Kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija

Kako su informacione tehnologije svakako zastupljene u savremenom poslovanju i to tako da u većini slučajeva čine osnov poslovanja, onda je u svakom slučaju neophodno i da postoje osobe koje su u okviru neke organizacije zadužene upravo za njihovu stratešku upotrebu.

Nastavni program po kome se obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija organizuje je pažljivo osmišljen, a pohađanje nastave je namenjeno svima koji žele da se usavrše u ovoj oblasti. Za vođenje nastave su zaduženi stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

Navedeno je da se ovaj kurs organizuje i preko interneta i u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a svaki polaznik će pojedinačno da izabere koja od tih vrsta nastave mu više odgovara.


Princip prema kome se organizuje nastava uključuje poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu, a sve one predviđaju jasno definisana pravila sprovođenja. Grupni kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija uključuje prisustvo više osoba istovremeno, to jest od najmanje četvoro njih do najviše osmoro, a polaznici imaju obavezu prvo da prihvate termine i dinamiku, koju za ovu vrstu kursa definiše organizator. Isto tako je neophodno i da titlovanje polaznici budu strpljivi, jer je potrebno da se prvo napravi grupa koja mora da čini najmanji broj članova, odnosno da se prijavi njih četvoro, pa se tek onda pristupa obaveštavanju prijavljenih o detaljima vezanim za organizaciju.

Mnogo je slobodniji princip prema kome se organizuje individualna i poluindividualna obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, a što uključuje prisustvo jednog, odnosno dvoje polaznika u isto vreme. Trebalo bi da se svako od njih sa ovlašćenim licem naše poslovnice, kao i sa onim profesorom koji će biti zadužen da vodi ovaj kurs, dogovori i kog datuma će početi izabrani tip nastave, odnosno kojom dinamikom i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

Takođe ćemo omogućiti sprovođenje i takozvanog korporativnog kursa, a koji bi trebalo da pohađa određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Način organizacije ove vrste nastave je isto u velikoj meri fleksibilan, jer omogućuje zainteresovanoj kompaniji da iznese svoje zahteve i uslove, a mi ćemo učiniti sve što je do nas da ih maksimalno ispoštujemo.Prijavljivanje se vrši bilo kog dana u toku godine direktno u poslovnici, a u toku njenog radnog vremena, odnosno preko broja telefona ili, pak elektronskim putem, a kada je neophodno da na zvaničnu mail adresu organizatora zainteresovani polaznik pošalje sve informacije koje su bitne za prijavu, odnosno upis.

Kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija - nastavni plan

Osnovnu odrednicu pojma informacionih tehnologija će za vreme uvodnog predavanja predstaviti predavači prisutnima, a osvrnuće se i na polje njihove primene u okviru poslovanja različitih pravnih lica. Zatim će obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija da ih upozna i sa osnovnim karakteristikama takozvanog strategijskog ili strateškog menadžmenta.

Polaznici će steći saznanja koja se odnose upravo na najbolji način koji se koristi kada je potrebno da se izvrši primena informacionih tehnologija u poslovanje neke organizacije, a kako bi zaposlenima značajno bio olakšan rad, te kako bi se i funkcionisanje te kompanije na globalnom nivou poboljšalo.

Podrazumeva se da svako ko se opredeli za pohađanje ovog kursa ima prethodno znanje koje se odnosi na korišćenje računara, te da je upoznat i generalno sa primenom informacionih tehnologija. Poželjno je i da polaznici imaju makar osnovna znanja koja se odnose na rukovođenje određenim sektorom ili čitavom kompanijom, mada se to ne tretira kao uslov za pohađanje nastave.

Uz upoznavanje sa konceptom informacionih tehnologija, polaznici će biti u prilici i da se upoznaju sa aktuelnim trendovima u toj oblasti, te će naučiti i na koji način se mora kreirati strategija koja će dovesti do boljeg poslovanja. Isto tako će sve osobe koje budu pratile nastavu naučiti i na koji način se vrši komunikacija sa programerima i IT konsultantima, odnosno sa osobama koje su usmerene na implementaciju informacionih tehnologija u praksi.

A da bi oni uopšte bili u mogućnosti da ih primene, moraju biti upoznati i sa osnovnim konceptima koje podrazumeva strategijski menadžment u okviru neke kompanije, te upravo o toj temi, takođe govori kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija. Tu će se polaznici, ukratko upoznati sa principom planiranja konkretne strategije poslovanja, a zatim i sa njenim kreiranjem, te sa postupkom realizacije i to sve vezano za primenu informacionih tehnologija. Bitno je da svi prisutni shvate koliko je njihova implementacija u praksi važna, a predavači će im ukazati i na različite situacije koje su u velikoj meri olakšane upravo zahvaljujući primeni informacionih tehnologija.

Sem toga će im profesori govoriti i o takozvanim informacionim sistemima, te o njihovom značaju i polju primene. Svakako će im predstaviti i različite tipove softvera koji se u praksi koriste, a posebno ističemo da kada se organizuje korporativna obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, predavči mogu da se posluže primerima softvera koji su u uskoj vezi upravo sa kompanijom koja je i zahtevala organizaciju te vrste nastave. Tako će njeni zaposleni za vreme praćenja ove specijalizovane obuke da obogate svoja znanja, koja će moći i da samostalno primene čim budu završili pohađanje nastave, a sve to će se naročito pozitivno odraziti i na kvalitet poslovanja tih osoba, odnosno posredno će imati pozitivan uticaj i na poslovanje firme u kojoj su zaposleni.

Biće reči i o hardveru i njegovim osnovnim karakteristikama, odnosno o bazama podataka, te o takozvanim automatizovanim i poluautomatizovanim procesima i njihovoj primeni. Tu će prisutni da se upoznaju i sa prednostima koje konkretni informacioni sistemi donose (skladištenje brojnih podataka, brza i jednostavna komunikacija, ubrzavanje čitavog poslovnog procesa i drugo), a profesori će ih upoznati i sa specifičnim modelima, koji su okarakterisani kao integralni informacioni sistemi. Isto tako je nastavnim planom predviđeno i da bude posvećena pažnja definisanju takozvanih elektronskih računara, te upoznavanju prisutnih sa načinom na koji oni funkcionišu i njihovom primenom u praksi.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija?

Uz mogućnost praćenja nastave preko interneta, zainteresovanima je na raspolaganju i klasična obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, a kada se nastava sprovodi u prostorijama organizatora i to u onom gradu koji on lično bude izabrao. A kako je za navedene tipove nastave specifično to što postoji mogućnost i da je polaznici prate samostalno, odnosno sa još jednim polaznikom, to jest putem poluindividualne nastave, kao i u grupi, kada se i očekuje prisustvo najviše osam osoba, dok minimalno može biti prisutno četvoro ljudi u jednoj grupi, a što i jeste osnovni uslov za njen početak. Tačnije, tek kada se toliko osoba najmanje bude prijavilo, odnosno onog trenutka kada bude bila napravljena grupa, što važi i za klasičan tip obuke i za onu koja se organizuje online, svi oni će biti obavešteni o datumu početka, a tom prilikom će organizator da im pruži informacije i o terminima kada će se grupni kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija održati, kao i o dinamici, uzevši u obzir da je on dužan da sve to definiše.

Za ostala dva tipa nastave koji su u ponudi, to jest za individualnu i poluindividualnu je određeno da se organizuje tako da svaki pojedinačni polaznik sa predavačem direktno treba da dogovori ne samo datum kada će početi, nego i dinamiku, kao termine.

A kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, mi ćemo saslušati zahteve koje određena firma ima, a potom i na njih adekvatno odgovoriti. Inače, ta vrsta nastave može da bude organizovana ne samo na uobičajen način, to jest u našim poslovnicama i online, nego isto tako možemo da ispunimo očekivanje kompanije koja želi da korporativnih kurs bude sproveden u prostorijama koje će ona da odredi.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija?

Jasno je određeno na koji način se organizuje kako grupni kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, tako i poluindividualna, odnosno individualna nastava, a to je predviđeno i za predavanja koja se organizuju preko interneta i u našim poslovnicama, o čemu svakako odlučuje pojedinačni polaznik.

Za početak rada u grupi prvo se zahteva, logično da se jedna grupa napravi, pa uvek navodimo da ta vrsta obuke ne može početi brzo pošto zainteresovani polaznik bude izvršio prijavu, jer je neophodno da se njih četvoro minimum prijavi za njeno pohađanje. O terminima održavanja ovog tipa nastave i o dinamici će da odluči isključivo organizator, a sve to ne važi kada je u pitanju poluindividualni kurs ili, pak individualni vid nastave. Ustvari, u tom slučaju se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da precizno definiše sa onim profesorom koji će biti zadužen da sprovodi ovaj kurs, prvo kada će izabrana vrsta nastave da počne, te prema kojoj dinamici će da bude organizovana i u kojim terminima.

A u obavezi smo da pomenemo i da je korporativni kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija, takođe u našoj ponudi, te da se ta vrsta nastave organizuje u skladu sa potrebama i zahtevima tog klijenta.

Koliko će da traje kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija?

Tokom svakoga od tri dana, koliko je određeno da grupna obuka i kurs za stratešku upotrebu informacionih tehnologija traje polaznici imaju obavezu da prate po pet časova nastave, to je ukupan nastavni fond sačinjen od 15 časova. Naglasili smo da je ovo vezano za rad u grupama, jer tada naša institucija odlučuje kojom dinamikom i u kojim terminima će nastava da bude sprovedena.

Ipak, to ni u kom slučaju ne važi ako nekoga interesuje poluindividualni ili individualni kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija. A mi zbog drugačijeg načina organizacije nemamo mogućnost da kažemo koliko će trajati ti tipovi edukacije. Jednostavnije rečeno, polaznik koji se za bilo koju od njih bude opredelio, svakako treba da dinamiku definiše direktno sa profesorom, te da se sa njim dogovori i o tačnom datumu kada će ta vrsta kursa da počne, ali i da zajedno odluče u kojim terminima će predavanja da se sprovode.

Isto tako ne možemo da navedemo ni koliko traje korporativna obuka, a samo zato što se i u tom slučaju organizacija vrši na osnovu dogovora između našeg i predstavnika kompanije koja i zahteva konkretnu obuku.

Spisak gradova za stratešku upotrebu informacionih tehnologija

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje