Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za francuski jezik

Konkurs za izbor sudskih tumača za različite jezike na teritoriji Republike Srbije isključivo ima obavezu i pravo da raspisuje Ministarstvo pravde. Ali ono što često zbunjuje mnoge, koji su zainteresovani da se kvalifikuju za zvanje sudski tumač za francuski jezik, na primer jeste vreme kada se taj konkurs raspisuje, pa je zato važno da budu informisani da se to vrši isključivo onda kada realno postoji potreba za ovim stručnjacima u određenom gradu.

Takođe je neophodno i da svako ko je zainteresovan, zna da je navedeno nekoliko uslova koji moraju biti ispunjeni, te se podrazumeva da će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik, a koja se organizuje u sklopu Obrazovnog centra Akademije Oxford svim polaznicima pružiti mogućnost da budu upoznati detaljno sa tim uslovima i sa načinom njihovog ispunjenja.

Pored ostalog je neophodno da svaki kandidat, uz odlično poznavanje srpskog jezika, to jest svog maternjeg, poseduje i posebno visok nivo znanja takozvanog radnog jezika, a što je francuski u ovom slučaju. Suprotno čestom mišljenju, to uopšte ne znači da on mora posedovati diplomu Filološkog fakulteta ovog smera, već jednostavno treba da ima potvrdu, kojom će moći zvanično da dokaže da zaista ima tako visok nivo znanja, odnosno moraće da polaže ispit provere.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za francuski jezik

Inače, sudski prevodilac za francuski jezik svakako ima pravo da različitim kako pravnim, tako i fizičkim licima pruža svoje usluge, ali je takođe u obavezi da adekvatno odgovori na zahteve bilo nadležnog suda, bilo neke druge institucije, a koja ima pravo njegove usluge da zahteva. Pošto bude izabran na konkursu, kandidat će dobiti Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za francuski jezik, a onda će u skladu sa pravilima polagati i zakletvu, kako bi se obavezao da će tajnost podataka sa kojima dolazi u kontakt maksimalno čuvati.

Potrebno je napomenuti da se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik sprovodi cele kalendarske godine i to prema važećem programu institucije organizatora, u okviru onih poslovnica u kojima su ostvareni uslovi, a njih ima za sada više od 20 u celoj zemlji. Potrebno je da se zainteresovani prijave i to ili preko telefona ili elektronskim putem (na mejl), a dostupna je i mogućnost da osnovne informacije potrebne za prijavu (prezime, ime, datum rođenja i broj telefona) daju službeniku onog predstavništva organizatora u kojem će lično izvršiti prijavu.

Važno je da prilikom upisa svaki prijavljeni bude prisutan, a o dokumentima koja tom prilikom mora da dostavi će dobiti sva potrebna obaveštenja neposredno pre toga.

TESTOVI


Navedena institucija nudi mogućnost da zainteresovana lica edukaciju pohađaju ili u prostorijama određenog predstavništva ili online, a predviđeno je da se nastava sprovodi kako za pojedinačnog polaznika, tako i za više njih budući da se organizuje i individualna i grupna edukacija.

Potrebno je da već u trenutku prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisa, svaki kandidat jasno navede gde će pratiti nastavu i po kom principu, a da bi mogao da bude dobije sve relevantne informacije.

Naime, online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik predviđa praćenje predavanja sa bilo kog mesta, na kome polaznik može da koristi računar i gde postoji dobra konekcija sa internetom. A preko specijalne vrste softvera će on u tom slučaju pohađati časove, te se svakako podrazumeva da će samostalno morati konkretni program da instalira. Međutim, ako nekome u tom slučaju bude bila potrebna pomoć, trebalo bi da je zatraži od članova tima zaduženih za pružanje tehničke podrške.Obavezan je svako ko se opredeli da nastavu pohađa u grupi, najpre da sačeka prijavljivanje najmanje 4 osobe, budući da je toliko njih potrebno da bi grupa bila napravljena. Svakako je organizator odredio prisustvo najviše 8 kandidata, uzevši u obzir da je imperativ ove institucije visok nivo kvaliteta edukacija koje organizuje. Zvanično ovlašćeno lice, u onom predstavništvu ove institucije u kome se dovoljan broj zainteresovanih prijavi, će prvo imati obavezu da formira grupu, a zatim i da potpuno samostalno odredi kog datuma će nastava početi, te kakvom dinamikom će se časovi odvijati i naravno, da definiše u kojim će to biti terminima. A nakon što sve to učini, on obaveštava pojedinačno svakog prijavljenog, te se neizostavno mora naglasiti da se ne može promeniti ništa što organizator bude prethodno definisao.

Potpuno suprotno od toga se sprovodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik, budući da je tada svakom prijavljenom pružena mogućnost da pomenute detalje odredi zajedno kako sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj je i izvršio prijavu, tako i sa profesorom koji će biti zadužen da edukaciju vodi.

Koje teme obrađuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik?

Ko god bude odlučio da pohađa ovu edukaciju, svakako na njenom početku mora da bude detaljno informisan o svim onim dužnostima, odnosno o obavezama koje će morati da ispuni, ukoliko zvanično bude dobio zvanje sudski prevodilac za francuski jezik.

A nakon uvodnog predavanja je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik posebnu pažnju obrati na upoznavanje kandidata sa samim procesom overavanja dokumenata, kako bi u budućnosti svoje obaveze mogli prema pravilima da izvršavaju i bez ikakvih greške. Naime, fokus nastave bi trebalo da bude stavljen na vežbe, pošto će na taj način prisutni značajno usavršiti znanja i sasvim sigurno, po sticanju Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za ovaj jezik moći da ih u praksi pravilno primenjuju.

Dakle, prvo će im biti predstavljeni brojni pravni termini, koji se vrlo često u praksi koriste kada se vrše prevodi dokumenata sa francuskog jezika na srpski, odnosno kada se zahteva prevod sa srpskog na francuski ili sa francuskog na bilo koji drugi strani jezik, kao i u suprotnom smeru.

Takođe je predviđeno da prisutni budu upoznati sa tim zbog čega je izuzetno važno da svaki klijent u potpunosti ispoštuje ono pravilo, koje podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Profesori će posebnu pažnju obratiti i na greške koje se u radu mogu javiti, te će svaki polaznik ove edukacije moći da sazna i na koji način se pristupa njihovom otklanjaju, to jest kako se overa mora izvršiti da ne bi bio načinjen bilo kakav propust.

Svakako će stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik obraditi i temu koja se odnosi na posebnu vrstu overe, a za koju ovi stručnjaci nisu zvanično ovlašćeni, ali je neophodno da znaju o čemu se radi. A tom prilikom će govoriti o postupku koji se sprovodi kada na konkretni dokument treba staviti Apostille pečat, koji se još naziva i Haški, te će im profesori objasniti koja su pravila prisutna vezano za tu vrstu overe i gde se ona vrši.

Biće govora i o osnovama takozvanog konsekutivnog prevoda, a polaznici će naučiti i po kom principu funkcioniše prevod uz pomoć šapata sa francuskog jezika na srpski ili u bilo kojoj drugoj jezičkoj kombinaciji koja se upravo na taj jezik odnosi, mada ova institucija organizuje i specijalizovanu edukaciju u okviru koje polaznici mogu isključivo da nauče kako se vrši usmeno prevođenje sa srpskog jezika na francuski ili u bilo kojoj drugoj varijanti.

Predviđeno je nastavnim planom da polaznici nauče i kako bi trebalo, nakon sticanja ovog zvanja da naplaćuju svoje usluge, a podrazumeva se da će poseban deo edukacije biti usmeren na objašnjenja vezano za javljanje na konkurs, koji u skladu sa trenutnim potrebama na teritoriji naše zemlje raspisuje Ministarstvo pravde. Tada će oni saznati šta se očekuje od prijavljenih, te kako se postupa nakon što određeni kandidat bude stekao zvanje sudski prevodilac za francuski jezik.

Naročito je bitno naglasiti da se potvrda o pohađanju namenske edukacije izdaje svakom polazniku po njenom završetku, a da je upravo to dokument koji treba da bude predat prilikom apliciranja na ovaj konkurs.

Isto tako bi trebalo da svako ko je zainteresovan, zna da se i obuka i kurs francuskog jezika nalazi u ponudi ove specijalizovane institucije, te da kandidati tom prilikom imaju mogućnost značajno da unaprede nivo znanja konkretnog jezika.

Gde i kada se održava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik?

Na više od 20 lokacija, to jest u gradovima u kojima Obrazovni centar Akademije Oxford za sada ima otvoreno predstavništvo, a kada se ostvare uslovi za to, se sprovodi stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik.

Izuzev tradicionalnog načina organizacije nastave (u prostorijama odabrane poslovnice organizatora), u ponudi je i mogućnost praćenja časova online, a kandidati koji odaberu takav pristup, zapravo predavanja preko ličnog računara pohađaju i to sa bilo kog mesta na kome imaju vezu sa internetom. Potrebno je da na određeni kompjuter, koji će tada koristiti instaliraju program pomoću koga će im biti omogućeno da pristupaju predavanjima. Svakako će tim stručnjaka zaduženih za pružanje podrške u tehničkom smislu, biti na raspolaganju svakom pojedincu kome to bude bilo potrebno.

Predviđeno je, takođe da i tradicionalna i online edukacija budu organizovane ili u grupi ili za po jednu osobu, to jest kroz takozvanu individualnu nastavu, tako da će prijavljeni da odabere koji vid organizacije predavanja mu više odgovara.

Mora znati da se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik isključivo može sprovoditi kada se dovoljan broj lica prijavi, budući da u jednoj grupi minimum četvoro, a maksimalno osmoro kandidata sme da uzme učešće. Dakle, nakon zvanične prijave 4 osobe se pristupa definisanju kako datuma početka te vrste edukacije, tako i određivanju termina, odnosno dinamike održavanja časova, a o svemu tome brine organizator, to jest zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je formirana grupa. Ako nekom kandidatu ne bude odgovaralo ono što organizator odredi, mora biti informisan da se promene na njegov zahtev kod ove vrste nastave ne smeju izvršiti, pošto to nije dozvoljeno pravilima po kojima se nastava sprovodi.

Zato i ima na raspolaganju edukaciju koju može da prati samostalno, a koja podrazumeva mnogo slobodniji način organizacije. Tačnije, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik se sprovodi tako da polaznik u dogovoru najpre sa nadležnim profesorom, a zatim i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se prijavio, odnosno upisao, određuje kako će se nastava sprovoditi i to u smislu da definiše termine održavanja, dinamiku i datum njenog početka.

Kako se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik organizuje?

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima individualnu i grupnu edukaciju, odnosno nudi mogućnost praćenja predavanja online i prema tradicionalnom principu, podrazumeva se da svako ko izvrši prijavu ima pravo da se opredeli na koji način će nastavu da pohađa.

Najpre moramo naglasiti da se individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik sprovodi isključivo za po jednog kandidata. A tom prilikom se posebno obraća pažnja na njegove zahteve, tako da on usaglašava sa predavačem, te sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica ove institucije, kako će se časovi odvijati, to jest sa njima precizira termine u kojima će oni biti održani, odnosno određuje termine njihovog sprovođenja i svakako, zajedno definišu datum početka.

Lica koja su zainteresovana da predavanja pohađaju u grupi, prvo moraju biti svesna činjenice da u okviru nje sme da bude prisutno od minimum 4 kandidata do najviše njih 8. Samim tim što je organizator precizno definisao broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju grupnoj nastavi, podrazumeva se i da svi prijavljeni moraju da sačekaju prevo kreiranje jedne grupe, a to znači da se obavezno mora prijaviti 4 osobe minimum, pa da se stekne uslov za njen nastanak. Svakako će vrlo brzo nakon ostvarenja tog zahteva, predstavnik institucije organizatora u kojoj su se kandidati prijavili, na prvom mestu da odredi kog tačno datuma će edukacija početi, zatim će precizno definisati termine u kojima će predavanja da budu održana, pa će i obavestiti prijavljene. A njihovi zahtevi za promenom ma kog segmenta se ne prihvataju i to jednostavno zato što način organizacije te vrste edukacije to ne podrazumeva.

Potrebno je napomenuti da se od svakog prijavljenog, koji odluči časove da pohađa u skladu sa klasičnim principom, očekuje da im pristupa direktno u poslovnici navedene institucije u kojoj pre toga upisao.

Budući da se u zvaničnoj ponudi, takođe nalazi i online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik, to se podrazumeva da svi zainteresovani časovima pristupaju uz korišćenje tačno određenog programa, koji će biti obavezni na svoj kompjuter prethodno da instaliraju. Jasno je da ta vrsta nastave može da bude pohađana sa svakog mesta gde kandidat ima konekciju sa internetom. Isto tako naglašavamo da zainteresovani mogu zadužiti nekog od IT stručnjaka, a koje ova institucija zapošljava, kako bi dobili adekvatnu pomoć tokom postupka instalacije softvera.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik - trajanje

Prijavljeni će informacije o tačnom trajanju ove edukacije dobiti pošto se budu odlučili da li ih interesuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik ili im više odgovara onaj princip, prema kome se sprovodi nastava namenjena samo jednoj osobi, odnosno individualna.

Na osnovu aktuelnog nastavnog plana i programa, edukacija koju treba da pohađa veći broj polaznika, odnosno grupna će trajati ukupno 8 meseci. Uzevši u obzir da je programom obuhvaćeno 192 školska časa, a da organizator određuje prema kakvoj dinamici će se oni sprovoditi, to je i određeno da kandidati koji su članovi jedne grupe časove prate u toku nedelje dva puta i to u trajanju od 135 minuta, a što je zapravo po 3 školska časa u toku jednog dana.

Način organizacije nastave koju treba da pohađa jedan kandidat je drugačiji, pa tada zainteresovani treba da odredi zajedno sa koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem ne samo kog datuma će individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik da počne, nego i da precizira dinamiku, ali i termine održavanja časova. Generalno govoreći, organizator je predvideo da ova vrsta edukacije traje 4 meseca. Podrazumeva se da će se polaznik sa pomenutim licima dogovoriti oko načina na koji će ukupno 80 školskih časova nastavnog programa da bude raspoređeno, s tim što je uobičajeno da tokom jednog dana polaznik ima nastavu u trajanju od po 90 minuta (dva školska časa).

Koliko košta kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik?

Podrazumeva se da će se cena individualne i grupne nastave svakako razlikovati, jer je drugačiji nastavni fond i generalno, način organizacije svake od njih.

U skladu sa aktuelnim cenovnikom se navodi da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik košta ukupno 800 evra, a svakako će taj iznos biti na dan uplate obračunat i to u skladu sa važećim kursom ove valute. Važno je naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje svojim polaznicima i da ovaj iznos plate u više rata. A budući da nastava traje 8 meseci ukupno, to znači da bi trebalo podeliti iznos na osam rata, tako da je kandidat obavezan da na mesečnom nivou plaća iznos od 100 evra, svakako u dinarskoj protivvrednosti.

A ukoliko se neko odluči da nastavu pohađa potpuno samostalno, treba da zna da ukupno 1 300 evra košta individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za francuski jezik. Naravno, i u ovom slučaju organizator dopušta plaćanje na nekoliko mesečnih rata, a u skladu sa trajanjem same edukacije. Dakle, iznos koji je naveden može da bude podeljen na četiri mesečne rate, pa u tom slučaju jedna od njih iznosi 325 evra, a što će se obračunati po aktualnom kursu na dan kada kandidat bude izvršio plaćanje.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za francuski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za francuski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje