Kursevi engleskog jezika za decu, osmi razred

Svakako ne treba izgubiti iz vida činjenicu da deca koja pohađaju osmi razred osnovne škole imaju dodatno opterećenje vezano za upis u srednju školu, kao i za polaganje maturskog ispita. Baš zato su i kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred sa puno pažnje osmišljeni, a kako ih ne bi dodatno opterećivalo njihovo pohađanje, te da bismo im čak i olakšali najpre savladavanje školskih znanja, jer je i nastavni plan ove obuke prilagođen važećem školskom nastavnom planu.

Iskusni predavači Akademije Oxford se trude na različite načine da prijavljenu decu dodatno motivišu, ali i da im pomognu da sagledaju sve prednosti rada u timu, a kroz interaktivnu nastavu. Isto tako im daju i slobodu čak i da ih pitaju sve što je vezano za nejasnoće u okviru školskog gradiva.

Želeći da i roditeljima, to jest starateljima dece olakšamo sve ovo, mi im omogućujemo i da jednom mesečno dobijaju izveštaj o tome da li i u kojoj meri njihovo dete ostvaruje napredak u nastavi. Inače, ovaj izveštaj oni dobijaju kroz specijalan obrazac O2, a u kome se nalaze i ovi podaci, ali i oni koji se tiču izostajanje deteta sa nastave u prethodnom mesecu, odnosno moći će da pročitaju zapažanja profesora o angažovanju njihove dece, ali i preporuke o njihovom daljem učenju.


Nastava se održava u vreme školske godine, a prijavljivanje za njeno pohađanje cele kalendarske godine i to direktno u odabranoj poslovnici organizatora i to u njeno radno vreme. Svi oni roditelji ili staratelji dece koji ne mogu da dođu lično kod nas i tako izvrše prijavu, mogu da ostvare i telefonski kontakt za zaposlenima u bilo kojoj od poslovnica Akademije Oxford, te da jednostavno pošalju ime i prezime deteta, kao i datum njegovog rođenja, podatke za kontakt i tip obuke za koji su zainteresovani na naš mejl (adresu ćete pronaći na našoj zvaničnoj web prezentaciji).

Da ne bi bilo zabune, staratelji i roditelji, odnosno deca moraju znati da iako je prijavljivanje dozvoljeno u toku cele (kalendarske) godine, svakako mora da se sačeka mesec septembar, jer upravo tada počinje nastava.

Šta obuhvataju kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred?

Sa ciljem da i roditeljima i deci u velikoj meri olakšamo ne samo pohađanje ove obuke, već i savladavanje znanja predviđenih nastavnim planom, ali i svih onih znanja sa kojima se deca upoznaju u regularnoj osnovnoj školi, omogućujemo im da za vreme našeg kursa konsultuju profesora čak i u vezi sa školskim gradivom, a ako je to potrebno. Na taj način se stvara najpre poverenje između profesora i kandidata, a time se razvija i timski duh.

Svi naši predavači su posebno iskusni u radu sa decom ovog uzrasta, pa će se na sve načine potruditi i da ih uključe u rad, a najpre tako što će im pružiti mogućnost da obrađuju upravo one teme koje su svima njima mahom bliske i o kojima rado pišu ili govore važno je da znate da škola i kursevi engleskog jezika za decu osmi razred razvijaju apsolutno sve jezičke veštine kod polaznika, a to znači da oni uče ne samo da pišu, već i da čitaju i slušaju, te da u potpunosti razumeju ono što su pročitali ili odslušali, a uz to će unaprediti i veštine konverzacije na ovom jeziku.

Zahvaljujući svemu navedenom možemo reći da će dete koje bude pohađalo ovu obuku biti mnogo slobodnije da pokaže svoja znanja engleskog jezika u praksi. Uz to, upravo ovo je i idealan način pripreme za polaganje specijalnog Kembridž ispita, a koji se u našoj zemlji organizuje od zvanično ovlašćenog Cambridge test centra Akademije Oxford.U skladu sa željama i mogućnostima svakog kandidata ponaosob, a sa ciljem da se polaznike motivišu dodatno za učenje, profesori će na samom kraju svakog meseca da odaberu jednog člana grupe koji je u toku prethodnog meseca najviše napredovao i bio maksimalno angažovan za vreme svih časova, a kako bi ti mi pružili dodatnu motivaciju i to ne samo tom kandidatu, već i svim ostalia. Ovi polaznici će tom prilikom da dobiju i specijalnu diplomu, a kojom će profesor javno i na krajnje originalan način da pohvali njihov napredak.

Deca imaju pisane i usmene testove za vreme trajanja nastave, a čime profesor stiče jasan uvid ne samo o nivou detetovog znanja, već sasvim jasno sagledava i stepen njegovog napretka. Najpre iz tog razloga se od dece na kraju kursa ne zahteva polaganje ispita provere znanja, već im se dodeljuju sertifikati.

Sva deca dva puta učestvuju na priredbama koje osmišljavaju njihovi profesori, a one se mahom odvijaju na samom kraju obuke i pred novogodišnje praznike. A da bi roditelji polaznika, to jest njihovi staratelji takođe bili upoznati sa principom rada Akademije Oxford, ali isto tako i sa ponašanjem i angažovanjem njihovog deteta na času, pružamo im i mogućnost da prisustvuju Show Class - u. U pitanju je javni čas koji se nikad prethodno ne sme osmisliti, jer je njegov najvažniji cilj upravo spontanost, pošto će roditelji ili staratelji dece na taj način biti sasvim sigurni da mi sprovodimo nastavu prema visokim standardima kvaliteta.

Kako se odvija nastava u okviru kurseva engleskog jezika za decu osmi razred?

Akademija Oxford u okviru koje se organizuju kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred svim polaznicima nudi mogućnost da odaberu da li žele da nastavu prate u grupi, odnosno sami (individualna) ili u paru (poluindividualna). A pored toga im možemo ponuditi i privatne časove jezika koji se održavaju u našoj poslovnici ili u domu polaznika, a jedini uslov jeste da se profesorima omoguće optimalni uslovi za održavanje nastave. Svaki kandidat koji je zainteresovan da ovaj jezik uči preko interneta, mora imati stabilnu konekciju i računar da bi mu to bilo omogućeno.

Kod svih navedenih tipova nastave, osim grupne se podrazumeva velika fleksibilnost, uzevši u obzir da se polaznici o svemu dogovaraju sa svojim profesorima, a što prvenstveno znači dogovor oko dinamike i termina kada žele da pohađaju časove.

Za rad u grupama je bitno da naglasimo da je najmanje četvoro dece potrebno da bi jedna grupa bila oformljena, a da ih najviše može biti desetoro u okviru konkretne grupe. Termini su u ovom slučaju u potpunosti određeni i kandidat mora da ih ispoštuje, a to isto se odnosi i na dinamiku po kojoj se časovi održavaju.

Ko treba da pohađa školu engleskog jezika za decu osmi razred?

Kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred su namenjeni malim maturantima, to jest svim zainteresovanim đacima koji pohađaju osmi razred u osnovnoj školi, odnosno onoj deci koja imaju 14 godina.

A da bi profesor stekao jasan uvid u znanje engleskog jezika svakog kandidata, pred njih se stavlja zahtev da urade inicijalni test, to jest da se proveri koliko su upoznati sa tim jezikom. Ako profesor na osnovu rezultata tog testa dođe do zaključka da dete zna engleski na višem nivou od predviđenog za njegov uzrast, predložiće mu da nastavu pohađa sa decom koja su starija od njega.

Uzevši u obzir da se može desiti i da dete na ulaznom testu pokaže niži nivo znanja od onoga koji je predviđen, to ne znači da će profesori da mu predlože pohađanje nastave sa mlađim kandidatima, jer u takvim slučajevima se u toj poslovnici čeka prijavljivanje još tri kandidata koji poznaju engleski jezik na sličnom nivou, a kako bi se formirala posebna grupa dece koja će raditi po specifičnom programu.

Ukoliko polaznici koje zanimaju škola i kursevi engleskog jezika za decu osmi razred nisi upoznati sa ovim jezikom, to jest nisu imali prilike ranije da ga uče ni u školi, a ni fakultativno, onda se od njih ne zahteva da rade inicijalni test, jer u tim slučajevima se radi prema jasno utvrđenom nastavnom programu za polaznike ovog uzrasta sa tim nivoom znanja.

Koliko traju kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred?

Dva puta nedeljno deca koja pohađaju grupnu obuku imaju nastavu i to u trajanju od po 55 minuta, a što je ukupno 110 minuta časova na nedeljnom nivou.

U ono vreme kada traje školska godina u Srbiji se odvijaju i škola i kursevi engleskog jezika za decu osmi razred, to jest od septembra do maja ili juna, a sve u zavisnosti od važećeg školskog kalendara koji je priznat na teritoriji zemlje. Za vreme trajanja školskog raspusta deca nemaju časove ukoliko pohađaju nastavu u grupi.

Ipak, ako oni pohađaju bilo koju drugu vrstu nastave (online, poluindividualna, privatni časovi engleskog jezika, individualna nastava), časovi mogu da se održavaju čak i tokom raspusta, jer se polaznik to jest njegov staratelj ili roditelj dogovaraju sve detalje sa profesorom i to kako o dinamici, tako isto i o terminima. A ako im baš odgovora da to bude u vreme školskog raspusta, možete biti sasvim sigurni da će profesori Akademije Oxford nastojati da ispoštuju njihove zahteve, te da im omoguće da nastavu prate i u ovom periodu.

Iz kog udžbenika se uči?

Udžbenik „English in mind 3“, a koji je namenjen polaznicima ovo kursa, njihovi roditelji i staratelji mogu da naruče preko Akademije Oxford, ali isto tako imaju mogućnost i da ih lično kupe.

Inače, ovaj udžbenik je izdat od strane renomiranih izdavača koji su naročito zastupljeni na svetskom tržištua, te ne samo da je priznat, već je i vrlo često korišćen u svetu.

Kada se organizuju specijalni kursevi engleskog jezika za decu osmi razred, njima će korišćenje ovog, nadasve preglednog udžbenika omogućiti još lakše savladavanje znanja koja su predviđeni nastavnim programom. A uz sve što smo prethodo pomenuli, polaznici imaju mogućnost i da pristupe online određenim sadržajima, a kako bi im učenje bilo u još većoj meri olakšano.

Koliko koštaju škola i kursevi engleskog jezika za decu osmi razred?

Najpre da naglasimo da Akademija Oxford svim polaznicima daje mogućnost besplatnog pohađanja nastave za vreme prvog meseca, to jest tokom septembra i to u većini svojih poslovnica.

Inače, kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred koštaju koliko je napisano u tabeli, a plaćanje se vrši do desetog u mesecu i to na ugovorom tačno definisan način.

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, osmi razred

 
Deca 8. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900018000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Uz to, postoje i brojni popusti koji našim polaznicima, to jest njihovim starateljima i roditeljima olakšavaju plaćanje. A pod tim se misli na specijalne porodične popuste, koji se primenjuju isključivo za kurseve engleskog i nemačkog jezika. Oni se odnose na sve one situacije kada ih pohađaju dva ili tri člana iz jedne porodice, te ukoliko dva člana pohađa odabrani kurs jezika, onda jedan od njih ima popust od 2 000 dinara na poslednju ratu koju treba da plati za konkretan kursa. A u slučaju da tri člana pohađaju određene kurseve ovih jezika, jedan od njih ima mogućnost da odabranu obuku engleskog ili nemačkog jezika pohađa potpuno besplatno, ali samo ukoliko svi oni budu završili cele nivoe tog kursa koji su odabrali. Ako se dogodi da ne ispoštuju ovaj uslov, kandidati će biti u obavezi da plate punu cenu za sve kurseve.

Svaki onaj kandidat koji u okviru Akademije Oxford pohađa dve ili više obuka na kursu jezika, poslednju ratu ne treba da plati. Svako ono dete koje je smešteno u hraniteljsku porodicu, to jest koje ima samo jednog živog roditelja, a uz odgovarajuću potvrdu i socijalne službe plaća 20% nižu cenu. Zatim, oni polaznici koji upisuju treći nivo kursa imaju isto tako popust 20 procenata, a ako upisuju drugi nivo obuke cena se umanjuje za 10%. Vrlo je važno da znate da se popusti u procentima obračunavaju apsolutno svakog meseca i to za sve vreme trajanja ovog kursa.

Gde i kada se održavaju kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred?

Škola i kursevi engleskog jezika za decu osmi razred će se održati u onoj poslovnici u kojoj se oni i prijave.

Grupna obuka podrazumeva da su termini tačno određeni, a isto tako i njihova dinamika, te se od svakog polaznika očekuje da se pridržava tih pravila.

Budući da Akademija Oxford deci nudi mogućnost i da nastavu pohađaju na druge načine, to i znači da isključivo od njihove odluke zavisi kada, odnosno gde će biti ona održavana. Radi se zapravo o tome da se kod poluindividualne, kao i individualne nastave, ali i kursa online, oni to jest njihov roditelj ili staratelj, dogovaraju oko termina i dinamike sa profesorom, stim što se nastava online održava putem interneta. A osnovni uslov da kandidatu bude omogućeno pohađanje ove vrste obuke jeste ne samo posedovanje računara, nego i isključivo stabilne internet konekcije, a kako bi se časovi odvijali bez ikakvih smetnji.

Pored svega pomenutog, kandidatima se nudi mogućnost i da pohađaju privatne časove engleskog jezika. A njih mogu da pohađaju ili u našoj poslovnici ili kod svoje kuće, pod uslovom da profesoru u tom prostoru pruže mogućnost da ima adekvatne uslove za održavanje nastave. Inače, treba napomenuti i to da se i ovde oni dogovaraju o dinamici i terminima sa svojim predavačem.

Dodatne napomene:

 • za sve vreme trajanja školske godine na teritoriji Republike Srbije traju i kursevi škola engleskog jezika za decu osmi razred, to jest od septembra ove godine do juna naredne
 • prijavu mogu da izvrše staratelji ili roditelji deteta i to cele godine, stim da su dužni da sačekaju septembar kako bi nastava počela
 • decu mogu da prijave putem telefona bilo koje od preko 20 poslovnica, lično i to u prostorijama bilo koje poslovnice ili da na zvaničan mejl Akademije Oxford pošalju sve informacije koje su relevantne za prijavu (kontakt podaci, ime i prezime deteta, datum njegovog rođenja, informacije o vrsti nastave za koju su zainteresovani
 • kada budu upisivali dete njegovi roditelji, to jest staratelji imaju obavezu da potpišu sa nama ugovor, a od njih se zahteva da tom prilikom imaju i adekvatan dokument za identifikaciju, to jest važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš, a u slučaju da imaju biometrijski čipovan dokument moraju priložiti i taj dokument koji je očitan
 • u skoro svim poslovnicama deca dobijaju gratis nastavu u septembru, a uz to ako ne prisustvuju časovima od početka ovog meseca, svi propušteni časovi će im biti nadoknađen
 • profesori će svakog meseca tokom trajanja obuke roditeljima da daju pisani izveštaj o tome kako njihovo dete napreduje (na obrascu O2)

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, osmi razred

ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje