Kurs i obuka za tretman kože plazma penom

Važno je odmah naglasiti da ne postoji apsolutno nikakav zahtev koji mora zainteresovano lice da ispuni, da bi mu bilo omogućeno da pohađa stručni seminar za tretman kože plazma penom. Međutim mora znati da se nastava organizuje u većini slučajeva u okviru specijalizovanih salona, sa kojima Obrazovni centar Akademije Oxford u konkretnom gradu ima uspešnu saradnju. Naravno da će svaki kandidat dobiti precizno obaveštenje o tome gde će biti organizovan teoretski deo ove edukacije, a gde praktični, kao i o svim ostalim važnim detaljima.

Svakako je prijavljivanje fizičkih lica obavezno, pa se u tom smislu zahteva da osnovne podatke o sebi dostavi svaki zainteresovani kandidat ili na mejl adresu bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije ili da ih izdiktira lično, odnosno preko telefona zaposlenima u okviru odabranog predstavništva. A te informacije uključuju najpre njegovo ime i prezime, zatim datum rođenja, s tim da je vrlo važno i da dostavi podatke za kontakt, kako bi nadležni mogli da ga informišu o postupku upisa na prvom mestu.

Predviđeno je obavezno lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata u momentu upisa, kao i obavezno dostavljanje propisane dokumentacije. A sve informacije će biti na vreme na raspolaganju svakom pojedinačnom kandidatu, kako bi određena dokumenta mogao da pribavi.


S obzirom na to da specijalizovana obuka i kurs za tretman kože plazma penom može biti organizovana i za grupu polaznika i za samo jedno lice, ali i za dvoje njih, te da teoretski deo može biti praćen online ili na klasičan način, očekuje se od svakog kandidata da se između svih tih opcija odluči.

A ukoliko njegova odluka podrazumeva da nastavu želi u formi grupne da prati, to znači da je spreman da pričeka formiranje grupe u toj poslovnici, jer je to osnovni i jedini uslov za organizaciju nastave tog tipa. Biće napomenuto to posebno svakom kandidatu, kako ne bi bio u nedoumici zbog čega mora da pričeka da bi dobio informaciju o datumu početka nastave tog tipa. Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije određeno da najviše osmoro ljudi tada treba predavanja da pohađaju, jer se na taj način jedino može očuvati kvalitet edukacije u grupi. Dakle, onog momenta kada bude oformljena grupa zvanično, koordinator za nastavu preuzima na sebe da precizira kako će časovi biti organizovani, to jest kog datuma će obuka početi, kojim tempom će biti sprovođena predavanja i u kojim terminima. A nadležni u okviru navedene obrazovne institucije pre toga imaju obavezu da odrede i koliko će ukupno edukacija za grupu polaznika da traje i taj podatak je primenljiv na svako predstavništvo institucije organizatora. Inače se radi o prilično strogim pravilima sprovođenja nastave, pa se u tom smislu ne prihvataju zahtevi polaznika u vezi sa izmenama.

Na raspolaganju je fizičkim licima i mogućnost da stručni kurs i obuka za tretman kože plazma penom bude organizovan samo za jedno lice ili za dvoje njih u isto vreme. Inače se prema istovetnim pravilima organizuju i individualni i poluindividualni tip edukacije, a jedina razlika se odnosi na broj osoba koje predavanja treba da pohađaju. Potrebno je da se zajedno sa profesorom, sa jedne strane i sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, sa druge, u tom slučaju kandidati usaglase oko načina organizacije časova. A pored toga što će precizirati kog datuma bi trebalo nastava u paru ili takozvana individualna da počne, potrebno je da definišu i kojim tempom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima. S obzirom na to da odlučuju i o dinamici organizacije časova, oni posredno definišu i koliko će nastava trajati.

Oni kandidati koji budu odlučili da individualnu, odnosno grupnu ili poluindividualnu nastavu pohađaju na klasičan način, imaju mogućnost da izaberu u kojoj od preko 35 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford žele teoretski deo ove obuke da pohađaju.

Dostupna im je i mogućnost da to učine onlajn, kada će potpuno samostalno izabrati lokaciju, sa koje žele časove da pohađaju. Bitno je da veza sa internetom bude stabilna u toku trajanja nastave online. Isto tako će biti u obavezi kandidati i da instaliraju poseban softver, kako bi mogli stručni seminar za tretman kože plazma penom da pohađaju online. Svakako će biti obavešteni pre toga o detaljima koji se tiču postupka instalacije, a ako ne budu u tome uspeli, imaju pravo da kontaktiraju članove tima za pružanje tehničke podrške, koji postoji u okviru svake poslovnice institucije organizatora. Mada je tematika ove edukacije specifična, moramo napomenuti da konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i korporativnog tipa nastave. Tom prilikom bi trebalo samo zaposleni u određenoj kompaniji predavanja da pohađaju, a njihovi nadležni će sa predstavnikom navedene obrazovne institucije definisati i kako će časovi biti organizovani, odnosno na kom mestu. Napominjemo da isključivo kada je u pitanju korporativna obuka može da bude dozvoljeno polaznicima teoretski deo nastave da pohađaju u okviru svoje matične kompanije, ali samo ako njihovi nadležni obezbede propisane uslove za rad. Svakako će se predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora u tom slučaju o načinu održavanja časova dogovoriti precizno sa klijentom, to jest sa ovlašćenim licem zainteresovanog preduzeća. Pored toga što će precizirati na kom mestu će zaposleni teoretski deo nastave da pohađaju, usaglasiće se i oko trajanja, jer je potrebno da definišu i raspored časova. A u obavezi će biti da preciziraju i kog datuma će nastava početi za zaposlene, to jest u kojim terminima će časovi da budu održani u tom slučaju.

Stručni seminar za tretman kože plazma penom - program edukacije

Tokom teorijskog dela ove specijalizovane obuke je predviđeno na prvom mestu da se polaznici upoznaju sa različitim tipovima kože, a zatim i sa osnovnim karakteristikama ove specifične i trenutno vrlo tražene metode.

U toku uvodnog predavanja, koji uključuje specijalizovana obuka i kurs za tretman kože plazma penom je predviđeno da profesor objasni kratak istorijat ovog tretmana, te da uputi polaznike u to na koji način se on vrši i u kojim slučajevima.

Dobiće prisutni informaciju i o tome od čega se sastoji plazma i zbog čega je odlično koristiti je kako bi regenerativni procesi u ćelijama kože bili pokrenuti.

Interesantno je što ovaj tretman ne podrazumeva upotrebu igrala, a istovremeno utiče pozitivno ne samo na uklanjanje bora, nego i uopšteno na kvalitet kože.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da stručni kurs i obuka za tretman kože plazma penom u teorijskom delu omogući polaznicima da saznaju kako funkcioniše specijalan uređaj, koji mora biti korišćen tokom ovog tretmana. Takođe će profesori informisati prisutne i o tome da svi tipovi kože mogu biti tretirani na taj način, te da izuzev za umanjenje dubokih bora, ovaj tretman može biti korišćen i kada postoji potreba da budu uklanjane tetovaže, ali postepeno, te da budu posvetljene fleke različitog porekla na koži i u drugim slučajevima.

A nakon što teoretski budu sve to predstavili, te upoznali polaznike sa celokupnim tretmanom, biće im omogućeno da pristupe praktičnom delu edukacije. Ovde je izuzetno značajno da naglasimo i to da vrhunski stručnjaci vode i jedan i drugi segment nastave, pa će u tom smislu svaki polaznik biti osposobljen da samostalno koristi specijalan aparat za vršenje ovog tretmana, odnosno da tretira pacijenta sa bilo kojim tipom kože.

Očekuje se da uzme učešće u toku nastave svaki pojedinačni polaznik, to jest da pita predavača sve vezano za konkretnu tematiku, kako bi na licu mesta bilo kakvu nedoumicu razjasnio i da bi mogao samostalno da koristi namenski aparat i vrši ovaj tretman sa uspehom.

Stručna obuka i kurs za tretman kože plazma penom - lokacija i termini održavanja nastave

Zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena kako nastava namenjena pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima, tako isto i korporativni kurs i obuka za tretman kože plazma penom, kada zaposleni u nekoj kompaniji pohađaju časove.

A kada je u pitanju edukacija namenjena radnicima firmi, poštuju se nešto drugačija pravila organizacije, koja su ujedno i prilično fleksibilna. Naime, u tom slučaju je određeno da se predstavnik zainteresovanog preduzeća mora oko apsolutno svih segmenata organizacije usaglasiti direktno sa zvanično ovlašćenim licem u okviru bilo koje od preko 35 poslovnica navedene obrazovne institucije. Sve to ustvari znači da su oni u obavezi da preciziraju ne samo kog datuma bi trebalo edukacija da počne i u kojim terminima će časovi da budu održani, već i koliko će ona trajati, uzevši u obzir da se dogovaraju i o rasporedu časova, odnosno da zajedno definišu dinamiku njihovog sprovođenja. Međutim, to nije sve, jer isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave, ova obrazovna institucija dozvoljava izmenu u vezi sa mestom njenog održavanja. Ukoliko u okviru dotične kompanije budu postojali adekvatni uslovi za rad, odnosno prostor koji poseduje sve što je neophodno, nastava će za zaposlene te kompanije biti održana upravo u okviru njihovog radnog mesta.

Od fizičkih lica koja žele sa tematikom ovog stručnog kursa da se upoznaju se u momentu zvaničnog prijavljivanja zahteva da se izjasne o tome na koji način žele specijalizovani seminar za tretman kože plazma penom u tom slučaju da pohađaju, pošto se u ponudi nalazi kako poluindividualna i grupna, tako isto i individualna nastava. A uz to je neophodno i da odluče gde će pohađati predavanja, pošto postoji mogućnost da ona budu održana i u okviru same poslovnice i preko kompjutera.

Da krenemo od početka, te da navedemo da je osnovna razlika između individualne, poluindividualne i grupne nastave isključivo vezana za broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja. Ali iako to jeste osnovna razlika, primetna je i razlika u načinu organizacije časova.

U skladu je sa pravilnikom navedene obrazovne institucije da specijalizovana obuka i kurs za tretman kože plazma penom u formi grupne nastave može biti organizovana za najmanje 4 osobe, s tim što je određeno da maksimalno osmoro polaznika može biti prisutno u okviru jedne grupe. Uslov za početak organizacije nastave tog tipa jeste vezan za formiranje grupe, to jest za prijavljivanje četiri osobe najmanje u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Ustvari tek kada taj uslov bude bio ispunjen, moći će da bude sprovedena nastava prema tom principu, pa će kandidatima biti naglašeno da svakako moraju biti strpljivi dok četiri osobe najmanje prijavu ne budu izvršile. Isključivo kada je u pitanju grupni tip edukacije će polaznici dobiti prethodno informaciju o tome koliko će ona trajati, s obzirom na to da je u obavezi ova obrazovna institucija da to definiše na nivou svih poslovnica. A sve ostale detalje će polaznici saznati vrlo brzo nakon što grupa od minimalnog broja članova bude kreirana, to jest pošto koordinator za nastavu bude odredio datum početka, termine u kojima će biti časovi organizovani i kakva će dinamika biti poštovana. Apsolutno sve što on bude definisao ne sme da bude izmenjeno ako to neko od polaznika bude zahtevao, pa će im to biti predočeno na vreme.

Nasuprot tome, kada polaznik odluči da nastavu pohađa ili u paru ili samostalno, važiće sasvim drugačija pravila. A ta pravila podrazumevaju da se upravo kandidatima daje mogućnost da u dogovoru sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni tip nastave da vodi, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglase oko načina organizacije časova. Najjednostavnije rečeno, oni će precizirati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni kurs i obuka za tretman kože plazma penom, potom u kojim terminima će jedan ili dvoje kandidata časove da pohađaju. A pored svega toga, odlučiće i o trajanju odabranog tipa nastave, jer je neophodno da definišu i kakva će dinamika da bude primenjena kada bude predviđeni broj časova organizovan.

Kao što smo naveli na samom početku, i individualni i poluindividualni i grupni tip edukacije mogu biti organizovani na dva načina, to jest prema klasičnom principu i online.

U suštini su jednostavna pravila organizacije kada je u pitanju klasičan tip nastave, jer to podrazumeva organizaciju predavanja u prostorijama prethodno izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. A samim tim što se one nalaze u skoro svakom većem gradu, te u brojnim manjim gradovima i to na više od 35 lokacija, to je i prilično jednostavno svakom zainteresovanom kandidatu da odabere gde će nastavu na taj način da prati.

Samostalno će odabrati lokaciju na kojoj želi da boravi onaj kandidat, koga interesuje da stručni seminar za tretman kože plazma penom pohađa onlajn. Potrebno je samo da poseduje računar i da taj uređaj odgovara zahtevima institucije organizatora, to jest da ima propisane performanse. Svaki kandidat će dobiti informacije o tome koje karakteristike taj uređaj mora imati, da bi nastava mogla da bude preko njega praćena. Isto tako će biti obavešten polaznik i da je u tom slučaju njegova obaveza najpre da instalira tačno definisani tip softvera i to potpuno samostalno, a zatim i da kvalitet konekcije sa internetom u toku trajanja nastave osigura. Dakle, mada on u principu ima pravo da izabere prostor u kome će boraviti dok traju predavanja, posebno mora voditi računa o postojanju stabilne internet veze. Svakako će dobiti precizne informacije o postupku instalacije softvera, a biće mu ponuđena i pomoć stručnjaka, koji su u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima kad god je to potrebno.

Specijalizovani kurs i obuka za tretman kože plazma penom - trajanje

Uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze tri tipa edukacije za fizička lica, a da prilikom organizacije svake od njih važe nešto drugačija pravila, to nije moguće unapred navesti koliko će ukupno stručna obuka i kurs za tretman kože plazma penom da traje. Ustvari sve zavisi od toga da li kandidat odluči časove da pohađa individualno ili u društvu još jedne osobe, odnosno u okviru grupne nastave, pošto se sve te mogućnosti u ponudi institucije organizatora nalaze u ovom momentu.

Isključivo ukoliko polaznik bude želeo da časovima pristupa u društvu više osoba, moći će prilikom prijavljivanja da dobije podatak o tome koliko će nastava da traje u tom slučaju. Naime, kada je u pitanju grupni tip edukacije, obaveza je nadležnih u okviru celokupne institucije organizatora da odrede trajanje nastave. A posle formiranja grupe od 4 člana minimum u okviru bilo kog predstavništva će koordinator za nastavu odrediti i datum početka, ali i sve ostale detalje, poput termina održavanja časova i dinamike, to jest njihovog rasporeda.

Ukupno se 12 časova nalazi u nastavnom programu, prema čijim pravilima će biti organizovana ova edukacija.

A prilikom sprovođenja nastave u grupi je predviđeno da na 7 dana taj broj predavanja bude raspoređen. Svakako će vrlo brzo posle oformljenja grupe od najmanjeg broja članova u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora, svaki kandidat biti obavešten ne samo o rasporedu časova, nego i o datumu početka nastave i naravno u kojim terminima tačno će biti u obavezi predavanja da pohađa.

A kako se u ponudi nalazi i opcija da stručni seminar za tretman kože plazma penom bude pohađan u paru ili samostalno, kojom prilikom se organizuju poluindividualna ili individualna nastava, to uključuje i drugačija pravila organizacije, pa se vrlo često događa da i trajanje tih vidova nastave bude drugačije nego kada se ona organizuje za grupu polaznika. Potrebno je da se nadležni predavač i jedan ili dvoje polaznika, a u prisustvu koordinatora za nastavu u tom slučaju dogovore kako oko datuma početka obuke, tako i oko njenog trajanja. Jednostavnije rečeno, oni će precizirati raspored časova, to jest usaglasiće se oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će biti nastava organizovana, što podrazumeva da će definisati i njeno trajanje.

Slobodni smo da kažemo da će gotovo istovetna pravila organizacije biti primenjena i u slučaju da određeni broj radnika bilo kog preduzeća treba ovu stručnu obuku da pohađaju. Reč je o tome da je na zahtev klijenta dostupan i korporativni kurs, a da se očekuje da trajanje nastave definišu međusobnim dogovorom nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Uz to se očekuje i da oni preciziraju na kom mestu će zaposleni časove da pohađaju, jer promena može biti dozvoljena samo kod korporativne obuke, te da se usaglase i oko datuma početka i da definišu u kojim vitaminima trebalo da budu organizovana predavanja. Prema pravilniku navedene obrazovne institucije je predviđeno da nakon toga svakom pojedinačnom polazniku, to jest zaposlenom u okviru dotične kompanije, sve te informacije treba da budu propisno prosleđene.

Spisak gradova za kurs i obuku za tretman kože plazma penom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje