Sudski tumač i prevodilac za francuski jezik

Akademija Oxford je jedna od vodećih institucija u zemlji, koja u sastavu svog tima ima preko čak 200 licenciranih prevodilaca i sudskih tumača koji su specijalizovani za rad sa dokumentima na više od, verovali ili ne 40 jezika. Samim tim, prednost ove institucije je već očigledna, jer svakom klijentu nudi najbolje rešenje, kada je u pitanju bilo koji prevod i overa zvaničnog sudskog tumača. Možete biti potpuno sigurni da ćete kod nas dobiti profesionalno urađen prevod u kratkom roku i po najboljim uslovima u finansijskom smislu.

Među stručnjacima koji se nalaze u našem timu, posebno se izdvajaju licencirani prevodioci i sudski tumači za francuski jezik. Upravo oni su zaduženi za sve vrste prevoda sa ili na francuski jezik, bilo da je reč o pisanim prevodima sa, ili bez overe sudskog tumača ili se, pak radi o usmenom prevođenju sa francuskog ili na njega.

Akademija Oxford, pored standardnih usluga prevođenja sa i na francuski jezik od strane sudskih prevodilaca zavedenih u Srbiji, nudi i usluge prevođenja sa srpskog na francuski i u slučaju da Vam je potreban prevod sudskog prevodioca koji je postavljen od Ministarstva Pravde u Francuskoj. Naime, postoji mogućnost da će Vam neka od nadležnih institucija u Francuskoj ( Prefektura, Opština, Sudska ustanova, Poreska uprava, Ustanova socijalnog osiguranja, banka, Obrazovne ustanove,notari..) zahtevati prevod od strane sudskog prevodica koji je zaveden u njihovoj zemlji. Prevodilački tim Akademije Oxford sada čine i prevodioci koji su ovlašćeni od strane Ministarstva Pravde u Francuskoj. Usluge prevoda od strane sudskog prevodioca postavljenog rešenjem Ministarstva Pravde u Francuskoj možete dobiti u Akademiji Oxford po najpovoljnijim cenama.

U nekim zemljama pored prevoda i overe sudskog prevodioca potrebno je odraditi i dodatnu overu Apostile pečatom, za Francusku to nije slučaj. Franuska i naša zemlja su potpisale konvenciju 1969.godine o izdavanju isprava o ličnom stanju i o oslobođenju od legalizacije i samim tim nije potrebno raditi apostiliranje dokumentacije koja se predaje u Francuskoj.

Ako vam je poznat podatak da je Francuska jedna od zemalja na čiji predlog je osnovana zajednica država poznata kao Evropska Unija, sasvim je jasno i zbog čega se francuski jezik, uz nemački i engleski uzima kao primaran, odnosno takozvani radni jezik te zajednice.

Osim toga, prema broju govornika u čitavom svetu, francuski se nalazi na 10. mestu, dok je na tlu Evrope na drugom mestu i to odmah posle nemačkog jezika, koji je u ovom delu sveta najrasprostranjeniji, što kao maternji, što kao strani jezik.

Kako se sva dokumentacija koju su u obavezi iz bilo kog razloga da prilože građani Evropske Unije smatra validnom ukoliko je na ovom jeziku, odnosno ako je sa bilo kog drugog prevedena na francuski, sasvim je jasno zbog čega je povećana potreba za uslugom prevođenja sa francuskog na mnoge svetske jezike ili, pak sa tih jezika na francuski.

A budući da Prevodilački centar Akademije Oxford vodi računa o potrebama svojih klijenata, te želi da maksimalno ispoštuje njihove zahteve, to se u ponudi usluga za koje smo specijalizovani, između ostalog nalazi i prevod i overa sudskog tumača za francuski jezik i to za sve sadržaje bez ograničenja. Prevod materijala možete dobiti sa francuskog na preko 40 jezika, ali i sa svih tih jezika na francuski, uključujući naravno i prevode sa francuskog na srpski i u obrnutom smeru.

Praktično gledano, to znači da će svako kome je to potrebno kod nas dobiti, između ostalog prevod sa francuskog na engleski, nemački, italijanski i španski, kao i sa francuskog na grčki, ruski, portugalski, belgijski, te na: danski, albanski, češki, mađarski, turski, arapski, makedonski, finski, kineski, slovenački, bosanski, japanski, hrvatski, makedonski, švedski, ali i one jezike za koje se retko gde u Srbiji mogu naći stručni prevodioci i sudski tumači, kao što su: pakistanski, estonski, korejski i romski, kao i overu dokumenata, za koju je zadužen sudski tumač za francuski jezik. Podrazumeva se da svaki naš prevodilca i sudski tumač za francuski jezik može da izvrši i uslugu u suprotnom pravcu, odnosno sa bilo kog jezika na francuski.

Da budemo malo precizniji naš prevodilac i sudski tumač za francuski jezik svim klijentima nudi mogućnost da dobiju profesionalno urađen prevod sadržaja na gotovo sve jezike kojima se koriste ljudi u svetu, kao i overu prevedenih dokumenata i to po najpovoljnijim uslovima i u najkraćim rokovima, što nas svrstava među najbolje, ne samo u Beogradu, već i u mnogim gradovima Srbije u kojima postoje naše poslovnice.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Francuski jezik

 - Sudski tumači i prevodioci

Jasna G. (1981.)

Sudski tumač

 - Sudski tumači i prevodioci

Milica M. (1973.)

Sudski tumač

 - Sudski tumači i prevodioci

Sofija I.

Prevodilac
Ako ste mislili da je tu kraj našoj ponudi, priznaćemo da niste baš pogodili! Reč je o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford u potpunosti prati svetske standarde u oblasti prevođenja koje je uvrstio i u svoje poslovanje, pa svim zainteresovanim klijentima nudi ne samo izuzetno veliki broj jezika za koje može da izvrši prevod, već i prevod apsolutno svih vrsta sadržaja i dokumenata, kao i uslugu ovlašćenog sudskog tumača za sve jezike za koje nudimo i prevod. A kako je izbor zaista obiman, pomenućemo samo neke.

Kod nas možete dobiti prevod ličnih i poslovnih dokumenata i overu prevoda od strane sudskih tumača ukoliko je potrebno, tako da će prevodilac i sudski tumač za francuski jezik za vas uraditi prevod i overu: pasoša, izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), saobraćajnih i vozačkih dozvola, dozvola za boravak, radnih dozvola, potvrda o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, lične karte, te rešenja o osnivanju preduzeća, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR), bilansa stanja i uspeha, faktura, godišnjih i revizorskih izveštaja, statuta preduzeća, ali i drugih poslovnih i ličnih dokumenata sa francuskog na bilo koji od preko 40 jezika za koje smo specijalizovani, odnosno sa bilo kog od tih jezika na francuski.

Uzevši u obzir da se u našem timu nalazi i prevodilac i sudski tumač za ovaj jezik, na vaš zahtev ćete dobiti i prevod koji je overen od strane sudskih tumača za ovaj jezik, što znači da ćete u velikoj meri uštedeti vreme, jer na jednom mestu dobijate i prevod i overu dokumenata, koji su zatim spremni za korišćenje i nesmetano ih možete predati nadležnim službama određene zemlje.

Takođe, svaki naš prevodilac i sudski tumač za francuski jezik je specijalizovan i za prevod građevinskih projekata, deklaracije proizvoda, te uputstava za rukovanje, ali i za prevođenje dokumentacije za tender, te tehničke i medicinske dokumentacije. Uz prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i overavamo i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i naučne patente, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču medicine, nauke, ali i građevinske industrije i farmacije.Kod nas možete dobiti i prevod svih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a vezani su za oblast obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole.

A na vaš zahtev prevodimo i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama u brojnim situacijama, poput različitih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge).

Posebno je važno da znate da se za pojedine dokumente, odnosno dokumentaciju uz overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača zahteva i overa posebnom vrstom pečata, koji je poznat kao haški Apostille pečat. Specifičnost ove overe je u tome što se u pojedinim slučajevima zahteva prevod i dokumenta i samog Apostille pečata, pa ćete u velikoj meri uštedeti vreme ukoliko proverite da li to važi i za vaše dokumente. Nijedan prevodilac i sudski tumač za francuski jezik koji je član našeg tima nije u obavezi da poseduje informaciju o potrebi za ovom vrstom overe, jer je ona u nadležnosti sudskih organa, ali će na vaš zahtev sigurno pružiti sve neophodne informacije i uputiti vas u najbolji način za dobijanje ove vrste overe.

Prevođenje sa francuskog i na francuski jezik

Prevodioci i sudski tumači za francuski jezik u Akademiji Oxford su najčešće izvorni govornici jezika, što znači da je njihovo poznavanje francuskog jezika na najvišem nivou. Sve istaknuto stečeno je iskustvom, radom, sigurnošću i preciznošću, ali sama potvrda dobijena je od klijenata koji nam se uvek ponovo vraćaju, jer imaju mogućnost da prevod sa francuskog i na francuski jezik dobiju u relativno kratkom roku, a po sigurno vrlo povoljnim cenama, kada se posmatra sa stanovišta visokog kvaliteta usluge.

Ono što je neophodno da uradite, ukoliko Vam je potreban prevod, jeste da posetite bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford koje se nalaze na lako dostupnim lokacijama u mnogim gradovima u Srbiji, te da nam donesete materijal koji želite da prevedemo sa francuskog i na francuski jezik kao i da naglasite da li vam je potreban prevod sa francuskog na naš ili bilo koji od preko 40 stranih jezika za koje smo specijalizovani, odnosno sa nekog od tih jezika na francuski. Ukoliko niste u mogućnosti da nam materijal donesete lično, možete ga poslati kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije”, a na adresu naše najbliže poslovnice. U slučaju da vam je potreban samo prevod, bez overe sudskog tumača možete nam materijal poslati i na mejl. Čak i ako su vam potrebni prevodi dokumenata i njihova overa u vrlo kratkom roku, takođe ih možete poslati prvo na meil, a originale dostaviti naknadno, jer je sudski tumač obavezan da pre nego što stavi pečat svakako uporedi originalna dokumenta sa onima koja su prevedena, pa je upravo zato važno da dostavite i originale na uvid.

Ne zaboravite da prilikom dostave naglasite da li ćete prevedene sadržaje da preuzmete lično, odnosno da li želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Kako dostavu na adresu vrši kurirska služba sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju, ova usluga se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom te službe i to sasvim nezavisno od usluge prevoda i overe. Podrazumeva se da vam materijale možemo poslati i na meil, ali samo ukoliko se ne radi o onim sadržajima za koje je potrebna overa sudskog tumača.

U skladu sa vašim zahtevima prevodimo i online kataloge, te web sajtove, softverske programe i aplikacije, ali i sadržaje web prodavnica, kao i sve ostale materijale koji imaju veze sa oblašću informacionih tehnologija. Svi prevodioci i sudski tumači za francuski jezik će, shodno vašim zahtevima prevesti i plakate, flajere, kataloge, ali i brošure, PR kataloge, te vizit kartice sa francuskog i na francuski jezik.

Takođe, prevodimo i sve vrste tekstova različite tematike, počev od onih čija je tema vezana za oblast prava, psihologije, ekonomije i politike, preko onih koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i marketinga, pa do onih tekstova koji govore o bilo kojoj temi iz oblasti menadžmenta, informacionih tehnologija, medicine, farmacije i ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svim timu ima i one stručnjake koji su zaduženi za uslugu usmenog prevođenja sa francuskog i na francuski jezik, tako da kod nas možete angažovati stručnjake i za konsekutivno i za simultano, ali i za specijalnu vrstu usmenog prevođenja, takozvano šapatno. A u želji da ispunimo sve vaše zahteve, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Sa francuskog i na francuski jezik prevodimo i različite vrste audio i video sadržaja, poput emisija, serija, reklamnih poruka i filmova (igrani, animirani, dokumentarni, crtani). Pored usluge prevoda ovakvih vrsta materijala, kod nas možete dobiti i profesionalnu sinhronizaciju, to jest titlovanje svih sadržaja koji su prevedeni, što znači da možete vrlo brzo da ih plasirate.

Stručni lektori i korektori koji čine naš tim su zaduženi za pružanje usluge redakture materijala i to svih onih koji su prevedeni na nekom drugom mestu, a kojima klijenti nisu zadovoljni. Kako naši stručnjaci posebno vode računa o kvalitetu svog rada, to smo uvereni da ćete nakon izvršene redakture biti i više nego zadovoljni dobijenim materijalima.

Ako imate bilo kakvu nejasnoću vezanu za usluge koje pruža prevodilac i sudski tumač za francuski jezik pozivamo vas da kontaktirate našu najbližu poslovnicu, a naši koordinatori će se pobrinuti da odgovore na sva vaša pitanja i upute vas u detalje ove usluge.

Prevod sa srpskog na francuski jezik

Svako ko ima potrebu da iz bilo kog razloga sarađuje sa kompanijom čije je sedište u nekoj od zemalja Evropske Unije ili želi da nastavi svoje školovanje u Francuskoj, recimo, ali i bilo kojoj drugoj zemlji ove zajednice država, ima sva prava da priloži dokumentaciju koja je prevedena sa srpskog na francuski jezik, uzevši u obzir da je reč o jednom od tri radna jezika EU. Uz to, treba dodati i podatak da se prema broju govornika koji se njim služe, bilo kao maternjim, bilo kao stranim na tlu Evrope, francuski jezik nalazi na visokom, drugom mestu.

Naravno, ovo su samo neki od razloga zbog kojih je nekome potrebno prevođenje sa srpskog na francuski jezik. Bez obzira iz kog razloga su vama potrebni prevodi u ovoj kombinaciji, možete biti sigurni da ćete ih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford na bilo kojoj od preko 20 lokacija na kojima se nalaze nađe poslovnice u zemlji, dobiti u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim uslovima. Ovo možemo sasvim sigurno da tvrdimo, jer su naši prevodioci i sudski tumači stručnjaci koji su već dugi niz godina u ovom poslu, a uz to su mnogi među njima i izvorni govornici jezika, što čitav postupak prevođenja u velikoj meri olakšava.

Prevođenje sa srpskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na srpski

Ono što neizostavno moramo pomenuti jeste usluga overe prevedenih dokumenata od strane sudskog tumača. Naime, svako kome je potrebno prevođenje bilo kog dokumenta koji se predaje nadležnoj službi iz nekog razloga mora da zna da se sam prevod takvog dokumenta ni u kom slučaju ne vrednuje u pogledu zakona. Da malo pojasnimo: ako dobijete samo prevod, recimo lične karte sa srpskog na francuski jezik, vi zapravo niste dobili ništa što bi moglo da vam služi, jer ako pokušate da takav papir predate bilo kojoj nadležnoj službi, očekujte da se on neće priznati. Jer, da bi se prevod sa srpskog na francuski jezik bilo kog dokumenta smatrao adekvatnim u pravnom i zakonskom smislu, on mora posedovati i pečat ovlašćenog sudskog tumača za određeni jeezik. Sa namerom kažemo određeni jezik, jer od pravca prevoda, zapravo zavisi da li preveden dokument overava sudski tumač za srpski ili sudski tumač za francuski jezik. Takođe, morate znati i to da sudski tumač, pre nego što overi preveden dokument, odnosno pre nego što stavi svoj zvanični pečat na njega, mora da izvrši upoređivanje sa originalnim dokumentom, pa je iz tog razloga svaki klijent obavezan da dostavi i originalan dokument na uvid.

Prevođenje lične karte i pasoša sa srpskog na francuski i overa sudskog tumača

Posebno smo izdvojili upravo ove dokumente, jer nam se klijenti najčešće obraćaju upravo sa ovim zahtevima. Naravno, Prevodilački centar Akademije Oxford sa srpskog na francuski prevodi i sve ostale dokumente, kako lične, tako i poslovne, ali i različite vrste dokumentacije, kao na primer tehničku ili dokumentaciju za tender.

Naši prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata sa srpskog na francuski da prevedu, između ostalog i: uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga (bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih), potvrdu o prebivalištu, ali i sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim instutucijama iz nekog razloga. Reč je o: potvrdi o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, potvrdi o stanju računa u banci ili potvrdi o stalnom zaposlenju, uverenju o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti i mnogim drugim dokumentima tog tipa.

Kada su u pitanju prevodi poslovnih dokumenata, slobodno možemo preći da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode sva poslovna dokumenta. A kako je spisak zaista dugačak, pomenućemo samo ona zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju kada su prevodi sa srpskog na francuski u pitanju: različiti tipovi ugovora i ovlašćenja, sertifikati i licence, rešenja o osnivanju privrednog društva, statut i osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji svih vrsta, fakture, kao i bilasi.

Uz sve što smo naveli, na vaš zahtev prevodimo i overavamo prevedene sudske presude i rešenja, odnosno sve one materijale koji su vezani za oblast sudstva i prava.

Naravno, ako je potrebno, sa sprskog na francuski ćemo u prilično kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama izvršiti i prevod svih onih dokumenata koji su vezani za oblast obrazovanja, kao što su: diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja.

Prevodi reklamnog materijala sa srpskog na francuski jezik

Svako ko je imalo upoznat sa time kako funkcioniše oblast marketinga, sasvim sigurno zna i koliko je važno da se prevodi reklamnog materijala prepuste stručnim prevodiocima. Najpre zato što oni znaju kako treba da u prevodu prenesu određenu marketinšku poruku, što je izuzetno važno i što je, zapravo poenta prevođenja marketinškog materijala, bez obzira o kojoj vrsti reklamiranja se radi.

Prevodilački centar Akademije Oxford sa srpskog na francuski prevodi apsolutno sve vrste reklamnog materijala, od flajera i letaka, preko brošura i kataloga, pa do PR tekstova, kao najmlađe forme reklamiranja. Uz sve pomenuto, naši prevodioci i sudski tumači će za tili čas na vaš zahtev prevesti čak i vizit kartice.

Drugi, vrlo važan segment predstavljanja jedne kompanije, odnosno rada pojedinca, je vezan za oblast Interneta, a prvenstveno za web sajtove. Upravo iz tog razloga, svakome kome je potrebno, nudimo i prevođenje web sajtova sa srpskog na francuski, a na vaš zahtev prevodimo i softver, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, ali i sadržaje online prodavnica i kataloga proizvoda, odnosno usluga. Imajte na umu da su u našem timu ne samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi IT stručnjaci koji im pružaju bezrezervnu podršku i pomoć oko prevođenja sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, a posebno kada su u pitanju prevodi web sajtova. Naime, razlog zbog koga sa sigurnošću možemo da kažemo da su prevodi sajtova koje dobijete kod nas maksimalno kvalitetni leži u činjenici da se poštuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) prilikom prevođenja tekstualnog sadržaja sa srpskog na francuski, čime se u velikoj meri utiče na poboljšanje pozicije koju određeni sajt u tom trenutku ima na internet pretraživačima.

Prevod dokumentacije za tender sa srpskog jezika na francuski

Bilo za koji tender da želite da aplicirate na teritoriji Evropske Unije, sasvim sigurno će vam biti potreban prevod dokumentacije. A kako je, uz nemački i engleski, i francuski jedan od radnih jezika ove zajednice, to nam se neretko obraćaju klijenti sa zahtevom za prevodima tenderske dokumentacije sa srpskog na francuski. Uz to, budući da je reč o zvaničnim dokumentima, neophodno je da budu overeni i pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koji se takođe nalazi u našem timu, pa je čitav proces znatno olakšan.

Osim trenderske, prevodimo i tehničku, a po potrebi i medicinsku dokumentaciju. U praksi, to znači da vas kod nas očekuju prevodi: uputstva za rukovanje, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Na vaš zahtev, sa srpskom na francuski ćemo u relativno kratkom roku i po cenama, koje su sigurno najpristupačnije na tržištu, prevesti i građevinske projekte, ali i sve tekstove koji su vezani za građevinsku industriju, odnosno medicinu i farmaciju, kao i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja.

Prevodi filmskih ostvarenja sa srpskog jezika na francuski

Usluga koja podrazumeva prevođenje igranih filmova svih žanrova, ali i dokumentarnih, te animiranih i crtanih filmova sa srpskog na francuski je interesantna, ali ne toliko da bi u velikoj meri privukla pažnju klijenata, uzevši u obzir da spada u red onih usluga koje se retko sreću u praksi. Zato se postavlja pitanje zbog čega smo baš nju izdvojili i šta je to što, osim kvaliteta i povoljnih cena prevoda izdvaja Prevodilački centar Akademije Oxford od ostalih? Odgovor je, zapravo vrlo jednostavan: uz uslugu prevoda, kod nas možete dobiti i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije svih audio i video materijala, a osim već pomenutih, radimo i prevode emisija, serija, reklamnih poruka i ostalih sadržaja sa srpskog na francuski.

Sama činjenica da su i za titlovanje i za sinhronizaciju zaduženi oni stručnjaci koji su već godinama u ovom poslu je dovoljna da naši klijenti budu sigurni da će materijal biti obrađen uz maksimalno poštovanje kvaliteta i profesionalnosti, te da neće dolaziti do onih uobičajenih grešaka, kao što su previše spor ili previše brz titl, odnosno sinhronizacija i sličnih.

Osim svih usluga koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku, kod nas možete angažovati i prevodioce i sudske tumače za usluge usmenog prevođenja bilo koje vrste. Ako organizujete neki događaj, a niste sigurni da li vam je potrebno konsekutivno, simultano ili prevođenje pomoću šapata, odnosno ako vas zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koju takođe nudimo, tu su predstavnici naših poslovnica, kojih trenutno ima na preko 20 lokacija u zemlji, da vam pomognu. U tom slučaju je svakako najbolje da nam dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme, odnosno usluga usmenog prevođenja, na osnovu kojih će naši predstavnici da vam pripreme najbolju ponudu, koja će sigurno ispoštovati koncepciju događaja i omogućiti da svi učesnici dobiju adekvatnu uslugu usmenog prevođenja.

Prevodi novina i časopisa sa srpskog na francuski jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi novina, odnosno novinskih članaka i časopisa bilo koje vrste sa srpskog na francuski, budite slobodni da kontaktirate najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači su se specijalizovali i za prevođenje literature, kako poetskih i proznih dela, tako i beletristike, pa čak i romana.

Kako su u našem timu i profesionalni lektori, odnosno korektori, to vam nudimo i uslugu redakture sadržaja. To se odnosi isključivo na one materijale koje ste poverili nekome na prevod, ali iz nekog razloga niste bili zadovoljni. Nakon što naš stručni tim izvrši profesionalnu redakturu ovakvih sadržaja, potpuno smo uvereni da ćete biti i više nego zadovoljni.

Prevodi tekstualnih sadržaja različite tematike sa srpskog na francuski

Bilo koja da je tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na francuski jezik, te bez obzira na to da li je reč o profesionalnim tekstovima koji su vezani za određenu oblast ili su u pitanju tekstovi koji su namenjeni široj, popularnoj upotrebi, naši prevodioci i sudski tumači će vam u relativno kratkom roku dostaviti profesionalno obrađen materijal.

Teme tekstova zaista mogu biti iz bilo koje oblasti, jer naši stručnjaci, osim visokih profesionalnih kvalifikacija, imaju i sasvim dovoljan nivo opšteg obrazovanja i kulture, tako da mogu da prevedu sadržaj koji je vezan za oblasti: marketinga, psihologije, turizma, ekonomije, ali i filozofije, prava, informacionih tehnologija, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, odnosno bilo koje grane kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Prevod sa francuskog na srpski jezik

U nizu usluga za koje smo specijalizovani, posebno se izdvaja prevođenje sa francuskog na naš jezik, budući da nam se mnogi klijenti obraćaju upravo sa ovim zahtevom. Osnovni razlog što mnogi biraju upravo Prevodilački centar Akademije Oxford jeste što je čitav proces prevođenja maksimalno olakšan, a posebno kada je reč o prevodima dokumenata, uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, što znači da će svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama iz nekog razloga, u relativno kratkom roku dobiti preveden i overen dokument sa francuskog na srpski jezik, koji može bukvalno odmah da koristi.

Prevođenje sa francuskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na francuski

Ono što je najvažnije, a što svaki klijent mora da zna ako su mu potrebni prevodi dokumenata ili dokumentacije sa francuskog na srpski jezik, jeste da mora da dostavi i originalna dokumenta na uvid, kako bi se zvanično ovlašćeni sudski tumač uverio da su potpuno isti prevod i original. Jedino u slučaju takozvanog hitnog prevoda, što podrazumeva prevođenje u vrlo kratkom roku, a na zahtev klijenata, mogu da dostave najpre materijal skeniran, na mejl, a naknadno i originale. U svim ostalim slučajevima se materijal šalje kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica ili, pak donosi lično.

Takođe, klijent bi trebalo i da naglasi kako želi da mu se obrađen materijal dostavi, odnosno da li će ga preuzeti lično ili želi da mu dokumenta dostavi odabrana kurirska služba, kada se ova usluga naplaćuje nezavisno od usluge prevoda i overe, a po važećem cenovniku kurirske službe koja ga dostavlja.

Prevodi dokumenata i dokumentacije sa francuskog jezika na srpski

Kada su u pitanju prevodi dokumenata različite vrste, odnosno dokumentacije, slobodno možemo reći da prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Akademije Oxford izalze u susret svim zahtevima klijenata, te u relativno kratkom roku prevode dostavljeni materijal, ali i vrše uslugu overe. Praktično gledano, to znači da je jedina obaveza da dostave materijal na propisan način, te da naglase kako žele da ga peuzmu. Kada kažemo na propisan način, pod tim mislimo da su u obavezi da dostave i originalna dokumenta, kako bi zvanično ovlašćeni sudski tumač mogao da uporedi preprevod sa njima i nakon što ustanovi da su istovetni, da izvrši overu.

Svaki klijent koji dostavi nama dokumenta, odnosno dokumentaciju, na prevod je u velikoj prednosti, jer na jednom mestu dobija sve što je potrebno da bi dokument koji je preveden sa francuskog na srpski jezik mogao da preda određenoj nadležnoj službi, odnosno da ga koristi kao i bilo koji drugi važeći dokument. Ovo isključuje overu haškim Apostille pečatom, koja se takođe zahteva za određene dokumente, ali je klijent u obavezi da se raspita da li je to potrebno i za njegov dokument. U principu, nijedan ovlašćeni sudski tumač nije u obavezi da zna za koji se dokument zahteva overa ovim pečatom, a za koji ne, jer to ne spada u njegovu nadležnost, ali će vrlo rado uputiti klijenta kome treba da se obrati da bi dobio pravu informaciju.

Sa francuskog na srpski jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, te tehničku i dokumentaciju za tender, odnosno uputstva za rukovanje. Osim toga, na vaš zahtev prevodimo i lekarske nalaze, ali i svu ostalu medicinsku dokumenatciju poput: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Od ličnih dokumenata slobodno možemo reći da prevodimo apsolutno sva, počev od prevoda lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, ali i venačnih i umrlih, preko vozačke i saobraćajne dozvole, pa do uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu.

Ukoliko su vam potrebni prevodi bilo kog poslovnog dokumenta sa francuskog na srpski jezik, očekujte da će naši prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku i po povoljnoj ceni ispuniti vaše zahteve, te vam dostaviti prevod: statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju preduzeća, godišnjih i revizorskih poslovnih izveštaja, ali i faktura, bilansa, sertifikata i licenci, te ostalih dokumenata koja spadaju u poslovnu sferu.

Prevođenje uverenja i izjava sa francuskog na srpski jezik

Osim ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno različitih tipova dokumentacije, Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev klijenata prevodi i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda sa francuskog jezika na srpski, a ovlašćeni sudski tumači overavaju takve prevode, te klijentima omogućuju da u relativno kratkom roku dobiju dokument koji je sa pravne i zakonske tačke gledišta potpuno validan.

Najčešće nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevodom saglasnosti o zastupanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju (bez koje ne možete da se oženite ili udate za stranog državljanina), potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i drugih.

Kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta građevinskih projekata, ali i ostalih sadržaja koji se tiču oblasti građevinske industrije, bez obzira da li je reč o stručnim sadržajima ili su u pitanju, recimo tekstovi koji su namenjeni široj javnosti.

Prevod tekstualnih sadržaja sa francuskog na srpski

Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja sa francuskog na srpski jezik, bili oni isključivo namenjeni stručnim krugovima ili, pak široj upotrebi. Teme i kompleksnost tih sadržaja se mogu odnositi na bilo koju oblast, počev od svih grama društvenih i prirodnih nauka, preko ekonomije, prava i politike, pa do psihologije, sociologije i filozofije. A prevodimo i one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, komunikologije, marketinga i informacionih tehnologija.

Uz pojedinačne tekstove, prevodimo i knjige poezije, ali i proze, te beletristiku i romane. Sa francuskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, ukoliko je to potrebno našim klijentima.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa francuskog jezika na srpski

Svako ko želi da nostrifikuje diplomu ukoliko je studije završio u Francuskoj, odnosno ako želi da nastavi školovanje u našoj zemlji, a završio je osnovnu ili srednju školu u Francuskoj, ima potrebu za prevodom diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, sa francuskog jezika na srpski, što mu omogućuju prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima. A kako je reč o dokumentima koja se predaju nadležnim instutucijama, to je neophodno overiti ih i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što takođe mogu dobiti u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford u vrlo kratkom roku i po ceni koja važi za najpovoljniju na tržištu cele Srbije.

Osim navedenih dokumenata, sa francuskog na srpski prevodimo i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su recimo prepis ocena, uverenje o položenim ispitima ili potvrda o redovnom školovanju.

Ukoliko želite da sa francuskog na srpski prevedemo i naučne radove ili patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove, slobodno se obratite predstavniku naše poslovnice koja vam je najbliža.

Prevođenje programa i aplikacija sa francuskog jezika na srpski

Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i brojni IT stručnjaci čija je specijalnost izrada softvera, web sajtova, ali i sajtova za Internet kupovinu, svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevođenje softverskih programa i aplikacija sa francuskog na srpski jezik, ali i web sajtova. A upravo zahvaljujući tome što i oni učestvuju u procesu prevođenja, dajući neophodne sugestije našim prevodiocima i sudskim tumačima, možete biti sigurni da će sadržaj vašeg web sajta u potpunosti biti preveden u skladu sa svim pravilima dobrog SEO (Search Engine Optimisation), čime mu se u velikoj meri poboljšava pozicija na pretraživačima, odnosno omogućuje da zadrži već dobru poziciju.

Na vaš zahtev prevodimo i online kataloge, ali i online prodavnice, bez obzira koliko njihova sadržina bila složena.

Vrlo važna oblast poslovanja svake kompanije i pojedinca je, kao što znamo marketing, pa je iz tog razloga neophodno da se prevođenje reklamnih sadržaja bilo koje vrste prepusti stručnjacima koji imaju savim dovoljno iskustva, te znaju da na pravi način prenesu određenu marketinšku poruku koja se nalazi u, recimo PR tekstovima ili drugim vrstama ovakvih materijala. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim već pomenutih PR tekstova sa francuskog na srpski prevode i: flajere, brošure, vizit kartice, reklamne letke i kataloge proizvoda ili usluga.

Prevođenje video i audio materijala sa francuskog na sprski jezik

Prevođenje video i audio sadržaja sa francuskog jezika na srpski spada u red onih usluga koje često sa ponosom ističemo, jer uz uslugu prevođenja svi naši klijenti imaju mogučnost da dobiju i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije prevedenog sadržaja, bez obzira da li je reč o dokumentarnim, animiranim, crtanim ili igranim filmovima bilo kog žanra.

Osim toga, naši titleri i grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju sadržaja će maksimalno profesionalno obraditi i reklamne poruke, a sve to u optimalnom roku i po vrlo pristupačnim cenama.

Usluga usmenog prevođenja sa francuskog jezika na srpski

Ako organizujete međunarodnu konferenciju ili imate sastanak sa poslovnim partnerima koji govore francuskim jezikom, neizostavno će vam biti potrebna i usluga usmenog prevođenja sa francuskog na srpski, koju po najboljim uslovima možete dobiti u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim konsekutivnog i simultanog, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za uslugu takozvanog prevođenja pomoću šapata, te možete biti uvereni da će vaši gosti, odnosno klijenti, u potpunosti biti zadovoljni ovom uslugom.

Takođe, u slučaju potrebe, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama. A da biste bili u potpunosti zadovoljni i uslugom usmenog prevoda i opremom koju iznajmite neophodno je da ona u potpunosti odgovara potrebama događaja koji organizujete, pa je iz tog razloga poželjno da nam na vreme dostavite sve relevantne podatke o tom događaju, kako bi predstavnik jedne od naših poslovnica sa kojim se dogovarate, mogao da na osnovu dostupnih podataka pripremi ponudu koja će u potpunosti ispuniti zahteve događaja, odnosno vaša očekivanja po pitanju usmenog prevođenja.

A kako nam se često obraćaju klijenti koji su već dali određeni materijal nekome na prevod, a nisu zadodovljni načinom rada iz bilo kog razloga, to za takve sadržaje vršimo uslugu kompletne redakture. Kada naši lektori i korektori izvrše lekturu, to jest korekturu tako prevedenih sadržaja, možete biti uvereni da će i oni najzahtevniji među vama biti zadovoljni načinom obrade materijala.

Prevod sa francuskog na druge jezike


Prevodilac za francuski jezik

Prevodilac za francuski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za francuski jezik

Vidi više o prevodiocu za francuski jezik >>>

Kurs francuskog jezika

Škola francuskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite francuski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs francuskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu francuskog jezika >>>


Sudski tumač za francuski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za francuski jezik
Prevodilac za francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online francuski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje