Sudski tumač i prevodilac za španski jezik

Akademija Oxford je institucija koja postoji od 2008. godine i čije su srce i osnova postojanja sudski tumači i prevodioci koji su usmereni na rad sa preko čak 40 svetskih jezika. Osim onih jezika koji spadaju u red najčešćih i za učenje i za uslugu prevođenja, kao što su engleski, nemački, francuski, španski i italijanski, u našem timu su i stručnjaci kvalifikovani za rad sa ruskim, grčkim, švedskim, albanskim, holandskim, ali i češkim, finskim, portugalskim, bugarskim, te prevodilac i sudski tumač za: hebrejski, romski, znakovni, estonski, pakistanski, persijski i korejski, čije usluge ćete još retko gde da nađete u našoj zemlji. Takođe, nudimo vam i sve usluge vezane za kineski, japanski, arapski, mađarski, ali i slovenački, bosanski, turski, slovački, hrvatski i makedonski jezik, ali i mnoge druge jezike kojima se služe ljudi širom sveta.

Naravno, u našem timu postoje i prevodilac i sudski tumač za španski jezik i koji svim klijentima kojima je to potrebno pružaju uslugu prevoda i overe dokumenata i drugih materijala u pisanom obliku, što se primarno odnosi na prevođenje svih dokumenata, odnosno dokumentacije.

Španski jezik je jedan od pet svetskih jezika koji su najčešće u upotrebi. Pripada grupi indoevropskih jezika, a kako pokazuju podaci, njime govori više od 500 miliona ljudi, koji se koriste španskim ili kao maternjim ili kao stranim jezikom. Zastupljen je na svim svetskim kontinentima, a posebno je zanimljiv podatak da se kao službeni jezik koristi u čak 20 država sveta.

Samim tim, ovo je veoma čest jezik kada su u pitanju prevodi sa validnim pečatom sudskih tumača. Kako su sudski tumači i prevodioci za španski jezik u Akademiji Oxford najčešće i izvorni govornici jezika, koji poseduju najviši niovo znanja, to sa sigurnošću možemo da kažemo da vas kod nas očekuju precizni, kvalitetni i profesionalno urađeni prevodi, ali i overa dokumenata i to po najpristupačnijim cenama.

Prevođenje sa i na španski jezik je dostupno svim zainteresovanim klijentima i to na preko 20 lokacija u zemlji, odnosno u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Materijal nam možete dostaviti lično ili na meil, odnosno možete da ga pošaljete preporučeno, preko “Pošte Srbije” ili kurirskom službom. A mi vama preveden sadržaj takođe možemo da dostavimo na meil (ukoliko nije potrebna overa) ili ih možete preuzeti lično u poslovnici koja vam je najbliža. Naravno, ako je vaš zahtev da vam pošaljemo prevedene materijale na određenu adresu, to će izvršiti kurirska služba i to naplatiti od klijenata prema njenom važećem cenovniku. Kako je neophodno da nam dostavite i originale na uvid, u slučaju kada vam je uz prevod dokumenata potrebna i njihova overa, to je slanje na meil isključeno u ovom slučaju, sem kada imate potrebu za prevodom u vrlo kratkom roku, kada nam možete skenirana dokumenta prvo poslati na meil, a originale potom dostaviti na bilo koji od načina koji smo pomenuli. Podrazumeva se da je neophodno da u ovom slučaju obratite posebnu pažnju i na rok koji ste naveli za izradu prevoda.

Naši prevodioci i sudski tumači za španski jezik obrađuju sva lična i sva poslovna dokumenta, te vam u optimalnom roku omogućuju da dobijete dokument koji možete da koristite za bilo koju svrhu kao i svaki drugi original, budući da pečat koji stavlja ovlašćeni sudski tumač praktično podrazumeva da su prevod i original istovetni, te da je dokument koji je preveden sa španskog ili na španski jezik sa stanovišta zakona potpuno ispravan.

A u slučaju da niste informisani, posebno naglašavamo da postoje određeni dokumenti koji uz ovu vrstu overe moraju imati i haški Apostille pečat, što ne spada u nadležnost sudskih tumača, već sudskih organa, tako da sve potrebne informacije možete dobiti u određenim sudovima u vašem gradu. Niti jedan prevodilac i sudski tumač za španski jezik nema obavezu da klijentima daje informacije o ovoj vrsti overe, ali možete biti uvereni da će članovi našeg tima učiniti sve da vam izađu u susret i ponude sve informacije koje poseduju, a koje su vezane za overu Apostille pečatom.

Pasoš, lična karta, izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, te saobraćajna i vozačka dozvola su neka od dokumenata koje naši prevodioci i sudski tumači za španski jezik obrađuju u skladu sa vašim zahtevima. Pored njih, prevodimo i overavamo i statute i osnivačke akte preduzeća, ali i bilanse stanja i uspeha, te rešenja o osnivanju pravnih lica, godišnje, ali i revizorske izveštaje, različite vrste ugovora, kao i sertifikate, punomoćja, licence, sve vrste sudskih presuda i rešenja i sva nepomenuta pravna akta.
Svaki prevodilac i sudski tumač za španski jezik koji je u našem timu prevodi i tekovine Evropske Unije, ali i sva dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su recimo: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoge druge saglasnosti, potvrde, ali i izjave i uverenja.

Na zahtev klijenata prevodimo i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za rukovanje, odnosno svu tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju. Tako da, sem laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i lekarskih nalaza, prevodioci i sudski tumači za španski jezik prevode i overavaju i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i naučne patente i sva ostala dokuemnta iz oblasti nauke, odnosno medicine i farmacije.

Bez obzira iz kog razloga su vam potrebni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja, možete biti sigurni da će apsolutno svaki prevodilac i sudski tumač za španski jezik u okviru Akademije Oxford izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno, uz potpuno poštovanje i vaših zahteva i rokova, te uz visok stepen kvaliteta i pristupačne cene vam dostaviti materijal u skladu sa dogovorom. Pored prevoda svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatka diplome, na vaš zahtev prevodimo i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem.Prevođenje sa španskog i na španski jezik

Svi prevodioci i sudski tumači za španski jezik će u skladu sa zahtevima klijenata prevesti bilo koju vrstu materijala sa španskog i na španski jezik, bez obzira da li ti prevodi podrazumevaju prevod na naš ili sa našeg jezika, odnosno sa ili na bilo koji od preko 40 jezika za koje smo specijalizovani.

Ono što nas izdvaja u odnosu na druge, osim visokog kvaliteta i brzine izrade, svakako je i cena koja važi za najpristupačniju na tržištu naše zemlje.

U skladu sa vašim zahtevima, pružamo vam i uslugu prevoda u pisanom obliku za sve vrste sadržaja, ali i usmeno prevođenje sa španskog i na španski jezik. Takođe, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu lekture i korekture sadržaja koje je preveo neko drugi.

Sem toga, na vaš zahtev prevodimo i web sajtove i to uz primenu svih pravila dobre optimizacije, ali i softvere, web prodavnice i online kataloge, kao i sve ostale sadržaje koji su u vezi sa informacionim tehnologijama.

A naši prevodioci i sudski tumači sa španskog i na španski jezik prevode i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske i seminarske radove, te sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu da obrađuju. Pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast filozofije, sociologije i psihologije, te medicine i farmacije, prevodimo i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti: prava, ekonomije, politike, marketinga, finansija, bankarstva, menadžmenta, građevinske industrije, te informacionih tehnologija, ali i obrazovanja, kao i bilo koje druge nauke, kako prirodne tako i društvene.

Pored usluge koju vrše prevodilac i sudski tumač, a koja podrazumeva prevođenje igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, ali i serija i emisija, vršimo uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja, tako da vam pružamo kompletnu obradu, odnosno materijal koji je odmah spreman za plasiranje na različitim medijima.

Uz sve navedeno, sa španskog i na španski prevodimo i reklamne materijale svih vrsta (flajere, plakate, PR tekstove, brošure, kataloge i druge), književna dela, časopise, udžbenike i članke iz novina.

Dakle, praktično svi materijali za koje su vam potrebni prevodi sa španskog ili na španski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i to na najkvalitetniji način i po najboljim cenama na tržištu, tako da ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom.

Prevod sa srpskog na španski jezik

Svako ko je imao prilike da studira u Španiji ili, pak ostvaruje poslovnu saradnju sa bilo kojom kompanijom iz ove zemlje vrlo često ima potrebu da dobije prevod ličnih, odnosno poslovnih dokumenata sa srpskog na španski jezika. A za one koji nisu u potpunosti upućeni u sam način prevođenja, vrlo je važno da naglasimo da Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima pruža mogućnost da na jednom mestu dobiju i prevod i overu takvih dokumenata, što zapravo znači da će maksimalno uštedeti svoje vreme i trud, ali i novac, jer neće morati da nakon prevođenja traže ovlašćenog sudskog tumača koji će na zakonom propisan način overiti prevedena dokumenta kako bi ona mogla da se dalje koriste.

Kako je reč o vrlo specifičnim materijalama, overa u ovom slučaju igra izuzetno bitnu ulogu, jer prevodi sami po sebi nemaju ama baš nikakvu pravnu važnost, pa samim tim samo preveden dokument ne može, praktično nigde da se koristi. Tek nakon što zvanično ovlašćen sudski tumač uporedi preveden dokument sa originalnim i uveri se da među njima ne postoji razlika, može da stavi svoj pečat i time ga, praktično uvrsti među pravno i zakonski validna dokumenta. To je i osnovni razlog zbog koga klijenti kojima su potrebni prevodi ličnih, poslovnih i dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, poput različitih vrsta izjava, potvrda, presuda i ugovora, recimo ima obavezu da na uvid dostavi i originalna dokumenta. Zato nam materijal na prevod, u navedenim slučajevima možete dostaviti kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu bilo koje od preko 20 poslovnica ili ih doneti lično u jednu od njih. U slučaju kada vam je potreban prevod bilo koje druge vrste sadržaja za koje nije potrebna overa, imate mogućnost i da nam materijal dostavite u elektronskom formatu, odnosno na meil. Takođe, i onda kada vam je potreban prevod u posebno kratkom roku možete ga poslati na meil, kako bi naši prevodioci u što kraćem roku započeli sa poslom, stim što ste u obavezi i da nam naknadno dostavite originale na uvid. Jedino imajte na umu da se cena hitnog prevoda razlikuje u odnosu na osnovnu cenu, budući da se uračunava i dodataka za hitnost.

Prevođenje sa srpskog na španski
Prevođenje sa španskog na srpski

Osim dokumenata, naši prevodioci sa srpskog na španski prevode i sve ostale sadržaje, a između ostalog i knjige, časopise, naučne radove, ali i filmove i serije, te sve vrste reklamnih materijala. Kod nas vas očekuju i prevodi građevinskih projekata, tekstova koji obrađuju temu iz mnogih oblasti, ali i softvera i sajtova.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na španski sa overom sudskog tumača

Da bi prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na španski imalo značaja, neophodno je da se nakon prevoda takva dokumenta oni i overe i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. A budući da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači i za srpski i za španski jezik, te da prevode sadržaje u oba pravca, to samo od zahteva klijenata u kom pravcu se vrši prevod zavisi i da li se za overavanje angažujete jedan ili drugi sudski tumač.

Kod nas možete dobiti prevode svih ličnih dokumenata, počev od izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), potvrde o prebivalištu, preko lične karte, dozvole za boravak i pasoša, pa do radne dozvole, uverenja o državljanstvu i svih dokumenata koja se predaju nadležnim instutucijama, a koja se smatraju ličnim, odnosno: potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost o zastupanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja.

Takođe, na vaš zahtev sa srpskog na španski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta i to u vrlo kratkim rokovima. Neka od dokumenata koja prevodimo su: licence, sertifikati, rešenje o osnivanju privrednog društva, fakture, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, bilansi stanja i uspeha, različiti tipovi ugovora, godišnji poslovni izveštaji i mnoga druga.

U slučaju potrebe, prevodimo i punomoćja, presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, kao i sva pravna akta, a posebno napominjemo da smo jedni od retkih koji sa srpskog na španski prevode i tekovine Evropske Unije.

Prevodi sadržaja internet sajtova sa srpskog na španski jezik

Ukoliko ste odlučili da širite svoj posao van granica naše zemlje, te vam je potrebno prevođenje sajta sa srpskog na španski jezik došli ste na pravo mesto, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, ali i IT stručnjaci. Prevođenjem sadržaja internet sajta ćete u velikoj meri uticati i na poslovanje firme, jer će na taj način mnogi potencijalni klijenti sa španskog govornog područja imati priliku da se bolje upoznaju sa proizvodima koje nudite ili uslugama kojima se bavite. A budući da naši stručnjaci vrše prevođenje web sajtova uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation), to možete biti uvereni i da će on imati i dalje odličnu poziciju na internet pretraživačima, odnosno da će se ona poboljšati u određenom vremenskom periodu ukoliko je nije još stekao, tako da će sam proces prevođenja imati višestruku koristi na vaše poslovanje.

Pored prevoda sajtova, naši prevodioci i sudski tumači, uz nesebičnu pomoć brojnih IT stručnjaka, sa srpskog jezika na španski prevode i softvere, to jest sve one aplikacije i programe koje zahtevaju naši klijenti, ali i online kataloge i web prodavnice, te sve ostale sadržaje koji imaju veze sa oblašću informacionih tehnologija.

Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi materijala iz oblasti marketinga, tako da na vaš zahtev, po najboljim uslovima, i po pitanju roka i kvaliteta izrade i po pitanju cena, prevodimo reklamne letke i brošure, flajere, ali i kataloge i PR tekstove, pa čak i vizit kartice. A kada kažemo da reklamne materijale prevodimo u skladu sa pravilima marketinga, pod tim mislimo da naši prevodioci i sudski tumači maksimalno poštuju pravila o prevođenju reklamnih poruka koje se nalaze u originalnim materijalima i na taj način, određeni proizvod ili uslugu približavaju ciljnoj grupi korisnika koji govore španskim jezikom.

Prevodi sadržaja internet sajtova sa srpskog na španski jezik

Ukoliko ste odlučili da širite svoj posao van granica naše zemlje, te vam je potrebno prevođenje sajta sa srpskog na španski jezik došli ste na pravo mesto, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, ali i IT stručnjaci. Prevođenjem sadržaja internet sajta ćete u velikoj meri uticati i na poslovanje firme, jer će na taj način mnogi potencijalni klijenti sa španskog govornog područja imati priliku da se bolje upoznaju sa proizvodima koje nudite ili uslugama kojima se bavite. A budući da naši stručnjaci vrše prevođenje web sajtova uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation), to možete biti uvereni i da će on imati i dalje odličnu poziciju na internet pretraživačima, odnosno da će se ona poboljšati u određenom vremenskom periodu ukoliko je nije još stekao, tako da će sam proces prevođenja imati višestruku koristi na vaše poslovanje.

Pored prevoda sajtova, naši prevodioci i sudski tumači, uz nesebičnu pomoć brojnih IT stručnjaka, sa srpskog jezika na španski prevode i softvere, to jest sve one aplikacije i programe koje zahtevaju naši klijenti, ali i online kataloge i web prodavnice, te sve ostale sadržaje koji imaju veze sa oblašću informacionih tehnologija.

Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi materijala iz oblasti marketinga, tako da na vaš zahtev, po najboljim uslovima, i po pitanju roka i kvaliteta izrade i po pitanju cena, prevodimo reklamne letke i brošure, flajere, ali i kataloge i PR tekstove, pa čak i vizit kartice. A kada kažemo da reklamne materijale prevodimo u skladu sa pravilima marketinga, pod tim mislimo da naši prevodioci i sudski tumači maksimalno poštuju pravila o prevođenju reklamnih poruka koje se nalaze u originalnim materijalima i na taj način, određeni proizvod ili uslugu približavaju ciljnoj grupi korisnika koji govore španskim jezikom.

Prevod naučnih istražvanja sa srpskog jezika na španski

Iako je reč o vrlo kompleksnim sadržajima, budući da je jezik na kome se pišu naučni radovi i istraživanja u najmanju ruku neuobičajen, naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva da ga na pravi način prevedu sa srpskog na španski jezik. A sve to će uraditi u optimalnim rokovima i po cenama koje su, sasvim sigurno među najpovoljnijima na tržištu kada se posmatra sa stanovišta kvaliteta rada i brzine izrade.

Po zahtevu klijenata sa srpskog na španski jezik prevodimo ne samo naučna istraživanja, već i naučne radove i patente, ali i seminarske i diplomske radove, kao i diplome i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja su usko vezana za oblast obrazovanja, poput: prepisa ocena, nastavnih planova i programa faktulteta, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i ostala slična dokumenta.

Ne zaboravite samo da prilikom slanja materijala svakako pošaljete ili donesete lično u jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Prevodilački centar Akademije Oxford u zemlji, i originalna dokumenta, jer je za poslednje navedene neophodna i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa srpskog na španski jezik

Pod pojmom medicinske dokumentacije se podrazumevaju sva dokumenta o medicinskim proizvodima, ali i lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako da vas kod nas očekuju prevodi za sve pomenute dokumente sa srpskog jezika na španski, ali i prevodi svih ostalih materijala koji su povezani sa medicinom i farmacijom.

A sa srpskog na španski prevodimo i deklaracije svih ostalih proizvoda, ali i tehničku i dokumentaciju za tender, kao i građevinske projekte, odnosno sve ostale sadržaje koji se posebno odnose na oblast građevinske industrije.

Prevod video materijala sa srpskog jezika na španski

Zahvaljujući profesionalcima specijalizovanim za titlovanje i sinhronizaciju, jedino u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford možete da uz prevod video sadržaja dobijete i njihovu kompletnu obradu, tako da budu potpuno spremni za plasiranje u bisokopima ili na televiziji, odnosno bilo kom drugom mediju. Praktično gledano to znači da kada naši prevodioci i sudski tumači završe sa prevođenjem serija, emisija, reklamnih poruka, animiranih, dokumentarnih, crtanih ili igranih filmova bilo kog žanra, obradu video materijala preuzimaju profesionalni titleri, odnosno umetnici koji su zaduženi za sinhronizaciju, tako da svi naši klijenti u kratkom roku dobijaju video, ali i audio materijal koji je u potpunosti profesionalno obrađen i spreman za dalju upotrebu.

Osim svih usluga koje podrazumevaju za prevođenje u pisanoj formi, kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su specijalizovani za sve vrste usmenog prevođenja, odnosno i za simultano i za konsekutivno i za prevođenje uz pomoć šapata.

Takođe, prema vašim zahtevima vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. U slučaju da ste zainteresovani za uslugu usmenog prevođenja bilo koje vrste ili, pak za iznajmljivanje opreme, važno je da nas na vreme obavestite o detaljima vezano za događaj koji organizujete, kako bismo vam pripremili ponudu koja če u potpunosti ispuniti sve zahteve takve vrste događaja.

Prevodi literature sa srpskog na španski jezik

Srpska književnost je jedna od, sasvim sigurno najrazvijenijih, bez obzira da li mislimo na onu nekadašnju ili ovu savremenu. Upravo iz tog razloga nam se često obraćaju brojni izdavači sa zahtevom za prevođenjem literature sa srpskog jezika na španski, tako da prevodioci i sudski tumači, osim romana i beletristike prevode i knjige poezije i proze, pa čak i udžbenike, ukoliko je to potreba naših klijenata.

Sem toga, sa srpskog na španski sprevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane i stručne časopise. A kako su u našem timu u oni stručnjaci čija je specijalnost lektorisanje sadržaja, to smo u mogućnosti da vam ponudimo i uslugu kompletne redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni sa srpskog na španski jezik, ali ne u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da kada naši prevodioci i sudski tumači rade nema potrebe za ovom uslugom.

Prevođenje tekstualnih sadržaja sa srpskog jezika na španski

Bez obzira da li su u pitanju teskstualni sadržaji namenjeni široj javnosti ili je, pak reč o stručnim tekstovima, naši prevodioci i sudski tumači će ih vrlo brzo prevesti sa srpskog na španski jezik i to po najpovoljnijoj mogućoj ceni.

Takođe, njihova tema može biti i iz oblasti ekonomije, prava i turizma, ali i iz oblasti filozofije, psihologije, finasija i sociologije, odnosno vezana za oblast ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, komunikologije, to jest bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka.

Prevod sa španskog na srpski jezik

Uzevši u obzir da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za španski i za srpski jezik, a naši klijenti često imaju potrebu za prevođenjem sa španskog jezika na srpski ili, pak sa našeg jezika na španski, to u bogatoj ponudi usluga koje pružamo imamo i ovu.

Pored prevođenja svih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije, sa španskog na srpski prevodimo i sve ostale sadržaje, poput reklamnih materijala, knjiga, udžbenika, romana i časopisa, ali i softverske programe i aplikacije, odnosno web sajtove i online kataloge.

Na zahtev klijenata, u vrlo kratkom roku prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i diplome i dodatke diplomi, te sva ona dokumenta koja se predaju nadlženim službama, a vezana su za obrazovanje (uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta).

Prevođenje sa španskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na španski

Usluga na koju smo posebno ponosni podrazumeva prevođenje audio i video sadržaja sa španskog na srpski, te uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja tako prevedenih sadržaja. A osim toga, u našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na usmeno prevođenje, tako da ih možete angažovati za određeni događaj koji organizujete, a za koji vam je potrebno šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje. Uz to, kod nas možete i da po najpovoljnijim uslovima iznajmite najbolju opremu za simultano prevođenje, ali i da dobijete profesionalnu redakturu svih onih materijala koje je preveo neko pre nas, a kojima niste baš zadovoljni.

Imajte na umu da je sve što smo naveli, tek manji deo ponude usluga kada je reč o prevođenju sa španskog na srpski jezik.

Prevodi svih dokumenata sa španskog jezika na srpski

Ako imate potrebu da određeni dokument dobijete preveden sa španskog na srpski jezik, a pritom želite da ga nesmetano koristite kao i bilo koji drugi originalan dokument, onda morate znati da je u tom slučaju neophodno da dobijete i overu tako prevedenog dokumenta od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ali ne brinite, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford, u čijem timu su i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete vrlo brzo dobiti pravno validan dokument.

Jedino je važno da znate da sam postupak overe prevedenih dokumenata podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač mora da uporedi prevedena dokumenta sa originalnim i da tek pošto se uveri u njihovu istovetnost može da overi prevod, tako da je neophodno da dostavite na uvid i originalna dokumenta. A nakon što ovlapćeni sudski tumač overi dokumenta koja su prevedena sa španskog na naš jezik možete da ih predate bilo kojoj nadležnoj instituciji bez ikakvih problema, jer je reč o dokumentima koja su zakonski potpuno ispravna.

Uz prevode ličnih dokumenata i njihovu overu, naši prevodioci i sudski tumači u kratkim rokovima obrađuju i sva poslovna dokumenta, tako da vas kod nas očekuju prevodi: pasoša, dozvole za boravak, lične karte, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, saobraćajne dozvole, ali i izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih) i sva ostala dokumenta koja spadaju u domen ličnih, kao što su sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i druga).

Po vašem zahtevu, sa španskog na srpski prevodimo i sva poslovna dokumenta, a između ostalih i: fakture, rešenje o osnivanju preduzeća, poslovne ugovore svih vrsta, statut i osnivački akt preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, ali i bilanse stanja i uspeha, različite licence i sertifikate i ostala poslovna dokumenta.

Kod nas možete dobiti i prevode, odnosno overu svih pravnih akata, poput tužbi, presuda o razvodu braka, ali i ostalih vrsta presuda i sudskih rešenja, kao i prevode tekovina Evropske Unije.

Prevođenje tehničke dokumentacije sa španskog na srpski jezik

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju cene, tako i po pitanju roka izrade izvršiti prevod tehničke, ali i dokumentacije za tender, te građevinskih projekata i svih onih materijala koji su vezani za oblast građevinske industrije, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim sadržajima.

Uz to, sa španskog na srpski prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste, kao i medicinsku dokumentaciju, odnosno sve sadržaje koji su vezani za oblast medicine i farmacije.

Kod nas vas očekuju i prevodi lekarskih nalaza, a sa španskog jezika na srpski prevodimo i: dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostale materijale ove vrste.

Prevod knjiga sa španskog jezika na srpski

Svako kome je potreban prevod knjiga bilo koje vrste sa španskog na srpski jezik može da kontaktira jednu od preko 20 naših poslovnica, kako bi se sa našim predstavnicima dogovorio oko detalja. U principu, budući da je reč o materijalima za koje nije potrebna overa sudskih tumača, klijenti nam mogu dostaviti i materijal elektronskim putem, čime ćemo u velikoj meri ubrzati, ali i olakšati čitav proces.

Osim prevoda knjiga, sa španskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, ali i poeziju i prozu, odnosno romane i beletristiku. Takođe, sa velikim uspehom prevodimo i novinske članke i ilustrovane, kao i stručne časopise.

Pored toga, po zahtevu klijenata prevodimo i sve vrste tekstova, ma kako bili složeni i bez obzira iz koje oblasti obrađuju temu. Tako da vas kod nas, između ostalih očekuju prevodi tekstualnih sadržaja iz sledećih oblasti: ekologije i zaštite životne sredine, finansija, prava, politike, psihologije, ekonomije, obrazovanja, marketinga, bankarstva, filozofije, informacionih tehnologija, komunikologije, sociologije, turizma, menadžmenta, ali i svih grana, kako prirodnih tako i društvenih nauka.

Prevod knjiga sa španskog jezika na srpski

Svako kome je potreban prevod knjiga bilo koje vrste sa španskog na srpski jezik može da kontaktira jednu od preko 20 naših poslovnica, kako bi se sa našim predstavnicima dogovorio oko detalja. U principu, budući da je reč o materijalima za koje nije potrebna overa sudskih tumača, klijenti nam mogu dostaviti i materijal elektronskim putem, čime ćemo u velikoj meri ubrzati, ali i olakšati čitav proces.

Osim prevoda knjiga, sa španskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, ali i poeziju i prozu, odnosno romane i beletristiku. Takođe, sa velikim uspehom prevodimo i novinske članke i ilustrovane, kao i stručne časopise.

Pored toga, po zahtevu klijenata prevodimo i sve vrste tekstova, ma kako bili složeni i bez obzira iz koje oblasti obrađuju temu. Tako da vas kod nas, između ostalih očekuju prevodi tekstualnih sadržaja iz sledećih oblasti: ekologije i zaštite životne sredine, finansija, prava, politike, psihologije, ekonomije, obrazovanja, marketinga, bankarstva, filozofije, informacionih tehnologija, komunikologije, sociologije, turizma, menadžmenta, ali i svih grana, kako prirodnih tako i društvenih nauka.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa španskog jezika na srpski

Ukoliko ste studirali na nekom španskom univerzitetu ili u ovoj zemlji stekli bilo koju diplomu koju potom želite da nostrifikujete u našoj zemlji, sasvim sigurno će vam biti potreban prevod diplome i dodatka diplomi sa španskog na srpski jezik, te overa prevedenog dokumenta.

A sem ovog dokumenta, naši prevodioci i sudski tumači u kratkim rokovima prevode i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, seminarske i diplomske radove, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a imaju veze sa obrazovanjem, poput: uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i drugih.

Ako je potrebno, sa španskog na srpski jezik prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, ali i patente i sve vrste materijala koji su vezani za oblast nauke.

Prevođenje web sajtova sa španskog jezika na srpski

Kada je reč o prevodima web sajtova sa španskog na srpski jezik, morate imati na umu da naši prevodioci i sudski tumači tokom čitavog procesa ostvaruju neposrednu saradnju sa IT stručnjacima kako bi vam ponudili profesionalno i kvalitetno prevedene sadržaje. Uz to, prevođenje sajtova koje vrše stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford podrazumeva i maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije, a gotovo svako kome su potrebni prevodi sajtova zna koliko je SEO (Search Engine Optimisation) važan za dobro pozicioniranje sajta na pretraživačima, a samim tim i za poslovanje. Baš zato napominjemo da vlasnici sajtova imaju duplu korist od prevođenja sajtova koje vrše naši stručnjaci.

A sem sajtova, sa španskog na srpski prevodimo i softvere, to jest bilo koje programe i aplikacije koje vi zahtevate, ali i internet prodavnice i online kataloge, kao i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija.

Takođe, prevodimo i reklame materijale, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih flajera, letaka i brošura, pa do PR tekstova i kataloga proizvoda ili usluga. Sama činjenica da su naši prevodioci i sudski tumači profesionalci, koji su usmereni na prevođenje reklamnih materijala već dugi niz godina je dovoljna da budete sigurni da će on pronaći pravi način da reklamnu poruku iz originalni materijala prenesu i u prevod, tako da ona lako može da dopre do novih klijenata.

Prevod audio i video materijala sa španskog na sprski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima uz prevod audio i video materijala sa španskog jezika na srpski nudi i njihovu kompletnu obradu, odnosno uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja, tako da će klijenti u kratkom vremenskom roku dobiti materijal koji se može odmah plasirati javnosti.

Pored prevoda reklamnih poruka i emisija različite vrste i sadržine, sa španskog jezika na srpski prevodimo i serije, ali i crtane filmove, odnosno dokumenatrne, igrane i animirane filmove.

Takođe, kod nas možete angažovati i one prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za sve vidove usmenog prevođenja. Sem prevođenja pomoću šapata, pružamo vam i uslugu konsekutivnog i simultanog prevođenja sa španskog na srpski, tako da bilo koji događaj da organizujete, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti ispuniti sve vaše zahteve, ali i očekivanja. Takođe, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na vaš zahtev i to po najboljim uslovima.

U slučaju da vas zanimaju usluge usmenog prevoda ili, pak iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, bilo bi dobro da predstavniku jedne od preko 20 naših poslovnica dostavite sve relevantne podatke o koncepciji samog događaja, a u smislu koliko će učesnika prisustvovati i iz kojih zemalja, koliko bi trebalo da traje, kako izgleda prostor u kome će događaj biti održan i slično. Nakon što dobije podatke, naš predstavnik će oformiti ponudu koja će u potpunosti pokriti sve zahteve i učiniti da deo koji je vezan za prevođenje protekne potpuno uspešno, te da svi učesnici budu apsolutno zadovoljni pruženom uslugom.

Prevod sa španskog na druge jezike


Prevodilac za španski jezik

Prevodilac za španski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za španski jezik

Vidi više o prevodiocu za španski jezik >>>

Kurs španskog jezika

Škola španskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite španski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs španskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu španskog jezika >>>


Sudski tumač za španski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online francuski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje