Kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća

Svakome ko ima određeni nivo iskustva u menadžerskim poslovima, ali i onim osobama koje žele da se specijalizuju za ovaj posao i nauče na koji način mogu da jedno međunarodno preduzeće vode, a kako bi ono što uspešnije poslovalo je namenjen specijalizovani kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća.

Nastava može da bude organizovana kako online, tako isto i u svim poslovnicama Akademije Oxford koje postoje u gotovo svim gradovima širom naše zemlje, te ćete ih pronaći osim na nekoliko beogradskih opština, odnosno u Novom Sadu i Nišu, isto tako i u Kraljevu, Ćupriji, Mladenovcu i Čačku, te u Boru, kao i u Jagodini, Kragujevcu, Loznici i drugim gradovima.

Ko god želi, ima mogućnost da se prijavi za njeno pohađanje putem telefona bilo koje poslovnice ili lično u njenim prostorijama, a sem toga zainteresovani mogu i da pošalju mail na našu zvaničnu adresu i na taj način izvrše prijavu. A ukoliko se budu odlučili za elektronski način prijavljivanja, naglašavamo da je tada vrlo važno i da navedu u kom gradu bi voleli da pohađaju ovaj kurs.


Bez obzira da li se odluče za tu vrstu nastave ili ih interesuje online obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća, trebalo bi da znaju da se organizuje kako grupna, tako isto i individualna nastava, ali da postoji mogućnost i pohađanja nastave u paru, to jest one koja je poznata kao poluindividualna. Podrazumeva se da će svako pojedinačno odabrati jednu od pomenutih vrsta obuke, budući da svaka podrazumeva drugačiji način organizovanja.

Tačnije, poluindividualni i individualni kurs se, praktično organizuju na isti način, osim što se razlikuje broj prisutnih polaznika, budući da oni tada sve što je vezano za organizaciju i to kako termine, tako i datum početka, pa čak i dinamiku preciziraju sa profesorom koji je nadležan za vođenje tog tipa obuke. A znatno drugačiji način organizovanja podrazumeva grupni kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća, pošto u tom slučaju o dinamici i o terminima održavanja odlučuje organizator, te datum početka ove vrste kursa isključivo ima veze sa brojem zainteresovanih polaznika, to jest sa brojem prijavljenih. Da malo pojasnimo, u jednoj grupi se nalazi uvek između 4 i 8 polaznika, pa je upravo to i osnovni razlog zbog čega se prvo zahteva da se prijavi minimalan broj njih, a kako bi bila formirana grupa, to jest potrebno je da se njih četvoro prijavi da bi posle toga svi koji su prijavu izvršili mogli da dobiju informaciju o potrebnim detaljima vezanim za organizaciju grupnog tipa kursa.Kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća - nastavni plan

Primarni cilj koji ima obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća jeste da svim polaznicima omogući da se upoznaju sa onim tehnikama koje je potrebno primeniti da bi se konkretnoj kompaniji omogućilo da na što bolji način razvije poslovanje na međunarodnoj sceni, a nevezano za to da li je u pitanju domaće preduzeće koje posluje na nekom stranom tržištu ili je reč o inostranoj kompaniji koja je svoj kapital uložila u određenu firmu koja posluje u našoj zemlji, ali svoje proizvode ili usluge plasira van njenih granica.

Tako će predavači, najpre da objasne prisutnima koje su osnovne karakteristike poslovanja koje je okrenuto ka međunarodnom tržištu, te će ih upoznati sa osnovama takozvanog strateškog vođstva, a zatim će biti reči i o različitim strategijama i tehnikama koje se koriste u poslovnim pregovorima sa stranim partnerima. Nakon toga će im biti predstavljeni i neki od najzanimljivijih savremenih poslovnih koncepata koji su se pokazali kao najuspešniji na međunarodnom nivou, a svakako će svi prisutni imati prilike i da se upoznaju sa osnovama međunarodne ekonomije. U tom delu će naučiti, između ostalog i na koji način se mogu utvrditi propusti u poslovanju, a sa ekonomskog aspekta, te na koji način je najbolje pristupiti njihovom rešavanju kako bi određena kompanija što uspešnije poslovala.

Da bi neko ko želi da se specijalizuje za vođenje ovakve vrste preduzeća to mogao i da učini na najbolji mogući način, neophodno je naravno i da poznaje makar engleski jezik na srednjem, ako ne i na višem nivou, ali je isto tako važno i da je upoznat sa pravilima ponašanja koja je potrebno primenjivati u jednom takvom poslovnom okruženju. Iz tog razloga je predviđeno i da se kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća posvete upoznavanju polaznika sa pravilima kojih se moraju pridržavati kako članovi upravnog menadžmenta u preduzećima ovakve vrste, isto tako i svi zaposleni.

A biće govora i o izradi različitih poslovnih i statističkih izveštaja, te će biti prezentovan i način njihovog pravilnog tumačenja, a kako bi se utvrdilo da li i u kolikoj meri određena firma napreduje, te da bi se na taj način mogle ustanoviti i greške u poslovanju, ako ih ima, a sa ciljem da se one na što jednostavniji i brži način isprave.

Podrazumeva se i da će obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća značajan deo nastave usmeriti na upoznavanje polaznika sa pravnim regulativama kojih se moraju pridržavati kompanije koje posluju sa inostranim kapitalom, odnosno one koje svoje poslovanje proširuju na strano tržište. A osim pomenutih oblasti, prisutni će savladati i znanja iz oblasti međunarodnih finansija i međunarodnog poslovnog prava, te će naučiti i osnove međunarodnog menadžmenta i marketinga, a vrlo važan segment koji predviđa nastavni plan ove obuke je usmeren i na upoznavanje svih prisutnih sa osnovama standarda kvaliteta koji se primenjuju na međunarodnom nivou. A predavači će govoriti i o pravilima koja se odnose na oblast ljudskih resursa u kompanijama koje ovako posluju, te na odnose sa javnošću, ali će im biti ukazano i na važnost primene informacionih tehnologija u poslovanju.

Uz to, kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća podrazumeva i savladavanje znanja koja se odnose na procenu potreba potencijalnih klijenata van granica naše zemlje, te na načine prezentovanja konkretnih usluga i proizvoda na inostranom tržištu, ali i na pravilnu komunikaciju sa potencijalnim klijentima, a kako bi bio ispunjen osnovni cilj, to jest visok kvalitet poslovanja konkretnog međunarodnog preduzeća.

Trebalo bi da svako ko bude pohađao ovu obuku ovlada znanjima i veštinama koje je neophodno da primenje ako želi da vodi ovakvo preduzeće. Iako će svaki polaznik imati dovoljan nivo znanja u ovoj oblasti, a koja će im sa puno pažnje preneti vrhunski predavači, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da se od njih očekuje da stečene veštine i znanja na najbolji način primenjuju u praksi, ali i da neprekidno teže njihovom usavršavanju i u teoriji i u praski, pošto je to ujedno i jedini put da postanu vrhunski stručnjaci koji su specijalizovani upravo za vođenje međunarodnog preduzeća.

Gde se i u kojim terminima održava kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća?

Kako mesto, tako i vreme kada se organizuje obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća zavise samo od odluke svakog prijavljenog polaznika, a pošto on prvo treba da načini izbor između ponuđenih opcija, pa tek onda dobija i potrebne informacije.

Naime, prvo moramo da naglasimo da je u ponudi online kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća, a zatim i ona vrsta nastave koju Akademija Oxford sprovodi širom Srbije, odnosno u gradovima u kojima ima otvorene poslovnice. A nakon toga, svaki pojedinačni polaznik vrši odabir između individualne nastave, sa jedne strane i grupne, te je svakako u aktuelnoj ponudi i takozvana poluindividualna obuka, koja je primarno namenjena za dve osobe u isto vreme.

Sve one se organizuju na drugačiji način i podrazumevaju različit broj ljudi koji mogu da budu prisutni tokom predavanja, pa tako u jednoj grupi i može biti najviše osmoro polaznika, a minimalno ih može biti prisutno četvoro, pa je zato i naglašeno da je uslov za organizovanje ovog tipa nastave, ali i za formiranje jedne grupe upravo prijava toliko polaznika (4 njih). Organizator za ovaj tip nastave ima obavezu da odredi u kojim terminima će se sprovoditi nastava, te da jasno precizira dinamiku, a o čemu svaki pojedinačni polaznik dobija informaciju posle formiranja grupe.

Kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća podrazumevaju definisanje datuma početka, odnosno održavanja, kao i dinamiku i termine između pojedinačnog polaznika i predavača.

Na koji način se obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća organizuje?

Zvanično je predviđeno da kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća bude organizovana prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne nastave, te da svaki polaznik bira da li će predavanja da prati putem interneta ili će to učiniti u jednoj od naših brojnih poslovnica.

Onaj polaznik koji bude izabrao da ovu obuku prati preko interneta će to učiniti uz pomoć svog računara, a kroz virtuelne učionice i svakako može da odabere da li će to biti u grupi, individualno ili u paru (poluindividualno).

Ako se polaznik bude odlučio za individualni ili poluindividualni tip nastave ima apsolutno pravo da definiše i to direktno sa profesorom koji je zadužen za vođenje ovog kursa, sve što je za njegovo organizovanje vezano, a to se odnosi i na termine održavanja i na datum kada će početi ta vrsta obuke, ali isto tako treba da definiše sa njim i dinamiku njenog održavanja.

Princip na koji se grupna obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća organizuje je drugačiji, najpre zato što zvaničan organizator, to jest Akademija Oxford donosi odluku u kojim terminima će biti organizovana nastava i po kojoj dinamici. A grupni tip kursa može početi po formiranju grupe od minimalnog broja polaznika, to jest posle prijavljivanja njih četvoro, te svakako moramo naglasiti da ih osmoro maksimalno može biti prisutno u okviru grupnog vida nastave, jer je to optimalan broj polaznika za očuvanje njenog visokog kvaliteta.

Koliko traje kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća?

Tri sedmice ukupno traje obuka i kurs za vođenje međunarodnog preduzeća, a za to vreme svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u okviru grupne nastave pohađa ukupno 80 radnih sati predavanja. O preciznoj dinamici održavanja će biti informisani svi pojedinačno i to kada se budu prijavljivali za grupni tip obuke, jer tada i o tome, ali i o terminima donosi odluku organizator ovog kursa. Takođe je važno napomenuti i da se ova vrsta obuke organizuje u manjim grupama, a u kojima može da bude od četvoro polaznika najmanje do maksimalno, njih osmoro, te da je formiranje grupe od minimalnog broja članova osnovni uslov da ova vrsta nastave počne.

Polaznik koga interesuje kako individualni, tako i individualni kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća može 80 radnih sati, a koliko predviđa zvaničan nastavni program, da pohađa drugačijom dinamikom, tako da može da se dogodi i da ova obuka traje nešto duže od tri nedelje ili, pak kraće, budući da će se pojedinačni polaznik o datumu njenog početka dogovoriti sa nadležnim profesorom, ali isto tako će sa njim precizirati i dinamiku, kao i termine kada će jedna od tih vrsta nastave da bude održana.

Spisak gradova za vođenje međunarodnog preduzeća

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje