Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za holandski jezik

Na teritoriji Republike Srbije je Ministarstvo pravde jedina državna institucija, kojoj je dozvoljeno da raspisuje konkurs za sudske tumače za holandski jezik. Obično se zainteresovani zbunjuju oko činjenice što ne postoji tačno vreme kada se taj konkurs objavljuje, ali osnovni razlog za to jeste što pomenuto ministarstvo to čini samo u slučaju da realno postoji potreba za novim stručnjacima i to u tačno određenim gradovima naše zemlje.

Neophodno je da svi zainteresovani ispune brojne uslove, kako bi zvanično stekli Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za ovaj jezik. A posle toga će oni biti u obavezi da pristupe polaganju zakletve, kako bi se obavezali da će posebno voditi računa o podacima sa kojima dolaze u kontakt, to jest da će čuvati poslovnu tajnu u skladu sa pravilima.

Budući da je i to navedeno kao zvaničan zahtev, potrebno je i da dostave dokaz da su pohađali specijalizovanu edukaciju, a tu mogućnost im nudi institucija koja i organizuje takvu vrstu obuke. Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje na više od 20 lokacija u našoj zemlji, pa se i stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik organizuje u skoro svim gradovima.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za holandski jezik

Predviđeno je da svaki zainteresovani odabere da li mu više odgovara da časove pohađa po tradicionalnom principu ili je, ipak zainteresovan da edukaciju prati preko interneta. U slučaju da mu više odgovara prvi ponuđeni princip, on će svakako biti obavezan da predavanja prati direktno u predstavništvu navedene institucije. A ukoliko se opredeli za online edukaciju, to znači da prihvata obavezu da časove pohađa preko svog kompjutera, tako da praktično rečeno, to može da učini sa ma kog mesta, ali uz uslov da ima konekciju sa internetom.

Kako se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik sprovodi uz korišćenje određene vrste softvera, to znači da će pojedinačni kandidat imati obavezu da navedeni program u skladu sa važećim pravilima instalira na svoj računar. Takođe je važno naglasiti i da je tim visokokvalifikovanih stručnjaka, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške, dostupan u svakom predstavništvu pomenute institucije, tako da će sigurno pomoći svakom pojedincu da postupak instaliranja izvrši pravilno.

Potrebno je da se svaki pojedinac prilikom upisa, najpre opredeli gde će nastavu pohađati, a posle toga da odluči i da li mu više odgovara individualni princip ili rad u grupi, pošto je predviđeno da se i klasična i online nastava sprovode na jedan od tih načina.

TESTOVI


Jasno je da samo jedna osoba treba da prati individualnu edukaciju, a ona se organizuje na vrlo slobodan način. Naime, tada se dozvoljava svakom prijavljenom da lično precizira sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice, kao i sa profesorom, koji bi trebalo da vodi individualnu nastavu, kada će ona početi, kojim tempom će se predavanja organizovati i u kojim tačno terminima.

Način na koji se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik organizuje je posve drugačiji, a prvenstveno zato što odluku o načinu organizacije donosi ovlašćeno lice poslovnice navedene institucije. Međutim, postoji još jedan vrlo važan uslov koji mora da bude ispunjen, kako bi ova vrsta edukacije mogla da bude održana. Zapravo se taj zahtev odnosi na kreiranje grupe, tako da je prvo potrebno da se četiri kandidata najmanje prijave, jer ih u grupi može biti upravo između četvoro i osmoro. Koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome je ostvaren uslov za formiranje grupe, određuje datum početka nastave, ali svakako definiše i termine u kojima bi trebalo časovi da budu sprovedeni i određuje u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Svakoga ko je prethodno izvršio prijavu će obavestiti o tome, a zahtev je da svaki prijavljeni ispoštuje navedeno, uzevši u obzir da nije predviđeno menjati ništa što organizator bude prethodno odredio.

Kako se nastava organizuje tokom cele godine, to je i mogućnost za prijavljivanje otvorena u bilo kom trenutku elektronskim putem, a dostupna je i opcija ličnog ili prijavljivanja putem telefona poslovnice i to u njeno radno vreme. Očekuje se da svaki zainteresovani ovlašćenom licu omogući pristup osnovnim informacijama (prezime, ime i datum rođenja), uz obavezu da dostavi i podatke za kontakt.Predstavnik konkretne poslovnice će obavestiti svakog prethodno prijavljenog o tome, koju tačno dokumentaciju mora da dostavi u trenutku upisa, a potrebno je naglasiti da je obavezno apsolutno svaki prijavljeni da bude prisutan u poslovnici, kada se zvanično organizuje upis.

Često se lica, koja su zainteresovana da steknu zvanje sudski prevodilac za holandski jezik zbunjuju oko toga da li je potrebno da poseduju diplomu Filološkog fakulteta ili ne, pa moramo napomenuti da u uslovima konkursa to nije navedeno kao obaveza. Naime, svako ko izvrši prijavu mora da dostavi važeći dokaz o visokom nivou poznavanja holandskog jezika, a ukoliko to ne uspe da učini, polagaće specijalizovani ispit. Takođe se očekuje da svako ko se prijavljuje na ovaj konkurs, svoj maternji, to jest srpski jezik poznaje na visokom nivou.

Naravno, postoje i drugi zahtevi koji se navode u uslovima ovog konkursa, a podrazumeva se da lice koje zvanično bude steklo zvanje sudski tumač za holandski jezik ima pravo da usluge, za koje se kvalifikuje pruža po potrebi i to kako različitim pravnim licima, tako i fizičkim. A ono što u bilo kom trenutku mora da učini, prema pravilima struke jeste da se odazove na poziv kako suda, tako i bilo koje druge zvanične državne institucije, koja ima potrebu za njegovim uslugama.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik - nastavni plan i program

Početak konkretne edukacije će obeležiti informisanje prisutnih u vezi sa načinom za sticanje zvanja sudski prevodilac za holandski jezik. A tom prilikom će profesori da objasne, najpre zašto se konkurs od strane Ministarstva pravde ne raspisuje u tačno određeno vreme i po kom principu se on objavljuje.

Takođe će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik obraditi i onu temu koja je vezana za obaveze svakog zainteresovanog, odnosno za uslove konkursa, a koji se uglavnom ne menjaju. Predavači će govoriti kandidatima i o tome šta se, zapravo događa kada neko ostvari sve uslove konkursa i dobije Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, te će im svakako detaljno prikazati i kako izgleda polaganje zvanične zakletve.

Predviđeno je da posle toga edukacija bude usmerena na sam posao, koji obavlja sudski tumač za holandski jezik, tako da će prisutni prvo da budu upoznati i to vrlo detaljno sa celokupnim postupkom overe dokumenata. Tada će se profesori dotaći i načina obrade onih dokumenata, za koja su prethodno urađeni prevodi sa holandskog jezika na srpski, to jest sa srpskog jezika na holandski, ali će poseban deo biti posvećen overi svih onih dokumentacija i dokumenata, a za koja je već izvršeno prevođenje sa holandskog jezika na nemački, te sa holandskog na engleski, odnosno na bilo koji drugi strani jezik i u suprotnom smeru, a kako bi polaznici naučili sva pravila.

Biće reći i o slučajevima kada klijent dostavi na obradu dokumenta koja su prevedena neprofesionalno i to u ma kojoj kombinaciji jezika, koja podrazumeva i pomenuti jezik, te će prisutni biti u mogućnosti da saznaju i koje su njihove obaveze u tom slučaju i šta će morati da predoče tim klijentima.

Uzevši u obzir da aktuelni zakon navodi obavezu, koju mora svaki klijent da ispoštuje, a vezana je za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, to znači da će kandidati imati prilike da saznaju i zbog čega se to zahteva, to jest zašto se mora poštovati.

U suštini, specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik, fokus usmerava na vežbe, a tokom njih polaznici pored ostalog uče da implementiraju sve one termine iz oblasti prava, sa kojima se ovlašćeni sudski tumači za holandski jezik i susreću tokom svog rada. Tako će upravo na vežbama i naučiti da vode pravilno evidenciju posla, ali i da koriste Dnevnik stranaka i poslova, to jest da ga u skladu sa aktuelnim smernicama popunjavaju.

Činjenica je da ova lica nemaju ovlašćenja za izvršenje overe takozvanim Haškim pečatom, koji je još znan i kao Apostille, ali je vrlo važno da oni steknu osnovna znanja o overi njime, te da nauče ko vrši tu overu, za koja tačno dokumeta i na koji način.

A programom, u skladu sa kojim se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik odvija je definisano da polaznici treba da budu upoznati i sa osnovama pružanja usluga konsekutivnog, odnosno šapatnog prevoda, kada je uključen i konkretni jezik. Naime, u pojedinim slučajevima, sudski prevodilac za holandski jezik ima obavezu da odgovori na zahtev suda, odnosno neke druge državne institucije, te da pruži uslugu usmenog prevoda i to prvenstveno šapatnog ili konsekutivnog, pa je zato potrebno da ima osnovna znanja o njima. Ipak se mora istaći da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i edukaciju, kroz koju se zainteresovanima nudi mogućnost da primarno ovladaju i tim tipovima usmenog prevoda.

Polaznici će biti upoznati i sa načinom na koji ova stručna lica naplaćuju svoje usluge, te će im posebno biti naglašeno da se aktuelne tarife moraju u praksi maksimalno poštovati.

Uz korišćenje različitih praktičnih primera, predavači će im objasniti i koje su to sve greške, koje pomenuti stručnjaci često u praksi čine, pa će im vrlo detaljno predstaviti i postupak obrade dokumenata, koji mora biti primenjen da bi se upravo ti propusti maksimalno izbegli.

Budući da ova institucija izdaje potvrdu o pohađanju svakome po završetku obuke, to znači da on ostvaruje vrlo važan uslov, a koji je takođe naveden u aktuelnom konkursu za stručnjake ovog profila.

A isto tako je u ponudi i kurs i obuka holandskog jezika, što je edukacija koju u različitim poslovnicama ove institucije može pohađati svaki zainteresovani kandidat, koji ima potrebu da značajno unapredi poznavanje konkretnog jezika i time sebi obezbedi bolje prođu na konkursu.

U kojim terminima i na kom mestu se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik?

Pravilo je da se zahteva od svakoga ko vrši prijavu za praćenje ove edukacije da se tom prilikom odluči između nekoliko mogućnosti koje su dostupne, jer će tek na osnovu njih biti informisan kako o mestu održavanja, tako i o terminima u kojima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik.

Ističemo da je izuzev opcije praćenja predavanja prema tradicionalnom principu, to jest u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, omogućena i ona koja podrazumeva da će polaznici časovima pristupati online. Svakako je i za jednu i za drugu vrstu edukacije predviđen princip koji podrazumeva individualna, odnosno grupna nastava.

Kako se nastava online, zapravo sprovodi preko interneta, to znači da je svaki polaznik, koji je zainteresovan za taj tip edukacije u obavezi da ispoštuje dva pravila, odnosno da obezbedi računar preko koga će pohađati predavanja i da tačno definisanu vrstu programa na njega prethodno instalira. Uzevši u obzir da tim specijalizovan za pružanje tehničke podrške funkcioniše o okviru svake poslovnice ove institucije, to podrazumeva da će svakom polazniku kome je neophodno, biti pružena odgovarajuća stručna pomoć tokom postupka instalacije.

Izuzev odluke o tome sa kog mesta će pohađati predavanja, potrebno je i da svaki prijavljeni izabere na koji tačno način će to učiniti, to jest da se opredeli između mogućnosti da časove prati sa određenim brojem polaznika, a kroz grupnu nastavu ili samostalno, kada se sprovodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik.

Ono što je naročito važno, a vezano je za individualnu nastavu jeste da je u pitanju posebno slobodan način organizacije. preciznije rečeno, svaki kandidat koji odluči tako časove da prati ima dozvolu da nadležnom profesoru, odnosno koordinatoru za nastavu navede kada mu odgovara da edukacija počne, te u kojim terminima bi želeo da časove pohađa i po kakvoj dinamici, a zatim će se oni svi zajedno usaglasiti oko potrebnih detalja.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik, jer se na prvom mestu način njenog sprovođenja određuje od strane ovlašćenog predstavnika jedne od poslovnica institucije organizatora. Najjednostavnije rečeno, osnovni zahtev za početak te vrste edukacije jeste nastanak jedne grupe, u kojoj mora da se nađe minimum četvoro kandidata, da bi posle toga koordinator za nastavu u predstavništvu u kome su se oni prijavili mogao da pristupi definisanju pravila organizacije. A on će odrediti kako tačan datum početka, tako i termine održavanja, dok je tempo sprovođenja časova preciziran na nivou svih poslovnica za ovu vrstu edukacije i mora se poštovati. Svakako je posebno važno naglasiti da se želje i zahtevi kandidata za promenom utvrđenih termina ili datuma početka, odnosno dinamike ne ispunjavaju kod grupne nastave.

Kako je organizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik?

Bitno se razlikuje princip koji se poštuje prilikom sprovođenja individualne i grupne edukacije, a uz to je predviđeno da se svaka od njih može pohađati ili online ili u skladu sa takozvanim tradicionalnim principom, tako da se pojedinac opredeljuje između svih ponuđenih varijanti.

Najpre da naglasimo da se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik sprovodi isključivo za po jednog kandidata. Princip organizacije je takav da se on dogovara oko načina sprovođenja, to jest oko datuma početka, tempa održavanja časova i termina, a sa ovlašćenim licem u odabranoj poslovnici organizatora, kao i sa profesorom.

U okviru grupne nastave učešće uzima od najmanje četvoro kandidata do najviše osmoro njih, a početak je svakako uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja polaznika, odnosno nastankom jedne grupe. Isključivo kada taj uslov bude bio ostvaren, ovlašćeno lice određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford određuje kako će se nastava odvijati, što znači da definiše termine održavanja, zatim datum početka i naravno dinamiku. Informacije o svemu tome dobijaju polaznici i obavezni su da ih poštuju u potpunosti, jer se zahtevi za promenama u ovom slučaju ne mogu ispuniti.

Tradicionalna edukacija je ona koja podrazumeva organizaciju predavanja direktno u poslovnicama pomenute institucije, tako da je svaki zainteresovani dužan tamo i da bude prisutan u dogovoreno vreme.

A ukoliko nekoga zanima online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik, nastavu će pratiti preko računara koji, naravno mora da ima, ako želi tako časovima da pristupa. Potrebno je namenski program da instalira i to samostalno, a u slučaju da dođe do neke poteškoće tokom tog procesa, trebalo bi da kontaktira poslovnicu i zatraži profesionalnu tehničku podršku.

Koliko će da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik?

Jasno je da se razlikuje trajanje edukacije, a na osnovu toga da li kandidat želi da je pohađa individualno ili u grupi.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik, tada nastavi prisustvuje jedan polaznik i ukupno treba da pohađa 80 školskih časova. Institucija organizatora je predvidela da ova edukacija traje ukupno 4 meseca, a predlog je da polaznici imaju predavanja u trajanju od po 90 minuta, odnosno po dva školska časa tokom jednog dana. Budući da je princip organizacije vrlo jednostavan, te da omogućuje zainteresovanom da precizira detalje, koji se odnose pored ostalog i na dinamiku, to znači da će se on sa svojim profesorom, ali i sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, svakako dogovoriti kako će biti raspoređen ukupan nastavni fond.

Lica koja su zainteresovana da nastavu prate u grupi, bi trebalo da u kontinuitetu pohađaju edukaciju 8 meseci. Naime, nastavni fond koji predviđa grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik uključuje 192 školska časa, a tempo njihovog održavanja podrazumeva dva puta u toku jedne sedmice nastavu i to u trajanju od po 3 školska časa (135 minuta).

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik - koliko košta?

Cena za individualnu nastavu se, svakako razlikuje u odnosu na onu koju treba platiti, ukoliko nekoga interesuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik, a primarno zato što se razlikuje nastavni fond.

Svi navedeni iznosi su u evrima, ali se plaćanje mora izvršiti u domaćoj valuti i to na osnovu pravila, koja navodi Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije, tako da se zvaničan obračun i vrši prema kursu na dan uplate ili rate ili celokupnog iznosa.

Potrebno je izdvojiti 800 evra za pohađanje grupne edukacije, a uzevši u obzir da nastava traje 8 meseci, to je dozvoljeno i platiti je na 8 rata, pa tada jedna od njih iznosi 100 evra i to obračunato u dinarima.

Nasuprot tome, individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za holandski jezik košta 500 evra više, to jest 1.300 evra. Plaćanje je moguće izvršiti i u ratama, a kada svakog od 4 meseca trajanja edukacije, polaznik treba da plati 325 evra, što se svakako obračunava u dinarima na sam dan uplate.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za holandski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za holandski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje