Kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing

Koliko je strategijski menadžment, ali i marketing važan u savremenom poslovanju, sasvim jasno pokazuje i činjenica da svaka kompanija koja odlično posluje i želi da to čini još bolje, ima stručnjaka koji je upravo za te oblasti specijalizovan.

A kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing bi trebalo da bude pohađana od strane onih osoba koje su imale dodira kako sa strategijskim marketingom, tako i sa strategijskim menadžment, te su imale prilku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama ovih oblasti, a sada imaju želju da konkretna znanja podignu na viši nivo, kako bi se zaista specijalizovali za njih. Ipak, sve to naravno ne podrazumeva da polaznici ne mogu da budu i osobe koje nisu imale dodira sa ovim oblastima, stim da se od njih očekuje da imaju makar osnovna znanja vezana za oblast korporacijskog marketinga.

Svakako napominjemo da je otvorena mogućnost prijave bilo kog radnog dana u toku kalendarske godine, a zainteresovani to mogu da učine na nekoliko načina - preko telefona, lično ili preko mejla.


Potrebno je da svi oni u trenutku upisa navedu i da li ih interesuje online obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing ili im, ipak više odgovara klasičan način sprovođenja nastave, to jest onaj tip kursa koji će da prate u prostorijama poslovnice u kojoj se upisuju. Pored toga, mi od njih očekujemo i da jasno saopšte da li žele da pomenuti kurs prate u grupama ili individualno, odnosno u paru, pošto su to sve vrste nastave koje su trenutno u našoj ponudi. A upravo na osnovu informacija koji će nam dati, mi ćemo moći i da obavestimo prijavljene na koji način se konkretna vrsta nastave organizuje.

Radi se zapravo o tome da grupni kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing, koja je namenjena za četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, podrazumeva precizno definisanu dinamiku i termine od strane organizatora, a da one osobe koje budu izabrale bilo individualnu, bilo poluindividualnu nastavu, treba da se sa nadležnim profesorom o tome svemu na vreme dogovore, te da takođe preciziraju i datum početka.

A kada je u pitanju grupna vrsta nastave, tu polaznici imaju obavezu da sačekaju prijavljivanje najmanje četvoro zainteresovanih, to jest formiranje jedne grupe kako bi takva vrsta nastave počela.

Uz sve što smo do sada naveli, a na zahtev određene kompanije, mi sprovodimo i korporativnu obuku i to uz poštovanje zahteva menadžmenta te organizacije. Preciznije rečeno, kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing, Akademija Oxford će se svakako potruditi da ispuni očekivanja i zahteve klijenata, tako da nastavu po želji može da organizuje i u prostorijama određene firme, a o čemu će se detaljno dogovoriti njen predstavnik sa licem koje zvanično ovlašćeno u okviru naše poslovnice.Kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing - nastavni plan

Šta je strategijski menadžment, odnosno na koji način funkcioniše strategijski marketing, su pitanja na koja je će na samom početku obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing da pruži odgovore svim prisutnima. Tom prilikom će predavači, između ostalog da govore kako o poslovnoj, tako i u marketinškoj strategiji, ali će objasniti polaznicima i na koji način funkcioniše takozvano strategijsko razmišljanje.

Budući da je za dobro osmišljenu strategiju važno razumevanje želja potencijalnih kupaca određenog proizvoda, to jest korisnika usluga, to će posebna pažnja biti obraćena na način na koji se mora pristupiti analizi želja potrošača. A polaznici će takođe naučiti i kako funkcioniše analiza konkurencije, ali i analiza sposobnosti konkretne firme, odnosno utvrđivanje onih kompetencija koje se smatraju za nju stručne.

Sledi savladavanje znanja vezanih za strategijsko pozicioniranje, ali i za pozicioniranje na tržištu, a nakon toga svi prisutni se upoznaju i sa načinom formulisanja konkretne marketinške strategije. Isto tako će im profesori objasniti i kako se kreira strategijski marketinški plan, odnosno na koji način se pristupa njegovom izvršenju. Podrazumeva se da neko koga kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing zanima treba da ima makar osnovno predznanje vezano za oblast marketinga, iako to nije obavezno, ali će mu svakako pomoći da jednostavnije savlada znanja koja predviđa nastavni plan po kome se pomenuti kurs organizuje.

Svakako će prisutni imati prilike da se praktično upoznaju i sa različitim tipovima analiza koji funkcionišu u ovoj oblasti, a kako bi se konkretni proizvod, odnosno usluga što bolje pozicionirala, što će posredno da dovede i do poboljšanja poslovanja određene organizacije.

Kada strategijski menadžment, odnosno marketing u nekoj firmi funkcioniše prema pravilima, sasvim je jasno da govorimo o uspešnoj organizaciji. Zato i jeste neophodno da napomenemo da svaki pojedinačni polaznik koji bude pohađao ovaj kurs, po njegovom završetku stiče visok nivo znanja iz konkretnih oblasti, a što mu dalje omogućuje da aplicira za određeno radno mesto i to u vodećim kompanijama.

Predavači će se potruditi da za vreme trajanja nastave omoguće svima koji prisustvuju i upoznavanje sa praktičnim primerima dobro vođene marketing strategije, odnosno strategijskog menadžmenta, ali isto tako i sa onim primerima iz kojih se vidi da nisu poštovana pravila, te da je u pitanju loše vođen strategijski menadžment i marketing. A tada će oni, takođe da im precizno navedu koje su sve greške u takvim primerima prisutne, to jest šta je bilo potrebno preduzeti da do njih uopšte ne bi došlo.

Savladavanjem svih pomenutih znanja i veština i to kako na teorijski, tako i na praktičan način, svi polaznici stiču mogućnost da ih, naravno u praksi nadograde, a po završetku ovog kursa, ali i da se zaposle na radnoj poziciji koju su izabrali.

Gde i kada se održava kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing?

Obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing se organizuje na uobičajen način, a što znači da polaznici imaju mogućnost da nastavu prate u okviru jedne od preko 20 poslovnica organizatora, ali je isto tako u našoj zvaničnoj ponudi i ona vrsta nastave koju polaznici mogu da prate preko interneta, što se vrši uz primenu specijalizovanog softvera.

Inače, za oba tipa nastave koja imamo u ponudi je predviđeno da se svako pojedinačno opredeli da li će predavanja da prati u grupi, a u kojoj je prisutno od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme ili će to da učini kroz individualni, to jest poluindividualni tipa nastave (predviđena za dvoje polaznika). Naglašavamo da se sve one organizuju nakon prijavljivanja zainteresovanih polaznika, kao i da svaka predviđa specifičan način sprovođenja.

Takom na primer grupni kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing podrazumeva prvo nastanak jedne grupe, a u kojoj mora da se nađe najmanje četiri polaznika, pa zatim i definisanje tačnog datuma početka, to jest dinamike i termina održavanja. A kada se sve to izvrši, prijavljeni će dobiti precizne informacije od strane organizatora i to o apsolutno svim detaljima koji se odnose na organizovanje ove vrste nastave.

Slobodno bismo mogli reći da je sasvim drugačiji princip prema kome se organizuju kako individualna obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing, tako isto i poluindividualna nastava, a jedino što ih razlikuje jeste broj prisutnih polaznika, uzevši u obzir da individualnoj nastavi prisustvuje samo jedna osoba, te poluindividualnoj njih dvoje. A nakon što se opredele za jednu od ponuđenih opcija, prijavljeni treba da sa onim profesorom koji je nadležan za sprovođenje konkretne vrste obuke, definišu prvo kada će tačno izabrani kurs da počne, a zatim i u kojim terminima, to jest prema kojoj dinamici će biti organizovan.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing koji Akademija Oxford isto tako može da organizuje na zahtev zainteresovane kompanije, napominjemo da se tu nastoji da nastava bude organizovana upravo onako kako zaposlenima u okviru te firme bude najviše odgovaralo.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing?

Izuzev mogućnosti da ovu obuku pohađaju preko interneta, svi koji su zainteresovani mogu takođe da se opredele i za uobičajen način organizovanja nastave, a kada je pohađaju u jednoj od naših poslovnica. Za oba tipa nastave je specifično to što osim grupne, može da bude organizovana i individualna, kao i poluindividualna obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing.

Način na koji se grupna nastava sprovodi se razlikuje u odnosu na ostala pomenuta dva tipa obuke i to prvenstveno zato što Akademija Oxford kao organizator jedina u tom slučaju ima pravo da odredi po kojoj dinamici će se predavanja odvijati, to jest u kojim tačno terminima. Ipak, oni polaznici koji se opredele za ovu vrstu nastave imaju ograničenje koje je vezano za datum početka, jer se zahteva prvo da grupa od najmanje četiri osobe bude kreirana, pa se tek po ispunjenju tog uslova, a koji se ujedno tretira kao osnovni za početak, mogu definisati termini i dinamika. Zapravo, kada se bude prijavilo dovoljno osoba koje žele da pohađaju nastavu preko interneta ili u našim poslovnicama, mi ćemo precizno obavestiti sve koji su se prijavili o datumu kada će grupni kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing da počne, to jest o terminima u kojima će se predavanja u tom slučaju sprovoditi, ali i o tačnoj dinamici.

Direktno sa profesorom i to o apsolutno svemu što se odnosi na način sprovođenja nastave će se dogovoriti svaki polaznik koji se bude opredelio za individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Koliko traje kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing?

Sa ukupnim nastavnim fondom od 20 školskih časova, obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing kada se pohađa u grupi traje ukupno pet dana, to jest polaznici nastavu prate po tri sata svakoga od tih dana. Ovo je navedeno zato što zvanični organizator u tom slučaju ima pravo da odluči o dinamici održavanja grupne nastave, to jest o terminima, a svakako će detaljno obavestiti sve prijavljene o tome tek kada bude grupa od minimum 4 polaznika formirana.

Sobzirom na to da je u našoj ponudi i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing, oni mogu da traju i ili duže ili kraće od predviđenih 5 dana za grupnu obuku, pošto se tada polaznici dogovaraju o terminima, ali i o dinamici sa nadležnim prodavac, sa kojim preciziraju i datum početka.

Trajanje: 20 školskih časova

Cena:

 • Individualno: 23,000 RSD
 • Poluindividuaalno: 18,000 RSD po polazniku
 • Grupno: 14,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Pojam strategijskog menadžmenta - principi
 2. Odnos vizije - misije i ciljeva
 3. Holistika - preduslov strategijskog uspeha
 4. SWOT i PEST analiza
 5. Formulianje strategije i korporacijski strategijski nivoa
 6. Organizacija koja raste
 7. Marketing - pojam i principi
 8. Istraživanje tržišta
 9. Segmentacija tržišta
 10. Kreiranje marketinške kampanje

Spisak gradova za Strategijski menadžment i marketing

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje