Kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer

Savremeno poslovanje kao jednu od osnovnih karakteristika iznosi i izradu različitih projekata u mnogim sferama, pa je zato i zanimanje projektni menadžer jedno od, možda najperspektivnijih u današnje vreme.

Osnovni cilj koji neko ko je zaposlen na ovoj radnoj poziciji ima jeste da izradi takvo idejno rešenje, to jest projekat koji će imati odraza ne samo na poboljšanje poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen, nego i na njegov status, pa će samim tim, neko ko bude stekao diplomu za ovo zanimanje će sasvim sigurno početi i više da zarađuje.

Osluškujući neprekidno tržište i potrebe zainteresovanih kandidata, Akademija Oxford u okviru svog redovnog programa tokom cele godine organizuje obuku i kurs za zanimanje projektni menadžer, gde će svaki pojedinačni polaznik imati prilike da se upozna sa svim zadacima koje ovo radno mesto ima. A isto tako, sa visokim procentom sigurnosti možemo da kažemo da će prilično lako da pronađe zaposlenje na pomenutoj radnoj poziciji.


Da bi neko mogao da upiše ovaj kurs, potrebno je da najmanje pre toga završi osnovnu školu. A očekuje se da kandidati poseduju odlične organizacione sposobnosti, kao i da im je komunikacija na visokom nivou i to i usmena i pisana. Trebalo bi i da odlično funkcionišu u timu, ali i da imaju želju za neprekidnim učenjem i usavršavanjem.

Svakog dana u toku godine, lično u jednoj od poslovnica organizatora u njeno radno vreme, svaki zainteresovani polaznik može da izvrši prijavu za pohađanje ove obuke, ali može to da učini i preko mejl adrese organizatora, stim da se zahteva njegovo lično prisustvo u trenutku upisa. Tačnije, svaki polaznik treba da tom prilikom potpiše ugovor sa organizatorom, pa je zato i vrlo važno da on uz sebe ima važeći lični dokument i to onaj u kome mora da postoji fotografija (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš). Kada bude završio sa upisom, polaznik treba i da navede da li ga zanima grupna ili individualna obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer, a kako bi od koordinatora za nastavu dobio jasne smernice o njihovom organizovanju.

Radi se o tome da individualna nastava podrazumeva fleksibilno određivanje termina i dinamike, uzevši u obzir da o tome odlučuju zajedno polaznik i predavač. A za rad u grupama je potrebno da se prijavi najmanje 4 zainteresovana polaznika u konkretnoj poslovnici, kako bi mogla da bude kreirana grupa u kojoj, inače može da se nađe najviše osmoro osoba, jer je na taj način i zagarantovan visok kvalitet nastave.

Naravno, kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer se organizuje u prostorijama one poslovnice u kojoj se steknu uslovi, to jest u onoj koju polaznik lično bude izabrao.Neposredno pre nego što postane vlasnik sertifikata za ovo zanimanje, svaki polaznik je obavezan i da polaže završni ispit za proveru znanja. A kada ga bude položio, on dostavlja takođe pomenutu ličnu ispravu, odnosno ugovor koji je sa nama potpisan, a test i zapisnik sa polaganja tog ispita se svakako dodaju u njegovu dokumentaciju.

Bitno je da svaki polaznik bude prisutan na najmanje 80 procenata nastave, a kako bi stekao uslov da pristupi polaganju navedenog ispita, na kome postoje pisani i usmeni deo.

Kada se obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer završi i to pre nego što polaznik pristupi polaganju završnog ispita, neophodno je da se pripremi na adekvatan način i to iz one literature koju će mu obezbediti upravo Akademija Oxford.

Što se tiče priznatosti sertifikata, svi polaznici treba da imaju na umu da je institucija koja je zvanični organizator ovlašćena za sprovođenje nastave, a to dalje znači i da je diploma za zanimanje projektni menadžer priznata na teritoriji naše zemlje, ali isto tako i u određenim državama u regionu. Svakako je neophodno da neko ko želi da potraži zaposlenje van granica naše zemlje izvrši nostrifikaciju stečenog sertifikata, a prema važećim pravilima izabrane zemlje. Ukoliko, ipak kandidat želi da ga dobije upisanog u radni dosije, on to može da učini pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ali, ovde kandidati treba da znaju da je od 01.01.2016. godine odredba zakona koja se odnosi na zvanično upisivanje stečenih sertifikata u nekadašnje radne knjižice promenjena, tako da je od tada njihovo upisivanje dozvoljeno isključivo onim licima koja su na evidenciju pomenute službe zvanično prijavljena, to jest svima onima koji se nalaze u statusu nezaposlenih lica. Oni kandidati koji ne ispunjavaju taj uslov, imaju apsolutno pravo da sertifikat za zanimanje projektni menadžer koriste onda kada je potrebno, te da njegovo upisivanje zahtevaju tek nakon što se u nekom trenutku ponovo prijave na evidenciju ove službe.

Šta izučava obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer?

Na samom početku će svaki polaznik da dobije informacije o tome šta uopšte podrazumeva zanimanje projektni menadžer, te koje su sve obaveze osobe koja se kvalifikuje za to zanimanje i želi da pronađe zaposlenje u konkretnoj oblasti.

Zatim će ih predavači upoznati sa pojmom projekta i dati im jasne smernice koje se odnose na pripremu plana za njegovu izradu. A budući da je priprema projekta u većini slučajeva timski rad, to znači i da će biti reči o određivanju zaduženja svakog člana tima, odnosno polaznici će se upoznati sa načinom na koji se vrši koordinacija svih zaposlenih u okviru konkretnog tima. Posle toga će biti reči o pojmu odgovornosti, odnosno o odabiru tehnike, to jest metodologije prema kojoj će se vršiti upravljanje projektima.

Kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer će, takođe obratite pažnju i na činjenicu koliko je kontrola izrade konkretnog projekta važna, te će iskusni predavači objasniti svim polaznicima na koji način se pristupa kontroli pojedinačnih delova određenog projekta. Isto tako će i da ih upoznaju sa svim onim dokumentima koja je neophodno da budu pripremljena kada bude izrađivao konkretan projekat.

Finansijski segment je ovde vrlo važan, pa će predavači polaznike za vreme trajanja nastave da upoznaju i sa postupkom koji je vezan za pribavljanje, odnosno planiranje budžeta za određeni projekat. A na kraju će im objasniti i kako funkcioniše kontrola izvršenja projekta, odnosno rezultata rada i na koji način treba da uklone ona greške koje su se pojavile prilikom izrade. Tačnije, tu će prvenstveno biti reči o najčešćim greškama koje mogu da se jave, da bi svaki polaznik na samom kraju ove obuke naučio i prema kojim parametrima se vrši ocenjivanje rezultata određenog projekta.

Kako se sprovodi kurs za zanimanje projektni menadžer?

Predviđeno je da obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer bude organizovan u prema pravilima individualne ili grupne nastave, a da svaki pojedinačni polaznik kada bude vršio upis samostalno odabere koju tačno vrstu nastave želi da pohađa.

Ipak, da bi on to mogao da učini, neophodno je da zna da se individualna nastava odvija u onim terminima koje će taj kandidat lično da dogovori sa svojim profesorom, a oni bi isto tako trebalo i da jasno definišu dinamiku.

A kada je u pitanju grupni kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer, način organizovanja je sasvim drugačiji, pošto isključivo Akademija Oxford tada određuje u kojim terminima, ali i kojom dinamikom se predavanja odvijaju, stim da datum početka zavisi od broja prijavljenih. Stvar je u tome da u jednoj grupi mora da bude najmanje 4 polaznika, a najviše ih može biti osmoro, pa je iz tog razloga i iznet zahtev da se u konkretnoj poslovnici organizatora prijavi minimalan broj zainteresovanih polaznika, kako bi taj tip nastave mogao da počne. Ovde je važno naglasiti da pomenuta institucija, koja je zvanični organizator ovog kursa obično ne dozvoljava izmenu termina kod ove vrste nastave, izuzev ako to ne budu baš svi članovi jedne grupe zvanično zahtevali. Ali, čak i u toj situaciji koordinator za nastavu može da odbije izvršenje te promene, a ako se dogodi da proceni da bi ona na bilo koji način mogla da ugrozi neku drugu vrstu kursa koja u toj poslovnici takođe bude organizovana.

Kome je obuka za zanimanje projektni menadžer namenjena?

Ako kažemo da je obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer namenjen apsolutno svakome ko ima najmanje završenu osnovnu školu, to neće biti daleko od istine.

Međutim, prijavljeni polaznici se ipak donekle uslovljavaju poznavanjem makar engleskog jezika i to na prihvatljivom nivou. Inače, ovo se zahteva da bi im bilo dozvoljeno da nakon sticanja diplome za pomenutu radnu poziciju apliciraju za zaposlenje u oblasti za koju se kvalifikuju. Naravno, to nije primaran uslov, ali se sasvim sigurno preporučuje, pošto će oni na taj način maksimalno da povećaju šanse za zaposlenje.

Naglašavamo da Akademija Oxford, a koja i organizuje ovu obuku, u svom programu ima i nastavu koja je namenjena učenju engleskog, ali i mnogih drugih stranih jezika, tako da će prijavljeni polaznici imati mogućnost da upišu i tu obuku u istoj poslovnici, ukoliko žele.

Koliko traje kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer?

Prema tačno određenom nastavnom planu, obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer koja se odvija u grupi predviđa ukupno trajanje od 18 školskih časova.

Gde i kada se održava obuka za zanimanje projektni menadžer?

U toku cele godine se obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer organizuje širom naše zemlje, to jest u svakom gradu u kome Akademija Oxford ima otvorenu poslovnica. Važno je istaći i da prijavljeni polaznici treba da izaberu da li će nastavu da pohađaju u grupi ili individualno, sobzirom na to da od toga zavise termini, dinamika i ostali detalji.

Naime, kada je u pitanju grupni kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer, ona se organizuje tako da svaki polaznik pojedinačno sa onim profesorom, koji je za nastavu tada zadužen, dogovara najpre kada će obuka da počne, a zatim i u kojim tačno terminima će predavanja da budu održana, ali i prema kojoj tačno dinamici.

Sasvim je drugačiji način na koji se grupni kurs organizuje i to najpre zato što je prisutno više polaznika u isto vreme (od četvoro do osmoro), ali i zato što će tada organizator da navede termine, odnosno dinamiku, a datum kada će ova vrsta nastave da počne ne zavisi od organizatora, nego samo od broja prijavljenih polaznika u jednoj od naših poslovnica. Zapravo se zahteva prijava najmanje četiri osobe, pošto je to ujedno i minimalan broj polaznika potrebnih za formiranje grupe, a svakako ih najviše može biti osmoro. Termini su, kao što smo prethodno pomenuli, ovde jasno definisani, ali u nekim prilikama može da se dogodi da koordinator za nastavu određene poslovnice odobri njihovu promenu. Tačnije, ako se desi da baš svi polaznici koji se nalaze u jednoj grupi zahtevaju zvanično da se promena tih termina izvrši, ovlašćeno lice će najpre da proceni konkretnu situaciju, a zatim i da donese odluku da li će promenu termina da odobri ili ne.

Dodatne napomene:

 • polaznici se prijavljuju cele godine i to lično u izabranoj poslovnici ili preko mejla organizatora
 • u trenutku upisa svaki prijavljeni mora da bude lično prisutan i da uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom
 • literaturu koja je polaznicima potrebna za pripremanje polaganje završnog ispita obezbeđuje organizator
 • prijavljeni polaznik je obavezan da plaćanja koja ima po ugovoru izvrši u jasno definisanom roku i to direktno u poslovnici u kojoj se obuka i kurs za zanimanje projektni menadžer održava, a prema važećem cenovniku organizatora

Trajanje: 18 školskih časova

Cena

 • Individualna nastava: 18,000 RSD
 • Poluindividulana nastava: 12,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 10,000 RSD po polazniku

Teme

 1. Pojam projekta
 2. Faze projekta
 3. Vrste projekata
 4. Pojam menadžmenta
 5. Menadžeri - lideri, vodje
 6. Poslovna komunikcija.

Spisak gradova za kurs i obuku za zanimanje projektni menadžer:

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje