Kursevi engleskog jezika za decu, sedmi razred

Ako kažemo da su predavači koji su zaduženi za sprovođenje ovih kurseva vrhunski stručnjaci, ni u kom slučaju nećemo reći neistinu, jer oni ne samo da imaju višegodišnje iskustvo upravo u održavanju ovakvih kurseva, već i poznaju osnove dečije psihologije, te uz sve to imaju i izuzetno visok nivo znanja engleskog jezika. A sve ovo smo naveli zato što profesori u Akademiji Oxford imaju razumevanja za sve polaznike, pa im često omogućuju i da pitaju sve i svašta i to kako ono što se odnosi na nerazumevanje školskog gradiva, tako i na ono što je vezano za teme koje se obrađuju tokom časova, a koje su obično deci ovog uzrasta posebno bliske. A profesor bira upravo ovakve teme, jer on sa svakim polaznikom obuke ima mogućnost da na taj način razvije ne samo poverenje, nego i da ga dodatno motiviše da razvija sve svoje jezičke veštine (slušanje, čitanje, konverzacija i pisanje), uzevši u obzir da je sa temama koje se obrađuju upoznat i trebalo bi da hoće da ih rado analizira i to što pisanim putem, što usmeno.

Da bi svaki roditelj ili staratelj čije dete pohađa kurs i obuku engleskog jezika za decu sedmi razred bio upoznat sa načinom rada Akademije Oxford, ali isto tako i sa mišljenjem koje profesor ima o njegovom detetu, omogućeno im je dobijanje specijalnog obrasca, koji je označen kao O2 i u kome se nalaze svi ovi detalji koji se tiču njegovog deteta.

Bez obzira u kom mesecu tokom kalendarske godine budete prijavili svoje dete za pohađanje ove obuke, svakako ste u obavezi da sačekate njen početak, to jest mesec septembar.


Moramo da naglasimo i to da svaki polaznik dobija gratis prvi mesec ovog kursa. U slučaju da ne počne nastavu da prati od prvog septembra, već nešto kasnije, biće mu omogućena i nadoknada propuštenog gradiva, a sve u skladu sa politikom organizatora.

Osim što roditelji, to jest staratelj deteta koga zanimaju škola i kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred može da poslovnicu organizatora obuke u kojoj želi da njegovo dete pohađa nastavu kontaktira telefonskim putem, on isto tako ima i mogućnost da to učini direktno u prostorijama naše poslovnice i to u bilo kom gradu širom Srbije. Pored toga im se pruža mogućnost da prijavu deteta izvrše elektronskim putem, te da na mejl adresu koja postoji na našem zvaničnom sajtu pošalju podatke koji su bitni za prijavljivanje kandidata, to jest prezime i ime deteta, njegov datum rođenja, informacije o vrsti obuke koju želi da pohađa, informacije za kontakt i svi ostali detalji koji su važni za prijavu, a koji ovom prilikom nisu navedeni.

Kako funkcionišu kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred?

Sa ciljem da dodatno motiviše decu za rad, profesori sa puno pažnje biraju teme koje će biti obrađivane tokom časova, te tom prilikom uglavnom biraju one o kojima će deca rado da govore u tim godinama, to jest one koje su im poznate. Samim tim polaznici razviju na prvom mestu prijateljski odnos sa profesorima, ali i timski duh sa ostalom decom, koji su članovi jedne grupe.

Uzevši u obzir da se škola i kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred sprovode prema pravilima interaktivne nastave, to znači da sva deca učestvuju u svakom času. Takođe, na kraju svakog meseca jedan učenik i to onaj koji se najviše trudio za vreme nastave prethodnog meseca će dobiti posebnu diplomu, kojom će biti nagrađen za taj trud. Upravo na taj način će dobiti dodatnu motivaciju i to ne samo, već i ostali članovi te grupe, jer će im tako biti stavljeno do znanja da se profesor interesuje za njihovo angažovanje i da ga nagrađuju na primeren način.

Uz to, polaznicima je dozvoljeno i da profesora pitaju sve što im nije jasno, a bez obzira da li se radi o nastavnom programu ovog kursa ili o onome sa kojim se upoznaju u regularnoj školi. Vrlo je važno da roditelji i staratelji polaznika budu upoznati sa činjenicom da će deca tokom trajanja ovog kursa da razviju sve jezičke veštine i to na nivou koji predviđa njihova starost, a to znači da će razvijati najpre veštine konverzacije, odnosno umeće vođenja razgovora, ali i pisanja, odnosno slušanja i čitanja, te razumevanja odslušanog i pročitanog.Budući da je zvanično ovlašćeni Cambridge test centar za teritoriju Republike Srbije i Akademija Oxford, ona svim polaznicima koji su zainteresovani za polaganje specijalnog Kembridž YLE ispita koji je namenjen deci, imaju mogućnost da pohađaju ovaj specijalizovani kurs, te da se na taj način i pripreme za polaganje ovog ispita. A o svim detaljima koji su vezani za polaganje se mogu raspitati kod koordinatora za nastavu u poslovnici u kojoj se i odvijaju kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred koje pohađaju.

Deca će učestvovati i u priredbama koje se organizuju u okviru regularnog nastavnog plana i to dva puta za sve vreme trajanja ove obuke. Obično to bude na kraju kursa, odnosno neposredno pred Novu godinu i na samom kraju obuke.

Otvoreni čas se takođe organizuje, a prisustvo takozvanom Show Clas - u je omogućeno kako roditeljima dece, tako i njihovim starateljima, gde će oni imati prilike da se upoznaju sa načinom rada, odnosno sa time koje se aktivnosti najčešće primenjuju, ali i na koji način profesori nastoje da decu motivišu za rad. Imajte na umu da se ovaj javni ili otvoreni čas ne priprema, kao na primer priredba, jer je njegov primarni cilj da oni koji brinu o deci (njihovi roditelji ili staratelji) vide na koji način funkcioniše nastava, to jest kako se oni ponašaju tokom časa.

Profesori će prema predviđenom nastavnom planu da izvršavaju i testiranje dece, bilo da je u pitanju pisano ili usmeno, a na osnovu rezultata svih tih ispitivanja će i da znaju kom nivou odgovara znanje svakog polaznika ponaosob. Kada se završe kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred svaki polaznik dobija validan sertifikat.

Kaje vrste nastave podrazumeva škola engleskog jezika za decu sedmi razred?

Svaki polaznik u dogovoru sa svojim roditeljem ili staratelja bira da li želi da pohađa grupnu nastavu ili mu više odgovaraju škola i kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred koji se odvijaju prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne nastave. A imaju mogućnost i da nastavu pohađaju preko posebno osmišljene internet platforme i to iz svog doma. Da bi im to bilo omogućeno moraju da poseduju računar i stabilnu internet konekciju.

Postoji mogućnost i da deca pohađaju privatne časove ovog jezika, gde se oni sa profesorom dogovaraju o terminima održavanja nastave, a zatim i o dinamici. Takođe bi trebalo da se dogovore i oko mesta održavanja časova, te da jasno navedu da li žele da se privatni časovi engleskog jezika za decu sedmi razred održavaju u njihovoj kući ili u našim prostorijama.

Kod individualne, poluindividualne i nastave online se polaznici isto tako dogovaraju sa profesorom o terminima i o dinamici, a što nije slučaj kod grupne obuke. Naime, ovde su i termini i dinamika po kojoj se nastava održava jasno definisani važećim programom, a sa čime se upoznaju svi polaznici, to jest kada se oformi grupa u određenoj poslovnici oni dobijaju informaciju i o tačnom datumu kada počinju kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred, kao i u kojim terminima. A da bismo u potpunosti kandidatima omogućili visok kvalitet nastave, grupe đaka broje najviše desetoro dece, dok ih minimalno može biti četvoro.

Kome su namenjeni kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred?

Dete koje u osnovnoj školi pohađa sedmi razred, to jest ono dete koje ima 13 godina je osoba kojoj su namenjeni kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred.

A da bi predavači bili upoznati sa nivoom znanja ovog jezika koje dete ima, od prijavljenih se očekuje i da urade ulazni test, kako bi se to proverilo. Na osnovu rezultata polaganja predavači mogu njihovim roditeljima, odnosno njihovim starateljima da preporuče da dete nastavu prati sa starijom grupom, a ukoliko nivo znanja koji poseduju spadaju u viša od očekivanog za taj uzrast. U slučaju da rezultati pokažu da kandidat ima niži nivo znanja od onoga koji se očekuje od njega, on svakako neće pohađati nastavu sa mlađom grupom, ali je tada neophodno da se sačeka oformljenje grupe dece čiji nivo znanja je sličan kao i kod tog kandidat.

Ako deca koja se prijave za pohađanje ovog kursa nisu imala prilike da se susretnu sa učenjem engleskog jezika, oni nisu u obavezi da rade ovaj test, jer nastavu pohađaju prema regularnom planu.

Trajanje kursa engleskog jezika za decu sedmi razred

Svi oni kandidati koji su odlučili da pohađaju kurs i obuku engleskog jezika za decu sedmi razred, na nedeljnom nivou imaju nastavu u trajanju od 110 minuta, a dinamika po kojoj se časovi odvijaju jeste dva puta nedeljno po 55 minuta nastave.

Kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred je u potpunosti usklađena sa školskim kalendarom koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, ato zapravo podrazumeva da traje ukupno 10 meseci, to jest od septembra ove godine do juna sledeće. Stim da moramo naglasiti i to da se grupni časovi ne odvijaju za vreme trajanja školskih raspusta koji su predviđeni pomenutim kalendarom.

Ako, pak deca pohađaju ostale vrste nastave, to jest individualnu i online, odnosno poluindividualnu ili privatne časove engleskog jezika, oni i njihovi staratelji, to jest njihovi roditelji će se sa profesorima dogovoriti o terminima, a što samim tim znači da oni mogu da budu održavani i za vreme školskih raspusta.

Koja literatura se koristi u školi engleskog jezika za decu sedmi razred?

Udžbenik „English in mind 2“ je osnovna literatura koju podrazumevaju kursevi i škola engleskog jezika za sedmi razred.

Važno je da budete upoznati sa činjenicom da je on na međunarodnom nivou priznat i često korišćen za decu ovog uzrasta, a uz to postoje i opcije za online pristup onim oblastima sa kojima se upoznaju svi polaznici kursa, čime im se u velikoj meri olakšava savladavanje predviđenog gradiva.

Uz mogućnosti da pomenuti udžbenik samostalno nabave staratelji, to jest roditelji polaznika, oni mogu i da ga naruče u konkretnoj poslovnici u kojoj njihovo dete pohađa časove.

Koliko koštaju škola i kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred?

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, sedmi razred

 
Deca 7. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900018000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Roditelj, to jest staratelj svakog deteta je dužan da plaćanje izvrši do desetog u mesecu i to direktno u onaj poslovnici organizatora u kojoj njegovo dete pohađa časove.

Nastava tokom septembra meseca je besplatna za sve polaznike u skoro svim poslovnicama, a ukoliko se dogodi da dete ne krene početkom ovog meseca, već nešto kasnije i to iz bilo kog razloga, naši stručnjaci će mu nadoknaditi sve te časove koje je tokom prvog meseca propustio.

Kako nastojimo da svim zainteresovanim klijentima damo i značajne olakšice, to kod nas postoje i brojni popusti. Tako, recimo dete koje ima samo jednog roditelja, odnosno ono dete koje upisuje treći nivo ovog kursa ili mališan koji je u hraniteljskoj porodici, ima pravo na popust u iznosu od 20%. A da bi on mogao da bude ostvaren po osnovu hraniteljstva ili smrti jednog roditelja, kandidat odnosno njegov roditelj ili staratelj, moraju da nam dostave i važeću dokumentaciju, to jest potvrdu iz socijalne službe.

Ukoliko neki polaznik upisuje drugi nivo ovog kursa, on ostvaruje popust od 10 procenata, a ovi popusti se obračunavaju za sve vreme trajanja nastave i to svakog meseca posebno.

Postoje, isto tako i takozvani porodični popusti, tako da dva člana određene porodice imaju popust koji podrazumeva da jedan od njih poslednju ratu plaća 2 000 dinara manje. A ako iz jedne porodice tri člana pohađaju naše kurseve, uključujući i ovaj, onda jedan od njih dobija potpuno besplatno pohađanje odabranog kursa. Osnovni uslov za ostvarivanje ovog popusta jeste da sva tri člana završe celokupne nive. Naglašavamo i to da se porodični popusti isključivo odnose na nastavu kako engleskog, tako i nemačkog jezika.

A u onim situacijama kada jedan polaznik u Akademiji Oxford pohađa dva ili više od dva kursa, on dobija gratis poslednju ratu za onaj koji u tom trenutku pohađa.

Mesto i vreme održavanja škole engleskog jezika za decu sedmi razred

Svaki polaznik pohađa kurs u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj je i izvršena prijava.

A budući da škola i kursevi engleskog jezika za decu sedmi razred podrazumevaju različite vrste nastave (individualna, grupna, poluindividualna, online i privatni časovi), to isključivo od odabira svakog polaznika zavisi gde i kada se oni održavaju.

Radi se o tome da je samo kod grupne nastave tačno definisana dinamika, odnosno termini kada se nastava održava, a sa čime se detaljno upoznaju svi polaznici obuke.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu je važno naglasiti da se deca, to jest njihovi roditelji ili staratelji dogovaraju direktno sa profesorom oko svega i to kako o terminima, tako i o dinamici po kojoj bi časovi trebalo da budu održavani. A sve to isto važi i za nastavu online, koju zainteresovani polaznik može da pohađa iz sopstvenog doma, te se od njega zahteva da ima i računar, kao i da je on sa internetom isključivo povezan stabilnom vezom.

Što se tiče privatnih časova, polaznicima koji su zainteresovani za ovaj tip nastave se nudi mogućnost ne samo da dogovore termine i dinamiku, nego i da odaberu da li će nastavu pohađa ti u svojoj kući ili u našoj poslovnici, ali se od njih zahteva da profesorima obezbede adekvatne uslove za rad u njihovom domu.

Dodatne napomene:

 • prilikom upisa roditelji, to jest staratelji deteta imaju obavezu da sa ovlašćenim licem organizatora ove obuke potpišu ugovor, a tada moraju uz sebe imati i važeći lični dokument, kako bi se uz pomoć lične karte, pasoša ili vozačke dozvole izvršila i njihova identifikacija; ako oni imaju čipovan dokument, tada ga svakako moraju priložiti i očitanog
 • kursevi i škola engleskog jezika za decu sedmi razred se odvijaju od septembra do juna sledeće godine, to jest prate važeći školski kalendar, pa samim tim se i grupna nastava ne sprovodi za vreme školskih raspusta
 • osim što mogu da decu prijave putem telefona jedne od poslovnica organizatora obuke, roditelji, odnosno njihovi staratelji prijavu mogu i da izvrše direktno u konkretnoj poslovnici ili da nam pošalju mejl sa svim podacima bitnim za prijavu deteta (ime i prezime, kontakt informacije, detetov datum rođenja, tip obuke koji želi da pohađa i ostalo)
 • do desetog u mesecu se vrši plaćanje prema važećem cenovniku i to direktno u poslovnici organizatora
 • prvi mesec nastave je potpuno besplatan u gotovo svim poslovnicama Akademije Oxford, stim da svako dete koje počne da prati nastavu polovinom meseca, dobija nadoknadu časova koje je propustilo
 • jednom mesečno za sve vreme trajanja kursa roditelji dobijaju izveštaj o napretku deteta u okviru obrasca 2, a koji popunjava profesor

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, sedmi razred

ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje