Kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: podelom mašina za prenos i dizanje, toranjskim dizalicama i njihovom upotrebom, upotrebom dizalice po niskim temperaturama i jakom vetru i rukovanjem dizalicama uopšte, montažom i demontažom dizalice.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Kurs i obuka za zanimanje vozača viljuškara, viljuškariste, veoma je popularan i tražen kurs u današnje vreme, te je i broj polaznika u našoj školi svake godine sve veći. Smim tim, što je ovo zanimanje traženo kako kod nas, tako i u inostranstvu. Pripada oblasti unutrašnjeg transporta i obuhvata kroz praksu i svaladavanje teorije koa prati praktičnu nastavu sve neophodne oblasti, potrebne za usavršavanje ovog zanata na najprofesionalniji način.

Unutrašnji transport podrazumeva između ostalog i manipulaciju robom pomoću viljuškara. Vozač viljuškara – viljuškarista upravlja ovom radnom mašinom u okviru nekog većeg radnog pogona, stovarišta, magacina pa čak i samog prodajnog objekta.

Na predviđenom kusru savladavate prioritetne oblasti, kada je u pitanju rukovanje navedenom mašinom. Učite kako da pripremate i izvodite radove na najkvalitetniji način. Savladavate racionalno korišćenje sredstava za rad. Saznajete o podelama viljuškara, njihovim osnovnim karakteristikama, primeni i načinu rada. Do kraja kursa sigurno ćete ovladati kako da pravilno i bezbedno rukujete viljuškarom. Poznavaćete nosioce prenosa snage, sistem za kočenje i upravljanje, kao i način održavanja ovih mašina. Ono što je bitno, naučićete da koristite sredstva zaštite na radu i kako se primenjuju propisi kada je u pitanju zaštita ljudi i životne sredine.Akademija Oxford omogućava Vam da po najpovoljnijim uslovima završite najkvalitetniju obuku i kurs za vozača viljuškara – viljuškaristu. U ovoj školi možete upisati kurs za vozača viljuškara – viljuškaristu u trajanju od tri do šest meseci. U predviđenom periodu neophodno je da odradite 300 radnih sati prakse, kako biste stekli uslov za izlazak na ispit i mogućnost dobijanja sertifikata. Pored navedenog praktičnog dela, dobijate i priručnik iz kog ćete pripremati teoretski deo za samo polaganje. Priručnik u potpunosti prati Vaš praktični rad, te je i sam sistem savladavanja teorije veoma pristupačan.

Šta dobijate ovim vidom edukacije? Sigurno je ovo jedno od često postavljenih pitanja u našoj školi. Ali sigurno da odgovor možete sebi dati i sami. Jer, većina Vas je završila neku školu, bilo da je reč o osnovnoj ili srednjoj. Međutim, sa zanimanjem koje ste do sada stekli, često ne možete da pronađete posao. Potrebo je da svoje umeće samo prekvalifikujete u onom pravcu i smeru koji Vam nudi sigurniji i bolji život, bar kada je u pitanju posao. Bilo da je reč o zapošljavanju, ili samozapošljavanju. Naši sertifikati su priznati od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, mogu se upisati u radnu knjižicu i priznati su u inostranstvu.

Zato smo mi posebni, profesionalni, specifični i sigurni u kvalitet koji nudimo sa sigurnošću svakom polazniku, Jer, nastava je individualnog karaktera, te imate mogućnost da se prijavite kad god Vam je edukacija u vidu permanentnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja potrebna. Zato Vas očekujemo što pre!!!


Za sve polaznike koji rade i imaju iskustvo na random mestu Vozača viljuškara – Viljuškariste

Naša škola za vozača viljuškara, viljuškariste predviđena je za svakog polaznika, kao što smo već istakli do sada. Ali, pored onih koji se do sada nikada nisu bavili ovom strukom, postoje i iskusni radnici u ovom poslu, koji se na predviđenom random mestu nalaze dugi niz godina, ali svoje znanje do sada nisu sertifikovali validnim dokumenom.

Ukoliko se Vi nalazite u ovakvoj situaciji, potrebno je samo da u firmi u kojoj radite overite našu tipsku potvrdu, da se na random mestu za viljuškaristu nalazite najmanje tri meseca, koliko i sam kurs traje.

Na ovaj način stičete uslov za prijavu završnog ispita. Prethodno ćete preko aših centrala dobiti priručnik, iz kog je neophodno da polažete pismeni i usmeni deo ispita. Nakon uspešno položenog testa, koji se sastoji od dvanaest pitanja i umenog dela ispita, koji se sastoji od tri pitanja, stičete uslov za dobijanje sertifikata, koji će biti u Vašim rukama za najviše dve nedelje od samog trenutka polaganja.Verujemo da smo Vam pomogli pri odabiru samog zanimanja, ali i načina pohađanja jednog od permanentnih oblika edukacije, koji je prilagođen potrebama svakog polaznika. Zato Vas pozivamo da nam se u najskorije vreme javite, kako bismo zajedno nastavili tamo, gde Vam se učilo da ste zastali na kratko. Požurite!!!

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina - Akademija Oxford

 • Koje su konstruktivne osobine mašina koje utiču na veličinu učinka građevinske mašine?
 • Koje sto vrste radova koje utiču na učinak građevinske mašine?
 • Navesti troškove korišćenja mašine.
 • Kako se računa prodajna cena rada mašine?
 • Postupak obračuna troškova mehanizovanog rada.
 • Koji su to jednokratni troškovi i kako se izrašunavaju?
 • Kako se izračunavaju troškovi održavanja?
 • Kako se izračunavaju troškovi habajućih delova?
 • Obajsniti postupak obračuna troškova energije.
 • Kako se izračainavaju troškovi radne snage?
 • Kako se izračunavaju troškovi amortizacije građevinskih mašina.
 • Postupak obračuna troškova investicionih održavanja.
 • Kako se izračunavaju troškovi kamate na osnovna sredstva?
 • Kako se vrši izbor mašine za korišćenje?
 • Šta je potrebno za širi izborm mašina za korišćenje?
 • Nakon čega se vrši uži izbor mašina za rad?
 • Da bi tehnološki proces bio efikasam, dne operacije moraju biti usklađene prema?
 • Šta se podrazumeva pod rapoloživost mašima?
 • Šta je operativno stanje sistema mašina?
 • Šta je neoperativno stanje sistema mašina?
 • Šta je otkaz stanja sistema mašina?
 • Koji tipovi otkaza sistema mašina postoje?
 • Šta predstavlja opravka sistema mašina?
 • Prikazati gafikon neodržavanja sistema.
 • Šta je redukcija sistema?
 • Grafički prikazati rednu vezu komponenata redukcionog istema.
 • Navedite grupe građevinske mehanizacije?
 • Koje sve radne operacije mogu mašine za iskop i utovar obavljati?
 • Koje su sve mašine za iskop i utovar?
 • Osnovni kostruktini elementi bagera?
 • Prema veličini radnog organa kako se bageri dele?
 • Osnovna podela bagera je prema radnom organu?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera sa dubinskom kašikom (motikar)?
 • Kako se izračunava učinak i kakvo je dejstvo bagera sa dubinskom kašikom?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera sačeonom (visinskom) kašikom?
 • Objasnite učinak i konstrukciju bagera sa čeonom kašikom?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera sa zahvatnom kašikom?
 • Objasnite učinak i konstrukciju bagera sa zahvatnom kašikom?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera sa povlačnom skreperskom kašikom (dreglajn)?
 • Objasnite učinak i konstrukciju bagera sa povlačnom skreperskom kašikom (dreglajn)?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera vedričara?
 • Kako se izračunava učinak i kakvo je dejstvo bagera sa dubinskom kašikom?
 • Nabrojte Srodne mašine bagera?
 • Primena i osnovne karakteristike bagera lopata-planirač?
 • Primena sisajućeg bagera „refulera“?
 • Osnovne karakteristike kabel bagera?
 • Osnovne karakteristike kabel skrepera?
 • Kakvi sve postoje rovokopači?
 • Gde se primenjuju rotacioni kopači?
 • Podela bagera prema konstrukciji?
 • Podela bagera prema vrsti mehanizama za kretanje?
 • Podela bagera prema vrsti pogona?
 • Podela bagera prema načinu rada?
 • Podela bagera pream načinu prenosta pogona na radni organ?
 • Klasifikujete begere prema načinu iskopa?
 • Šta su skreperi?
 • Objasnite konstrukciju skrepera?
 • Primena i karakteristike skrepera?
 • Primena i konstrukcija samohodnog skrepera?
 • Navedite osnovne karakteristike i konstrukciju dozera?
 • Primena dozera?
 • Gde se primenjuju grejderi?
 • Koje su osnovne karakteristike grejdera?
 • Opištie konstrukciju grejdera?
 • Koja su priključna oruđa za grejder?
 • Opišite primenu utovarivača?
 • Objasnite osnovne karakteristike i konstrukciju utovarivača?
 • Prema konstrukciji i načinu rada kako se utovarivači dele?
 • Objasnite primenu i osnovne karakteristike utovarivača sa čela?
 • Princip rada utovarivača za utovar preko glave?
 • Princip rada utovarivača za utovar sa strane?
 • Kako se dele utovarivači prema vrsti dejstva?
 • Kako se mogu podeliti mašine za zbijanje tla?
 • Koje su to mašine za zbijanje tla sa statičkim dejstvom?
 • Osnovne karakteristike i konstrukcija glatkih valjaka?
 • Gde se primenjuju glatki valjci?
 • Koji je osnovni parametar za proračun učinka mašina za zbijanje tla?
 • Opišite konstrukciju valjaka sa pneumaticima – kompaktori?
 • Navedit primenu i učinak kompaktora?
 • Opišite konstrukciju i primenu valjka sa ovčijim nogama – ježevi?
 • Navedite mašine za zbijanje tla sa dinamičkim dejstvom?
 • Navedite primenu i konstrukciju vibro valjaka?
 • Navedite primenu i konstrukciju vučenog vibro valjka/ježa?
 • Šta su vibroploče?
 • Šta je „žaba“?
 • Navedite mašine za prenos i dizanje?
 • Opišite osnovne karakteristike konstrukcije toranjskih kranova?
 • Kako se računa učinak mašina za prenos i dizanje?
 • Šta su autodizalice?
 • Kakva je konstrukcija autodizalica?
 • Navedite ostale vrste kranova?
 • Kakav kabl kran može biti prema konstrukciji?
 • Opišite primenu pumpe za beton?
 • Koje su karakteristike pumpe za beton?
 • Šta su viljuškari?
 • Kakos e vrši proračun učinka viljuškara?
 • Šta su platforme?
 • Kakve sve platforme mogu biti?
 • Opišite mobilne platforme?
 • Opišite konstrukciju stacionarnih platformi?
 • Šta su liftovi?
 • Opišite konstrukciju liftova?
 • Šta je automikser i zašta služi?
 • Gde se prazni automikser?
 • Za šta služe pretovarni bageri?
 • Koje su najvažnnije tehničke osobine miksera?
 • Koja je formula za proračun učinka automiksera?
 • Obračun trajanja ciklusa je?
 • Šta se podrazumeva pod učinkom građevinske mašine?
 • Šta su pumpe za beton i kako se koriste?
 • Kolika je brzina kretanja svežeg betona kroz cev?
 • Šta su stacionarne pumpe?
 • Šta sui kako se koriste mobilne pumpe?
 • Kako delimo pumpe u zavisnosti od principa potiskivanja betona,navesti i pojedinačno objasniti?
 • Po kom obrascu se računa učinak pumpi za beton?

Cena kursa i obuke za rukovaoca građevinskih mašina je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce građevinskih mašina


Literatura za rukovaoce građevinskih mašina

Priručnik - Skripta - Knjiga za rukovaoce građevinskih mašina - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje