Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za albanski jezik

Ko god želi da aplicira za sticanje zvanja sudskog prevodioca za albanski jezik, neizostavno mora da poseduje izuzetno visok nivo znanja ne samo radnog jezika, već i maternjeg. Takođe se mora naglasiti da nije neophodno da kandidat ima završen Filološki fakultet, ali je zato vrlo važno da stekne potvrdu o pohađanju specijalizovane edukacije. A to je upravo ono što kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik omogućuje svakome ko je zainteresovan, pošto će nakon sticanja tog dokumenta moći da se prijavi na konkurs, koji isključivo ima pravo da raspiše Ministarstvo pravde Republike Srbije. Nakon toga će biti obavezan i da polaže specijalizovane ispite koji su propisani važećim zakonom, a ukoliko bude bio izabran, biće mu izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, te će svakako biti u obavezi da pri ovom ministarstvu polaže zakletvu, a kako bi stekao zvanje sudski prevodilac za albanski jezik.

Iako usluge ovog stručnjaka najpre koristi nadležni sud ili drugi državni organ, koji na to ima pravo, svakako ih može i bilo koje fizičko, odnosno pravno lice koristiti. Ipak, neophodno je naglasiti da lica koja budu pohađala ovu edukaciju, te koja steknu pomenuto zvanje imaju obavezu da se na poziv nadležnih organa odazovu, a kako bi pružili zahtevane usluge.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik se organizuje u toku cele kalendarske godine, a prema programu koji je definisan u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford. Važno je da se zainteresovana lica, koja ispunjavaju navedene uslove prijave za praćenje pomenute edukacije, to jest ili da u jednu od poslovnica ove institucije dođu lično i daju ovlašćenom licu svoje podatke ili da se prijave elektronskim putem (na mejl), odnosno preko telefona. Svakako će prijavljeni morati da propisanu dokumentaciju dostave u dogovoreno vreme i da dođu u predstavništvo organizatora, kako bi se upisali.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za albanski jezik

Bitno je napomenuti da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik organizuje na dva načina, to jest da svako ko izvrši prijavu bira između mogućnosti da predavanjima pristupa u grupi ili prema pravilima individualne nastave.

Ukoliko se neko opredeli za prvu varijantu, mora znati da grupna edukacija ne počinje sve do trenutka dok se za to ne stekne uslov, to jest dok se najmanje 4 osobe u konkretnoj poslovnici ne bude prijavilo, s tim da maksimalno osmoro ljudi ima pravo da prisustvuje tom tipu nastave. A ako je odluka prijavljenog da časove prati individualno, on će se sa nadležnim predavačem, kao i sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu organizatora, svakako dogovoriti i oko datuma početka i oko tačnih termina održavanja časova, odnosno dinamike.

Uz to je omogućena opcija kako tradicionalne nastave, a koja podrazumeva da zainteresovana lica dolaze direktno u prostorije organizatora i tu prate časove, s tim što je naravno ponuđena varijanta i da se sprovede online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik. U tom slučaju se od zainteresovanih zahteva da obezbede računar sa tačno definisanim karakteristikama, te da predavanjima pristupaju preko specijalizovane platforme.

TESTOVI


Šta izučava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik?

Iako se pretpostavlja da je svaki polaznik upoznat sa obavezama koje sudski prevodilac ima, svakako će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik početi od predstavljanja osnovnih zaduženja lica sertifikovanog za to zanimanje.

Nakon toga će predavači vrlo detaljno objasniti prisutnima na koji način se aplicira za sticanje Rešenja o postavljenju za sudskog tumača, te će saznati i koje sve uslove tom prilikom moraju da ispune. Ukratko će se profesori osvrnuti i na aktuelna pravila, kojima se definišu obaveze ovlašćenog sudskog prevodioca.

Svakako će biti reči i o pravnoj terminologiji, čije poznavanje je izuzetno važno, bez obzira da li je potrebno izvršiti prevod dokumenata sa srpskog na albanski, odnosno sa albanskog na srpski jezik ili pak, sa albanskog na neki drugi jezik, to jest sa određenog stranog jezika na albanski.Moramo naglasiti da će akcenat edukacije prvenstveno biti stavljen na praksu, te je predviđeno nastavnim programom po kome se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik organizuje, da veći deo nastave polaznici stečena teorijska znanja primenjuju praktično, to jest da imaju vežbe, a tokom kojih će naučiti na koji način se vrši prevođenje dokumenata sa albanskog na srpski jezik ili u drugim kombinacijama.

Da bi izbegli sve potencijalne greške do kojih vrlo često dolazi u radu, profesori će prisutnima omogućiti da nauče po kom principu se koja vrsta dokumenata ili dokumentacija prevodi, to jest o čemu posebno moraju voditi računa. Isto tako će im biti objašnjeno i na koji način se vodi evidencija u praksi, to jest šta sve treba da sadrži dokument poznat kao Dnevnik stranaka i poslova.

Uz to će polaznici saznati i na koji način sudski prevodioci za albanski jezik treba da naplaćuju svoje usluge, to jest kako se one tarifiraju.

Budući da u praksi postoji i posebna vrsta overe, a koja uključuje stavljanje takozvanog Apostille pečata, drugačijeg naziva Haški, na dokument koji se obrađuje, to će svakako polaznici ove edukacije imati prilike da saznaju i na koja tačno dokumenta se on stavlja, odnosno u kom trenutku, s obzirom na to da je postupak overe tim pečatom precizno definisan važećim zakonom.

Mada program po kome se organizuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik ne uključuje sticanje znanja iz oblasti usmenog prevođenja, prisutni će svakako biti informisani o načinu na koji se vrši kako konsekutivno, tako i šapatno prevođenje sa albanskog i na albanski jezik.

Podrazumeva se da će kandidati dobiti sve potrebne podatke o celokupnom postupku overe konkretnog dokumenta, odnosno o važnosti dostavljanja originala na uvid. Takođe će im predavači objasniti i kako se postupa u slučaju da klijent donese preveden dokument, u kome su uočene određene greške.

Pohađanjem navedene edukacije, kandidati će ispuniti jedan od osnovnih uslova, što će im omogućiti da se prijave na konkurs za sudskog prevodioca za albanski jezik.

A budući da Obrazovni centar Akademije Oxford sprovodi i specijalizovane edukacije stranih jezika, u koje je uključena i obuka i kurs za albanski jezik, to će zainteresovanima koji žele da usavrše znanja tog jezika, svakako biti omogućeno da nastavu pohađaju u okviru iste institucije.

Kada i gde se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik?

Isključivo od toga za koju varijantu se opredeli prijavljeni zavisi i mesto, odnosno termini u kojima se održava specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik.

Jednostavnije rečeno, pred kandidatima se nalazi opcija da nastavu prate u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kada se ona sprovodi na klasičan način. Druga varijanta podrazumeva prisustvovanje predavanjima preko posebne platforme, to jest online. Zahteva se od svakoga ko izabere takav pristup, da poseduje računar i da namenski softver na njega prethodno instalira. A ako se kandidat ne bude dobro snašao tom prilikom, organizator mu nudi stručnu tehničku podršku.

Kada su u pitanju termini u kojima se organizuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik i oni isto zavise od odluke pojedinca. Tačnije, kandidat koji se opredeli za pohađanje nastave po individualnom principu, će definisati sa predavačem koji je nadležan, na koji način će ukupan nastavni fond biti raspoređen, to jest kojim tempom i u kojim terminima će biti organizovani časovi.

Suprotno od toga, grupni vid edukacije podrazumeva tačno definisanu dinamiku, tako da dva puta u toku nedelje polaznici imaju predavanja u trajanju od po tri školska časa. Uzevši u obzir da je 192 časa zastupljeno u nastavnom fondu za taj tip edukacije, svakako će organizator biti obavezan da odredi kog tačno datuma će grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik da počne i da precizno definiše termine, s tim da sve to može učiniti nakon što se oformi grupa, odnosno pošto se četiri kandidata u određenom predstavništvu ove institucije bude zvanično prijavilo.

Kako se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik?

Svako ko bude izvršio prijavu će biti u obavezi i da se opredeli da li će nastavu pohađati u grupi ili mu više odgovara individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik.

Kandidati koji se odluče za rad u grupi, svakako će biti u obavezi da sačekaju njeno formiranje, to jest prijavu minimum 4 osobe u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. A tek pošto se navedeni uslov bude ostvario, organizator će definisati kako datum početka, tako i tačne termine, dok je dinamika unapred određena i ništa od svega toga nije podložno promeni.

U slučaju da se prijavljeni opredeli predavanja da pohađa individualno, to podrazumeva da će se on lično sa predstavnikom ove institucije dogovoriti oko svih detalja koji su vezani za sprovođenje te vrste edukacije.

Važno je naglasiti i to da je otvorena mogućnost za pohađanje nastave online, to jest preko polaznikovog računara i uz korišćenje specijalne vrste softvera. Takođe se organizuje i klasična obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik, a tada se očekuje da prijavljeni časovima prisustvuju u prostorijama izabrane poslovnice pomenute institucije.

Koliko traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik ?

Sa ukupnim nastavnim fondom od 80 školskih časova, predviđeno je da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik traje 4 meseca. Zapravo je organizator uopšteno definisao da to bude dinamikom, koja podrazumeva da polaznik pohađa predavanja u trajanju od po 2 školska časa, ali budući da se radi o fleksibilnom principu organizacije, to je i omogućeno da se on sa nadležnim licem u konkretnom predstavništvu dogovori ne samo o dinamici održavanja časova, već i o terminima i tačnom datumu početka.

U ponudi je i grupni tip edukacije, a budući da se razlikuje način organizacije, te da je u tom slučaju sve unapred definisano, predviđeno je da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik traje ukupno 8 meseci. Zapravo će 192 školska časa nastavnog fonda biti raspoređena tako da polaznici pohađaju predavanja 2 puta nedeljno u trajanju od po 3 školska časa. Svakako će organizator tačan datum početka i termine održavanja u okviru ove vrste edukacije, moći da definiše tek nakon što se osnovni uslov za njen početak ostvari, to jest kada se najmanje četvoro polaznika zainteresovanih za njeno praćenje bude prijavilo.

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik?

Uzevši u obzir da se organizuje kako grupni, tako i individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za albanski jezik, to se podrazumeva da se njihova cena razlikuje.

Tako je za grupnu edukaciju potrebno izdvojiti 800 evra u dinarskoj protivvrednosti, a kandidatima se nudi mogućnost plaćanja na rate i to svakog meseca trajanja edukacije po 100 evra, a po važećem kursu valute na taj dan.

A ukoliko se neko opredeli da nastavu pohađaju individualno, moraće da izdvoji ukupno 1.300 evra, obračunato u dinarima, sa napomenom da je takođe dozvoljeno plaćanje na rate i to svakog od 4 meseca trajanja edukacije u iznosu od po 325 evra, naravno u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan uplate.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za albanski jezik u ostalim gradovima Srbije


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za albanski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za albanski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje