Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za španski jezik

Postoji nekoliko uslova koje mora da ispuni svako lice zainteresovano da zvanično postane sudski prevodilac za španski jezik, ali najvažnije je naglasiti da se zahteva ne samo da odlično poznaje navedeni jezik, već i da ima posebno visoka znanja svog maternjeg, odnosno srpskog jezika. A sve to naravno ne znači da kandidati koji se javljaju na konkurs, neizostavno moraju posedovati diplomu Filološkog fakulteta na određenom smeru, jer je dobro poznato da su sertifikovani sudski tumači i za ovaj i za mnoge druge jezike stekli akademsko zvanje u okviru drugih fakulteta.

Sa ciljem da svakome ko želi da se upozna sa obavezama ovog stručnjaka i da na taj način ostvari jedan od najvažnijih uslova, se i organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator pomenute edukacije ima otvorena predstavništva na više od 20 lokacija, to automatski znači da kandidati vrlo lako mogu da se prijave, odnosno upišu, kako bi pratili nstavu, koja se sprovodi u svakoj poslovnici u kojoj se osnovni uslovi za to budu ostvarili.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za španski jezik

Sem opcije da prijavu izvrše lično u prostorijama predstavništva ove institucije, zainteresovana lica imaju mogućnost i da osnovne podatke o sebi (datum rođenja, ime, prezime i informacije za kontakt) ili izdiktiraju službeniku preko telefona ili pošalju na mejl adresu, one poslovnice koja im je najbliža.

Takođe svi koji su zainteresovani, svakako moraju znati da su obavezni upisivanju da lično prisustvuju, a o dokumentima koja će tada morati da donesu, će ih prethodno obavestiti zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Svako ko bude izvršio prijavu, odnosno zvanično se upisao će imati obavezu i da se opredeli između nekoliko opcija koje su dostupne, budući da se sprovodi kako online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik, tako i ona koja se smatra tradicionalnom, a koju polaznici treba da pohađaju u namenskim prostorijama konkretnog predstavništva navedene institucije.

TESTOVI


Svi oni kandidati koji budu odlučili predavanja da prate preko interneta će morati da obezbede i računar, a na njega će prema pravilima instalirati i program, koji je upravo namenjen pohađanju časova. A budući da ova institucija zapošljava i IT stručnjake, to se podrazumeva da svaki klijent kome bude bila potrebna tehnička podrška, može da je dobije u okviru konkretnog predstavništva.

Važno je pomenuti i to da se i klasična i online edukacija sprovode na dva načina, tako da svaki prijavljeni bira između opcije da predavanjima pristupa samostalno, a kroz individualnu nastavu i one koja podrazumeva prisustvo većeg broja lica, to jest između 4 i 8 njih, kada se sprovodi grupna edukacija.

Specifičnost individualne nastave sasvim sigurno je njena fleksibilnost, budući da svaki prijavljeni definiše način njenog sprovođenja i to zajedno sa predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Ne samo da će oni odrediti kog tačno datuma će početi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik, nego će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, to jest oko dinamike.Potpuno je drugačiji princip koji se poštuje kada se sprovodi nastava za više polaznika, odnosno grupno. Zapravo, ovlašćeno lice poslovnice u kojoj bude bila napravljena grupa, to jest u kojoj se četvoro kandidata najmanje bude prijavilo, će definisati najpre tačan datum početka nastave, a onda i termine, kao i dinamiku kojom bi trebalo predavanja da budu sprovedena. Prijavljeni će, naravno dobiti precizna obaveštenja o tome, ali i informaciju da ne postoji mogućnost da budu izvršene promene ničega od pomenutog.

Ono što svako ko je zainteresovan da postane sudski tumač za španski jezik mora znati, jeste da zvaničan konkurs u našoj zemlji jedino sme da raspiše Ministarstvo pravde, a na osnovu potreba to i čini u određenom vremenskom periodu. Obavezan će svaki kandidat biti da ispoštuje konkretne zahteve, te da nakon što mu bude izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, zvanično polaže i zakletvu, kojom će se obavezati na čuvanje tajnosti podataka sa kojima dolazi u dodir. Podrazumeva se da će postupak overe dokumenata moći da vrši za različita fizička i pravna lica, ali je naravno njegova osnovna obaveza da svoje usluge pruža kako sudu, tako i drugim državnim institucijama, kojima su te usluge neophodne.

Čime se bavi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik?

Uzevši u obzir da svakoga ko želi da postane sudski prevodilac za španski jezik, primarno zanima na koji način funkcioniše polaganje specijalizovanih ispita, te kako generalno izgleda konkurisanje, to će i specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik na samom početku tu temu i da obradi. Svakako će, pored ostalog polaznici dobiti informacije i o tome kada Ministarstvo pravde Republike Srbije raspisuje konkurs za sudske tumače, odnosno šta se događa nakon što pojedinac bude izabran i pošro mu to ministarstvo bude dostavilo Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Ukratko će profesori da objasne i postupak polaganja zakletve, te će prisutni saznati zbog čega se posebno vodi računa o tajnosti podataka klijenata.

Bitno je odmah naglasiti da će kandidati imati obavezu ne samo da pohađaju predavanja, nego i da učestvuju u brojnim vežbama, koje ova edukacija uključuje, a kako bi što bolje ovladali postupkom overe dokumenata. Takođe će imati prilike da detaljno upoznaju sve one obaveze, koje sudski prevodilac za španski jezik u svom radu mora da ispuni, a naučiće i na koji način se vodi evidencija usluga, ali i koje informacije mora da sadrži Dnevnik stranaka i poslova.

Podrazumeva se, takođe da će stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik ponuditi prisutnima i da se upoznaju sa pravnom terminologijom, to jest da ovladaju pravilnim korišćenjem svih onih termina sa kojima se mogu sresti u praksi prilikom overe različitih dokumenata.

Profesori će govoriti i o posebnoj vrsti overe, za koju ovlašćeni sudski tumači za španski jezik nisu zaduženi, ali je u svakom slučaju poželjno da budu informisani. Radi se o stavljanju Haškog ili takozvanog Apostille pečata na dokumenta za koja su urađeni prevodi sa srpskog jezika na španski, ali i na ona za koja se vrši prevod sa španskog jezika na srpski, odnosno u bilo kojoj drugoj jezičkoj kombinaciji gde je uključen i španski.

Nastavnim planom i programom, u skladu sa čijim pravilima se sprovodi stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik je predviđeno da polaznici nauče i kako se tarifiraju usluge u praksi, ali i da budu upoznati sa brojnim greškama koje se tokom postupka overe mogu javiti. Podrazumeva se da će im profesori u tom delu, na primerima pokazati kako te greške izgledaju i šta je potrebno promeniti da bi one maksimalno mogle da budu izbegnute.

Mada ovlašćeni sudski tumač za španski jezik u pojedinim slučajevima treba da pruži i uslugu usmenog prevoda, to nije osnov ove edukacije, ali će profesori pružiti prisutnima i informacije o svim onim pravilima koja se poštuju prilikom pružanja usluge prevoda šapatom ili konsekutivnog, a kada je uključen i pomenuti jezik i to u bilo kojoj varijanti.

Uzevši u obzir da je postupak dostavljanja dokumenata na obradu ovom stručnjaku vrlo precizno zakonski određen, to znači i da će svako ko bude pohađao ovu obuku naučiti zašto je bitno da originali na uvid budu dostavljeni.

Takođe će im profesori naglasiti šta je potrebno da učine, ukoliko se susretnu sa situacijom da klijent ima urađen prevod sa španskog jezika na engleski ili bilo koji drugi strani jezik, odnosno sa tog jezika na španski ili u varijanti koja podrazumeva prevođenje sa srpskog jezika na španski i obrnuto.

Kako organizator ove edukacije sprovodi i nastavu brojnih jezika, to je dostupna i obuka i kurs španskog jezika i to za sve koji imaju potrebu ili jednostavno su zainteresovani da nadograde prethodno stečeno znanje.

Napominjemo da je organizator ovlašćen za sprovođenje ove obuke, tako da i potvrda o pohađanju, a koju izdaje svakom polazniku, može svakako da bude predata kada se on bude javljao na konkurs za sudskog tumača za pomenuti jezik.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik - vreme i mesto održavanja

Kako je obavezan svaki prijavljeni da u trenutku zvaničnog upisa navede prvo da li ga interesuje tradicionalna ili online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik, a posle i da se odluči između praćenja nastave u grupi ili individualno, tek posle davanja svih tih informacija će moći da sazna i gde se nastava održava, odnosno u kojim terminima.

Važno je napomenuti da je dolazak prijavljenog u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford obavezan ukoliko se opredeli za klasičan način sprovođenja predavanja.

Nasuprot tome, postoji mogućnost i da časove pohađa sa različitih lokacija, to jest sa bilo kog mesta gde mu je obezbeđen pristup internetu. Naime, online edukacija obavezuje prijavljene da instaliraju na svoj računar program, a kako bi mogli bez ikakvih smetnji da pohađaju časove. Tehnička podrška će im biti obezbeđena, ukoliko ne budu sa uspehom izvršili instalaciju softvera.

Svakako će se kandidati opredeliti i između grupne, odnosno individualne nastave, pa će im biti dostupni podaci i o terminima održavanja.

Kada se organizuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik koju pohađa samo jedan prolaznik, zastupljen je fleksibilan princip organizacije. Tada će se profesor, prijavljeni i ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se kandidat upisao, dogovoriti i o vremenu održavanja časova i o datumu početka individualne edukacije, te će svakako zajedno precizirati i na koji način će ukupan nastavni fond da bude raspoređen, to jest kakvom dinamikom će da budu organizovana predavanja.

A u slučaju da se neko odluči za pohađanje nastave sa drugim polaznicima, mora znati da se ta vrsta nastave može organizovati nakon kreiranja grupe, koja mora da broji minimalan broj članova. S obzirom na to da je organizator predvideo da konkretnoj edukaciji ima pravo da prisustvuje od minimalno četvoro do maksimalno osmoro polaznika, svakako se podrazumeva da nakon zvanične prijave 4 osobe i biva ostvaren uslov za početak tog tipa nastave. U ovom slučaju je pravilnikom definisano da ovlašćeno lice u onom predstavništvu organizatora, u kome navedeni uslov bude bio ispunjen, određuje sve što se odnosi na sprovođenje edukacije. Tačnije, odmah nakon što formira grupu, on će definisati kog datuma će grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik da počne, te će odrediti termine u kojima će se predavanja sprovoditi, a svakako će precizirati i dinamiku. Ko god je prethodno izvršio prijavu za praćenje nastave po ovom principu će dobiti precizna obaveštenja o svemu tome, a naglašavamo da se promene ni datuma početka, a ni termina, kao ni dinamike sprovođenja grupne edukacije ne dozvoljavaju ni u kom slučaju.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik?

Sve podatke koji su vezani za princip organizacije ove namenske edukacije, kandidati dobijaju od ovlašćenog lica prilikom prijavljivanja, odnosno kada se budu zvanično upisali.

Naročito je važno istaći da se organizuje kako online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik, tako i ona koja važi za klasičnu, a podrazumeva da se predavanja u sklopu predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome su ostvareni uslovi za to i organizuje.

Svaki polaznik koji bude izabrao časove da pohađa online, to čini zapravo preko sopstvenog računara i uz prethodno pravilno instaliranje tačno određene vrste programa, o čemu svakako biva prethodno informisan. Podrazumeva se da će apsolutno svakome, ko tokom postupka instaliranja bude naišao na neku poteškoću, biti omogućena adekvatna tehnička pomoć.

Neophodno je reći i to da se i tradicionalna vrsta edukacije i ona koja se organizuje preko interneta, mogu pohađati ili u formi grupne ili prema pravilima individualne, a što isključivo zavisi od odabira pojedinačnog polaznika.

Princip koji se primenjuje kada se sprovodi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik uključuje obavezu definisanja termina u kojima će se časovi održavati, odnosno dinamike i to od strane zvanično ovlašćenog predstavnika jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. A zapravo je kao glavni zahtev za zvaničan početak te vrste edukacije navedeno oformljene jedne grupe i to u kojoj bi trebalo da bude najmanji broj članova, to jest četvoro polaznika. Takođe je organizator predvideo prisustvo osmoro ljudi najviše u određenoj grupi, a naglašeno je da se ne dozvoljavaju promene, ukoliko bilo koji polaznik to bude zahtevao.

Svakako, ako nekome ne odgovara takav princip organizacije, može se odlučiti za individualni pristup, jer se tom prilikom u najvećoj meri ispunjavaju zahtevi kandidata. Naime, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik je osmišljena tako da detalje vezano za dinamiku održavanja, zatim za datum početka, odnosno za termine treba zajedno da definišu sa jedne strane polaznik, a sa druge koordinator za nastavu i profesor.

Koliko traje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik?

U zavisnosti od izbora svakog prijavljenog se definiše i trajanje, budući da se ukupan nastavni fond grupne, odnosno individualne edukacije svakako razlikuje.

Svaki onaj polaznik kome odgovara princip, koji se poštuje kada se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik sprovodi, treba nastavu da pohađa ukupno 8 meseci. A uzevši u obzir da se 192 školska časa nalazi u nastavnom programu za tu vrstu edukacije, te da organizator određuje dinamiku, to podrazumeva da će članovi jedne grupe predavanja imati po dva puta u toku jedne sedmice, a njihovo trajanje će biti po 135 minuta (po 3 školska časa).

Kako je predviđen drugačiji nastavni fond, to će individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik da traje 4 meseca. Ukupno 80 školskih časova, koliko ih je uvršteno u važeći program, bi trebalo u tom periodu da bude raspoređeno onako kako odgovara i polazniku i njegovom profesoru. Svakako naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da je preporučljivo u toku jednog dana da kandidat ima po dva školska časa predavanja, to jest da pohađa nastavu u trajanju od po 90 minuta.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik - koliko košta?

S obzirom na to da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze dve vrste edukacije, te da prijavljeni biraju između mogućnosti pohađanja nastave individualno ili u grupi, a da se svakako razlikuje i njihovo trajanje i način organizacije, ali i ukupan nastavni fond, jasno je da se radi i o drugačijim cenama.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik, za pohađanje nastave po tom principu je potrebno izdvojiti 1 300 evra ukupno. Konkretni iznos će prema pravilima važećeg Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije biti obračunat u dinarskoj protivvrednosti i to prema kursu, koji je važeći na dan zvanične uplate. Mogućnost plaćanja u ratama podrazumeva da polaznik svakog meseca trajanja obuke plaća iznos od po 325 evra, a što će išto tako da se obračuna u dinarima.

Svi oni kandidati kojima više bude odgovarala grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za španski jezik će plaćati iznos od ukupno 800 evra. Svakako je organizator predvideo i da njima bude omogućeno plaćanje u više mesečnih rata, a kojih će ovom prilikom biti ukupno osam, koliko i traje edukacija. Podrazumeva se da će na mesečnom nivou polaznici izdvajati iznos od po 100 eura, obračunato u skladu sa važećim kursom na dan uplate u dinarima.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za španski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje