Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za italijanski jezik

Naročito je važno da svako ko ima akademsko obrazovanje, bez obzira diplomu kog fakulteta da poseduje, a želi da postane sudski prevodilac za italijanski jezik, ima na umu da je najbitnije poznavanje tog jezika, te da ono mora biti na posebno visokom nivou, a svakako se zahteva i da zainteresovani odlično poznaju srpski jezik, koji im je i maternji.

Brojni su uslovi koje moraju kandidati da ispune, a ukoliko žele da to zvanje steknu, te je jedan od osnovnih razloga zbog kojih se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik organizuje upravo taj, da se zainteresovanim licima omogući ispunjenje jednog od uslova konkursa. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford će njima izdati potvrdu o pohađanju ove edukacije, što će oni svakako priložiti kada budu konkurisali za sticanje pomenutog zvanja.

Kako institucija, u čijoj organizaciji se sprovodi ovaj specijalizovani kurs posluje zvanično na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to mogućnost za pohađanje nastave ima gotovo svaki stanovnik Srbije, budući da se ona organizuje u svakom predstavništvu, a ako za to ima uslova.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za italijanski jezik

Bilo kog radnog dana zainteresovani mogu da se prijave i to ličnim dolaskom u jednu od poslovnica navedene institucije ili preko telefona, a neophodno je da zvanično ovlašćenom licu pruže sve relevantne informacije, to jest da navedu kako svoje prezime i ime, tako i datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona za dalji kontakt. Naravno da u bilo kom trenutku zainteresovani mogu prijavu da izvrše i elektronskim putem, to jest da pomenute informacije pošalju na mejl organizatora.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o postupku upisa, kada je njihova obaveza da budu lično prisutni, a svakako će dobiti jasne instrukcije i o dokumentima, koja bi trebalo tada da predaju.

Princip organizacije nastave je takav da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere hoće li predavanja pohađati online ili u predstavništvu navedene institucije, dok je u ponudi za obe varijante i individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik, kao i grupna nastava.

TESTOVI


Podrazumeva se da kandidati koje interesuje online edukacija, treba da imaju sopstveni kompjuter, a biće obavezni da tačno određenu vrstu programa na njega instaliraju. Naravno da će onim licima, koja se ne budu baš naročito dobro snašla tom prilikom, biti dostupna i profesionalna tehnička podrška, kako bi softver što jednostavnije instalirali.

Ukoliko se neko opredeli da predavanja pohađa kroz individualnu nastavu, mora znati da se ona organizuje na vrlo slobodan način. Zapravo je dozvoljeno tom prilikom svakom prijavljenom da tačan datum njenog početka precizira sa onim profesorom, koji je nadležan i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici. A takođe je neophodno da se oni dogovore i oko toga u kojim će terminima predavanja da budu organizovana, to jest kakva će biti njihova dinamika na nedeljnom, odnosno mesečnom nivou.

Budući da bi u okviru jedne grupe trebalo da bude prisutno između 4 i 8 kandidata, osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik bila organizovana, svakako podrazumeva kreiranje grupe od minimalnog broja članova. Nedugo pošto se četiri osobe najmanje prijavi u bilo kom predstavništvu ove institucije, koordinator za nastavu formira grupu i samostalno definiše prvo tačan datum kada će nastava početi, a potom određuje i tačne termine, odnosno precizira dinamiku održavanja časova. A o svemu tome prijavljeni dobijaju obaveštenja, s tim da se posebno naglašava da izmene ne smeju da budu izvršene, to jest da zahtevi za promenom ni termina, ni dinamike, a ni datuma početka ove vrste nastave, ne smeju da budu ostvareni.Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik - program nastave

Polaznici će na samom početku edukacije dobiti sve one informacije, koje se odnose na postupak konkurisanja za zvanje sudski prevodilac za italijanski jezik. A tada će, između ostalog saznati i koji uslovi moraju biti ispunjeni, te kako izgledaju ispiti koji se polažu. Takođe će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik ponuditi prisutnima mogućnost da detaljno saznaju i kako izgleda polaganje zakletve, a što je predviđeno nakon sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Biće obrađena i tema koja se odnosi na obaveze i dužnosti ovlašćenog lica, a svakako će kroz vežbe kandidati imati mogućnost da se detaljno upoznaju sa procesom overavanja bilo koje vrste dokumenata. Profesori će ih uputiti i u korišćenje pravilne terminologije, sa kojom sudski tumači za italijanski jezik svakodnevno dolaze u kontakt, ali će im objasniti i šta podrazumeva Dnevnik stranaka i poslova, odnosno po kom principu se mora voditi evidencija.

Svakako će prisutni saznati i kako funkcioniše postupak tarifiranja usluga sudskog tumača, te zbog čega je važno da se konkretne smernice poštuju. Biće reči i o nadoveri, to jest o postupku koji uključuje stavljanje Haškog pečata, to jest onoga koji je poznat pod nazivom Apostille, a na dokumenta za koja su urađeni prevodi sa srpskog jezika na italijanski ili sa italijanskog na srpski, kao i sa italijanskog na različite strane jezike i sa njih na italijanski.

Podrazumeva se da će polaznicima biti objašnjeno i šta tačno podrazumeva konsekutivno prevođenje sa italijanskog jezika na srpski, ali i u svim ostalim dostupnim varijantama, te će takođe specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik omogućiti zainteresovanima da saznaju koja se pravila poštuju kada se vrši prevod uz pomoć šapata.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati budu upoznati i sa onim greškama, odnosno propustima koji se u praksi naročito često mogu sresti. A u tom delu će im profesori, uz pomoć pažljivo izabranih primera, objasniti kako se konkretni propusti mogu izbeći, to jest šta je potrebno da sudski prevodilac za italijanski jezik učini i kako da obradi konkretni dokument, da se ne bi ni javljale takve greške u praksi.

Bitno je napomenuti da će kandidati, korak po korak proći kroz postupak overavanja dokumenata, a naročiti akcenat će biti stavljen na važnost poštovanja dostavljanja originala na uvid, te će biti omogućeno prisutnima da nauče zašto se insistira na ispunjavanju te obaveze.

Takođe će predavači govoriti i o onim situacijama kada neki klijent ima urađen prevod dokumenta sa italijanskog jezika na srpski ili u bilo kojoj drugoj varijanti jezik, koja podrazumeva i italijanski, a ti prevodi nisu kvalitetni, to jest u njima su uočene greške. Saznaće polaznici šta se u tom slučaju mora učiniti, neposredno pre nego što overa bude bila izvršena u skladu sa pravilima.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao organizator ove edukacije sprovodi i mnoge druge obuke, to podrazumeva da svaki kandidat koji ima potrebu ili jednostavno želi, svakako može svoje znanje jezika da usavrši, budući da se organizuje i obuka i kurs italijanskog jezika u okviru te institucije.

Kada bude bila završena ova specijalizovana edukacija, svaki kandidat će dobiti zvaničnu potvrdu o tome da je pohađao nastavu, a podrazumeva se da nju ima pravo da priloži kada se bude javljao na konkurs, koji u našoj zemlji raspisuje, na osnovu aktuelnih potreba Ministarstvo pravde.

Na kom mestu i u kojim terminima se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik?

Uz mogućnost da zainteresovani nastavu pohađa u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojoj je zvanično ispunjen uslov za to, sprovodi se i online stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik.

Mora se naglasiti da lica koja se budu opredelila za praćenje nastave preko interneta, to moraju da učine isključivo uz korišćenje svog kompjutera, a koji bi trebalo da ima tačno definisane karakteristike. Svakako se podrazumeva da će pre zvaničnog početka nastave, na njega instalirati predviđeni softver, a časove će u tom slučaju moći da prate sa bilo kog mesta gde im je dostupna nesmetana konekcija sa internetom.

Dakle, najjednostavnije rečeno, mesto održavanja ove edukacije svakako zavisi od toga za koju od ponuđenih varijanti se pojedinačni kandidati odluči, a to isto se odnosi i na informacije o terminima organizacije nastave. Zapravo je stvar u tome da postoji opcija praćenja predavanja u grupi, kada nastavi prisustvuje od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika, ali se isto tako prijavljeni mogu odlučiti i za individualni tip edukacije.

Važno je reći da se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik ne može organizovati odmah nakon što pojedinačni kandidat izvrši prijavu, pošto je vrlo važno da se napravi grupa i to od najmanje 4 osobe. Isključivo posle toga, predstavnik konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford će biti u mogućnosti da odredi datum početka grupne edukacije, ali i da precizira termine, odnosno dinamiku koja će se poštovati prilikom njenog sprovođenja. Svakako će prijavljene propisno obavestiti o svim tim detaljima, a biće im posebno napomenuto da njihovi zahtevi za promenom bilo čega od navedenog, u tom slučaju ne smeju da budu uzeti u obzir, jer je princip organizacije takav.

Način na koji se sprovodi edukacija namenjena samo jednoj osobi je sasvim drugačiji, a ujedno i mnogo slobodniji. Naime, termini u kojima se održava individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik se određuju dogovorom između prijavljenog i njegovog profesora, ali i zvaničnog koordinatora za nastavu poslovnice u kojoj se polaznik prijavljuje. A predviđeno je da se oni dogovore i oko datuma početka, te da zajedno definišu kakavom tačno dinamikom će ukupan nastavni fond da bude raspoređen.

Prema kojim pravilima se sprovodi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik?

Uzevši u obzir da je dostupno nekoliko načina pohađanja ove edukacije, to se i princip po kome se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik zapravo može definisati tek kada pojedinačni polaznik bude odabrao koju vrstu nastave će da prati.

Na prvom mestu je dostupna opcija koja podrazumeva pohađanje časova u skladu sa tradicionalnim principom, a kada se oni odvijaju u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Druga varijanta koja je na raspolaganju zainteresovanima, jeste nastava koju oni mogu da prate uz primenu ličnog kompjutera. Zapravo se online kurs organizuje uz korišćenje određenog tipa softvera, to jest programa koji kandidat ima obavezu da na svoj računar instalira. Svim onim licima koja budu to zahtevala, svakako će biti pružena i stručna pomoć u vezi sa celokupnim postupkom instalacije.

Naglašavamo da se oba tipa edukacije koja su pomenuta mogu organizovati prema pravilima koja podrazumeva individualna nastava, to jest ona koju bi polaznik trebalo samostalno da pohađa, te se organizuje i grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik, kada je predviđeno prisustvo između četvoro i osmoro ljudi.

Ako se neko opredeli za rad sa više polaznika, mora se naglasiti da grupna edukacija može da bude organizovana isključivo u onom predstavništvu u kome se minimalan broj kandidata prijavi, to jest njih četvoro. Organizator će posle toga kreirati grupu i odrediti, na prvom mestu tačan datum početka, a onda će precizirati i termine, odnosno dinamiku po kojoj će se časovi sprovoditi. U skladu sa pravilima će prijavljeni biti obavešteni o tome, a čak i ako budu izneli zahtev za promenom nečega od pomenutog, on neće moći da bude ostvaren.

Zainteresovanima je na raspolaganju i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik, kada predavanja pohađa kandidat potpuno samostalno. A taj tip edukacije podrazumeva da će se prijavljeni, zajedno sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora, kao i sa predavačem, koji će individualnu edukaciju i da vodi, dogovoriti kako će se ona odvijati. Tačnije, oni će precizirati svi zajedno datum njenog početka, ali i dinamiku prema kojoj će časovi zastupljeni u nastavnom fondu biti raspoređeni, te će svakako odrediti i u kojim terminima će se odvijati predavanja.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik?

Prisutna je razlika u ukupnom nastavnom fondu koji podrazumeva, sa jedne strane grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik, a sa druge individualna nastava.

Tako je programom predviđeno da polaznici koji izaberu ovu edukaciju da prate u okviru grupe, to čine ukupno osam meseci. Budući da organizator ima obavezu da precizira, pored ostalog i dinamiku održavanja, to se podrazumeva da će polaznici prisustvovati predavanjima dva puta u toku jedne sedmice i to u trajanju od po 135 minuta, odnosno imaće po tri školska časa tokom jednog dana, jer se ukupno 192 časa nalazi u nastavnom fondu, prema kome se taj tip edukacije sprovodi.

Iako je način organizacije individualne nastave posebno fleksibilan, jer svaki pojedinačni kandidat dogovara detalje organizacije sa koordinatorom za nastavu i profesorom, ipak je definisano da 80 školskih časova, koliko podrazumeva nastavni fond, treba da bude raspoređeno u okviru četiri meseca, koliko ukupno traje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik. Svakako će se pomenuta lica dogovoriti oko svih detalja, a opšta je preporuka Obrazovnog centra Akademije Oxford da kandidat na dnevnom nivou pohađa predavanja u trajanju od po 2 školska časa, što zapravo podrazumeva da on ne bi trebalo da prisustvuje nastavi duže od 90 minuta u toku jednog dana.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik - cena

Cenovnikom koji važi u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik košta ukupno 1.300 evra. U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srbije, navedeni iznos će biti obračunat prema važećem kursu ove valute i to na onaj dan kada bude zvanično bila izvršena uplata.

A iznos koji je potrebno izdvojiti ako neko želi da pohađa edukaciju u grupi jeste 800 evra, te se obračun i tom prilikom vrši prema pravilima prethodno navedenog zakona.

Svakako organizator dozvoljava zainteresovanim licima da plaćanje i jedne i druge sume izvrše na rate. Tako je potrebno svakog meseca u trajanju individualne edukacije plaćati po 325 evra u dinarskoj protivvrednosti, pa polaznik treba da plati ukupno 4 rate.

Ukoliko nekoga zanima da pohađa nastavu u društvu sa ostalim polaznicima, te želi da navedeni iznos plati u ratama, trebalo bi da zna da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za italijanski jezik može da bude plaćena u 8 rata. Svaka od njih će iznositi po 100 evra, te će taj iznos svakako biti obračunat prema važećim pravilima, odnosno na osnovu kursa evra na dan uplate.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za Hrvatski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za italijanski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje