta je to tačno amortizacija, to jest kapitalizacija rashoda i kako, generalno funkcioniše tretman koji je vezan za obezbeđenje imovine.

O odloženim porezima i o procesu rezervisanja će isto tako biti reči, a podrazumeva se da će svako ko bude pohađao stručni pripremni seminar za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara da naučim i kako se vrši pravilna analiza kvaliteta vezano za sistem finansijskog izveštavanja.

Naravno da će biti govora i o rizicima koje sa sobom nosi finansijsko izveštavanje, a poseban segment ove edukacije će obuhvatiti i takozvanu Racio analiza. Tada će se polaznici upoznati i sa poljem njene primene, ali i sa svim onim ograničenjima koja ta vrsta analize podrazumeva.

Nadležni predavači će govoriti i o pravilnom analiziranju kako finansijske, tako i investicione, ali i poslovne aktivnosti konkretnog pravnog lica.

Takođe, u važećem nastavnom programu se nalazi i ona oblast koja se odnosi na ocenu boniteta preduzeća, ali i na upoznavanje postupka procene rizika.

Predviđeno je da gotovo svaka oblast koju specijalizovana obuka i kurs za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara podrazumeva, bude potkrepljena adekvatnim primerima, a kako bi se na taj način svim polaznicima pomenutog pripremnog kursa pružila mogućnost da svaku od oblasti koje su uključene u nastavni program, ali i celokupnu edukaciju na što bolji način savlada. Odmah po završetku su ovi kandidati, najjednostavnije rečeno, spremni da apliciraju za sticanje sertifikata za naedeno zanimanje.

Gde i kada se organizuje pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara?

Sve one informacije koje se odnose najpre na mesto održavanja, a zatim i na termine u kojima se sprovodi specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara, prijavljeni imaju mogućnost da dobiju isključivo pošto budu samostalno doneli odluku kako će časove pohađati.

Uz mogućnost da ih prate online, a kojom prilikom koriste sopstveni kompjuter, polaznici mogu da se opredele i da dolaze u konkretno predstavništvo organizatora, kako bi predavanja pratili prema klasičnom principu.

Moramo naglasiti da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze u više od 20 gradova u celoj zemlji, tako da u kom god gradu da žive zainteresovani za tu vrstu nastave, svakako će pronaći onu poslovicu koja im je najbliža.

Edukacija koja se prati online, zapravo podrazumeva da kandidati to čine sa različitih mesta, budući da za praćenje predavanja koriste kompjuter. Njihova je obaveza da tačno određenu vrstu softvera prvo instaliraju, a sva neophodna obaveštenja o tome će da dobiju od strane ovlašćenog predstavnika organizatora. Kako se može dogoditi i da zainteresovani kandidati ne uspeju u potpunosti da pravilno instaliraju tu vrstu softvera, njima je ponuđena mogućnost da se obrate timu stručnjaka u svakoj poslovnici, a kako bi im bila pružena profesionalna pomoć, te da bi mogli pravilno da koriste pomenuti softver.

Nakon toga se, takođe zahteva od prijavljenih da odaberu da li će časove pohađati u paru (poluindividualna nastava), samostalno (individualna) ili u grupi. A da bi mogli da odluče koju vrstu edukacije žele da prate, prethodno će biti informisani o svim detaljima, koji se odnose na organizaciju,

Najjednostavniji jer princip po kome se organizuje individualni i poluindividualni pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara, a u tom slučaju se želje, odnosno zahtevi prijavljenih ispunjavaju na najbolji mogući način. Da budemo malo precizniji, od svakog kandidata koji odluči časove da prati samostalno ili u paru se svakako očekuje i da sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva, ali isto tako i sa onim profesorom, u čijoj nadležnosti se nalazi sprovođenje konkretne vrste nastave, definiše kako će se, zapravo časovi organizovati. A pored određivanja datuma kada će individualna ili poluindividualna edukacija početi, predviđeno je da se oni svakako usaglase i oko trajanja nastave, to jest da preciziraju termine u kojima će se časovi organizovati.

Moramo napomenuti i to da se, kada za tim postoji zahtev, može organizovati i korporativna pripremna obuka, a radi se o specijalizovanoj edukaciji koju imaju pravo isključivo radnici neke kompanije da pohađaju. U načelu, ona se sprovodi na zahtev nadležnog predstavnika te firme, a potrebno je da klijent sve definiše sa nadležnim licem odabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije, to jest da oni zajedno odrede kada bi nastava trebalo da počne, kojim tempom će se predavanja organizovati i svakako, da definišu termine. Pored svih tih segmenata, moraju precizirati i mesto na kome će korporativni pripremni seminar za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara da bude održan. Naime, upravo to je i jedina situacija kada se promena može dozvoliti, ali isključivo pod uslovom da odabrani prostor ispunjava tačno definisane karakteristike.

Kako se organizuje pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara?

Aktuelnim pravilnikom, po kome se sprovodi specijalizovani pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara je predviđeno da se pojedinačni polaznici samostalno opredeljuju hoće li nastavu pratiti online ili u predstavništvu institucije organizatora. Potrebno je, takođe da odluče i da li im više odgovara princip koji podrazumeva grupna ili individualna nastava, s tim da je i ona vrsta edukacije koju 2 osobe treba da prate, isto u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Sem obaveze da imaju računar, svi koji su zainteresovani predavanja da pohađaju online, moraju namenski softver na taj uređaj da instaliraju. A kako stručnjaci, čija je specijalnost je pružanje tehničke podrške rade u svakoj poslovnici ove institucije, to je i omogućeno kandidatima da njihove usluge dobiju, a ukoliko i ne bude pošlo za rukom da pravilno konkretnu vrstu softvera na svoj kompjuter instaliraju.

Naravno da se od svakog polaznika koji odluči prema klasičnom principu da časove pohađa, zahteva da njima prisustvuje u poslovnici ove institucije i to upravo u onom gradu u kome je i izvršio prijavljivanje.

Naglašavamo da se poluindividualni pripremni seminar za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara organizuje za dve osobe, a da se oba kandidata najpre o terminima održavanja i o datumu početka tog tipa edukacije, a zatim i o njenom trajanju, odnosno o dinamici direktno moraju dogovoriti sa onim licima, koja su u konkretnoj poslovnici organizatora ovlašćena. A takođe se sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom mora dogovoriti o principu organizacije i onaj kandidat koji odluči predavanja da prati u okviru individualne nastave.

Pod uslovom da nekome više odgovara princip koji uključuje grupni vid edukacije, mora biti na prvom mestu upoznat sa činjenicom da se radi o strogo propisanim pravilima, te da upravo ovlašćeno lice konkretne poslovnice određuje kako će se nastava odvijati. Zapravo, koordinator za nastavu definiše kako dinamiku i termine održavanja, tako i datum početka grupne edukacije, ali isključivo tek pošto glavni zahtev za početak bude bio ispunjen, odnosno nakon što najmanje 4 polaznika prijavu za praćenje ili online ili klasične edukacije u grupi bude izvršilo. Posebno moramo da istaknemo da nije dozvoljeno menjati ništa od toga, ukoliko to neki prijavljeni bude zahtevao od organizatora.

A uz sve vidove edukacije koji su do ovog trenutka pomenuti, mora se naglasiti da ova institucija može da ostvari zahtev ako nekoga zanima korporativni pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara. Uzevši u obzir da radnici nekog preduzeća tom prilikom časove treba da prate, to je i istaknut jedan vrlo važan detalj, a odnosi se na mogućnost promene mesta održavanja nastave. Dakle, u slučaju da neki klijent proceni da bi njegovim radnicima mnogo više odgovaralo ova edukacija da bude organizovana ili u okviru te kompanije ili na nekoj drugoj lokaciji, on će svakako morati da ispoštuje sve zahteve sa kojima će do detalja biti upoznat, a koji se primarno odnose na sam prostor u kome bi trebalo predavanja da budu tom prilikom organizovana. Osim toga što će koordinator za nastavu jedne od poslovnica ove institucije sa predstavnikom konkretne firme definisati kog datuma će predavanja početi, takođe je vrlo važno i da se oni usaglase oko tačnih termina, ali i oko dinamike održavanja časova.

Koliko će da traje pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara?

Moramo naglasiti na samom početku da isključivo oni polaznici koje interesuje da specijalizovani pripremni seminar za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara pohađaju u grupi, zapravo od organizatora i dobijaju podatke o trajanju. Naime, takav se princip sprovođenja grupne edukacije primenjuje da organizator, to jest koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se stekne uslov za nastanak jedne grupe (prijavi se najmanje 4 polaznika) definiše kako trajanje (dinamiku), tako isto i datum kada će nastava da počne, ali i termine u kojima će biti održavana predavanja.

S obzirom na to da je ukupno 50 školskih časova u nastavnom programu, a da je predviđeno da budu održavani dinamikom koja uključuje na nedeljnom nivou po 6 školskih časova, to i grupna edukacija traje oko 8 sedmica. Navedene informacije su, svakako uopštene, te se podrazumeva da će članovi svake grupe da budu blagovremeno informisani o neophodnim detaljima.

Nasuprot tome, kako kod individualne, tako i kod poluindividualne nastave je predviđen takav vid organizacije da se svaki prijavljeni o trajanju, ali i o terminima održavanja i tačnom datumu početka, mora precizno dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom. A tek nakon toga će svaki zainteresovani i imati na raspolaganju konkretne podatke.

Kada je u pitanju korporativna pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara, primenjuje se gotovo istovetan način organizacije, kao i kod individualne i poluindividualne edukacije, tako da svaki zainteresovani klijent zvanične informacije o trajanju definiše zajedno sa koordinatorom za nastavu, zaposlenim u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku sticanja sertifikata za finansijskog analitičara

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje