Obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije

Za ovu vrstu edukacije je ciljna grupa vrlo široka, uzevši u obzir da bi, uopšteno govoreći trebalo nastavu da prati svako ko je, najpre zaposlen u finansijskom odeljenju određene kompanije, a bez obzira da li je to na rukovodećim pozicijama ili ne, te svako ko je kvalifikovan za revizora ili finansijskog konsultanta, odnosno računovođu. Naravno da je dozvoljeno i da predavanja prati apsolutno svako ko ima potrebu da se upozna sa načinom na koji bi trebalo pravilno da budu kontrolisani troškovi u određenoj firmi.

Uz nastavu koju bi trebalo da prate pojedinačni kandidati, takođe se u ponudi nalazi i ona koja je isključivo namenjena zaposlenima u okviru neke firme, a tada se organizuje korporativni seminar - naučite da kontrolišete troškove kompanije. Predviđeno je da se taj vid edukacije organizuje isto kao i kada se sprovodi nastava za pojedinačne kandidate, ali je dopušteno izvršiti i izmenu mesta na kome će ona biti održana, a ukoliko ono bude zadovoljilo tačno određene uslove.

Kada je u pitanju nastava za pojedinačne polaznike, definisano da se oni najpre opredele između klasičnog vida edukacije i online nastave, a u ponudi je individualna, poluindividualna i grupna edukacija.


Posedovanje kompjutera je onovni uslov za praćenje predavanja online, s tim da je svaki prijavljeni takođe u obavezi da instalira tačno određenu vrstu softvera, a ako bude bilo potrebno, tim stručnjaka svake poslovnice će mu u tome pružiti adekvatnu podršku.

Predavanja se prilikom organizacije klasične edukacije sprovode u svakom gradu u Srbiji u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo.

Princip kojim se moraju rukovoditi kandidati koje zanima individualni kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije, odnosno poluindividualna nastava je prilično jednostavan, pošto se od svakog prijavljenog tada očekuje da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i predavačem, koji će konkretni tip edukacije voditi, definiše kako termine i dinamiku njenog održavanja, tako isto i datum početka.
A da bi edukacija koja se odvija u formi grupne nastave mogla da bude organizovana, neophodno je da se prvo napravi grupa, s tim da u njoj mora da bude najmanje četvoro polaznika, te je predviđeno prisustvo maksimalno osmoro ljudi. Tek nakon što bude bila sastavljena grupa će predstavnik određene poslovnice imati pravo da odredi kog datuma tačno će da počne grupna obuka, te će tom prilikom definisati i dinamiku održavanja časova, kao i termine. Uzevši u obzir da se radi o prilično strogom načinu organizacije, to se ne omogućuje izmena nijednog detalja koji organizator prethodno bude definisao.

Obaveza svakoga ko bude želeo da pristupi praćenju ove edukacije jeste da izvrši prijavu, posle čega će da bude sproveden upis, kome prijavljeni moraju da prisustvuju lično, ali i da dostave svu onu dokumentaciju koja se tretira kao obavezna, s tim da će ih prethodno o svim detaljima obavestiti predstavnik one poslovnice u kojoj budu pre toga izvršili prijavu.

Uz mogućnost da lično dođu u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, da bi se prijavili, zainteresovani takođe mogu to da urade i preko telefona ili mejla. Naglašavamo da se prilikom elektronskog prijavljivanja zahteva da kandidati navedu sve važne informacije, to jest da izuzev prezimena i imena, u tom mejlu svakako napišu i kog datuma su rođeni, te da ostave i kontakt informacije, a kako bi blagovremeno bili obavešteni o svemu.

Plan i program stručnog kursa - naučite da kontrolišete troškove kompanije

U toku uvodnog predavanja će svako ko bude pohađao stručni seminar - naučite da kontrolišete troškove kompanije da se upozna sa različitim vrstama troškova, koji su prisutni u poslovanju određene firme, ali i sa njihovom osnovnom funkcijom u poslovnom procesu. Predavači će posle toga govoriti i o različitim načinima koji se primenjuju onda kada je potrebno izvršiti obračun troškova, te će polaznicima biti omogućeno i da se na brojnim praktičnim primerima upoznaju sa svim tim principima.

Svakako će prisutnima da bude detaljno prezentovan i onaj proces koji je poznat kao budžetiranje, a koji se primarno odnosi na pravilno planiranje troškova. Tada će biti reči i o različitim vrstama analiza, koje se u praksi najčešće primenjuju. Naravno da će se prisutni upoznati i sa svim onim konceptima koje bi trebalo primeniti u poslovanju, a da bi se troškovi kontrolisali na najbolji mogući način. A primarno će fokus da bude stavljen na koncept koji je vezan za takozvano divizionalno računovodstvo, ali i na takozvani ABC koncept, što je zapravo skraćenica nastala od početnih slova reči Activity Based Costing, ali i na mnoge druge metode, čija pravilna implementacija maksimalno pozitivno utiče na poboljšanje finansijske moći određene kompanije.

U okviru finansijske kontrole je vrlo važno i da svako ko je sprovodi zna na koji način se vrši umanjenje troškova, pa će se specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije svakako baviti i tom temom. Polaznici će, tom prilikom naučiti na koji način funkcioniše postupak racionalizacije troškova, to jest kako se on mora sprovesti da ne bi došlo do ugrožavanja celokupnog poslovnog procesa u okviru određene firme.

Tokom završnih časova će svi polaznici biti u prilici da izvrše i praktičan rad, budući da je tako predviđeno nastavnim programom. Naime, tada će profesori pružiti mogućnost polaznicima da samostalno izvrše tačno određene analize, to jest da pravilno primene sva ona znanja koja su im u okviru teorijskog dela ove edukacije bila prezentovana. A nakon što oni budu završili sa praktičnim radom, predavači će zajedno sa prisutnima da izvrše i njihovu adekvatnu analizu, a kako bi uočene greške ispravili na što bolji način, te tako omogućili svakom polazniku da ih u budućnosti više ne čini.

Očekuje se da svaki kandidat ovlada brojnim tehnikama, te da u okviru matične kompanije stečena znanja na adekvatan način primeni i tako omogući apsolutnu kontrolu troškova.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije?

Tek nakon što polaznik bude doneo odluku da li će da pohađa online ili klasičnu edukaciju, odnosno da li će časove da prati u vidu grupne, poluindividualne ili individualne nastave, moći će da dobije i informacije o tome gde i kada se organizuje stručna obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije.

Zapravo je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford takva da se svakom kandidatu omogućuje da odabere upravo onaj vid edukacije koji u potpunosti može da odgovori njegovim zahtevima.

Nastava koja se organizuje online je ona koju kandidat prati preko sopstvenog kompjutera, a da bi to mogao da učini moraće i da na njega instalira softver, koji je primarno tome i namenjen. Omogućeno je svakom polazniku koga zanima taj vid nastave, a ako bude imao bilo kakav problem prilikom instaliranja ovog softvera, da u poslovnici organizatora u kojoj se i upisao dobije svu potrebnu tehničku podršku.

Klasična edukacija je ona koja podrazumeva praćenje predavanja direktno u predstavništvu institucije organizatora, a moramo napomenuti da se na više od 20 lokacija u celoj zemlji nalaze poslovnice navedene institucije.

Svakako će obaveza prijavljenih biti i da se opredele da li će nastavu da prate samostalno, u paru ili u grupi, a glavna razlika između njih se odnosi na broj osoba kojima je dozvoljeno da konkretan vid edukacije prate. U okviru jedne grupe može biti od četvoro do osmoro ljudi, dok polu individualnu nastavu pohađa njih dvoje, a individualnu isključivo samo po jedan polaznik.

Koordinator za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se minimum četiri osobe zvanično bude prijavilo, će nakon toga da oformi grupu, a zatim i da definiše po kom principu će se grupni kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije organizovati. A to znači da će on da odredi ne samo kog datuma će nastava da počne, nego će svakako da precizira i dinamiku po kojoj bi časovi trebalo da budu organizovani, kao i termine. Podrazumeva se da će svakoga ko je prethodno izvršio prijavu i da zvanično obavesti o svemu tome, a od svakog prijavljenog se apsolutno očekuje da sve to u potpunosti ispoštuje, budući da se izmene na zahtev kandidata ne vrše.

Ne samo da se razlikuje broj osoba koje bi trebalo da pohađaju individualnu ili poluindividualnu obuku, u odnosu na grupnu, nego se svakako razlikuje i način njihovog sprovođenja. Naime, za ta dva tipa edukacije je specifičan vrlo slobodan način organizacije, uzevši u obzir da se svakome od njih dozvoljava da precizira na koji način će se nastava organizovati i to direktno sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj bude izvršena prijava. Svakako će oni odrediti kog datuma će nastava koju su odabrali da pohađaju da počne, ali će definisati i dinamiku, kao i termine održavanja časova.

U ponudi ove institucije je i takozvani korporativni seminar - naučite da kontrolišete troškove kompanije, a zapravo se radi o specifičnoj vrsti edukacije, budući da je primarno namenjena zaposlenim licima. Baš zato što je reč o posebnom tipu nastave, to jest o tačno određenoj ciljnoj grupi, prepušteno je vlasniku zainteresovane firme, odnosno licu koje je za to zaduženo, da apsolutno sve detalje koji se odnose na organizaciju, precizira sa ovlašćenim licem u okviru određene poslovnice organizatora. Takođe bi ti klijenti trebalo da znaju da može na njihov zahtev da bude promenjena i lokacija na kojoj će nastava da bude održana, ali isključivo onda kada se bude smatralo da će to biti bolje za polaznike i ako je u pitanju mesto koje tačno određene zahteve zadovoljava u potpunosti.

Kako se organizuje obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije?

S obzirom na to da postoje čak tri tipa edukacije (individualna, poluindividualna i grupna nastava), te da se svaki od njih organizuje ili online ili u poslovnicama organizatora, jasno je zbog čega se razlikuje princip prema kome se sve one sprovode. Naravno da će prijavljen i biti precizno informisani o svemu tome i to prilikom prijavljivanja, odnosno upisa.

Najvažnije je da oni kandidati koje zanima online kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije znaju da nastavu neće moći da prate ukoliko ne poseduju računar, a vrlo je važno i da poseban tip softvera na njega instaliraju i to neposredno pre početka. Sva potrebna podrška vezano za proces instaliranja softvera će biti pružena apsolutno svakom polazniku koji za tim bude imao potrebu.

Naravno, i online i klasična nastava se sprovode ili za po jednog polaznika (individualna) ili za njih dvoje (poluindividualni), a omogućeno je i pohađanje nastave u grupi, kada je prisutno između četvoro i osmoro ljudi.

Najzahtevniji je način na koji se grupni vid edukcije organizuje, a najpre zato što se od svakog prijavljenog očekuje da sačeka kreiranje jedne grupe, a zatim i da prihvati sve što organizator u tom slučaju bude odredio. Dakle, kada se četvoro polaznika bude prijavilo, biće ispunjen osnovni uslov za nastanak grupe, a posle toga će kordinator za nastavu te poslovnice da odredi kako datum početka grupne nastave, tako isto i dinamiku njenog održavanja, ali i termine. Posle toga će svaki prijavljeni da bude adekvatno obavešten o svemu, a neophodno je da se toga i pridržava, uzevši u obzir da se neće dopustiti izmene ni datuma početka, ali ni termina ili dinamike, na zahtev pojedinačnog kandidata.

Svakako je potpuno drugačiji način na kojoj se organizuje individualna i poluindividualna obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije, pošto se u tom slučaju svakom kandidatu dozvoljava da odredi kog datuma će ona vrsta nastave koju želi da prati početi, ali i da definiše u kojim će to da bude terminima i u skladu sa kakvom dinamikom, budući da on sve to treba da precizira sa predavačem i kordinatorom za nastavu poslovnice organizatora.

Ukoliko direktor, odnosno vlasnik ili predstavnik neke firme želi da osobe koje zapošljava osposobi da na najbolji mogući način kontrolišu troškove poslovnog procesa, biće organizovan namenski tip edukacije, odnosno takozvani korporativni seminar. Takođe je prilično slobodan način na koji se ta vrsta nastave organizuje, jer bi predstavnik određene kompanije i institucije organizatora trebalo da se dogovore kako će se ona odvijati. A pored definisanja termina održavanja i datuma početka, odnosno dinamike, predviđeno je da se oni usaglase i oko mesta na kome će časovi da budu organizovani. Zapravo se samo zahteva da izabrana lokacija zadovolji tačno određene zahteve, da bi zaposleni imali mogućnost da časove prate na najbolji mogući način.

Koliko traje kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije?

Kako je 8 školskih časova navedeno u programu ove edukacije, a prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave se definisanje dinamike određuje dogovorom između zainteresovanog kandidata i koordinatora za nastavu, odnosno nadležnog predavača, to svi polaznici koji budu želeli časove da prate na jedan od tih načina, dobijaju informacije o trajanju tek nakon što se usaglase sa pomenutim osobama.

Ipak, kada se organizuje obuka i kurs - naučite da kontrolišete troškove kompanije u formi grupne nastave, prijavljeni će saznati koliko će ta edukacija da traje odmah nakon što bude ostvaren glavni uslov za početak, to jest pošto bude bila napravljena grupa i to od najmanjeg broja članova.

A ta vrsta nastave će da traje 4 dana, dok će prijavljeni kandidati biti u obavezi da svakodnevno pohađaju predavanja u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa.

Uzevši u obzir da se korporativni seminar - naučite da kontrolišete troškove kompanije organizuje vrlo slično kao i nastava za jednu ili za dve osobe, to zainteresovani klijent dinamiku održavanja, ali i sve ostale detalje vezano za organizaciju, treba da definiše sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuka "Naučite da kontrolišete troškove kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje