Kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima

Trebalo bi da specijalizovani seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima pohađaju sve one osobe koje su zaposlene u kompanijama, koje se bave spoljnom trgovinom i kojima je u opisu posla primena pravila vezanih za takozvanu carinsku tarifu.

Najbitnije je da osoba koja je zainteresovana za praćenje ovog kursa, prvo zvanično izvrši prijavu, to jest ili da kontaktira odabranu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford putem telefona ili da pošalje mail sa potrebnim podacima (prezime, ime, datum rođenja i broj telefona), a svakako im je dozvoljeno i da se prijave direktno u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Nevezano za to koji način prijave kandidat izabere, istaknuto je da je njegova obaveza svu potrebnu dokumentaciju da dostavi i da lično dođe u poslovnicu ove institucije, a da bi se upisao.


Izuzev edukacije koju treba pojedinačni kandidati da prate, može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima. Najvažnije da se u tom slučaju se zainteresovani usaglase oko tačnog datuma početka sa nadležnim licem poslovnice organizatora, te takođe da definišu i trajanje, odnosno termine u kojima će se održavati časovi. Isključivo kada se ovaj kurs organizuje za radnike neke kompanije je dozvoljeno da edukacija bude sprovedena i u okviru prostorija te firme, ali i na drugom mestu, koje ispunjava tačno određene zahteve.

Naročito je važno da se svaki pojedinačni polaznik zvanično odluči gde će nastavu pohađati, odnosno sa kog mesta će je pratiti, te da navede da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualni, grupni ili poluindividualni seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima.

Računar je obavezan da poseduje svaki kandidat koji se opredeli časove da prati online, a mora i da izvrši pravilnu instalaciju određenog tipa softvera, kako bi mu bilo omogućeno da nastavu pohađa u skladu sa pravilima. A tim za tehničku podršku je dostupan u svakoj od preko 20 poslovnica institucije organizatora, tako da će zainteresovanima biti pružena neophodna pomoć tokom postupka instalacije.

Takođe je važno da u zadatim terminima budu prisutni u prostorijama konkretnog predstavništva organizatora svi oni kandidati koji se opredele za klasičan vid nastave.

Što se tiče samo koncepta, u ponudi je individualna, grupna i poluindividualna edukacija, a organizator je tačno naveo i broj polaznika, koji bi trebalo da prate svaku od njih. Dakle, od minimalno 4 do maksimalno 8 njih pristupa grupnoj nastavi, a dve sobe pohađaju poluindividualnu, te samo jedan kandidat ima pravo da prati časove individualno.

Generalno se poluindividualna i individualna nastava sprovode na potpuno isti način, uzevši u obzir da jedan ili dvoje kandidata zajedno sa profesorom, koji treba časove da vodi, te sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice, definišu uslove. A predviđeno je da se svi oni usaglase kako oko termina održavanja i tačnog datuma početka, isto tako i oko trajanja, uzevši u obzir da zajedno određuju i prema kakvoj dinamici će se predavanja organizovali.

Nasuprot tome, grupna obuka i kurs za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima podrazumeva sasvim jasno definisana pravila, a koja zapravo definiše koordinator za nastavu, ali isključivo u poslovnici u kojoj se oformi grupa. Naime, minimalan broj osoba potrebnih za nastanak konkretne grupe jeste četvoro, pa nakon prijavljivanja toliko kandidata, organizator odlučuje o dinamici održavanja i terminima, te o datumu početka. A kada sve to bude odredio, obavestiće kandidate ponaosob i svakako naglasiti da se na njihov zahtev ništa od svega toga neće promeniti.Koje oblasti obrađuje kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima?

Šta je to Harmonizovani sistem (HS) i kakav je njegov odnos sa Carinskom tarifom Republike Srbije će biti prva tema koju će specijalizovani seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima da obradi. A tom prilikom će profesori objasniti i kada se vrše izmene pomenutog sistema, ali će isto tako prezentovati i različite odeljke HS - a, odnosno sve izmene koje su izvršene 2017. godine. Praktično govoreći, ova tema će biti podeljena na tri dela, tako da će prvo biti posvećena pažnja izmenama u okviru početnih odeljaka Harmonizovanog sistema, a nakon toga će predavači govoriti o odeljcima koji su zavedeni pod brojevima 12, 13, 14 i 15, dok poslednji segment podrazumeva obradu ukupno pet odeljaka i to onih od broja 16 do 21.

U skladu sa odredbama nastavnog programa ove edukacije, polaznici će se upoznati i sa postupkom svrstavanja robe prema carinskoj tarifi, odnosno sa odredbama onih standarda koji se u tom slučaju moraju primeniti.

Svakako će im biti objašnjeno i šta tačno podrazumeva pojam nomenklature u oblasti Carinske tarife, a tada će profesori objasniti i šta je tarifni stav, odnosno koje su odluke o svrstavanju robe zvanično objavljene u Službenom listu Evropske Unije i u kojim slučajevima se one obavezno moraju primenjivati. Takođe će specijalizovana obuka i kurs za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima da se posveti temi koja je vezana za Međunarodnu konvenciju Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, budući da se radi o dokumentu koji je odobren od strane svetske Carinske organizacije i čije smernice moraju u potpunosti da se poštuju prilikom ovog procesa.

Ukoliko neki polaznik ovog kursa bude imao bilo kakvu nedoumicu u vezi sa konkretnom temom, on će biti slobodan da uputi pitanja nadležnom predavaču, te može biti sasvim siguran da će dobiti maksimalno profesionalan odgovor.

Predviđeno je da svako ko bude pohađao ovu edukaciju, nakon njenog završetka može uz maksimalno poštovanje navedenog standarda da svrstava konkretnu robu, a podrazumeva se da će moći i to, takođe samostalno da prikupi svu zahtevanu dokumentaciju, te da je nadležnim institucijama preda, a u skladu sa aktuelnim pravilima.

Svakako je dodatna pogodnost i to što stručni seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima uključuje i brojne praktične primere, jer će svaki prijavljeni upravo iz tog razloga i moći mnogo jednostavnije da uoči sve izmene pomenutog standarda, ali i da nauči kako se one moraju pravilno primenjivati u radu.

Na kom mestu i u kojim tačno terminima se organizuje kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima?

Sa svim informacijama koje se odnose na mesto, ali i termine održavanja nastave, bivaju pojedinačni kandidati upoznati nakon što ovlašćenom licu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford navedu koji tip nastave od ponuđenih im najviše odgovara.

U ponudi je online seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima, koji polaznik može da pohađa odakle god želi, a prvenstveno je važno da tom prilikom koristi sopstveni kompjuter. Isto tako je iznet zahtev da softver, koji je tome namenjen, pravilno na taj uređaj instalira i to, naravno neposredno pre nego što izabrani tip edukacije bude počeo. Naglasićemo i to da ova institucija omogućuje stručnu tehničku podršku i to svakome ko konkretni softver ne bude znao samostalno da instalira.

Dostupna je, takođe i klasična vrsta edukacije, a tom prilikom se časovi sprovode u prostorijama poslovnica ove obrazovne institucije.

Oba ponuđena tipa edukacije se organizuju na jedan od tri načina, budući da je u ponudi kako individuama i poluindividualna obuka, tako i nastava koja se organizuje u formi grupne.

Od svakog polaznika koji odluči da časove prati ili samostalno ili u paru se očekuje da prihvati princip organizacije koji se tom prilikom primenjuje. A zapravo se od svakoga ko se opredeli tako nastavu da pohađa, očekuje da apsolutno svaki njen segment odredi u dogovoru, kako sa nadležnim profesorom, isto tako i da zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice institucije organizatora, a u kojoj je pre toga izvršio prijavu i upisao se.

Pravila koja se primenjuju kada se organizuje grupni kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima je sasvim drugačiji i pred svakog zainteresovanog se, u tom slučaju stavlja zahtev da se apsolutno pridržava svega onoga što će definisati ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica organizatora. Zapravo se na prvom mestu od svakog prijavljenog zahteva da bude izuzetno strpljiv, budući da ova vrsta edukacije počinje isključivo nakon što se prijavi dovoljan broj ljudi i pošto se u određenom predstavništvu formira grupa. A kako je dozvoljeno da grupnom tipu edukacije prisustvuje između 4 i 8 polaznika, to znači da se najmanji broj njih, to jest četvoro mora zvanično prijaviti, kako bi bio ispunjen zahtev za nastankom određene grupe. Ovlašćeni koordinator za nastavu u tom predstavništvu organizatora će odrediti, na prvom mestu kog datuma tačno će predavanja za tu grupu početi, a posle toga će samostalno da definiše i dinamiku, ali i termine u kojima će biti predavanja održavana. Budući da se radi o posebno strogim pravilima, podrazumeva se da će svaki polaznik pojedinačno, to jest član te grupe biti u obavezi da ispoštuje sve što ovlašćeno lice određene poslovnice bude navelo.

Sem nastave za koju je predviđeno da je prate pojedinačni polaznici, u okviru ove institucije se takođe može organizovati i specijalizovani, takozvani korporativni seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima. S obzirom na to da se radi o vrsti edukacije koju samo radnici neke kompanije treba da pohađaju, organizator u potpunosti sva pravila prilagođava ahtevima konkretnog klijenta, odnosno njegovih zaposlenih. Bitno je pomenuti i to da će se predstavnik te firme sa predstavnikom određene poslovnice, svakako usaglasiti ne samo oko termina u kojima će časovi biti održani, ali i dinamike, već i oko mesta na kome bi polaznici trebalo da prate predavanja i naravno, oko datuma početka. Istakli bismo da je ovo jedini tip edukacije koji klijentu nudi mogućnost da izmeni lokaciju održavanja nastave, a u smislu da zaposleni mogu da joj pristupe ili u okviru svoje firme ili u nekom drugom prostoru, koji će tada klijent da odredi. Ipak, moramo posebno naglasit da, iako je to dozvoljeno, moraju se ispoštovati pravila koja se odnose na samu lokaciju, a u smislu da ona mora zadovoljiti tačno određene karakteristike.

Prema kom principu se obuka i kurs za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima organizuje?

Organizator ove edukacije zainteresovanima nudi mogućnost da pohađaju specijalizovani seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima online ili u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. A to zapravo znači da svaki prijavljeni polaznik samostalno bira da li će nastavu pratiti prema klasičnom principu, kada je neophodno da dolazi direktno u prostorije konkretnog predstavništva ili mu je lakša varijanta da ih pohađa online, to jest uz primenu namenskog softvera, koji obavezno mora da instalira na svoj kompjuter. Svaki će kandidat imati pravo i na stručnu tehničku podršku, a ako tokom postupka instalacije softvera bude imao bilo kakvih problema.

Nakon toga je pred svakog prijavljenog izvnet zahtev da se opredeli da li mu više odgovara princip po kome se organizuje grupni kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima ili onaj koji se poštuje prilikom sprovođenja poluindividualne, odnosno individualne edukacije.

Prva razlika koja je ujedno i prilično lako uočljiva, među svim navedenim vrstama edukacije je vezana za broj polaznika, budući da dve osobe pohađaju poluindividualnu nastavu, te njih od četvoro do osmoro najviše prati predavanja u okviru grupne edukacije, a svakako je individualna namenjena isključivo jednoj osobi.

Podrazumeva se da se primenjuju drugačija pravila, tako da i sa njima svaki prijavljeni biva precizno upoznat, jer upravo na osnovu tih informacija može da odluči koji vid edukacije mu, po karakteristikama najviše odgovara.

Kada se u okviru konkretne poslovnice prijavi najmanje 4 polaznika, koji iznesu zahtev da grupnu nastavu pohađaju ili na klasičan način ili online, tada će koordinator te poslovnice da odredi po kom principu će se predavanja organizovati. Pored toga što će definisati termine održavanja, on će odrediti i kog datuma će grupna obuka i kurs za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima da počne zvanično, ali će tom prilikom precizirati i koliko će nastava da traje, jer je predviđeno da odredi i dinamiku održavanja časova. Odmah posle toga će svaki prijavljeni kandidat i da dobije obaveštenje, a od strane ovlašćenog lica tog predstavništva organizatora, te se on obavezuje da nastavu pohađa baš onako kako organizator definiše. U slučaju da neko nema mogućnost da se uklopi u zadate termine, može samo da se odluči za individualnu ili poluindividualnu edukaciju, jer zahtev za promenama se kod grupne nastave ne prihvata.

Predviđen je potpuno drugačiji način organizacije kako individualne, tako i poluindividualne nastave, a radi se o vrlo slobodnom pristupu. Svako ko bude doneo odluku na jedan od tih načina predavanja da pohađa će sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora, ali isto tako i sa stručnjakom, koji bi konkretnu vrstu edukacije trebalo da vodi, da odredi kako će se ona odvijati. Ne samo da će definisati tačan datum početka nastave, nego će oni skupa odrediti i koliko će ona da traje, to jest u kojim bi terminima trebalo jedan polaznik ili njih dvoje časove da pohađaju.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima naglašavamo da se na zahtev klijenata i ta vrsta edukacije može organizovati, a da najjednostavnije rečeno, klijent ima pravo da navede kako smatra da njegovim zaposlenima najviše odgovara predavanja da prate. Tačnije, on će se sa koordinatorom za nastavu onog predstavništva organizatora koje bude prethodno kontaktirao, da se usaglasi kako oko datuma početka nastave, tako i oko termina održavanja časova i oko trajanja. Potrebno je istaći da je u pitanju specijalizovana vrsta edukacije, te iz tog razloga klijent ima pravo, takođe i da navede zahtev da se promeni mesto njenog održavanja. Tako, na primer postoji mogućnost da zaposleni časove pohađaju u prostorijama svoje firme, ali je svakako dozvoljeno da to bude i na bilo kojoj drugoj lokaciji, ali samo ako ona odgovara tačno definisanim uslovima.

Koliko traje kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima?

Koordinator za nastavu odlučuje o trajanju nastave samo kada je u pitanju grupni seminar za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima, s tim da prvo mora da se uveri da je ostvaren osnovni uslov za njegov početak, odnosno da je prijavu prethodno najmanje četvoro kandidata izvršilo.

Definisano je da grupni vid edukacije treba da traje 3 dana ukupno, te da se 6 školskih časova nastavnog programa organizuju dinamikom koja podrazumeva po 2 časa nastave u toku jednog dana. Pomenute informacije su uopštene, a nakon formiranja svake grupe svi članovi će detaljno da budu obavešteni o trajanju, kao i o datumu početka i terminima, u kojima će biti sprovođeni časovi.

Bez obzira da li neki polaznik želi časove da pohađa individualno ili se opredeli da nastavu prati sa još jednim kandidatom, a putem poluindividualne, potrebno je da trajanje, termine i datum njenog početka odredi zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice organizatora.

Svakako se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima, a nastava se sprovodi na posebno slobodan način. Tačnije, predstavnik konkretne kompanije određuje sa nadležnim licem jedne od poslovnica organizatora kojom dinamikom bi časovi trebalo da se sprovode, kao što definiše i uopšteno, na koji način će se korporativni kurs organizovati.

Spisak gradova za kurs i obuku svrstavanja robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje