Kurs mentalne aritmetike i gimnastike, program SuperNova

Ljudski mozak je moćniji od bilo kog digitrona ili računara. Ali pokušajte da izračunate bez digitrona ili papira i olovke 926+341-654-129+783. Slažete se da je teško uraditi to u nekoliko sekundi.

Mnoga istraživanja su pokazala da čovek koristi samo delić svojim umnih potencijala. Pored toga, znamo da leva i desna hemisfera, iako fizički potpuno iste, imaju dve različite funkcije. Leva je logička a desna kreativna. Ukoliko bismo uspeli da njihov rad povežemo i sinergetski uskladimo istovremenom upotrebom, mogućnosti koje bi se mogle postići su neverovatne.

Deca mogu bolje da razumeju brojeve ukoliko mogu da ih vizualizuju. Shvatajući poziciju kuglice na abakusu i njeno kretanje dete sve bolje svata brojeve i matematičke operacije.

Sposobnost vizualizovanja predmeta, je značajno ne samo za rešavanje matematičkih problema, nego i za razvoj ostalih mentalnih aktivnosti.

Naš program ima za cilj da deci pomogne na njihovom obrazovno putu kako kroz osnnovno i srednje školovanje, ali i na studijama.


Mentalna aritmetika i gimnastika

Mentalna aritmetika i gimnastika je jedinstven domaći inovativni program razvijen od strane naših ljudi, nastao iz želje da roditeljima i deci pokaže jedan novi pristup, spoj savremenog i tradicionalnog.

Mentalna aritmetika je program koji između ostalog koristi abakus kao instrument uz čiju pomoć deca dostižu stepen mentalnog računanja. Reč aritmetika potiče od grčke reči Arithmetike = Arithmos što znači broj, i techne što znači umeće.

Mentalna gimnastika je deo programa koji obuhvata posebne vežbe za male mozgiće koje im pomažu da se brže razvijaju, da znanje iz mentalne aritmetike bolje i brže usvajaju, da dodatno stvaraju i jačaju veze između leve i desne hemisfere mozga i na taj način u što više iskoriste svoje umne kapacitete.

Sam abakus je specifičnog izgleda, ima po jednu kuglicu u gornjem delu, i po četiri kuglice u donjem delu, gde svaka kuglica ima svoju vrednost. U nekim zemljama abakus je uvršćen u redovni školsko – obrazovni sistem, koji učenicima znatno olakšava učenje matematike jer se zasniva na mentalnoj aritmetici. Zato neki roditelji pre nego što decu upoznaju sa kalkulatorom decu prvo šalju u škole gde će se učenje matematike prvo raditi na abakusu, jer je rad na abakusu blizak mentalnom računanju. Deca koja koriste abakus lakše usvajaju pojam broja, brže računaju i skoncentrisana su, zatim prelaze na karticu (nacrtan abakus) gde zamišljaju da pomeraju kuglice, i na kraju zamišljaju abakus i operacije rade mentalno tj. iz glave. Naime, neka deca brže i bolje uče putem slika, čulo vida (vizuelni tip), drugi koristeći čulo sluha (auditivni tip) a treći koriste čulo dodira (kinestetički tip), a rad na abakusu uključuje sva tri čula i na taj način povećava mentalni potencijal deteta. Sama tehnika se zasniva na abakusu koristeći prste obe ruke i pomeranju kuglica i na taj način se stvaraju neuronske veze u mozgu , stvarajući sinapse između leve i desne hemisfere mozga, koje ostaju za ceo život. Korišćenje abakusa je veoma značajno u periodu do 7. godine kada se razvija oko 75% sinapsi u mozgu, ostalih 25% do 14. godine. Posebno ističemo važnost programa za decu predškolskog uzrasta koja više koriste desnu polovinu mozga koja je zadužena za kreativnost, maštu, boje, ritam, muziku, i koja se nisu susrela još uvek sa matematikom i stilom učenja koji se primenjuje po školama. Deca predškolskog uzrasta lakše usvajaju metode rada na abakusu i računaju upravo koristeći samo svoje prstiće , ne razmišljajući da li negde greše, a daju tačne rezultate. Oni se ne boje grešaka, već iz njih uče. Dečiji mozak je spreman da primi ogroman broj informacija, i zato treba vežbati, stimulisati obe hemisfere i postavljati stalno nove izazove.

Veliki abakus

Sam program je namenjen deci od 5-14 godina, ali svakako ne bi izostavili važnost ovog programa i za mladju decu koja izražavaju želju da probaju i koja su spremna za nove zadatke, kao i za osobe starije populacije jer ovim programom se jača pažnja, koncetracija, brzina, samopouzdanje, kontrola. Program traje 10 meseci, dok najmlađi, predškolci, imaju još dodatna dva meseca. Cilj je razviti mentalne potencijale do maksimuma, stvoriti dobre osećaje (pozitivne emocije) i želju za učenjem kod dece, jer samo oni koji smatraju da je učenje igra sa lakoćom će i učiti.

Svaki naš čas se sastoji iz rada na abakusu, gde učimo matematiku, logiku, nizove i drugog dela koji je zadužen za kreativnost, kroz razne radionice i didaktičke materijale, muziku i pokrete koji utiču na opuštanje i oslobađanje od stresa, sve u svemu jedan pozitivan program pun izazova, koji nemoguće pretvara u moguće,i mami osmehe naših mališana.

 1. Šta je mentalna aritmetika i gimnastika?
  1. Mentalna aritmetika i gimnastika je program za razvoj mentalnih potencijala, sposobnosti i veština kod dece uzrasta od 5 – 14 godina. Program sprovode stručna lica iz oblasti pedagogije, psihologije.
  2. Cilj mentalne aritmetike i gimnastike je razvoj uma i mentalnih kapaciteta pomoću abakusa, drevne azijske računaljke, i uz pomoć mentalnih vežbi, kao i razvoj dečijih sposobnosti, njihove ličnosti i buđenje malog genija.
 2. Šta se postiže mentalnom aritmetikom i gimnastikom?
  1. Mentalnom aritmetikom se postiže potpuni razvoj mozga, istovremeni rad leve i desne hemisfere i stvaranje sinapsi koje ostaju za ceo život. Kod većine ljudi dominira leva hemisfera mozga zbog tradicionalnog linearnog učenja, što dovodi do zanemarivanja rada desne hemisfere.
  2. Program radi na aktiviranju obe hemisfere istovremeno što dovodi do krajnjih izvanrednih rezultata.
 3. Šta je Abakus i kako se koristi?
 4. Abakus kao instrument za računanje datira još od 300.godine p.n.e. kod Grka. Grčki abakus koji je ujedno bio i najstarija ploča za računanje. Sastojao se od table i belih mermernih kamenčića.

  Rimski abakus je bio izrađen od kamena ili metala. Sastojao se od table na kojoj su bile urezane linije, jedna linija je označavala jedinice , druga desetice tako do milion i kuglica koje su se pomerale duž tih urezanih linija i označavale su vrednost, što je otežavalo računanje.

  Kineski abakus – Suanpan je bio sličan rimskom abakusu, prilagođen dekadnom i heksadekadnom brojnom sistemu. U gornjem delu je imao po 2 kuglice a u donjem po 5 (5+2), kako bi bio prilagođen i dekadnom i heksadekadnom brojnom sistemu. Veza između rimskog i kineskog abakusa postoji, s’ tim da se rimski abakus koristio za računanje prostih operacija, a kineski za mnogo složenije operacije kao što su množenje, deljenje, kvadratni koren, i sl.

  Japanski abakus – Soroban je nastao kao verzija kineskog Suanpana, koji je izbacio po jednu kuglicu (4+1) i prilagođen je samo za decimalni sistem. Soroban se izučavao u školama jer je najlakše mogao da predstavi dekadni sistem Vizuelno, zato se koristi u mentalnoj aritmetici.

  Ruski abakus – se sastojao iz okvira na kome su nanizane žice, postavljene vertikalno. Na svakoj žici se nalazilo po 10 kuglica, sem na jednoj na kojoj je bilo 4 kuglica. U svakom nizu 5 i 6 kuglica su bile obojene drugom bojom.

  Školski abakus – računaljka se koristi u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, sastoji se od okvira i horizontalnih žica, gde na svakoj žici ima po 10 kuglica koje nose istu vrednost, i predstavljaju brojeve do 100. Koristi se za osnovne računske operacije i aritmetiku.

  1. Deca koriste prste obe ruke za pomeranje kuglica, što istovremeno aktivira obe hemisfere mozga. Abakus je specifičnog izgleda gde svaka kuglica nosi odredjenu vrednost.
  2. Da bi dete odradilo neku aritmetičku operaciju na abakusu ono koristi tri čula, čulo vida (vizuelno), čulo sluha (auditivno) i čulo dodira (kinestetički).
  3. Samim tim postupkom dete samo kreira u svom mozgu celokupan proces kako bi došlo do traženog rezultata. Tada se podstiče kreativnost, mašta, vizuelizacija, memorija (zašta je zadužena desna hemisfera), ali i analitičnost, logika, računanje, jezici (zašta je zadužena leva hemisfera mozga).
  4. Na samom početku programa deca koriste abakus, i usvajaju određena pravila, i metode rada na abakusu. Kasnije deca rade na kartici – nacrtanom abakusu, zamišljajući da pomeraju kuglice i tako računaju, da bi kasnije vizuelizovali abakus u svojoj glavi i računali mentalno.
 5. Koje rezultate mogu da očekujem kod svog deteta?
 6. Već od prvog časa kod svog deteta možete očekivati sledeće rezultate:

  • Razvoj i unapređenje kocetracije
  • Kreiranje i razvoj fokusa
  • Veća pažnja
  • Bolja memorija
  • Razvoj mašte i kreativnosti
  • Brzina i preciznost u računanju i razmišljanju
  • Razvoj samopozdanja, vođstva, odlučnosti
  • Deca koja teže i sporije usvajaju školsko znanje iz matematike, postaju veoma dobri u matematici, zavole je i potom ostvaruju odlične rezultate u školi
  • Dečaci i devojčice kojima matemtika ne predstavlja problem, dodatno osnažuju svoje znanje iz jednog od glavnih školskih predmeta i postaju zaljubljenici u matematiku, fiziku i srodne nauke, učestvuju a takmičenjima i ostvaruju izvanredne rezultate na školskim testovima i kontrolnim zadacima, i takmičenjima.
 7. Koliko traje kurs mentalne aritmetike i gimnastike?
  1. Kurs traje 10 meseci, časovi se izvode jedanput nedeljno u trajanju od 120 minuta.
  2. Grupe broje od 5-10 učenika sa individualnim pristupom svakom detetu. Deca su podeljena u 4 grupe prema uzrastu: predškolska grupa (5-6 godina), mlađa školska grupa (7-8 godina), srednja školska grupa (9-10 godina), i starija školska grupa (11-14 godina).
 8. Koliko moje dete treba da vežba?
  1. Optimalno bi bilo da dete vežba svakog dana barem po 10 - 30 minuta i redovno da dolazi na časove i da radi domaće zadatke.
 9. Koja je moja uloga kao roditelja u svemu tome?
  1. Roditelji treba da shvate važnost ovog programa, i da budu partneri sa predavačima, kako bi se iz svakog deteta izvukao maksimum. Svakako da roditelji treba da podstiču svoje dete i budu uključeni u program rada čak i da zajedno vežbaju.
 10. Šta naš razlikuje od ostalih programa mentalne aritmetike?
  1. Sam program je nastao kao želja da pokaže jednu novu metodu računanja, gde nije cilj samo da se stvaraju matematički genijalci, već i podsticanje kreativnosti korišćenjem raznih materijala, dolaženje do novih saznanja i socijalizacija sa vršnjacima, a ono što nas posebno izdvaja je deo namenjem gimnastici za mozak koristeći razne didaktičke materijale i fizičke vežbe- pokrete koje podstiču istovremeni razvoj leve i desne hemisfere.
  2. Mentalna aritmetika i gimnastika je program koji obuhvata celokupan psihofički, kreativni i emocianalni razvoj deteta metodom učenja kroz igru. Deca vole da se igraju i igrajući se na jedan nenametljiv način usvajaju nova znanja koja im pomažu u njihovim životima, a da to nije predstavljeno kao neki zadatak. Nastavnik koristi takav metod koji ohrabruje dete da uzme aktivno učešće u učenju, u sticanju pažnje i strpljenja.

Spisak gradova za kurs mentalne aritmetike i gimnastike

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje