Obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom

Samo određeni privredni subjekti imaju obavezu da se pridržavaju pravila vezana za akcizno oporezivanje, pa se samim tim i grupa osoba kojima je specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom namenjen formira u skladu sa potrebama. Tako se, na primer predviđa da predstavnici kompanija koje se bave i proizvodnjom i uvozom određenih proizvoda, a imaju obavezu da primenjuju oporezivanje akcizom, najpre treba da pohađaju ovu edukaciju.

Glavni uslov koji mora da bude ispunjen da bi neko mogao da pohađa ovu obuku, jeste da se prijavi, a to može tokom cele godine da uradi. Pored mogućnosti da prijavu izvrši lično u odabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ponuđena je i ona koja podrazumeva telefonski ili elektronski način prijavljivanja. A kome god najviše bude odgovaralo da prijavu izvrši upravo elektronski, ima obavezu da pošalje mail organizatoru i da obavezno u njemu pored svog imena i prezimena, napiše i informacije za kontakt, kao i datum svog rođenja.Pošto to bude učinio, svaki prijavljeni će blagovremeno i da bude kontaktiran, a kako bi dobio sve relevantne informacije u vezi sa upisom i sa principom sprovođenja edukacije.

Svakako je najvažnije da svaki prijavljeni lično bude prisutan prilikom upisa, ali i da svu zahtevanu dokumentaciju tada dostavi.


Obavezan je svako ko bude izvršio prijavu, odnosno ko se bude upisao, da jasno navede hoće li nastavu da prati online ili mu više odgovara da to učini prema klasičnom principu, te je isto tako neophodno i da se opredeli između individualne, grupne i poluindividualne edukacije. A u skladu sa njegovim odabirom će zavisiti i gde će nastavu da pohađa, ali i ko će definisati termine njenog održavanja, dinamiku i datum početka.

Dakle, polaznik koji odluči da nastavu prati u grupi, posle prijavljivanja mora da pričeka da se osnovni zahtev za njen početak ispuni, to jest da se najmanje 4 kandidata, koji su zainteresovani za njeno pohađanje prijavi. Upravo to i jeste minimalan broj osoba koje imaju pravo da prate edukaciju sprovedenu na ovaj način, s tim da je predviđeno prisustvo najviše osmoro njih nastavi. Tačan datum početka, kao i termine u kojima će grupna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom da bude sprovedena, ali i dinamiku održavanja pomenute vrste edukacije, svakako će koordinator za nastavu te poslovnice definisati i to odmah nakon ispunjenja prethodno pomenutog uslova. Svi prijavljeni će o tome precizno da budu obavešteni, te je njihova obaveza da se navedenih smernica maksimalno pridržavaju, uzevši u obzir da se nijednom kandidatu neće omogućiti ispunjenje zahteva za promenom bilo dinamike ili termina održavanja grupne nastave, bilo datuma početka.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da nastavu pohađaju individualno ili u paru (poluindividualna), a i jedna i druga predviđaju potpuno isti način organizacije. Tačnije, svako ko se opredeli da predavanja prati po tim principima će definisati sa profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici, na koji način će se ona odvijati, to jest preciziraće kada će nastava da počne, kojim tempom će se časovi organizovati i, naravno u kojim će to da bude terminima.



Ukoliko se bude javila potreba, biće organizovan i korporativni seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom, a princip organizacije je prilično slobodan, uzvši u obzir da će se ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme ili njen direktor, o načinu sprovođenja nastave za zaposlene precizno dogovarati sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora. Isključivo u toj situaciji može da bude dozvoljeno da polaznici nastavu prate na nekom drugom mestu, ali samo ako klijent sa sigurnošću tvrdi da ono zadovoljava tačno propisane standarde.

Nakon što svaki pojedinačni polaznik bude odabrao koji vid edukacije od ponuđenih će da prati, obavezan je i da se odluči da li će to uraditi online ili u poslovnicama institucije organizatora.

Preko računara svakog zainteresovanog polaznika se sprovodi online edukacija, s tim da je on obavezan neposredno pre njenog početka i da na njega, u skladu sa pravilima, instalira predviđeni softver. A da bi taj postupak prošao bez ikakvih poteškoća, pobrinuće se članovi stručnog tima za tehničku podršku, kojima se može obratiti svaki kandidat.

Ako nekoga interesuje klasičan vid nastave, trebalo bi da zna da je u tom slučaju njegova obaveza lično da dolazi u dogovoreno vreme u predstavništvo institucije organizatora, jer će se tamo i organizovati predavanja.


Plan i program obuke - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom

Šta se sve oporezuje na ovaj način i kako, generalno funkcioniše način obrade te vrste poreza su osnovna pitanja na koja će polaznicima dati adekvatan odgovor specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom.

Nakon uvodnog predavanja će profesori prisutnima detaljno prikazati i model obračuna akcize na različitim primerima, ali će im jasno staviti do znanja i na koji način se ta vrsta poreza plaća. A u tom delu će biti govora i o dokumentaciji koja mora da bude obavezno priložena uz onu vrstu robe koja podleže oporezivanju akcizom.

Poseban segment ove edukacije će da bude posvećen plaćanju, odnosno obavezama pravnih lica koje se na plaćanje odnose. Tada će predavači detaljno objasniti i u kojim situacijama može da se klijent oslobodi plaćanja, ali i kako funkcioniše onaj princip koji se odnosi na odloženo obračunavanje akcize, kao i na njeno plaćanje.

Polaznici ove edukacije će dobiti i odgovor na pitanje šta su to akcizna skladišta i na koji način se postupa prilikom njihovog formiranja, odnosno popisivanja.

Nakon svega pomenutog, specijalizovani seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom će posvetiti naročitu pažnju onim pravnim subjektima koji podležu plaćaju ovog tipa poreza. Tako će, prvo da budu obrađena pravna lica koja se bave proizvodnjom i uvozom proizvoda od duvana, a svaki segment će biti potkrepljen odabranim primerima iz prakse. Takođe će biti govora i o postupku oporezivanja akcizom kada se energenti primenjuju u okviru industrije, to jest u okviru predzeća koja proizvode ili uvoze naftne derivate, a podrazumeva se da će i tada predavači predstaviti konkretne primere iz prakse, kako bi polaznicima pružili mogućnost da steknu što jasniju sliku o tome prema kom principu funkcioniše ova vrsta oporezivanja u konkretnom slučaju. Naravno da će u toku predavanja da bude reči i o onim pravnim licima koja se bave kako proizvodnjom, tako i uvozom kafe i proizvoda od kafe, ali i alkoholnih pića.

Uz sve pomenuto, svako ko bude pohađao ovu obuku će biti upoznat i sa pojmom koji se odnosi na povraćaj već plaćene akcize i to na naftne derivate, a koji je poznat i kao refakcija. Svakako će im precizno biti objašnjeno i ko sve ima pravo na ovu vrstu povraćaja, ali i kako, generalno taj proces funkciniše.

Budući da će prisutni biti uopšteno upoznati i sa odredbama Zakona o akcizama Republike Srbije, to se svakako podrazumeva i da će po završetku ove edukacije, oni moći da ih na pravilan način primenjuju u praksi.

Kada se održava kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom i gde?

Prvo moramo naglasiti da isključivo od odluke svakog prijavljenog zavise ne samo termini u kojima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom, nego i mesto održavanja nastave. A pre nego što odluči, svaki kandidat mora biti informisan da Obrazovni centar Akademije Oxford osim online, organizuje i edukaciju na klasičan način, te da se kroz poluindividualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu, može organizovati i jedna i druga edukacija.

Za raćenje nastave online se zahteva posedovanje kompjutera, ali i instalacija onog softvera, koji je sa tim ciljem i kreiran. Naime, svako ko je zainteresovan časove na taj način da prati, će svakako biti u obavezi da tačno određenu vrstu softvera instalira, jer će polaznik upravo uz njegovo korišćenje i biti u mogućnosti da predavanja pohađa. Na raspolaganju je svakome ko za tim bude imao potrebu i stručna podrška, koju u svakoj poslovnici organizatora pružaju lica za instaliranje softvera specijalizovana.

Podrazumeva se da će kandidat koga interesuje klasična nastava prihvatiti obavezu da predavanja pohađa u prostorijama one poslovnice organizatora koju lično bude izabrao.

Kako za klasičnu, tako i za online edukaciju važi pravilo da se mogu organizovati na jedan od tri načina, tako da svaki polaznik samostalno bira između nastave koja se sprovodi u grupi, individualno ili u paru.

Stručni seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom koji uključuje grupnu nastavu zahteva najpre prijavljivanje minimalnog broja kandidata potrebnih za nastanak grupe, u kojoj inače sme da bude prisutno od četvoro do 8 njih najviše. Dakle, tek pošto se 4 ljudi minimum bude u jednoj od poslovnica prijavilo da nastavu prati u grupi na klasičan način ili online, biće formirana jedna grupa, a odmah posle toga će i koordinator za nastavu da odredi datum njenog početka, dinamiku i termine održavanja. Kada bude o tome obaveštavao prijavljene, svakako će naglasiti i da se prema važećim pravilima po kojima se ova vrsta nastave sprovodi, ne dozvoljava vršenje izmena ničega od navedenog po zahtevu članova grupe.

Uz grupnu, u ponudi je i edukacija koja se organizuje za dve ili za jednu osobu, to jest poluindividualna i individualna, a koje podrazumevaju isti princip organizacije. Naime, svako ko je izvršio prijavu za praćenje časova na ovaj način će se sa nadležnim profesorom, ali i sa onim licem koje je u konkretnoj poslovnici organizatora ovlašćeno, svakako dogovoriti i o tome kog datuma će nastava početi, ali i o tome po kakvoj dinamici će se predavanja organizovati i u kojim će to tačno biti terminima.

Ako se dogodi da direktor neke kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik donese odluku da određeni broj zaposlenih treba da nauči kako funkcioniše oporezivanje akcizom, potrebno je da kontaktira predstavništvo organizatora i da sa koordinator za nastavu definiše na koji način će se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom organizovati. Podrazumeva se da će se oni odlučiti u kojim terminima će da budu sprovedeni časovi, kakvom dinamikom i kada će nastava da počne, ali će svakako precizirati i mesto njenog održavanja. Tačnije, isključivo kada se organizuje nastava za zaposlene može da bude dozvoljeno da oni predavanja prate u svojoj firmi ili na nekom drugom mestu, a koje svakako mora da ispunjava jasno definisane smernice.

Na koji način se sprovodi specijalizovani seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom?

Nastava se organizuje po različitom principu u zavisnosti od toga da li kandidat odabere da je pohađa u grupi, potpuno individualno ili u paru, ali i na osnovu toga da li će časove pohađati na uobičajen način ili će se opredeliti za onu vrstu edukacije koja se sprovodi online.

Individualni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom uključuje isti način organizacije kao i poluindividualna nastava, s tim što nju treba da prati u isto vreme dvoje polaznika. Smatra se njihovom obavezom prijavljenih da neposredno pre početka definišu sve segmente organizacije sa onim stručnjakom koji će nastavu da vodi, te sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu. A osim dogovora o datumu početka ili poluindividualne ili individualne edukacije, to podrazumeva i preciziranje detalja vezanih za termine održavanja i za dinamiku njihovog sprovođenja.

A ukoliko nekome bude više odgovaralo da nastavu pohađa u formi grupne, obavezan je da prihvati apsolutno sve što koordinator za nastavu odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford bude odredio. Međutim, početak nastave ovog tipa se uslovljava i to formiranjem grupe, a ona mora najmanje četvoro kandidata da broji, pošto je definisano da ih minimum sme toliko prisustvovati ovom tipu edukacije, dok ih osmoro može grupnu nastavu najviše pohađati. Svakako će koordinator odmah po prijavljivanju dovoljnog broja polaznika sastaviti jednu grupu, a posle toga će da odredi samostalno kada će tačno grupni seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom da počne, te kakvom dinamikom bi predavanja trebalo da budu organizovana i u kojim tačno terminima. A sve to će naknadno saopštiti prijavljenima, ali će se od njih zahtevati i da ispoštuju odluku organizatora, s obzirom na to da princip koji se sprovodi prilikom održavanja ove edukacije ne predviđa da se ispunjavaju zahtevi kandidata za izmenama.

Pored nastave namenjene pojedinačnim polaznicima, ova institucija u ponudi ima i specijalizovani vid edukacije, to jest sprovodi prema zahtevima i nastavu za zaposlene. Napominjemo da se isključivo korporativna obuka i to u pojedinim situacijama, može organizovati i na nekoj drugoj lokaciji, ali uz uslov da ona adekvatno odgovara na tačno propisane zahteve. Inače, prilikom organizacije pomenute vrste nastave se podrazumeva da se koordinator za nastavu u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora o svim segmentima dogovara direktno sa osobom koja je u konkretnoj kompaniji za to i ovlašćena.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom?

Bez obzira da li nekoga interesuje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom, on obavezno mora znati da podatke o trajanju odabrane vrste edukacije ima mogućnost da dobije tek nakon što se o njenoj dinamici bude dogovorio sa ovlašćenim licem u određenom predstavništvu organizatora i sa nadležnim predavačem.

Prilično je sličan način koji se poštuje prilikom organizacije korporativnog seminara, tako da predstavnik zainteresovane firme podatke o trajanju ima na raspolaganju tek nakon što ih precizira sa koordinatorom za nastavu poslovnice koju bude lično izabrao.

Međutim, grupni tip edukacije se organizuje na sasvim drugačiji način, pa u tom slučaju ovlašćeni predstavnik poslovnice organizatora u kojoj se tačno određeni broj osoba prijavi, određuje kako dinamiku održavanja, odnosno trajanje, tako isto i tačan datum njenog početka, ali i termine u kojima bi časovi trebalo tom prilikom da budu održani.

Dakle, 4 dana će ukupno da traje grupni seminar - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom, a svi prijavljeni će na dnevnom nivou imati predavanja u trajanju od po dva školska časa, što je zapravo po 90 minuta nastave.

Spisak gradova za oporezivanje akcizom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje