Kursevi engleskog jezika za decu, treći razred

Uzevši u obzir da većina dece u našoj zemlji u toku redovne školske nastave uči i engleski jezik, neretko se događa da su im potrebna dodatna objašnjenja, jer nastavni plan i program u školama je ipak nešto obimniji. Iz tog razloga Akademija Oxford svim zainteresovanim roditeljima, odnosno starateljima mališana uzrasta 9 godina, nudi mogućnost da njihova deca pohađaju kurs engleskog jezika za decu baš njihovog uzrasta, koji su specijalno osmišljeni i maksimalno prate školski nastavni plan. Međutim, iako se donekle pridržavaju nastavnog programa koji se primenjuje u školama, kursevi i škola engleskog jezika za decu treći razred koju organizujemo, polaznicima ipak daju i dodatne mogućnosti. Tako će oni, recimo imati u potpunosti slobodu da naše iskusne predavače tokom trajanja obuke pitaju i o nekim nedoumicama koje imaju vezano za gradivo koje uče u školama, a naši stručnjaci će sasvim sigurno nastojati da im na najbolji način te nedoumice i reše.

Mogućnost za prijavljivanje je otvorena tokom cele godine i to u svim poslovnicama Akademije Oxford. Staratelji i roditelji dece mogu da ih lično prijave, kao i da to učine putem telefona. A isto tako imaju i mogućnost da na zvaničan mejl naše institucije pošalju detetove podatke i informacije koje se tiču vrste obuke koju žele da pohađaju. Inače, ovo naglašavamo zato što škola i kursevi engleskog jezika za decu treći razred podrazumevaju kako rad u grupama, tako i poluindividualnu obuku, a zatim i nastavu online i individualnu, te isto tako postoji mogućnost i pohađanja privatnih časova i to ili u domu kandidata ili u prostorijama jedne od preko 20 naših poslovnica, koje se nalaze u celoj zemlji.

Nastava je u potpunosti usklađena sa važećim školskim kalendarom na nivou Republike Srbije, tako da se škola i kursevi jezika za decu treći razred održavaju od septembra jedne godine, pa do juna sledeće. Upravo iz tog razloga polaznici koji se prijave na primer, u aprilu će morati da sačekaju septembar, kako bi mogli da pohađaju ovu obuku. Za vreme trajanja školskih raspusta nastava neće biti održavana, a ukoliko đaci pohađaju grupne kurseve. Ali, ako oni odluče da prate nastavu na bilo koji drugi, od navedenih načina (online, privatni časovi, poluindividualna i individualna), časovi mogu da se održavaju i za vreme raspusta, jer se tada njihovi roditelji, to jest staratelji direktno sa profesorima zaduženim za obuku dogovaraju o terminima, kao i o dinamici po kojoj će se odvijati.


Šta obuhvataju kursevi engleskog jezika za decu treći razred?

Kursevi i škola engleskog jezika za decu treći razred se odvijaju u skladu sa predviđenim nastavnim planom i programom, a oni su maksimalno prilagođeni sposobnostima dece u tom uzrastu, kao i njihovim znanjima. Iz tog razloga se mnogo ređe pribegava, recimo igranju i crtanju, kao načinu savladavanja znanja engleskog jezika, budući da mališani u ovom uzrastu sada već odlično poznaju latinično, kao i ćirilično pismo, a što znatno olakšava učenje ovog jezika.

Naglašavamo i to da profesori maksimalno prilagođavaju savladavanje znanja znanjima maternjeg jezika deteta, jer će im tako u velikoj meri olakšati i učenje engleskog jezika. Uz to, oni nastoje i da teme sa kojima se deca upoznaju prilagode njihovim interesovanjima, a kako oni ne bi izgubili fokus. Nastava je interaktivna, tako da sva deca koja čine jednu grupu u potpunosti ravnopravno učestvuju u časovima.

Budući da je Akademija Oxford, koja i organizuje kurseve i škole engleskog jezika za decu treći razred, takođe i zvanično ovlašćeni test centar za Kembridž, to sva deca koja pohađaju ovu obuku mogu i da se na adekvatan način pripreme za polaganje specijalizovanog YLE ispita za decu, a čijim polaganjem oni imaju mogućnost da steknu međunarodno priznat sertifikat.Profesori će na kraju svakog meseca u okviru jedne grupe da odaberu ono dete koje je bilo na nastavi najaktivnije i da mu dodele diplomu, čime će ga nagraditi za trud. Oni takođe svoj deci koja redovno rade domaće zadatke, a nakon tačno određenog broja urađenih zadataka, daju manje poklone, a sa ciljem da ih dodatno motivišu za učenje.

Dva puta za vreme trajanja ovog kursa se organizuju priredbe i to najčešće na kraju decembra, to jest pred novogodišnje praznike i na kraju ovog kursa. Cilj održavanja ovih predstava jeste da svi polaznici pokažu nivo znanja koji su stekli do tada.

Isto tako organizujemo i svojevrstan javni čas, to jest Show Class, a koji ima za cilj da roditeljima, odnosno starateljima dece omogući prisustvo nastavi, a kako bi se upoznali ne samo sa funkcionisanjem naše škole engleskog jezika za decu treći razred, već i sa ponašanjem svoje dece tokom časova.

Za vreme trajanja kursa, profesori će što pismeno, što usmeno testiraju sve polaznike, tako da imaju sasvim jasnu sliku o nivou njihovog znanja i napretka. Iz tog razloga deca i ne rade završni ispit, a na kraju dobijaju sertifikat.

Inače, profesori svim roditeljima na kraju svakog meseca daju svojevrstan izveštaj o napretku njihovog deteta i to u formi obrasca O2. U njemu su, osim detalja vezanih za ponašanje deteta i njegovo angažovanje tokom nastave, izneti broj izostanaka i ostali relevantni detalji koji će roditeljima i starateljima pružiti mogućnost da imaju jasnu sliku o napretku deteta tokom nastave.

Kako funkcioniše nastava u školi engleskog jezika za decu treći razred?

Nastava se odvija prema pravilima grupne, a što znači tačno utvrđene termine i dinamiku. Naglašavamo i to da grupe broje od četvoro do desetoro polaznika, a kako bi maksimalno bio održan izuzetno visok kvalitet nastave koji nas karakteriše.

Uz to, postoji mogućnost i da zainteresovani polaznici pohađaju druge tipove nastave, to jest individualnu i poluindividualnu, ali isto tako i nastavu putem interneta, odnosno da se odluče za privatne časove engleskog jezika za decu treći razred. A za sve ove vrste nastave je posebno to što se roditelji ili staratelji svakog pojedinačnog polaznika dogovaraju sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica ili sa profesorom o terminima i dinamici po kojoj će časovi da se održavaju.

Ko treba da pohađa kurs engleskog jezika za decu treći razred?

Svako dete koje je staro 9 godina, to jest koje pohađa treći razred osnovne škole, može da prisustvuje nastavi u okviru ovog kursa.

Da bi se procenio nivo znanja kandidata, oni će biti u mogućnosti da urade inicijalni test, a na osnovu čijih rezultata će profesori proceniti da li njihovo znanje odgovara ovom uzrastu ili ne. Ako se dogodi da znanje određenog kandidata odgovara višem nivou, predložiće se da on pohađa nastavu sa starijom grupom kandidata, ali za onog kandidata čiji nivo znanja engleskog jezika eventualno odgovara mlađoj grupi, ne postoji mogućnost da oni sa njima pohađaju nastavu. Zapravo, u takvim slučajevima se mora sačekati da bude oformljena grupa koju čine polaznici sa otprilike istim nivoom znanja u toj poslovnici.

Koliko traju kursevi i škola engleskog jezika za decu treći razred?

Dinamika po kojoj se održavaju škola i kursevi engleskog jezika za decu treći razred podrazumeva dva puta nedeljno nastavu i to u trajanju od po 55 minuta. A to znači da deca imaju na nedeljnom nivou ukupno 110 minuta nastave. Naglašavamo da se ovo odnosi na rad u grupama.

Uz to, to ovi kursevi se odvijaju od septembra jedne do juna meseca sledeće godine, to jest u vreme trajanja školske godine. A kada su, prema važećem školskom kalendaru raspusti, nastava se ne održava.

Ipak, svi oni polaznici koji se odluče za druge tipove obuka, odnosno za poluindividualnu, online ili individualnu, kao i za privatne časove engleskog jezika za decu treći razred mogu da se sa profesorom dogovore o dinamici i o terminima, tako da u tim situacijama časovi možda i mogu da se organizuju za vreme trajanja raspusta.

Koji udžbenik se koristi?

Profesori koji su zaduženi da organizuju ove kurseve su odlučili da se škola i kursevi engleskog jezika za decu treći razred sprovode prema udžbeniku „Kid's box 3“, a koji je izdat od strane renomiranih izdavača i priznat na međunarodnom nivou. Uz to, ovaj udžbenik poseduje i brojne video i audio sadržaje koji su namenjeni interaktivnim tablama, a polaznici imaju mogućnost i da zahvaljujući prisustvu fleš kartice u udžbeniku, imaju pristup različitim sadržajima na internetu koji se tiču gradiva iz ovog udžbenika.

Osim mogućnosti da roditelji ili staratelji deteta ovaj udžbenik pribave samostalno, nudimo im i mogućnost da ga naruče preko Akademije Oxford, a o čemu treba da se raspitaju kod koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Koliko koštaju kursevi engleskog jezika za decu treći razred?

Prvi mesec pohađanja nastave u većini poslovnica organizatora kursa potpuno besplatan. Takođe, svaki polaznik koji ne krene prvog septembra na nastavu, već kasnije će dobiti nadoknadu časova za prvi mesec, a u skladu sa pravilima koja važe u okviru Akademije Oxford.

Svi oni kandidati koji upisuju drugi nivo ovog jezika, to jest imali su prilike da pohađaju kurs engleskog jezika za decu drugi razred, će imati popust od 10 procenata. Isto tako i svako dete koje ima samo jednog roditelja ili je u hraniteljskoj u porodici, a o tome bude dostavljena potvrda iz socijalne službe, ostvaruje popust od 20%, kao i stari polaznici koji upisuju treći nivo nastave i koji ostvaruju popust u istom iznosu. Bitno je da znate da se navedeni popusti obračunavaju sve vreme trajanja kursa, to jest za svaki mesec posebno.

A ostvaruju i dva člana jedne porodice koji pohađaju kurseve engleskog jezika popust i to tako da jedan od tih članova dobija popust na poslednju ratu koji treba da plati i to u iznosu od 2 000 dinara. Jedan polaznik dobija gratis kurs engleskog jezika, ukoliko tri člana njegove porodice pohađaju bilo koji kurs ovog jezika, ali je uslov za ostvarivanje ovog popusta da sva tri člana završe cele nivoe odabranih obuka. Međutim, ukoliko oni ne budu ispunili ovaj zahtev, moraće da plate naknadu u punom iznosu za kurs, a prema važećem cenovniku.

Svi oni polaznici koji pohađaju u okviru Akademije Oxford dva ili više odabrana kursa dobijaju gratis poslednju ratu na kursu jezika.

Važno je da napomenemo da su svi navedeni popusti validni u ovom trenutku, ali da se svakako preporučuje da potražite tačne informacije u poslovnici organizatora u kojoj se prijavljujete.

Ukupna cena kursa engleskog jezika za decu, treći razred

 
Deca 3. razred
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
1900019000190001900018000190001900019000190001900019000180001900018000190001800019000190001600016000160001600016000160001600016000160001900019000190001900019000190001600019000190001900019000
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1800
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1600
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno
1900
mesečno

Gde i kada se održava škola engleskog jezika za decu treći razred?

Svi polaznici koje zanimaju kursevi i škola engleskog jezika za decu treći razred u formi grupne nastave, mogu da pohađaju nastavu u onoj poslovnici u kojoj se prijave, a kada se za to budu stekli zahtevani uslovi. Pod tim se misli na prijavljivanje minimalnog broja kandidata za oformljivanje jedne grupe, to jest njih četvoro. A kada se ovaj uslov bude ispunio, prijavljeni se obaveštavaju o datumu kada počinju kursevi, odnosno o terminima kada se nastava održava, a koje moraju da poštuju, jer oni ne mogu da se promene.

Što se tiče ostalih tipova nastave, kao što su poput individualna, poluindividualna ili obuka putem interneta, tu se staratelji i roditelji deteta dogovaraju o datumu početka i dinamici, odnosno o terminima direktno sa profesorom.

Privatni časovi engleskog jezika za decu treći razred se mogu održavati u odabranoj poslovnici organizatora ili u kući polaznika, ali je tada neophodno da budu ispunjeni elementarni uslovi za održavanje nastave u tom prostoru. Ovde se, takođe oni dogovaraju sa profesorom o svim detaljima.

Dodatne napomene:

  • u toku cele kalendarske godine roditelji ili staratelji dece imaju mogućnost da ih prijave za pohađanje ovih obuka, a osim što mogu to lično da izvrše u jednoj od poslovnica organizatora, mogu i da pošalju na mejl adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu podatke o detetu, kao i o tipu obuke koji želi da pohađa, te isto tako mogu i da konkretnu poslovnicu kontaktiraju telefonskim putem i tako izvrše prijavljivanje
  • kursevi i škola engleskog jezika za decu treći razred u potpunosti prate važeći školski kalendar u našoj zemlji, tako da se nastava održava u toku školske godine, to jest od septembra jedne do juna sledeće godine, dok se za vreme školskih raspusta časovi ne održavaju
  • prilikom upisa deteta njegov roditelj ili staratelj je dužan da potpiše ugovor sa Akademijom Oxford koja organizuje ovaj kurs, a tom prilikom mora da bude izvršena i identifikacija pomoću važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom, tako da se od njih zahteva da prilože ili validnu ličnu kartu ili pasoš, odnosno vozačku dozvolu, a u slučaju da je bilo koji dokument koji tada donesu čipovan, oni imaju obavezu i da prilože očitan lični dokument
  • u skoro svim poslovnicama organizatora ove obuke je prvi mesec pohađanja nastave potpuno besplatan, a plaćanje se vrši do desetog u mesecu i to u skladu sa trenutno važećem opštim uslovima, odnosno cenovnikom
  • svakog meseca tokom trajanja ovog kursa će roditelji, to jest staratelji deteta da dobiju izveštaj na obrascu O2, a u kome će prvenstveno biti navedeni podaci o napretku deteta

Spisak gradova za kurs engleskog jezika za decu, treći razred

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje