Kursevi engleskog jezika za decu, prvi razred

Vrlo često većina današnje dece u školskom uzrastu se sa učenjem engleskog jezika susreće već tokom prvog razreda, a budući da je gradivo u školi prilično kompleksno, neretko se događa da su im potrebna i dodatna objašnjenja, koja ponekad ne mogu da im pruže roditelji. Upravo zato i postoje specijalizovane škole i kursevi engleskog jezika za decu prvi razred, a koje na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji organizuje Akademija Oxford. Reč je o posebno osmišljenim obukama, koje su prilagođene maksimalno uzrastu dece i koje vode vrhunski predavači.

U toku cele godine roditelji ili, pak staratelji deteta imaju mogućnost da ih prijave za pohađanje ove obuke i to na nekoliko načina. Osim što mogu da prijavu izvrše preko telefona jedne od poslovnica organizatora, odnosno da lično dođu u prostorije konkretne poslovnice, oni mogu isto tako i da na zvanični mejl organizatora ove obuke pošalju prijavu, te da tom prilikom navedu i sve važne podatke deteta, poput na primer imena i prezimena, datuma rodjenja, a zatim i eventualno vrste obuke koju žele da njihovo dete pohađa i sličnih detalja.

Naglašavamo da kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred traje tokom cele školske godine, a što podrazumeva da se nastava održava od septembra do juna. Uz to, postoji pauza za vreme školskih raspusta koji su predviđeni školskim nastavnim kalendarom Republike Srbije.


Svaki roditelj ili staratelj za svoje dete može da odabere ili grupnu obuku ili poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu. Takođe, ima mogućnost i da traži da njegovo dete pohađa ovaj kurs online, a svim zainteresovanim klijentima nudimo i mogućnost da njihova deca pohađaju privatne časove engleskog jezika. O svim detaljima će se oni dogovoriti sa kordinatorima za nastavu odabrane poslovnice, odnosno sa profesorima, stim da moraju znati da se u okviru grupne nastave dinamika tačno definiše, kao i termini kada se časovi održavaju i da oni nisu podložni promenama.

Budući da je moguće da mališani koje zanimaju kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred već imaju određeno predznanje ovog jezika, to oni treba da urade inicijalni test, a na kome će se utvrditi kom nivou to znanje odgovara. A ukoliko profesori na osnovu rezultata urađenog testa utvrde da je znanje polaznika na višem nivou od njihovog uzrasta, preporučiće da oni nastavu pohađaju sa starijom grupom, te u slučaju da se utvrdi da njihovo znanje odgovara znanja za mlađi uzrast,neće im biti dozvoljeno da pohađaju nastavu sa mlađom decom, već će se sačekati da bude oformljena grupa dece sa otprilike istim nivoom znanja. Naravno, svi oni kandidati koji nisu imali prilike da uče engleski jezik, svakako neće raditi ovaj test, budući da će obuku pohađati na osnovnom nivou.

Šta sve obuhvataju kursevi engleskog jezika za decu prvi razred?

Sasvim očekivano, mališani u ovom uzrastu bi treblo da poznaju ćirilično pismo, ali isto tako postoje i oni koji su upoznati i sa latiničnim pismom, budući da tokom nastave engleskog jezika u školi oni uče i da pišu. Iz tog razloga kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred se prilagođavaju njihovom znanju i sposobnostima.

Predavači nastoje da teme, to jest oblasti koje se obrađuju budu njima što bliže, a kako bi se zainteresovali za njihovo izučavanje i na taj način im i omogućili da ih što lakše savladaju. Uzevši u obzir da je nastava interaktivna, to znači da učestvuju sva deca koja čine jednu grupu i to podjednako tokom predavanja, a samim tim se među njima i razvija timski duh, što će se pozitivno odraziti i na učenje u regularnoj školi.

Kako je Akademija Oxford, takođe i zvanično ovlašćeni Cambridge test centar za našu zemlju, to svi polaznici tokom pohađanja ovog kursa imaju mogućnost i da se pripreme za polaganje YLE, a koji je namenjen njihovom uzrastu. A njihovi roditelji ili staratelji će se o polaganju ovog ispita dogovoriti sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnice.Sa ciljem da sve mališane koji čine jednu grupu profesori maksimalno motivišu da dobro uče i da savladaju sva predviđena znanja, oni im dodeljuju i različite nagrade. A one podrazumevaju da se tokom jednog meseca odabere kandidat koji je bio najuspešniji i on od profesora dobija specijalno izrađenu diploma, a uz to svi polaznici kada urade određeni broj domaćih zadataka dobijaju manju nagradu, a u vidu simboličnog poklona, kao dodatnu stimulaciju za dalji rad.

Kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred podrazumevaju i organizovanje priredbi, kojih tokom trajanja obuke ima ukupno dve i koje se najčešće organizuju oko Nove godine i na kraju ovog kursa, a tom prilikom svi polaznici pokazuju stečena znanja. Uz to, roditeljima i starateljima dece omogućujemo i prisustvo javnom času, to jest takozvanom Show Class - u. Naglašavamo da se ovaj čas se ni u kom slučaju ne priprema ranije, već se jednostavno oni pozivaju da prisustvuju jednom uobičajenom času, kako bi videli na koji način funkcioniše nastava i kako se ponašaju njihovi mališani.

Profesori tokom cele godine, odnosno trajanja ove obuke na primerene načine testiraju polaznike, a u ovom slučaju to vrše i usmenim i pisanim putem. Na taj način oni stiču sasvim jasan utisak o njihovom nivou znanja i o napretku. Uz to, polaznicima ovog kursa se nudi mogućnost i da u skladu sa svojim potrebama pitaju profesore o nekim nedoumicama koje možda imaju u vezi sa gradivom engleskog jezika koje obrađuju u školi.

Na kraju svakog meseca, roditelji i staratelji polaznika dobijaju takozvani obrazac O2 koji je specijalan izveštaj o konkretnom detetu i u kome će oni moći da pročitaju utiske profesora o njemu, odnosno da vide koliko je izostanaka dete napravilo u prethodnom mesecu, a zatim i podatke o tome koliko se dete angažuje na času, te kako napreduje i ostale detalje.

Budući da se svi polaznici tokom trajanja ovo je obuke testiraju usmenim i pismenim putem, to svakako ne postoji potreba da se polažu završni testovi provere znanja, jer svaki profesor ima sasvim jasno definisano mišljenje o svakom kandidatu, tako da oni po završetku škole engleskog jezika za decu prvi razred stiču sertifikate o njenom pohađanju.

Kako se odvija nastava u školi engleskog jezika za decu prvi razred?

Kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred se najčešće odvijaju u formi grupne nastave. A uzevši u obzir da Akademija Oxford ima za cilj da kvalitet nastave održi na visokom nivou, to su uvek u pitanju grupe polaznika od najmanje njih četvoro, dok ih najviše može biti desetoro, jer je to optimalan broj za visok kvalitet nastave.

Staratelji i roditelji mališana takođe mogu da se odluče i da njihova deca ovu obuku pohađaju prema pravilima onlajn nastave, odnosno individualne ili poluindividualne. Isto tako im stoje na raspolaganju i privatni časovi engleskog jezika za decu prvi razred, a o svim detaljima vezano za ove tipove nastave, oni bi trebalo da se dogovore sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice organizatora obuke.

Kome je škola engleskog jezika za decu prvi razred namenjena?

Sasvim jasno, škola i kursevi engleskog jezika za decu prvi razred su namenjeni svim onim mališanima koji su tek krenuli u školu, to jest koji su stari 7 godina.

Nevezano za to da li deca imaju određeno predznanje ovog jezika ili ne, oni mogu da pohađaju ovu obuku, stim da ona deca koja ne poznaju engleski jezik neće raditi inicijalni test, dok oni koji su imali prilike da savladaju osnovna znanja engleskog jezika moraju da urade ovaj test, a kako bi bilo ustanovljeno kom nivou njihovo znanje odgovara. U slučaju da u tim situacijama bude utvrđeno da je njihovo znanje na nivou dece starijeg uzrasta, roditelji i staratelji će biti obavešteni o tome, jer će oni moći da nastavu pohađaju sa starijom grupom dece. Međutim, ako zainteresovani kandidati imaju znanja engleskog jezika koja odgovaraju mališanima mlađim od njih, oni neće biti u prilici da pohađaju nastavu sa njima, jer je u takvim situacijama neophodno da sačekaju da se prijavi dovoljno polaznika, to jest najmanje njih četvoro u toj poslovnici, a čiji nivo znanja je gotovo isti kao njihov, da bi mogla biti oformljena jedna grupa.

Koliko traju kursevi engleskog jezika za decu prvi razred?

Još jednom naglašavamo, da kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred u potpunosti prate školsku godinu, a što prvo znači da traju isto kao i nastava u školi, to jest od septembra do juna. Takođe, za vreme trajanja školskih raspusta, Akademija Oxford ne organizuje grupnu nastavu za decu ovog uzrasta.

Ukupno vreme na nedeljnom nivou jeste 110 minuta nastave i to polaznici pohađaju dva puta nedeljno po jedan čas u trajanju od 55 minuta.

A u slučaju da se roditelji ili staratelji dece odluče za ostale vrste nastave, poput na primer individualne, poluindividualne ili online, ali i privatnih časova engleskog jezika, oni treba da se sa profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici dogovore oko svih potrebnih detalja, jer u tom slučaju nastava može da se odvija i za vreme školskih raspusta, a po dinamici koja je prethodno definisana sa profesorima.

Koji udžbenik je potrebno koristiti?

Što se tiče literature, imajte na umu da Akademija Oxford sa velikom pažnjom vrši odabir udžbenika, po kojima se sprovode kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred. U ovom slučaju, u pitanju je izdanje „Kid's Box 1“. A u tim udžbenicima se nalaze i različiti kako video, tako isto i audio materijali, koji pomažu polaznicima da savladaju neophodna znanja, a isto tako im je omogućen (zahvaljujući prisutnim fleš karticama) i onlajn pristup brojnim sadržajima koji su vezani za gradivo koje je prisutno u tom udžbeniku.

U slučaju da roditelji i staratelji deteta ne žele da samostalno nabave ovaj udžbenik, oni mogu da ga naruče preko Akademije Oxford.

Koliko koštaju kursevi engleskog jezika za decu prvi razred?

Ukupna cena za školu engleskog jezika za decu prvi razred pogledajte u tabli, stim što je mesec septembar u skoro svim poslovnicama organizatora obuke potpuno besplatan za polaznike. A takođe, ako dete bude krenulo krajem septembra, recimo na ovu obuku biće mu, u skladu sa našim pravilima nadoknađeni svi propušteni časovi.

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, prvi razred

 
Deca 1. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900020000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
2000
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Ako je vaše dete imalo prilike da pohađa školu engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta, a sada želi da nastavi, imate 10% popusta. Sva ona deca koja su u hraniteljskim porodicama ili nemaju jednog roditelja, ostvaruju popust u visini od 20%, ali je tada neophodno da se njihov status dokumentuje relevantnom potvrdom iz socijalne službe.

Takođe, ukoliko vaše dete pohađa kurseve engleskog jezika od mlađeg uzrasta, to jest pohađalo je kurs engleskog jezika za decu od 3 do 5 godina, a zatim kurs engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i sada želi da pohađa ovaj, ostvarujete popust od 20%, a naglašavamo da se ovi popusti obračunavaju tokom svakog meseca trajanje kursa.

Uz to, tu su i specijalni porodični popusti koji se odnose upravo na učenje engleskog jezika, a podrazumevaju da ako iz jedne porodice dva člana pohađaju odabrane kurseve jedan član ima popust na poslednju ratu i to u iznosu od 2 000 dinara. U svim onim situacijama kada tri člana jedne porodice pohađaju kurseve engleskog jezika, jedan od tih polaznika ima potpuno besplatno kurs jezika, ali je uslov za dobijanje ovog popusta da sva tri polaznika završe cele nivoe odabranog kursa. Ukoliko oni ne budu ispoštovali ovaj zahtev, dužni su da plate nadoknadu i to u punom iznosu.

Plaćanje se vrši u skladu sa važećim cenovnikom i to direktno u poslovnici Akademije Oxford, a do desetog u mesecu.

Bitno je da naglasimo i to da su svi navedeni popusti relevantni u ovom trenutku, ali da se svakako treba raspitati dodatno u odabranoj poslovnici o aktuelnim popustima.

Gde i kada se održava škola engleskog jezika za decu prvi razred?

Kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred se održavaju u apsolutnom svakoj od preko, za sada 20 poslovnica Akademije Oxford, a u kojoj se steknu uslovi za to. Zapravo, to podrazumeva da se u jednoj poslovnici mora prijaviti najmanje četiri zainteresovana kandidata za pohađanje ove obuke, a ukoliko je u pitanju grupna nastava. Nakon toga svi prijavljeni polaznici, to jest njihovi staratelji i roditelji dobijaju i informacije o tačnom datumu početka obuke, odnosno o terminima koji moraju da se poštuju, jer nisu podložni promeni.

Za sve ostale vrste nastave i to kako online, individualnu i poluindividualnu, važi pravilo da se roditelji i staratelji dece sa profesorima i koordinatorima za nastavu dogovaraju o tačnom datumu početka nastave i o dinamici.

A što se tiče privatnih časova jezika za decu ovog uzrasta, tu se takođe njihovi roditelji, to jest njihovi staratelji dogovaraju sa profesorima i to ne samo o terminima, nego i o mestu gde će nastava biti održana, budući da imaju mogućnost da odaberu da li će je pohađati u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili u sopstvenom domu, a uz uslov da profesoru obezbede optimalne uslove za rad.

Dodatne napomene:

  • staratelji i roditelji svakog deteta potpisuju ugovor sa Akademijom Oxford prilikom upisa, a tada je vrlo važno i da bude izvršena njihova identifikacija, to jest da imaju i validan lični dokument u kome se nalazi i fotografija; u slučaju da poseduju čipovanu biometrijsku ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš neophodno je da imaju i očitan taj dokument, a kako bi mogli da budu na adekvatan način identifikovani
  • od septembra jedne do juna sledeće godine traju kursevi i škola engleskog jezika za decu prvi razred
  • plaćanje se vrši direktno u poslovnici u kojoj se organizuje nastava i to do desetog u mesecu, stim da je septembar mesec u većini poslovnica besplatan
  • bilo kog dana kalendarske godine je dozvoljeno prijavljivanje mališana za pohađanje obuke, a roditelji, odnosno njihovi staratelji mogu da ih prijave na nekoliko načina, to jest ili lično u jednoj od poslovnica ili putem telefona ili da na zvaničnu mejl adresu Akademije Oxford pošalju podatke o detetu, te upravo na taj način i izvrše prijavu
  • svakog meseca roditelji i staratelji mališana dobijaju od profesora obrazac O2, to jest izveštaj o tome kako njihovo dete napreduje tokom nastave

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, prvi razred

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje