Kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja

Svako ko je zaposlen na menadžerskoj poziciji i specijalizovan je za upravljanje snabdevanjem u određenoj kompaniji, odnosno zadužen je za poslove kako prodaje i logistike, tako i isporuke ili je možda i angažovan na upravljanju distributivnim centrom ili, pak finansijama ima pravo da pohađa konkretnu obuku. Zapravo, možemo reći da je obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja namenjen apsolutno svakom pojedincu koji ima želju da stekne dovoljan nivo znanja, koja će mu omogućiti da na maksimalno kvalitetan i profesionalan način upravlja lancem snabdevanja u kompaniji bilo koje vrste, a kako bi na taj način poboljšao svoju radnu biografiju i time imao šansu da pronađe odgovarajuće radno mesto.

Akademija Oxford koja je ovlašćena za organizaciju ovo kursa nudi klasičnu vrstu nastave, ali zainteresovanim polaznicima omogućuje i da predavanjima pristupe preko interneta, a u kom slučaju se nastava sprovodi kroz primenu posebno dizajniranog softvera za tu priliku. Svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se opredeli prvo za jednu od tih vrsta nastave, a zatim i da odluči da li će je pratiti samostalno, u grupi ili u paru sa još jednom osobom.

Moramo posebno da istaknemo i to da se svaki pomenuti tip nastave organizuje u skladu sa pravilima koja su sasvim jasno definisana, tako da o terminima i o dinamici u slučaju grupne nastave može da odluči samo organizator. Tačnije on će to definisati kada se bude grupa od minimalnog broja polaznika oformila (četvoro njih), a što se i smatra osnovnim uslovom za početak ovog tipa obuke.


Onaj polaznik kome, ipak više odgovara individualna obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja ili, pak želi da nastavu prati u paru, bi trebalo da zna da tada o terminima i o dinamici ne odlučuje organizator, već da polaznik treba da se sa onim profesorom koji će da vodi pomenuti kurs dogovori i o tome, ali i o datumu početka.

Kompanije koje žele da ovu obuku pohađaju njihovi zaposleni bi trebalo da nas informišu o zahtevima, a u smislu da definišu gde žele da korporativna obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja bude organizovana, to jest po kom principu, kako bismo mogli da na njih adekvatno i odgovorimo.

Sobzirom na činjenicu da se nastava organizuje u toku cele godine, a prema interesovanjima polaznika, svi koji su za njeno pohađanje zainteresovani mogu da se prijave bilo kog dana u godini i to onako kako im odgovara, to jest ili putem telefona ili preko mejla, a dozvoljeno im je isto tako i da lično dođu u našu poslovnicu i tako se prijave, odnosno upišu.Obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja - nastavni program

Iskusni predvači koji su dužni da vode ovaj specijalizovani kurs će za vreme njegovog trajanja podrobno da upoznaju sve prisutne sa najboljim načinom koji je potrebno primeniti da bi lanac snabdevanja i upravljanje njime u okviru konkretne kompanije funkcionisalo što efikasnije, jer to je ujedno i osnovni uslov za uspešno poslovanje.

Bez obzira da li polaznik ima prethodna znanja iz konkretne oblasti ili ne, on će svakako na početku ove obuke da se upozna sa osnovnim principima funkcionisanja lanca snabdevanja, odnosno sa odrednicom logistika i njenim preciznim značenjem.

Bitno je pomenuti da kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja u velikom delu podrazumeva i upoznavanje prisutnih sa različitim primerima iz prakse i to kako onim dobrim, isto tako i sa onima koji se tretiraju kao loši, a na osnovu kojih će oni znatno lakše i moći da usvoje, a po završetku kursa i primene znanja iz konkretne oblasti.

Posebna pažnja će biti posvećena postupku pravilnog odabira asortimana, a sa ciljem povećanja efikasnosti lanca snabdevanja u okviru određene organizacije. Tom prilikom će polaznici da se upoznaju sa različitim pristupima koji su prisutni vezano za upravljanje asortimanom. Zatim će biti reči i o tome koliko je važno vršiti analize asortimana i na koji način se to čini, a prisutni će imati prilike i da nauče kakva je veza između lanca snabdevanja i asortimana, odnosno kako dobro izabran asortiman ostvaruje pozitivan uticaj na lanac snbdevanja.

Isto tako će obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja biti usmerena i na savladavanje znanja vezanih za zalihe i upravljanje njima, te će se u tom delu svi prisutni i upoznati sa različitim metodama, tehnikama i modelima koje je poželjno primenjivati za pravilno upravljanje zalihama i njihovu analizu (kontinuelni metod, periodični, ABC tehnika).

Svakako će profesori da se potrude da objasne polaznicima i kako se međunarodni standardi primenjuju u ovaj proces, ali i na koji način treba da bude određena ponuda proizvoda, odnosno kako se definišu standardi vezano za servis klijenata, to jest potrošača.

Da bi kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja zaista mogla da ostvari svoj cilj i osposobi svakoga od prisutnih pojedinačno za samostalno bavljenje ovim poslom, neophodno je i da oni nauče na koji način funkcioniše logistika. U tom delu obuke će da nauče, pored ostalog i kako se projektuje logistična mreža i na koji način se upravlja tražnjom, odnosno kako se upravlja zalihama i nabavkom, te kako funkcioniše skladištenje. A takođe će biti reči i o tome kako bi trebalo da se rukovodi skladištenjem i transportom, te kako funkcioniše logistički informacioni sistem.

U završnom delu, specijalizovana obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja se usmerava na upoznavanje svih prisutnih sa različitim rizicima, ali i sa njihovim detektovanjem. Tu će da nauče i kako se, na osnovu sprovedenih analiza mogu utvrditi potencijalni rizici, odnosno šta je potrebno učiniti da bi se oni izbegli.

Kada i gde se održava kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja?

Što se tiče termina u kojima se obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja organizuje, oni se definišu isključivo u skladu sa odlukom svakog pojedinačnog prijavljenog, a vezano za to da li će pohađati nastavu u grupi, individualno ili u paru. A kada je u pitanju mesto organizovanja i tu svaki pojedinačni polaznik bira da li će da nastavu pohađa na klasičan način, to jest u okviru prostorija jedne od naših poslovnica ili će to da učini preko interneta.

Naime, grupni kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja se sprovodi za četvoro do osmoro osoba u isto vreme, a o dinamici i o terminima održavanja u tom slučaju odlučuje organizator. Tačnije on obaveštava o svemu tome pojedinačnog polaznika koji se pre toga već prijavio, ali tek pošto bude bila kreirana grupa u kojoj mora da se nađe minimum 4 osobe.

U velikoj meri je slobodniji princip prema kome se organizuje kako poluindividualna obuka, tako isto i individualna vrsta nastave, pošto se u tom slučaju očekuje da svaki polaznik pojedinačno sve prethodno pomenute detalje isključivo definiše sa profesorom, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici.

A korporativna obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja se može organizovati upravo onako kako to zahteva klijent, to jest kako bude odgovaralo menadžmentu određene firme i zaposleniima koji bi trebalo i da pohađaju nastavu. Svakako ćemo se potruditi da ispunimo sve zahteve klijenta koji je za ovakvu vrstu nastave zainteresovan, te možemo da je održimo i u prostoru koji klijent odredi, ali i online, odnosno u jednoj od naših poslovnica.

Na koji način se obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja organizuje?

U skladu sa zahtevima pojedinačnog polaznika organizuje se online kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja, ali i klasičan princip praćenja predavanja u poslovnici Akademije Oxford. Specifično je za oba tipa nastave da je polaznici mogu pohađati individualno, u grupi i u paru, to jest kroz takozvanu poluindividualnu nastavu.

Sobzirom na to da se svaki od navedenih tipova nastave mora organizovati prema tačno određenim pravilima, to je i vrlo važno da svaki polaznik sa njima bude precizno upoznat, a kako bi mogao da se za jednu od njih i opredeli. Princip prema kome se organizuje individualna obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja je istovetan kao i kod poluindividualne nastave, ali ih svakako razlikuje broj prisutnih polaznika. Tačnije tada polaznici treba da se dogovore sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnci i sa predavačem najpre o terminima u kojima će nastava biti organizovana, a zatim svakako treba da definišu i dinamiku održavanja, kao i datum početka.

Grupni kurs podrazumeva prisustvo najmanje četiri polaznika nastavi, a osmoro ih maksimalno tom prilikom može biti na predavanjima. A za definisanje termina i dinamike održavanja će se pobrinuti institucija koja i organizuje ovu obuku, to jest Akademija Oxford. Posebno je bitno da naglasimo da apsolutno svako ko bude želeo da pohađa ovu vrstu nastave mora da sačeka da se najmanje četvoro polaznika prijavi u konkretnoj poslovnici, a nakon čega sledi obaveštavanje svakoga od njih pojedinačno o detaljima vezanim za organizaciju.

Svakako moramo da pomenemo i to da naša institucija, po potrebi organizuje i korporativnu obuku, a koja se sprovodi ili u prostorijama određene organizacije ili preko interneta, te može da bude organizovana i u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, što sve zavisi samo od zahteva zaposlenih u toj organizaciji. Posebno ističemo da će predstavnik Akademije Oxford u svakom slučaju da se potrudi da što korektnije odgovori na zahteve klijenta i u ovom slučaju.

Koliko traje kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja?

Ukupno četiri meseca je određeno da traje obuka i kurs za upravljanje lancem snabdevanja, budući da nastavni program podrazumeva ukupno 52 časa. O tačnoj dinamici održavanja će biti do detalja obavešten svaki pojedinačni prijavljeni, ali tek pošto se bude oformila grupa koja mora da broji najmanje 4 osobe.

Trajanje individualne, kao i poluindividualne nastave je obično različito, a samo zato što je i način njihovog organizovanja drugačiji od grupne. Naime, tada se polaznici o apsolutno svakom detalju moraju direktno dogovoriti sa nadležnim licem određene poslovnice, to jest sa svojim profesorom.

Manje - više sličan princip organizovanja predviđa i korporativni kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja, pa je zato potrebno da kompanija koje je za taj tip nastave zainteresovana iznese sve zahteve koje ima ovlašćenom licu konkretne poslovnice organizatora.

Spisak gradova za Upravljanje lancem snabdevanja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje