Kursevi engleskog jezika za decu, šesti razred

Svako dete koje ide u šesti razred osnovne škole bi trebalo da već ima određeni nivo znanja engleskog jezika, a zahvaljujući pohađanju naših specijalizovanih kurseva on će ta znanja utvrditi, ali isto tako ih i usavršiti, budući da zvaničan nastavni program koji podrazumevaju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred u potpunosti prati školski nastavni program.

Svaki profesor koji je zadužen za održavanje nastave ne samo da ima visoka profesionalna znanja u svojoj oblasti, već ima i zavidan nivo iskustva u prenošenju stečenih znanja svim zainteresovanim polaznicima, a što ga čini idealnom osobom za sprovođenje ovih obuka. Oni tokom časova nastoje u potpunosti da zadovolje zahteve svih polaznika ove obuke, a tu se najpre misli na činjenicu da će se truditi da sa decom razgovaraju o temama koje su im bliske, kako bi uticali na poboljšanje njihovih sposobnosti vođenja konverzacije, ali će isto tako nastojati i da kod njih razviju timski duh, uzevši u obzir da je nastava u potpunosti interaktivna. Jednostavnije rečeno, za vreme časova svi polaznici imaju priliku da učestvuju ili u diskusiji o odabranoj, njima poznatoj i bliskoj temi ili da rešavaju testove i slično.

Roditelj, odnosno staratelj deteta ima mogućnost da u toku cele kalendarske godine izvrši prijavu za pohađanje ovog kursa i to upravo u onoj poslovnici u kojoj želi da njegovo dete prisustvuje nastavi. A u slučaju da im to ne odgovara iz nekog razloga, mogu da nas kontaktiraju i putem telefona ili da na naš zvaničan mejl pošalju podatke o detetu koji su relevantni za upis (prezime i ime polaznika, godište, to jest datum rođenja, vrsta nastave koju žele da njihovo dete pohađa, podaci za kontakt i drugi detalji koji su bitni u ovom slučaju).


Moramo da naglasimo da je mogućnost za prijavljivanje otvorena u toku cele godine, ali da se nastava odvija u isto vreme kada i ona u školama, a to znači od septembra do juna naredne godine, te da za vreme školskih raspusta deca nemaju časove. Inače, ovo se odnosi isključivo na rad u grupama, koje čini od četvoro do desetoro polaznika, a deca imaju mogućnost da pohađaju i druge vrste na nastave. A roditelji dece ili njihovi staratelji žele da škola i kursevi engleskog jezika za decu šesti razred koje oni pohađaju, budu organizovani kao poluindividualna ili individualna, te online nastava, oni će se sa profesorom i koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici dogovoriti o terminima kada će časovi biti održavani, kao i o dinamici kojom će nastava biti organizovana. A pored svega navedenog, imaju mogućnost i da pohađaju privatne časove ovog jezika koji su primereni njihovom uzrastu. Osim što će imati slobodu da se sa profesorom dogovore oko dinamike i termina održavanja časova, oni će moći i da odaberu da li će se oni odvijati u našoj poslovnici ili u njihovom domu, ali je neophodno da tom prilikom profesoru omoguće da nesmetano rade u njihovom domu.

Šta obuhvataju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Moramo naglasiti da smo sa pažnjom birali profesore koji će održavati ove kurseve, a kako bi deci maksimalno olakšali da savladaju sva potrebna znanja u ovom osetljivom uzrastu. Iz tog razloga očekujemo da profesori koji su zaduženi da kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred funkcionišu na visokom nivou kvaliteta u potpunosti izađu u susret najpre pitanjima polaznika, a u smislu da će kada polaznici imaju neku nejasnoću koja se odnosi čak i na školski program, naši profesori sigurno nastojati da im odgovore na ta pitanja i nedoumice.

Uzevši u obzir da su deca ovog uzrasta u osetljivom dobu i da žele da razgovaraju samo o nekim temama, to će i predavači voditi računa o odabiru tema, a kako bi kod njih razvili sve jezičke veštine, to jest omogućili im da savladaju kako umeće konverzacije, tako i pisanje, ali i čitanje i razumevanje onoga što pročitaju. Isto tako će polaznici da razviju i veštinu slušanja, to jest naučiće i da razumeju ono što su imali prilike da čuju.

Uz sve što smo pomenuli, profesori nastoje i da decu dodatno motivišu, a najbolji način za to je dodeljivanje specijalnih diploma na kraju svakog meseca jednom od kandidata i to za uložen trud tokom prethodnog meseca, a professor će ga odabrati na osnovu njegovog zalaganja.Imajte na umu da profesori za vreme trajanja nastave vrše i testiranje dece i to kako usmeno, isto tako ih testiraju i pisanim putem, tako da oni potpuno jasno vide koliko koje dete napreduje. A oni, takođe roditeljima i starateljima polaznika pružaju mogućnost da se upoznaju sa napretkom svog deteta, uzevši u obzir da im i jednom u toku meseca daju izveštaj o tome, to jest popunjen O2 obrazac, koji sadrži sve informacije vezane za angažovanje polaznika i njegov napredak na kursu.

Polaznici koji pohađaju kurs i obuku engleskog jezika za decu šesti razred mogu kroz nastavu i da se pripreme za polaganje YLE Kembridž ispita za decu. Njegovo polaganje isto tako Akademija Oxford organizuje i to u svim svojim poslovnicama, a zahvaljujući činjenici da je ona zvanično ovlašćeni Cambridge centar za testiranje u Republici Srbiji.

Po završetku kursa, deca stiču sertifikate o pohađanju i to bez potrebe da polažu završni ispit, a upravo zato što profesori vrše njihovo ispitivanje za sve vreme trajanja kursa.

Obično se održavaju i 2 priredbe na kojima učestvuju svi članovi grupa i gde pokazuju nivo stečenih znanja. Najčešće se one organizuju pred novogodišnje praznike i na samom kraju kursa. A sa ciljem da roditeljima i starateljima polaznika pružimo mogućnost da se upoznaju sa načinom rada tokom časova, te da saznaju kako funkcionišu škola i kursevi engleskog jezika za decu šesti razred, te kako se njihovi mališani ponašaju za vreme nastave, mi organizujemo i takozvani Show Class, to jest otvoreni (javni) čas, a kome i oni mogu da prisustvuju. Vrlo je važno da naglasimo i to da se ovaj čas nikada ne sme unapred pripremati, već se organizuje kao i svaki drugi, ali uz prisustvo roditelja i staratelja polaznika grupe.

Kaje vrste nastave podrazumeva škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Budući da se kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred maksimalno prilagođavaju polaznicima i njihovim potrebama, to se osim grupne nastave, njima nudi i mogućnost da pohađaju privatne časove jezika, ali isto tako i da nastavu prate preko interneta, to jest prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave.

Prilikom prijavljivanja će se njihovi roditelji i staratelji jasno izjasniti za koju vrstu nastave su zainteresovani, a od toga će zavisiti i svi dodatni detalji. Pod tim se misli na činjenicu da grupna škola i kursevi engleskog jezika za decu šesti razred imaju jasno definisane termine, to jest dinamiku po kojoj se oni održavaju, a to ne važi za ostale tipove obuka. Zapravo, polaznici i njihovi roditelji, odnosno njihovi staratelji se za individualnu i poluindividualnu nastavu o dinamici i terminima dogovaraju sa profesorom, a što isto važi i za nastavu online. Da bi oni mogli da prate časove preko interneta, moraju imati ne samo računar, nego i on neizostavno mora na internet biti povezan isključivo stabilnom konekcijom, a sa ciljem nesmetanog održavanja časova. Za privatne časove jezika važi pravilo takođe o dogovoru u vezi sa terminima i dinamikom sa profesorima, ali i mogućnost da se nastava održava na dva mesta, to jest ili u domu deteta ili u odabranoj poslovnici Akademije Oxford. Svi oni polaznici koji se budu odlučili za prvu varijantu, to jest njihovi roditelji ili, pak staratelji moraju profesoru da obezbede nesmetan radu u njihovoj kući.

Kome su namenjeni kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Dete uzrasta 12 godina, a koje ide u šesti razred osnovne škole, može da pohađa pomenuti kurs.

Neposredno pre početka kursa će svaki polaznik biti testiran, a kako bi se na taj način utvrdilo koji nivo znanja jezika poseduje. Ukoliko rezultati testa pokažu da kandidat ima nivo znanja jezika koji odgovara starijoj grupi polaznika, onda će biti predloženo da on pohađa nastavu upravo sa starijom decom. Ali kako rezultati testa mogu da pokažu i da dete ima niži nivo znanja od očekivanog, onda se mora sačekati da bude oformljena grupa kandidatata sa približno istim nivoom znanja, a kako bi se kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred njima prilagodili.

U slučaju da polaznik nije imao dodira sa engleskim jezikom pre ovoga, on neće polagati test provere, jer se tada predviđa da pohađa nastavu u skladu sa jasno definisanim pravilima za početni nivo znanja u ovom uzrastu.

Koliko traje škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Na nedeljnom nivou nastava koju podrazumevaju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred traje ukupno 110 minuta.

Dinamika održavanja nastave u ovom slučaju jeste dva puta nedeljno po jedan čas u trajanju od po 55 minuta.

Naglašavamo da ovo važi za grupne kurseve, a ako polaznici, to jest njihovi staratelji ili roditelji odluče da deca pohađaju individualnu, online ili poluindividualnu nastavu, odnosno privatne časove engleskog jezika za decu šesti razred, imaju mogućnost da se o dinamici dogovore sa svojim profesorima i to uz asistenciju koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici Akademije Oxford. Osim o dinamici, oni sa njima preciziraju i termine kada će se časovi održavati.

Koji užbenik koriste polaznici kursa?

Udžbenik „English Quest 6“ po kome se odvijaju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred su priznati na međunarodnom nivou, a njihovi izdavači su dobro poznati u ovoj branši.

U knjizi se nalaze i različiti materijali i to kako video, tako i audio, a koji su namenjeni interaktivnim tablama, što će polaznicima u velikoj meri olakšati i razumevanje gradiva koje je predviđeno nastavnim planom.

Svaki roditelj ili staratelj polaznika ima mogućnost da samostalno pribavi ovaj udžbenik, a može i da ga naruči u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford.

Koliko koštaju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, šesti razred

 
Deca 6. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900018000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Akademija Oxford svim polaznicima daje gratis prvi mesec pohađanja ove obuke, a uz to ako kandidat počne da prati nastavu nešto kasnije, to jest ne na početku ovog meseca, svi časovi koje je propusti će mu biti nadoknađeni u za to predviđenom roku.

Škola i kursevi engleskog jezika za decu šesti razred podrazumevaju i mnogobrojne popuste, a najpre su to oni koji su namenjeni mališanima sa jednim roditeljem ili onima koji su smešteni u hraniteljske porodice. Osnovni uslov za ostvarivanje popusta koji u ovom slučaju iznosi čak 20 procenata, jeste da bude donešena validna potvrda koju izdaje nadležna socijalna služba, a koju mora da nam dostavi roditelj ili staratelj polaznika.

Popust u istom iznosu imaju i oni polaznici koji su pohađali već dva kursa u našoj školi, a sada žele da upišu i treći.

Nešto niži popust i to od 10 procenata je omogućen onim polaznicima koji upisuju drugi nivo ovog kursa (pohađali su, na primer kurs engleskog jezika za decu peti razred pre toga). Posebno je bitno da naglasimo i da se svakog meseca tokom trajanja obuke svi navedeni popusti obračunavaju.

Prisutni su i takozvani porodični popusti, a koji se isključivo odnose na kurseve kako engleskog, tako i nemačkog jezika.

Ukoliko tri člana jedne porodice budu pohađali odabrane kurseve ovih jezika, onda jedan od njih ima mogućnost da ostvari popust, a u smislu potpuno besplatnog kursa jezika. Međutim, da bi ovaj popust mogao da bude ostvaren, sva tri prijavljena kandidata moraju da završe celokupne nivoe prema predviđenom nastavnom planu, te ako to ne učine, onda će plaćati nastavu po regularnoj ceni.

Postoji i porodični popust koji se odnosi na one situacija kada dva člana iz jedne porodice pohađaju ove obuke, a tada popust iznosi 2 000 dinara i to jednom od njih, a na poslednju ratu koju treba da plati.

Osim svih pomenutih popusta, kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred omogućuju i onom polazniku koji pohađa dva ili više kursa u Akademiji Oxford da poslednju ratu ne plati.

Gde i kada se održava škola engleskog jezika za decu šesti razred?

Kako se u svim poslovnicama koje Akademija Oxford ima u našoj zemlji organizuju kursevi i škola engleskog jezika za decu šesti razred, to se nastava održava upravo u onoj poslovnici koju polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj odaberu.

Vrlo je važno da oni znaju da ovo prvenstveno važi za grupnu, odnosno poluindividualnu i individualnu nastavu, ali se termini i dinamika održavanja ovih tipova obuka razlikuju. Naime, radi se o tome da je grupna nastava specifična u tom smislu što su dinamika njenog održavanja i termini tačno određeni i ne mogu da se menjaju, tako da svaki polaznik u potpunosti mora da ih prihvati. Međutim, to nije slučaj kod poluindividualne i individualne obuke, jer se oni tada sa svojim profesorima dogovaraju oko ovih detalja.

Online časovi se odvijaju preko posebno dizajnirane internet platforme, a polaznik može da pohađa ovu vrstu kursa samo ako ima računar i ukoliko je on povezan stabilnom internet vezom na mrežu.

Postoji mogućnost i za pohađanje privatnih časova ovog jezika za decu koja idu u šesti razred osnovne škole, a gde su termini i dinamika takođe stvar dogovora između profesora i polaznika, to jest njegovog roditelja ili staratelja. A u ovom slučaju nastava može da bude održavana kako u domu svakog kandidata, tako i u našim prostorijama. Osnovni uslov da se časovi odvijaju u kući polaznika jeste da profesor tamo ima adekvatne uslove za rad.

Dodatne napomene:

 • kursevi i škola engleskog jezika traju isto kao i školska godina u Srbiji, to jest od septembra do juna sledeće godine, a nastava u okviru grupnih obuka se ne organizuje za vreme školskih raspusta
 • roditelji, odnosno staratelji polaznika imaju mogućnost da prijavu decu za pohađanje ove obuke izvrši u toku cele kalendarske godine, ali u svakom slučaju moraju da sačekaju mesec septembar kako bi nastava počela
 • prijavljivanje se vrši od strane roditelja, to jest od strane staratelja deteta lično u poslovnici Akademije Oxford, te putem telefona ili mejla, a u okviru koga oni mogu da pošalju podatke o detetu (prezime i ime deteta, podaci za kontakt, godište polaznika, informacije o vrsti nastave koju želi da pohađa i drugo)
 • prvi mesec kursa je besplatan u većini poslovnica organizatora obuke, a plaćanje se vrši do desetog meseca u mesecu
 • budući da su roditelji, tojest staratelj deteta obavezni, prilikom upisa da potpišu ugovor sa organizatorom obuke, tada je neophodno da imaju i validan lični dokument, a koji poseduje i fotografiju (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš); ukoliko je u pitanju biometrijski tip dokumenata, tada oni moraju da imaju i taj dokument koji je očitan
 • profesori će roditeljima svakog meseca davati pisani izveštaj o tome koliko je njihovo dete angažovano u nastavi, odnosno kako napreduje

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, šesti razred

ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje