Kursevi engleskog jezika za decu, drugi razred

Mališani koji žele da unaprede znanja engleskog jezika koja se stiču tokom redovnog školovanja i imaju 8 godina, to jest pohađaju drugi razred osnovne škole, mogu u okviru poslovnica Akademije Oxford da se odluče za pohađanje specijalizovane škole engleskog jezika za decu drugi razred. Podrazumeva se da ovaj tip kursa mogu da pohađaju i ona deca koja poseduju nivo znanja jezika koji je određen za njihov uzrast.

Njihovi roditelji ili staratelji imaju mogućnost da ih u toku cele kalendarske godine prijave za pohađanje na za to propisan način, a što podrazumeva kako lično prijavljivanje deteta u jednoj od naših poslovnica, tako isto i prijavu telefonskim putem. Uz to, starateljima i roditeljima deteta se pruža mogućnost i da podatke deteta, to jest informacije o vrsti kursa koji želi da pohađa (grupni, online, individualni, poluindividualni, privatni časovi jezika), pošalje na našu mejl adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu, a nakon čega će ih kordinator odabrane poslovnice kontaktirati, kako bi se dogovorili oko svih detalja.

Vrlo je važno napomenuti da deca koja imaju određeni nivo znanja engleskog jezika moraju da budu testirana ukoliko ih zanimaju kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred, jer se može dogoditi da tom prilikom bude ustanovljeno da oni poznaju ovaj jezik na višem nivou, pa je tada preporučljivo da pohađaju nastavu u okviru starije grupe. Ipak, treba naglasiti da ima i one dece čiji nivo znanja ne odgovara njihovom uzrastu, ali tada se oni ne upućuju na pohađanje obuke sa mlađom decom, nego se preporučuje da sačekaju kako bi se u određenoj poslovnici oformila grupa kandidata sa približno istim nivoom poznavanja engleskog jezika.

Pored svega toga, staratelji i roditelji dece bi trebalo da znaju da škola i kursevi engleskog jezika za decu drugi razred traju tokom cele školske godine, a što podrazumeva nastavu od septembra jedne do juna meseca sledeće godine, stim da se u vreme svih školskih raspusta nastava ne održava. Ovi podaci se odnose na grupni tip obuke, a za sve ostale vrste kurseve postoji mogućnost da se časovi održavaju u vreme raspusta, jer se tada roditelji, to jest staratelj deteta dogovaraju sa profesorima o ovim detaljima.


Šta obuhvatataju kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred?

Da bi deca koja pohađaju ovaj kurs bila na najbolji mogući način motivisana, to jest da ne bi izgubila interesovanje za nastavu, pobrinuće se naši iskusni profesori koji će im, na primer nakon nekoliko urađenih domaćih zadataka dati prigodan, manji poklon, to jest nagradu za njihov trud. Takođe, u svim grupama se krajem svakog meseca tokom trajanja obuke odabira jedan učenik koji dobija specijalno izrađenu diplomu, jer je bio najviše angažovan tokom nastave u prethodnom mesecu.

Uzevši u obzir da đaci u drugom razredu upoznaju i slova latinice, te da bi trebalo da su savladali i ćirilično pismo, to znači da će i nastava biti u potpunosti prilagođena njihovim sposobnostima i znanjima, tako da će manje biti crtanja i igranja, a više klasičnog načina učenja. Mada će profesori proceniti na licu mesta koji tip obuke najviše odgovara odabranoj grupi polaznika.

Uz to naglašavamo i da su kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred u potpunosti fleksibilni, jer mališani imaju mogućnost i da svoje profesore pitaju za neke nedoumice koje možda imaju, a koje su vezane za lekcije koje su učili u redovnoj školi.Takođe se obrađuju i one oblasti, odnosno teme sa kojima su deca u ovom uzrastu upoznata, a što ima mnogo više odgovara za sticanje novih znanja engleskog jezika. Očekuje se da svaki polaznik po završetku ovog kursa može da sprovodi osnovnu komunikaciju na navedenom jeziku, a fond reči sa kojim je upoznat je u potpunosti usklađen sa njegovim znanjima maternjeg jezika.

Nastava je sve vreme interaktivna, što znači da apsolutno svi polaznici podjednako učestvuju na svakom času. Uz to, svi polaznici koji pohađaju školu i kurs engleskog jezika za decu drugi razred mogu da izvrše i adekvatnu pripremu za YLE ispit za decu, a koji organizuje Kembridž, čiji je zvanično ovlašćeni centar za testiranje na teritoriji naše zemlje upravo Akademija Oxford.

Za sve vreme trajanja obuke se polaznici na različite načine testiraju i to kako usmeno, tako i u pisanoj formi, a kako bi na taj način profesor imao što jasniju sliku o napretku svakog kandidata posebno. Svoja zapažanja će, na kraju svakog meseca profesor da iznese u obrascu O2 koji će dati roditeljima ili starateljima deteta, a u kome se nalaze osnovne informacije o svakom polazniku, poput na primer broja izostanaka, ali isto tako i podaci o njegovom napredovanju u toku nastave, zatim angažovanju i ostalim detaljima te vrste.

Kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred su otvoreni i za roditelje i staratelje i to onda kada se organizuje takozvani Show Class, to jest otvoreni čast, kada oni mogu da prisustvuju kako bi videli na koji način se odvija nastava i kako se uopšteno njihovo dete ponaša tokom časa. Takođe naglašavamo i da se javni časovi nikada ne osmišljavaju unapred, jer je njihov osnovni cilj da se upravo roditelji i staratelji deteta upoznaju sa načinom rada.

Pored toga se organizuju i dve priredbe za vreme trajanja ove obuke, a na kojima će svi polaznici da pokažu stečena znanja. One se najčešće organizuju krajem decembra, to jest povodom Nove godine i na kraju samo kusca.

Budući da se deca testiraju na propisan način tokom trajanja ove obuke, to ne postoji razlog da oni polažu i završni ispit, nego oni jednostavno po završetku kursa stiču sertifikat.

Kako se odvija nastava u okviru kursa engleskog jezika za decu drugi razred?

Mada Akademija Oxford polaznicima koje zanimaju škola i kursevi engleskog jezika za decu drugi razred nudi mogućnost različitih vrsta nastave, oni se najčešće odlučuju za rad u grupama. A u pitanju su manje grupe polaznika, koje broje najviše njih desetoro, a minimalan broj za formiranje jedne grupe je četvoro dece u okviru jedne poslovnice. Ovde su tačno definisani termini, odnosno dinamika održavanja nastave.

Uz to, polaznici mogu da pohađaju i časove putem interneta, kada se njihovi staratelji, to jest roditelji dogovaraju sa profesorom direktno o terminima, kao i o njihovoj dinamici. A sve to isto se odnosi i na individualnu i poluindividualnu nastavu.

Polaznicima se nudi i mogućnost da pohađaju privatne časove ovog jezika, kada se nastava odvija ili u domu polaznika ili u našim prostorijama. Uslov za održavanje privatnih časova u kući deteta jeste da se profesoru omoguće primereni uslovi za rad.

Kome su kursevi engleskog jezika za decu drugi razred namenjeni?

Kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred su namenjeni svim onim polaznicima koji imaju 8 godina, to jest koji u redovnoj školi idu u drugi razred. Nije važno da li zainteresovana deca imaju ili nemaju predznanje engleskog jezika, jer će svako ko je imao prilike da ga uči morati da uradi inicijalni test, na kome će se proveriti kom nivou odgovara znanje koje je to dete stekle.

Naravno, oni polaznici koji nisu imali prilike da uče pomenuti jezik neće morati da rade ovaj test, jer oni jednostavno počinju od primarnog nivoa, a koji je u potpunosti primeren znanju jezika u njihovom uzrastu.

Ako se prilikom testiranja utvrdi da dete ima nivo znanja koji odgovara četvrtom razredu, na primer onda će se njegovim roditeljima ili starateljima predložiti da ono nastavu pohađa sa starijima.

Za one kandidate čiji nivo znanja odgovara mlađoj grupi, ne postoji mogućnost da oni nastavu pohađaju sa mališanima, već se u takvim prilikama čeka da se u određenoj poslovnici organizatora prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika za pohađanje ovog kursa, a čiji nivo znanja je približno isti kao nivo testiranih kandidata.

Koliko traje škola engleskog jezika za decu drugi razred?

Budući da su kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred u potpunosti usklađeni sa važećim školskim kalendarom za teritoriju Republike Srbije, to znači da oni traju od septembra do juna meseca sledeće godine.

Isto tako, kao i u školama, tako i ovde za vreme trajanja raspusta neće se održavati nastava.

Časovi u ovom slučaju traju po 55 minuta, stim što ih mališani pohađaju dinamikom od dva puta sedmično, a što je na nedeljnom nivou ukupno 110 minuta nastave.

Koja literatura je potrebna?

Bez obzira da li će roditelji odlučiti da samostalno nabave literaturu ili im više odgovara da je naruče preko Akademije Oxford, moraju znati da mi vrlo pažljivo biramo udžbenike koje ćemo koristiti.

U skladu sa mišljenjem profesora koji su zaduženi za kurseve i školu engleskog jezika za decu drugi razred odabrali smo udžbenik „Kid's box 2“, a budući da je na prvom mestu on izdat od strane međunarodno priznatih izdavača. Uz to, u njemu se nalaze i brojni dodatni materijali i to kako video, tako i audio koji su namenjeni interaktivnim tablama. Takođe, postoje i specijalne fleš kartice koje đacima omogućuju internet pristup za različite sadržaje koji su vezani za gradivo koje se obrađuje u pomenutim udžbenicima.

Koliko koštaju kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred?

Škola i kursevi engleskog jezika za decu drugi razred, a kada se odvijaju u skladu sa pravilima grupne nastave koštaju koliko je naznačeno po gradu u tabeli, a plaćanje je potrebno izvršiti do 10 - og u mesecu i to direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj dete pohađa nastavu.

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, drugi razred

 
Deca 2. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900018000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Gotovo u svakoj poslovnici organizatora ove obuke polaznici prvi mesec pohađaju potpuno besplatno, a uz to ukoliko počinju od sredine meseca da pohađaju nastavu mi ćemo im nadoknaditi propuštene časove.

Ako je vaše dete pohađalo kurs engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za prvi razred, na primer, a sada želi da nastavi da uči ovaj jezik, to jest upisuje treći nivo, biće vam omogućeno 20% popusta. A to isto se odnosi i na mališane koji imaju samo jednog roditelja ili su u hraniteljskim porodicama, stim što je tada uslov za ostvarenje popusta i dostavljanje validne potvrde iz socijalne službe.

Svaki polaznik koji upisuje drugi nivo ima 10% popusta, a naglašavamo i da se navedeni popust obračunavamo apsolutno svakog meseca tokom trajanja ovog kursa.

Što se tiče porodičnih popusta, oni su namenjeni onim porodicama čija dva člana pohađaju kurseve engleskog jezika za decu drugi razred i neki drugi kurs ovog jezika, a tada jedan od članova dobija popust u smislu da poslednja rata koju treba da plati iznosi svega 2 000 dinara. Popust postoji i za one porodice čija tri člana pohađaju neke kurseve engleskog jezika, a kada jedan od tih polaznika ostvaruje popust u smislu da mu je obezbeđeno potpuno besplatno pohađanje odabranog kursa. Uslov za dobijanje ovog popusta jeste da sva tri polaznika završe nivoe u skladu sa nastavnim planom i ukoliko oni ne ispoštuju to, onda će morati da plate potpunu nadoknadu koja je navedena u važećem cenovniku.

Imajte na umu da su svi navedeni popusti trenutno na snazi, tako da u trenutku prijavljivanja ili upisivanja deteta svakako treba da zatražite relevantne informacije od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Gde i kada se održavaju kursevi engleskog jezika za decu drugi razred?

Kada se u jednoj od poslovnica organizatora pomenute obuke bude prijavilo najmanje četiri kandidata koje zanimaju kursevi i škola engleskog jezika za decu drugi razred, svi prijavljeni će na propisan način da budu obavešteni o tačnom datumu kada počinje nastava. A tom prilikom će dobiti i informacije o terminima, koji se u ovom slučaju ne mogu promeniti.

Međutim polaznici, odnosno njihovi staratelji i roditelji imaju mogućnost da odaberu i druge vrste obuka, to jest poluindividualnu i individualnu, ali i nastavu putem interneta. Za ove tipove obuka je specifično to što se oni sa profesorom dogovaraju kako o početku nastave, tako i o tačnim terminima kada se časovi održavaju, a što znači da imaju veću slobodu.

Na raspolaganju su im i privatni časovi engleskog jezika za decu drugi razred, a koji su posebni u tom smislu što mogu da se odvijaju i u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford i u domu polaznika, uz uslov da se profesoru obezbede adekvatni uslovi za rad.

Dodatne napomene:

 • u toku cele kalendarske godine direktno u jednoj od poslovnica organizatora obuke roditelji ili staratelji deteta mogu da izvrše prijavu za pohađanje ovog kursa; isto tako imaju mogućnost i da to učine telefonskim putem, kao i da podatke o detetu pošalju na zvaničan mejl organizatora kursa (adresa je navedena na sajtu Akademije Oxford)
 • od septembra meseca, pa do juna naredne godine se organizuje nastava koja u potpunosti prati školski kalendar Republike Srbije, tako da se časovi ne održavaju u vreme trajanja školskih raspusta, a ako kandidati pohađaju grupnu nastavu
 • roditelj ili staratelj svakog kandidata ima obavezu da prilikom upisa deteta potpiše i ugovor sa Akademijom Oxford, kao organizatorom obuke; tom prilikom je vrlo važno da on bude identifikovan u skladu sa pravilima, tako da je neophodno da poseduje važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, a ako je njegov dokument biometrijski i čipovan mora imati i očitan dokument
 • do desetog u mesecu se mora izvršiti plaćanje u skladu sa važećim uslovima
 • u mnogobrojnim poslovnicama organizatora obuke je prvi mesec pohađanja nastave potpuno besplatan za sve polaznike
 • profesori će roditeljima ili starateljima deteta jednom tokom meseca dati izveštaj na obrascu O2, a koji se tiče napretka deteta

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, drugi razred

ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje