Sudski tumač i prevodilac za italijanski jezik

Među mnogim drugim stručnjacima koji čine tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford posebno se izdvajaju sudski tumači i prevodioci za italijanski jezik. Osnovni razlog za to treba potražiti u činjenici da je ovo jedan od traženijih jezika, bilo da je reč o pismenim i usmenim prevodima ili o učenju italijanskog kao drugog jezika. Upravo to nas je i navelo da angažujemo veći broj prevodilaca i sudskih tumača za italijanski jezik u okviru naše institucije, tako da smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo brzu i kvalitetnu uslugu prevoda i overe svih potrebnih dokumenata, a po najkonkurentnijim cenama.

Kako je jedan od osnovnih ciljeva našeg poslovanja, osim kvaliteta i pristupačnih cena, i želja da svakome kome je to potrebno omogućimo da dobije prevod i overu dokumenata bez obzira u kom gradu ili mestu da živi, to možemo da se pohvalimo i sa preko 20 poslovnica, koliko ih broji trenutno Akademija Oxford u čitavoj Srbiji. Tako da, praktično gledano usluge koje pruža svaki prevodilac i sudski tumač za italijanski jezik u našem timu možete da dobijete u bilo kojoj od njih. Velika prednost korišćenja usluga prevoda dokumenata i ostalih sadržaja u našoj instituciji je i ta što klijent na jednom mestu dobija i prevod i overu sudskog tumača, čime u velikoj meri štedi svoje vreme i trud, jer dobijeni dokument može odmah da koristi za propisanu svrhu, uzevši u obzir da je samo preveden dokument koji je overen pečatom sudskog tumača, važeći sa stanovišta zakona i prava.

Ali, to nije sve! Kod nas možete dobiti prevode svih materijala sa italijanskog na srpski, odnosno sa našeg jezika na italijanski, što zapravo i nije neka naročita novost, budući da su prevodi ove vrste česti u praksi. Međutim, Prevodilački centar Akademije Oxford spada među retke, da ne kažemo jedine institucije u našoj zemlji koje pružaju uslugu prevoda sa italijanskog na mnoge svetske jetike, te sa bilo kog stranog jezika na italijanski. To znači da uz prevod sa italijanskog na engleski, francuski i nemački, kod nas možete dobiti i prevod sa: ruskog, portugalskog, kineskog, španskog, grčkog, hebrejskog, ukrajinskog, mađarskog, slovenačkog, estonskog, persijskog, danskog, bosanskog, albanskog, bugarskog, hrvatskog, japanskog, norveškog, znakovnog, latinskog, romskog, švedskog, korejskog, estonskog, pakistanskog, finskog, arapskog, makedonskog, turskog, holandskog, i mnogih drugih jezika koji se govore u svetu na italijanski jezik, odnosno sa bilo kog od navedenih jezika na italijanski.

Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika i zvaničan je jezik na teritoriji Italije, a pored latinskog se koristi i u Vatikanu i to kao drugi službeni jezik. Njime se služi nekoliko miliona ljudi, od kojih većina živi upravo u Italiji. Kao jezik koji se u svetu nalazi na petom mestu, kada je u pitanju učenje stranog jezika, veoma je popularan i tražen u svakom smislu, kako u cilju edukacije, tako i po pitanju prevoda dokumenata, ali i svih ostalih vrsta materijala.

Veliki je broj onih, koji svoje školovanje nastavljaju upravo u zemlji u kojoj je italijanski jezik zvaničan, te je česta i potreba za prevodima svih neophodnih dokumenata iz oblasti obrazovanja sa overom sudskog tumača, poput diploma i dodatka diplomi, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, te nastavnih planova i programa fakulteta, ali i svih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a odnose se na ovu oblast.
Često se javlja potreba i za prevodima mnogih poslovnih dokumenata, počev od ugovora, rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta i osnivačkih akata preduzeća, ali i različitih poslovnih izveštaja, bilansa uspeha i stanja i mnogih drugih. Svaki prevodilac i sudski tumač za italijanski jezik koji je član našeg tima, takođe prevodi i tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate, punomoćja, licence, te sudske presude i rešenja, ali i sva pravna akta. A da bi sva navedena dokumentacija zaista i bila važeća sa stanovišta zakona, neophodno je i da prevodi budu overeni od strane ovlašćenih sudskih tumača. Stim što je zakonom propisana procedura da ovlašćeni sudski tumač pre nego što određeni dokument overi, mora da izvrši i njegovo poređenje sa originalom, pa je to izuzetno važno da zna svaki klijent koje je uz prevod, potrebna i overa dokumenata, budući da je u obavezi da dostavi i originale na uvid.

Takođe, valjalo bi i da se raspitate o potrebi za overom haškim Apostille pečatom, uzevši u obzir da je ova posebna vrsta overe obavezna za određene dokumente. Da ne bi bilo zabune, Apostille pečat ni u kom slučaju ne isključuje overu koju vrše sudski tumači, već je u pojedinim slučajevima potrebno da se prevede i sam Apostille, pa je zato vrlo bitno da se blagovremeno raspitate u nadležnom sudu i o ovoj vrsti overe. Iako nijedan pevodilac i sudski tumač za italijanski jezik nije u obavezi da poznaje do tančina propise vezane za overu Apostille pečatom, u skladu sa vašim zahtevima ćemo vam dati sve informacije koje posedujemo, kako biste mogli na pravom mestu da proverite sve vezano za ovu uslugu.

Sudski tumači i prevodioci za italijanski jezik u Akademiji Oxford poznavaoci su ovog jezika na najvišem nivou, a iza sebe imaju izuzetno visok nivo iskustva. Podrazumeva se i da poseduju obaveznu licencu od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla. A kada se uzme u obzir podatak da je najčešće reč o izvornim govornicima ovog jezika, jasno je da je reč o pravim profesionalcima, koji svoj posao obavljaju na najvišem nivou kvaliteta.

Shodno vašim zahtevima prevodimo i overavamo sva lična dokumenta, poput: izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša, lične karte, izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, radne dozvole, potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige umrlih, vozačke dozvole, ali i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacija, kao što su sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga).

Naši prevodioci i sudski tumači za italijanski jezik će u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i medicinsku, tehničku, ali i dokumentaciju za tender, kao i uputstva za rukovanje, naučne patente, te građevinske projekte. Uz prevod i overu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specicifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, kod nas možete dobiti i prevode svih ostalih dokumenata i sadržaja koji se tiču medicine, nauke, građevinske industrije i farmacije.Prevođenje sa italijanskog i na italijanski jezik

Uz sve vrste dokumenata, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu prevođenja apsolutno svih materijala sa italijanskog i na italijanski jezik. To naravno podrazumeva i prevode sa italijanskog na bilo koji od preko 40 svetskih jezika za koje smo specijalizovani, uključujući i srpski, ali i sa bilo kog stranog jezika na italijanski.

U skladu sa vašim potrebama i zahtevima, prevodimo i časopise, članke iz novina, ali i književna dela svih vrsta, počev od proze, preko beletristike i romana, pa do poetskih dela. Takođe, prevodimo i web sajtove, online kataloge, softvere i web prodavnice, kao i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzir koju temu obrađuju, te da li su namenjeni široj upotrebi ili je isključivo reč o naučnim tekstovima. Oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstova sa italijanskog i na italijanski jezik su brojne, a osim za politiku, ekonomiju, pravo i psihologiju, kod nas možete dobiti prevod i svih onih tekstova čija tema je vezana za: finansije, menadžment, sociologiju, farmaciju, bankarstvo, marketing, ekologiju i zaštitu životne sredine, te građevinsku industriju, medicinu, informacione tehnologije, komunikologiju, filozofiju, ali i nauku, obrazovanje i sve ostale grane, kako društvenih tako i prirodnih nauka.

Vrlo je važno da napomenemo da nam materijale koje želite da naši sudski tumači i prevodioci prevedu sa italijanskog i na italijanski jezik i po potrebi overe, možete dostaviti na nekoliko načina, to jest onako kako vama najviše odgovara. To podrazumeva ličnu dostavu u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, odnosno slanje na meil (u slučaju da nije potrebna overa), ali i slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom. Takođe, ukoliko se javi potreba za takozvanim hitnim prevodom, a reč je o onim materijalima za koje je potrebna overa, možete ih najpre skenirana poslati na meil, a originale naknadno dostaviti na način koji vam najviše odgovara. Ovo je uvedeno da bi se ubrzao proces, te da bi se maksimalno ispoštovao zahtev klijenata, uzevši u obzir da hitan prevod podrazumeva vrlo kratak rok za izradu, te je brzina u tom slučaju od ključne važnosti.

Kada prevodilac i sudski tumač za italijasnki jezik završe svoj posao, obrađene sadržaje možete da preuzmete lično, a možemo vam ih poslati na određenu adresu, te na meil, ali samo u slučajevima kada se ne zahteva overa sudskog tumača. Prilikom slanja na adresu, Prevodilački centar Akademije Oxford angažuje kurirsku službu sa kojom ostvaruje dugogodišnju saradnju, tako da se ova usluga naplaćuje od klijenata potpuno nezavisno od usluge prevoda i overe i to u skladu sa važečim cenovnikom kurirske službe.

Prevodi igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, te serija, reklamnih poruka i zabavnih, odnosno naučnih i dečijih emisija su takođe sadržaji koje naši stručnjaci prevode sa italijanskog i na italijanski jezik. A uz ovu uslugu, možemo izvršiti i titlovanje, te sinhronizaciju tako obrađenih sadržaja, kako biste dobili audio, odnosno video materijale koje možete da plasirate na televiziji, radiju, u bioskopu ili bilo gde gde želite.

Jedan od osnovnih dokaza da naši stručnjaci nisu usmereni samo na prevođenje sa italijanskog i na italijanski jezik u pisanom obliku jeste i usluga usmenog prevoda koju vam takođe nudimo. A uz simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevđenje, kako bismo u potpunosti ispunili sve zahteve koje određena međunarodna konferencija, poslovni sastanak, odnosno bilo koji drugi događaj koji organizujete nameće, te vam na taj način omogućimo da usmeno prevođenje sa italijanskog i na italijanski jezik u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji protekne u savršenom redom.

Svemu navedenom treba dodati i uslugu za koju su specijalizovani lektori, odnosno korektori koji su takođe članovi tima Akademije Oxford, a koja se odnosi na redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni, ali na nekom drugom mestu. Kako nam se vrlo često događa da nam se obraćaju klijenti koji su poverili određene sadržaje nekim drugim prevodiocima, koji nisu ispunili ni njihove zahteve ni njihova očekivanja, to kod nas možete dobiti lekturu i korekturu kompletnih sadržaja, tako da ćete sasvim sigurno biti zadovoljni.

Na zahtev klijenata, sa italijanskog i na italijanski jezik prevodimo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga i to uz maksimalno poštovanje adekvatnog prevođenja reklamne poruke na ciljani jezik. Uz prevod vizit kartica, letaka i flajera, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i brošure, kataloge proizvoda i usluga, plakate i PR tekstove, te vam u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama dostavljaju prevedene materijale na dogovoren način.

Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu kada su u pitanju prevodi sa italijanskog i na italijanski jezik, budite slobodni da kontaktirate bilo koju našu poslovnicu, gde će se naši predstavnici potruditi da vam pojasne sve detalje i maksimalno izađu u susret svim vašim zahtevima!

Prevod sa srpskog na italijanski jezik

Kako je jedan od najzastupljenijih zahteva koje Prevodilačkom centru Akademije Oxford upućuju klijenti, prevod materijala sa srpskog jezika na mnoge strane jezike, a prvenstveno engleski, nemački, italijanski, španski, portugalski i druge jezike sveta, sasvim je za očekivati da smo specijalizovani i za takvu vrstu prevođenja.

Najbolja referenca koju možemo da imamo je na hiljade zadovoljnih klijenata za koje smo sa uspehom uradili, a radimo i dalje prevod svih vrsta sadržaja sa srpskog na italijanski jezik. Zahvaljujući znanju i iskustvu, ali i interesovanjima naših prevodilaca i sudskih tumača svim našim klijentima, ali i onima koji to žele da postanu, pored uobičajenih usluga koje se odnose na prevode dokumenata i tekstova, nudimo i niz specijalizovanih usluga kada je prevođenje sa srpskog na italijanski jezik u pitanju.

Prevođenje sa srpskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na srpski

Uz pismeni prevod svih sadržaja, nudimo vam i uslugu konsekutivnog, šapatnog i simultanog prevođenja, kao i iznajmljivanje najmodernije opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Kod nas možete dobiti i redakturu, odnosno korekturu i lekturu svih onih sadržaja koje je preveo neko drugi, a koji ne zadovoljavaju vaše zahteve.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na italijanski i overa sudskog tumača

Svako kome je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog na italijanski jezik može biti siguran da će kod nas dobiti maksmalno profesionalno urađen prevod i to po najboljim uslovima, u svakom smislu. To znači da u potpunosti poštujemo zahteve naših klijenata, te da im nudimo vrlo kvalitetnu i profesionalnu uslugu prevoda dokumenata, u relativno kratkim rokovima i po povoljnoj ceni. Osim toga, kod nas možete zahtevati i takozvani hitan prevod, to jest prevod u roku koji vama odgovara, a koji je kraći od onoga koji vam ponudi koordinator jedne od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji.

Sa srpskog na italijanski prevodimo apsolutno svaki lični dokument koji želite, počev od lične karte i pasoša, preko uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i izvoda iz svih matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), pa do vozačkih i saobraćajnih dozvola, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama. Specijalizovani smo i za prevod svih tipova i vrsta ugovora, ali i presuda, sudskih rešenja, kao i poslovnih dokumenata. Tako, sa srpskog na italijanski prevodimo: rešenja o osnivanju preduzeća, statute, sve vrste izveštaja, poput recimo godišnjih i revizorskih, te bilanse i ostalu poslovnu dokumentaciju.

Prevodi web sajtova sa srpskog na italijanski jezika

Ukoliko želite da proširite svoje poslovanje van granica naše zemlje, odnosno na područje Italije, jedan od mogućih načina jeste i da predstavite svoju firmu na najbolji mogući način u određenoj zemlji. A kako to možete uraditi bolje nego da web sajt prevedete sa srpskog na italijanski jezik? No, da bi taj prevod zaista bio adekvatan neophodno je da ga urade prevodioci koji su specijalizovani upravo za tu oblast prevođenja, a koji su takođe članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Pored prevoda web sajtova, sa srpskog na italijanski prevodimo i online kataloge i web prodavnice, a na vaš zahtev možemo da prevedemo i softver, odnosno programe i aplikacije.

Polje informacionih tehnologija je samo jedno u nizu za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani. A tome svakako treba dodati i oblast marketinga, koja u savremenom svetu igra izuzetno važnu ulogu u poslovanju. Zato za vas vršimo prevod svih vrsta marketinškog materijala, od vizit kartica i flajera, preko brošura i kataloga, pa do PR tekstova. Zahvaljujući činjenici da naši stručnjaci imaju izuzetno visok nivo iskustva u radu sa ovakvom vrstom materijala, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će marketinška poruka koja je navedena na srpskom biti, na primeren način preneta i na italijanskom jeziku, čime će prevođenje ovakve vrste materijala u potpunosti zadovoljiti visok nivo kvaliteta koji je jedan od naših poslovnih imperativa.

Prevod naučnih tekstova sa srpskog jezika na italijanski

Prevod naučnih tekstova sa srpskog na italijanski je samo još jedna od brojnih usluga koje vam omogućavamo. Osim naučnih radova, naši prevodioci i sudski tumaču vrše prevod rezultata naučnih istraživanja, patenata i svih tekstova koji se odnose na nauku, bez obzira da li su namenjeni široj javnosti ili, isključivo naučnoj.

Po vašem zahtevu takođe prevodimo i seminarske i diplomske radove sa srpskog na italijanski, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i diplome i dodatke diplomi, ali i sva ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje, poput recimo prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i mnogih drugih.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa srpskog na italijanski jezik

Osim kompletne medicinske dokumentacije, sa srpskog na italijanski prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast medicine i farmacije.

Na vaš zahtev sa srpskog na italijanski prevodimo i tehničku dokumentaciju, uputstva za upotrebu, ali i građevinske projekte i dokumentaciju za tender.

Prevod filmova sa srpskog jezika na italijanski

Srpska kinematografija je i danas izuzetno bogata, a to isto je bila i u prošlosti. Dobro je poznato da su naši filmovi prevođeni na mnoge strane jezike, pa i na italijanski.

Ako je i vama potreban prevod filmova sa srpskog jezika na italijanski, trebalo bi da znate da kod nas možete dobiti ne samo tu uslugu, već i uslugu titlovanja i sinhronizacije. Bez obzira da li želite da prevedemo sa srpskog na italijanski filmove, emisije i serije, budite sigurni da će nakon naših prevodilaca posao preuzeti profesionalni titleri, odnosno tim stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju, te da ćete u optimalno kratkom roku dobiti audio ili video sadržaj koji je spreman za dalje plasiranje.

Prevodi romana sa srpskog na italijanski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na vaš zahtev vrše i prevode knjiga sa srpskog na italijanski jezik, bez obzira da li su u pitanju romani i beletristika ili, pak dela poezije i proze.

Sa srpskog na italijanski prevodimo i novinske članke na vaš zahtev, ali i časopise, bez obzira da li su u pitanju uskostručni časopisi, specijalizovani za određenu oblast ili je reč o popularnim časopisima.

Prevođenje tekstova različite tematike sa srpskog na italijanski

Na zahtev klijenata, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sve vrste tekstova sa srpskog na italijanski, bez obzira na njohovu složenost, temu i dužinu. Osim tekstova koji se odnose na oblast menaždmenta, turizma, komunikologije, te prava i ekonomije, kod nas možete dobiti i prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, finansija, sociologije, politike, bankarstva, psihologije, ali i mnogih drugih oblasti.

Da budemo precizniji, apsolutno svaki tekst, bez obzira koja je tema u pitanju, dužina i složenost, naši prevodioci i sudski tumači prevode u relativno kratkom roku i po najpristupačnijim cenama sa srpskog jezika na italijanski.

Prevod sa italijanskog na srpski jezik

Ukoliko želite da dobijete profesionalno i maksimalno kvalitetno urađen prevod tekstova i dokumenata sa italijanskog na srpski jezik, najbolje rešenje je stručni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford! Osim prevoda dokumenata, zahvaljujući činjenici da se u našem timu nalaze i ovlašćeni sudski tumači, dobijate i overene dokumente koji su spremni za dalju upotrebu, uzevši u obzir da su, nakon overe, validni sa pravne tačke gledišta.

Jedino što je važno, u slučaju da vam je uz prevod dokumenata potrebna i overa sudskog tumača da ne zaboravite da je neophodno da prilikom dostavljanja materijala na prevod dostavite i originalni dokument. Da ne bude zabune, ovo je uobičajena procedura budući da ovlašćeni sudski tumač mora, pre nego što stavi pečat na preveden dokument da ga uporedi sa originalom, te da da proveri da li su prevod i original istovetni. Nakon što sudski tumač završi svoj deo posla, klijent ima na raspolaganju pravno validan dokument koji može da koristi u svakoj nadležnoj službi.

Prevođenje sa italijanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na italijanski

Osim pismenog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za sve vrste usmenog prevođenja, od simultanog, preko konsekutivnog, pa do specijalne vrste, takozvanog prevođenja šapatom. Uz to, kod nas možete po najpovoljnijim cenama iznajmiti i najkvalitetniju opremu za simultano prevođenje.

Ako ste već dali nekome materijal na prevod, a ipak niste zadovoljni dobijenom uslugom, mi smo uvek raspoloženi da izvršimo korekturu i lekturu takvih sadržaja.

Overa sudskih tumača i prevod dokumenata sa italijanskog na srpski

Pored prevoda ličnih i poslovnih dokumenata sa italijanskog na srpski jezik, kod nas možete dobiti i prevod različitih izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama.

Kako su u pitanju dokumenta, neophodno je da te prevode overe ovlašćeni sudski tumači, da bi mogli da budu korišćeni u pravnom smislu. Osim prevoda lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, te pasoša, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevode vozačke i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, ali i svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim.

Uz lična, prevodimo i sve vrste poslovnih dokumenata, poput rešenja o osnivanju privrednog društva, osnivačkog akta, statuta preduzeća, godišnjih i revizorskih izveštaja, te bilansa i ostalih dokumenata iz poslovne sfere.

Prevođenje lekarskih nalaza sa italijanskog na srpski jezik

Ako vam je potrebno prevođenje lekarskih nalaza sa italijanskog na srpski jezik, budite sigurni da ćete ovu uslugu kod nas dobiti u najkraćem mogućem roku i po, sigurno najboljim uslovima.

Sa italijanskog na srpski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu ostalu medicinsku dokumentaciju.

Kod nas možete dobiti i prevod dokumentacije za tender i tehničke dokumentacije, ali i uputstva za rukovanje, te građevinskih projekata, kao i prevod deklaracija proizvoda.

Prevod časopisa i knjiga sa italijanskog na srpski

Vršimo i prevod časopisa i knjiga sa italijanskog na srpski jezik. Osim knjiga poezije i proze, te romana, kod nas možete dobiti i prevod beletristike.

A na vaš zahtev vršimo prevođenje novinskih članaka, ali i različitih vrsta časopisa, bez obzira da li su u pitanju oni koji su namenjeni široj javnosti ili isključivo stručnoj javnosti.

Prevod seminarskih i diplomskih radova sa italijanskog jezika na srpski

Osim prevoda seminarskih i diplomskih radova sa italijanskog na srpski jezik, kod nas vas očekuju i prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te diploma i dodatka diplomi.

Ukoliko vam je potreban prevod naučnih radova ili rezultata naučnih istraživanja i patenata, možete biti uvreni da će naši prevodioci i sudski tumači i ovaj posao za vas izvršiti uspešno i po najboljim uslovima.

Sa italijanskog na srpski prevodimo i specijalističke tekstove iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i one koji su namenjeni široj javnosti. Na vaš zahtev ćemo prevesti i tekstove iz bilo koje oblasti, počev od ekonomije i prava, te finansija, politike i bankarstva, preko tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, pa do onih koja obrađuju temu iz oblasti turizma, menadžmenta, sociologije, psihologije ili bilo koje drruštvene i prirodne nauke.

Prevođenje web sajtova sa italijanskog na srpski

Da bi određeni web sajt mogao da pruži adekvatne informacije posetiocima, najbolje je da sarži i prevod na onaj jezik u kome se nalazi ciljna grupa za određeni proizvod ili uslugu. Zato u našem timu postoje stručnjaci koji su specijalizovani upravo za prevođenje web sajtova sa italijanskog na srpski jezik, ali i oni koji će na vaš zahtev da prevedu i softver (programe i aplikacije), web prodavnice i online kataloge.

Uz ovu uslugu, svakome kome je potrebno pružamo i mogućnost prevođenja svih vrsta materijala iz oblasti marketinga. Osim vizit kartica i PR tekstova, na vaš zahtev prevodimo sa italijanskog jezika na srpski i letke, flajere, ali i plakate, te brošure i kataloge, bilo da se reklamiraju proizvodi ili usluge.

Prevod, sinhronizacija i titlovanje sadržaja sa italijanskog na sprski jezik

Jedna u nizu usluga koje često sa ponosom ističemo jeste prevod, ali i sinhronizacija i titlovanje svih audio i video sadržaja. Nakon što naši prevodioci završe svoj deo posla, te prevedu određeni film, seriju, emisiju, video ili audio reklamu, posao nastavlja tim profesionalnih titlera ili grupa umetnika zadužena za sinhronizaciju prevedenog sadržaja.

Kako svi oni iza sebe imaju visok nivo znanja, ali i višegodišnje iskustvo u obavljanju ovih poslova možete biti potpuno sigurni da će posao biti izvršen maksimalno kvalitetno i profesionalno.

Prevod sa italijanskog na druge jezike


Prevodilac za italijanski jezik

Prevodilac za italijanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za italijanski jezik

Vidi više o prevodiocu za italijanski jezik >>>

Kurs italijanskog jezika

Škola italijanskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite italijanski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs italijanskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu italijanskog jezika >>>


Sudski tumač za italijanski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za italijanski jezik
Prevodilac za italijanski jezik

Zatražite ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na italijanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online italijanski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje