Kurs i obuka za Yumeiho masažu

Isključivo zainteresovanost za upoznavanje sa konkretnom drevnom kineskom tehnikom masaže je navedena kao jedini zahtev za sve, koji odluče da pohađaju ovu stručnu obuku. Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ne zahteva od kandidata nikakav prethodno završeni kurs ili znanje iz oblasti masaže. Iz tog razloga ističemo da je specijalizovani kurs i obuka za Yumeiho masažu svim pojedincima namenjen.

Od njih se očekuje da pohađaju kako teoretski deo, tako isto i praktični.

I jedan i drugi deo ove stručne edukacije će biti održan ili u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora u bilo kom gradu ili u specijalizovanim salonima, sa kojima ova obrazovna institucija ima već uspešnu saradnju. U svakom slučaju će kandidati da dobiju precizne informacije o ovim detaljima pošto budu izvršili prijavu.


Prijavljivanje bi trebalo da bude izvršeno na jedan od dostupnih načina, a sasvim je svejedno koji od njih će kandidat izabrati, jer u sva tri slučaja dostavlja prvo svoje ime i prezime, kao i datum svog rođenja i obavezno broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli da ga kontaktiraju i informišu o upisu i o svim ostalim detaljima. Izuzev mogućnosti da lično izvrši prijavu dolaskom u prostorije odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije, zainteresovani prijavu mogu da izvrše i elektronski, kada će na mejl adresu poslati sve ove informacije ili ih mogu nadležnima izdiktirati i putem telefona.

Nakon što bude bila izvršena zvanična prijava, svaki kandidat pojedinačno će dobiti informacije i o tome da je njegovo prisustvo obavezno u trenutku kada bude bio vrše zvaničan upis. Dakle, jedino tako može biti izvršeno upisivanje prijavljenih kandidata u skladu sa pravilima, a biće neophodno i da svako od njih dostavi propisanu dokumentaciju. Prethodno će nadležno lice u okviru konkretne poslovnice obavestiti svakog prijavljenog pojedinca o dokumentima, koja ima obavezu u momentu upisa on lično da priloži.

S obzirom na to da specijalizovana obuka i kurs za Yumeiho masažu može biti organizovana na tri načina, to znači da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da odluči hoće li časove pohađati individualno, zatim u grupi ili kroz takozvanu poluindividualnu nastavu, kada dvoje polaznika časove treba da prate.

Podrazumeva se da će svako od njih dobiti i precizne informacije o tome na koji način će biti nastava organizovana u konkretnom slučaju i koje su obaveze prijavljenog kandidata.

A ono što moraju znati svi, kojima iz nekog razloga odgovara da nastavu pohađaju u grupi, jeste da taj tip edukacije ne može biti organizovan u svakoj poslovnici. Svakako je vrlo važno da svako od njih bude informisan o tome da u jednoj grupi časove treba između četvoro i osmoro ljudi da pohađaju. Samim tim je od strane organizatora i određeno da najpre u okviru tog predstavništva pomenute obrazovne institucije treba da bude zvanično grupa od četiri osobe najmanje formirana. Zapravo tek onog momenta kada u toj poslovnici navedeni zahtev bude bio ostvaren, moći će i da bude organizovana nastava na taj način. Sve te informacije će, naravno na vreme biti date svakom prijavljenom kandidatu, kako niko od njih ne bi bio doveden u nedoumicu. A onog trenutka kada bude bio ostvaren konkretni uslov i grupa bude formirana, biće u obavezi koordinator za nastavu te poslovnice da definiše na koji način će časovi biti organizovani. Sve to znači da će odlučiti kako o datumu početka grupne edukacije, isto tako i o terminima u kojima bi ta grupa polaznika časove trebalo da pohađa. Uz to, njegova je obaveza i da definiše kako će nastavni fond, koji je predviđen programom da bude u tom slučaju raspoređen. Međutim, iako o svemu tome koordinator za nastavu donosi odluku, prethodno će nadležni u okviru ove obrazovne institucije odlučiti o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani seminar za Yumeiho masažu u tom slučaju i taj podatak će svakom prijavljenom kandidatu da bude dostupan ranije. Kada sve to bude odredio koordinator za nastavu, biće obavešten svaki prijavljeni polaznik o tome. A tom prilikom će saznati i da nije dozvoljeno nikakvu promenu da zahteva, jer to ne sme da bude ispunjeno, pošto je tako predviđeno pravilima navedene obrazovne institucije.

Naravno da postoji i mogućnost da prijavljeni kandidati nastavu pohađaju sasvim samostalno, to jest u okviru takozvane individualne. Predviđen je takav princip organizacije u tom slučaju, koji pruža mogućnost svakom prijavljenom kandidatu da se sa nadležnim licima u okviru prethodno izabrane poslovnice dogovori o načinu organizacije časova. Neophodno je da u tom slučaju polaznik zajedno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu odredi kako datum početka individualne edukacije, isto tako i u kojim će terminima polaznik časove da pohađa. Uz to, odlučiće zajedno i o trajanju individualnog tipa edukacije, pošto će biti u obavezi da se usaglase oko toga kakva će dinamika da bude poštovana prilikom sprovođenja definisanog broja časova.

Ukoliko nekome odgovara da predavanja pohađa u društvu još jednog kandidata, trebalo bi da zna da će biti poštovana potpuno istovetna pravila prilikom organizacije nastave u paru, kao i kada samo jedno lice predavanja treba da pohađa. Naime, poluindividualni kurs i obuka za Yumeiho masažu će biti organizovan onako kako prethodno budu odredili zajedno koordinator za nastavu, dvoje prijavljenih kandidata i nadležni profesor. A i u tom slučaju je potrebno da se oni usaglase kako oko termina održavanja časova i datuma početka poluindividualne nastave, tako i oko rasporeda predavanja, odnosno oko toga koliko će konkretni tip edukacije ukupno da traje.

Predviđeno je nastavnim programom da ova edukacija obuhvati i teorijski deo i praktični. U skladu je sa pravilnikom navedene obrazovne institucije da teorijski deo svakako kandidati pohađaju u okviru izabrane poslovnice, s tim što praktični deo može biti organizovan ili u okviru nje ili u okviru specijalizovanog salona, sa kojim konkretna obrazovna institucija u tom gradu ima neposrednu saradnju. Naravno da će prethodno polaznici biti informisani o svim tim detaljima, kako bi dobili precizne informacije o tome na kojoj se lokaciji pratiti teorijski deo ove edukacije, a na kojoj praktični.

U određenim slučajevima pomenuta obrazovna institucija može dozvoliti kandidatu da teoretski deo pohađa online. Tada je njegova obaveza da sve zahteve organizatora ispoštuje u vezi sa tehničkim detaljima, a što prvo podrazumeva da mora obezbediti računar odgovarajućih karakteristika i za sve vreme trajanja teorijskog dela ove edukacije, stabilnu vezu sa internetom. A pre nego što specijalizovana obuka i kurs za Yumeiho masažu bude počela, dobiće jasne smernice svaki polaznik o tome kako bi trebalo da instalira namenski softver, kao i detalje u vezi sa organizacijom nastave. Dostupna je, takođe i tehnička podrška za svakog polaznika, kome bude bila potrebna pomoć tokom trajanja edukacija onlajn, a prvenstveno prilikom instalacije namenskog programa.

Iako je u pitanju specifična tematika edukacije, moramo napomenuti i to da institucija organizatora može da izađe u susret zahtevima nadležnih u okviru različitih kompanija, a koji eventualno žele da određeni broj svojih zaposlenih edukuju za ovu vrstu masaže, u kom slučaju će biti organizovan korporativni tip edukacije. Dodatne informacije o tome će dobiti svaki klijent nakon što bude kontaktirao nadležne u okviru izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije.

Stručni kurs i obuka za Yumeiho masažu - nastavni plan i program

Budući da je zvaničnim nastavnim programom predviđeno da svaki polaznik ima obavezu da pohađa i teorijski deo, ali i praktičan, to će on dobiti na vreme informacije od nadležnih u okviru konkretne poslovnice gde će pohađati teorijski deo ovog stručnog kursa, a gde praktičan. U zavisnosti od mogućnosti same poslovnice, odnosno od toga da li je u pitanju grupna obuka i kurs za Yumeiho masažu, te individualna ili poluindividualna nastava, zavisiće i gde će biti održan teorijski deo edukacije, a gde praktičan. Uopšteno govoreći, nastava će biti održana kako u prostorijama same poslovnica Obrazovnog centra Akademija Oxford, tako isto i u okviru specijalizovanog salona u tom gradu, a sa kojim pomenuta obrazovna institucija ima već uspostavljenu saradnju.

Svakako je predviđeno da u toku uvodnog predavanja u teorijskom delu polaznicima bude predstavljena pomenuta tehnika masaže i njena kratka istorija. A pored ostalog, dobiće polaznici informacije i o tome da je u pitanju specijalna terapeutska veština, koja je nastala u Kini i to u manastiru Šaolin. Tom prilikom će biti obavešteni i o tome u kojim slučajevima se koristi Yumeiho masaža odnosno kada može da pomogne pacijentu.

Na čemu se zasniva ova tehnika masaže je sledeća tema, o kojoj će govoriti profesor. Zatim će biti predstavljeni takozvani meridijani i to svaki ponaosob, koji se nalazi u svakom ljudskom organizmu. Naravno da će biti objašnjeno šta su parni, a šta neparni meridijani i gde se svaki od njih nalazi.

Biće upoznat svako, ko bude želeo da pohađa specijalizovani seminar za Yumeiho masažu i sa time na koji način se pomenuta tehnika masaže izvodi, odnosno zbog čega je baš preporučljivo da terapeut nju izvodi na podu. A u tom segmentu će predavač objasniti i šta bi trebalo pacijent da ima na sebi i koje su osnovne tehnike ove masaže.

Predviđeno je da polaznici saznaju i koliko otprilike treba da traje jedan tretman i koliko često bi trebalo da bude sprovođen.

Nakon toga će specijalizovani kurs i obuka za Yumeiho masažu biti usmeren na predstavljanje osnova masaže šaka i stopala, a uz maksimalno poštovanje pravila takozvane ove masaže. Dobiće informacije prisutni i o tome gde se nalaze akupresurne tačke, te na koji način se svaka od njih treba stimulisati.

Sva pitanja koja polaznici budu imali u vezi sa predstavljenim teoretskim znanjem će imati pravo i da postave profesoru, a prvenstveno u toku završnog predavanja. Upravo bi tada trebalo da svako od njih bude uključen u razgovor o ovoj temi, jer je baš to predavanje zamišljeno kao interaktivno i kao svojevrstan razgovor, kroz koji će profesor razumeti u kojoj meri je svaki pojedinačni polaznik prihvatio ono što je prezentovano za vreme predavanja, pa će samim tim i proceniti koliko će taj kandidat biti u prilici da kvalitetno pruža usluge Yumeiho masaže.

A nakon što bude sve to razjašnjeno, predviđeno je da svaki polaznik u skladu sa pravilima pohađa i praktični deo ove edukacije. U svakom slučaju će pre toga dobiti jasne informacije o tome gde bi trebalo da pristupi praksi i u kojim terminima.

Prema pravilima je da praktičan deo edukacije svaki kandidat pohađa sa ciljem implementacije stečenih teoretskih znanja, a kako bi bio u potpunosti osposobljen da samostalno primenjuje ovu specifičnu tehniku masaže. Podrazumeva se da će i u toku praktičnog dela naročito svakom polazniku biti pružena mogućnost da postavi pitanje u vezi sa konkretnom temom, budući da je osnovni cilj ove specijalizovane edukacije da svako od njih nauči u praksi da primenjuje tehniku Yumeiho masaže i to potpuno samostalno.

Kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za Yumeiho masažu i na kojoj lokaciji?

Svako fizičko lice koje bude izvršilo prijavu u skladu sa pravilima institucije organizatora će biti u obavezi i da navede na koji način od svih, koji se nalaze u ponudi, želi specijalizovan seminar za Yumeiho masažu da pohađa. Naravno da će pre toga dobiti informaciju o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizovanja nastave u grupi, zatim u paru i samostalno, jer je ponudom obuhvaćena grupna, poluindividualna i individualna nastava.

Uzevši u obzir da svaka od njih podrazumeva jasno definisani princip organizacije, to znači da će kandidati tek posle toga dobiti informacije o terminima održavanja časova, ali i o datumu početka i o svim ostalim segmentima organizacije nastave tog tipa.

Moramo napomenuti odmah da su najstrožija pravila, koja važe prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, dok su nešto fleksibilnija pravila predviđena za primenu u toku organizacije poluindividualne ili individualne nastave.

Zvaničan pravilnik navedene obrazovne institucije podrazumeva da četvoro ljudi najmanje treba predavanja da pohađaju, a kada je u pitanju grupni kurs i obuka za Yumeiho masažu. Isto tako je definisano da osmoro njih najviše u tom slučaju časove pohađaju, te se i zahteva da minimalan broj kandidata prijavu izvrše ranije, odnosno da bude napravljena grupa od minimalnog broja polaznika, kako bi uopšte u okviru te poslovnice nastava na taj način mogla da bude organizovana. Napominjemo da isključivo nadležni u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, u kome navedeni broj polaznika bude zvanično prijavljen, donose odluku o načinu organizacije časova i o datumu početka nastave u tom slučaju. Upravo će posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati i u kojim će terminima da budu organizovani časovi i naravno kakva bi dinamika trebalo u konkretnom slučaju da bude poštovana, s tim što će podatak o trajanju nastave za grupu kandidata biti dostupan zainteresovanima već prilikom zvanične prijave. Nije dozvoljeno da budu ostvareni zahtevi polaznika u tom slučaju, ako nekome od članova konkretne grupe nešto od navedenog ne bude u potpunosti odgovaralo, jer tako predviđaju pravila pomenute obrazovne institucije i naravno da će sa njima biti prethodno upoznat svaki polaznik.

A ako se neko opredeli za opciju da nastavu pohađa ili u paru ili potpuno samostalno, biće informisan da se i poluindividualna edukacija ili individualna organizuju prema pravilima, koja su potpuno istovetna. To znači da će se ili dvoje polaznika, u slučaju poluindividualne nastave ili samo jedan, a kada je u pitanju individualna obuka i kurs za Yumeiho masažu sa nadležnima dogovoriti o načinu organizacije časova. Jednostavno govoreći, preciziraće sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu kog datuma bi trebalo u tom slučaju edukacija da počne, na prvom mestu. Nakon toga će se dogovoriti i o terminima održavanja časova i o trajanju konkretnog tipa edukacije, uzevši u obzir da su u obavezi da definišu i dinamiku sprovođenja predavanja, odnosno tačan raspored časova.

Da napomenemo i to da što se tiče lokacije sprovođenja predavanja, a s obzirom na to da se edukacija sastoji i od teorijskog i praktičnog dela, može se dogoditi da predavanja kandidati pohađaju u prostorijama izabrane poslovnice, a praksu u jednom od salona sa kojima Obrazovni centar Akademije Oxford ima saradnju. Podrazumeva se da će nakon izvršene prijave i upisa svaki kandidat dobiti informacije i o tome.

Preostalo nam je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija ima mogućnosti da odgovori na zahteve onih klijenata, koji žele da sa konkretnom tehnikom masaže upoznaju svoje zaposlene. Međutim, moramo napomenuti da se taj zahtev iznosi retko, ali to ne znači da konkretna obrazovna institucija neće izaći u susret zahtevima klijenta, koji je zainteresovan za organizaciju korporativnog tipa nastave.

U određenim slučajevima za fizička lica može biti dozvoljeno i pohađanje teorijskog dela ove edukacije online. Ističemo da to nije pravilo, ali da će nadležni u konkretnoj poslovnici da se potrude i taj zahtev prijavljenih da ispune. Potrebno je da tada svako od njih dobije informacije o karakteristikama računara, preko koga bi trebalo da prate časove u tom slučaju, kao i o obavezi obezbeđivanja stabilne veze sa internetom za sve vreme trajanja teorijskog dela nastave. Izuzev toga, svaki polaznik tom prilikom ima obavezu i da namenski program instalira samostalno na sopstveni kompjuter u skladu sa pravilima i smernicama, koje će mu nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije pre toga dati. Svi oni će biti informisani i o činjenici da u okviru svake poslovnice postoji i specijalno odeljenje, u kome su zaposleni IT stručnjaci, zaduženi da pruže tehničku podršku svakom kandidatu, kome to bude potrebno za vreme trajanja edukacije tog tipa.

Specijalizovani seminar za Yumeiho masažu - trajanje nastave

Trajanje ove edukacije može biti različito, a isključivo u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna, grupna ili poluindividualna obuka i kurs za Yumeiho masažu. Razlog za to je vezan za princip organizacije nastave, a koji se razlikuje kada je u pitanju grupna nastava, odnosno poluindividualna i individualna.

U svakom slučaju je u nastavnom programu ukupno 76 sati. A taj broj sati se odnosi i na teoretski i na praktični deo, koji ova obuka uključuje, te će dodatne informacije o trajanju nastave biti dostupne svakom polazniku na vreme.

Da budemo precizni, od svakoga ko bude vršio prijavu se zahteva da u tom trenutku navede i na koji način želi da pohađa nastavu. Na osnovu toga će i da dobije sve informacije ne samo o trajanju edukacije, nego i o svim detaljima koji su bitni za pohađanje i organizaciju časova.

Polaznici koji odluče da ovu edukaciju pohađaju u formi poluindividualne nastave, a kada će časove pohađati u društvu još jedne osobe, imaju obavezu da se sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu te poslovnice dogovore o svemu što je vezano za sprovođenje predavanja, pa i o tome koliko će ukupno da traje poluindividualni kurs i obuka za Yumeiho masažu.

Sve to isto će biti primenjeno i kada polaznik bude odlučio da potpuno samostalno časove pohađa. Dakle, individualna edukacija će biti organizovana baš onako, kako budu prethodno definisali kandidat, koordinator za nastavu i predavač. Između ostalog, oni će zajedno tada da preciziraju i koliko bi ukupno individualni tip edukacije u tom slučaju trebalo da traje.

Drugačija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave namenjene grupi kandidata. Naime, isključivo nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da definišu koliko će ukupno nastava u konkretnom slučaju da traje, a ta informacija će svakako biti dostupna svakom članu jedne grupe nakon što bude bio ostvaren uslov za početak nastave tog tipa. Od strane institucije organizatora je navedeno da prvo četiri osobe minimum imaju obavezu prijavu da izvrše, jer će tek posle toga biti oformljena grupa i samim tim ispunjen zahtev organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za Yumeiho masažu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje