Obuka i kurs - projektno finansiranje

Svako ko posluje u današnje vreme bi trebalo da zna koliko su projekti važni i koliko je bitno dobro isplanirati svaki segment, a primarno njegovo finansiranje. Iz tog razloga organizator i navodi da je specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove projektnog finansiranja namenjena vlasnicima firmi, kao i onim stručnjacima koji se nalaze na čelu finansijskog sektora, te menadžerima koji su zaduženi za organizaciju i realizovanje projekata, odnosno svima koje interesuje po kom principu funkcioniše projektno finansiranje.

Nastava se sprovodi u toku cele godine i to na teritoriji cele Srbije, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice na brojnim lokacijama. A izuzev klasične nastave, u zvaničnoj ponudi ove institucije je dozvoljena i mogućnost da polaznici predavanja prate online, s tim što se tada iziskuje da im pristupaju preko ličnog računara. Kako se pomenuti tip edukacije sprovodi kroz virtuelne učionice, zahteva se da svaki polaznik na svoj računar prvo instalira softver, koji će mu omogućiti da predavanja prati bez smetnji. U svakoj poslovnici pomenute institucije postoji i tim stručnjaka, čija je specijalnost vezana za pružanje stručne podrške svim onim polaznicima koji se ne snađu baš najbolje sa instalacijom softvera.

Specifično je za oba tipa nastave da se mogu organizovati ili u formi grupne, kada se zahteva prisustvo od 4 do 8 ljudi ili u vidu individualne, a tada časovima polaznik treba da prisustvuje sasvim samostalno, s tim da se ova edukacija može organizovati i istovremeno za dve osobe, to jest u vidu poluindividualne nastave.


Lako je uočiti da svaka od njih podrazumeva ne samo drugačiji broj polaznika, nego i različit način sprovođenja, a svi koji imaju želju ovu edukaciju da prate će od ovlašćenih lica određene poslovnice organizatora da dobiju precizne informacije o načinu na koji se svaka od njih organizuje.

Nakon što se minimalno četvoro polaznika bude zvanično prijavilo za praćenje nastave u grupi, moći će da počne ta vrsta edukacije. Definisano je da koordinator za nastavu baš onog predstavništva pomenute institucije u kome se stekne uslov za formiranje grupe, samostalno precizira kada će tačno grupni kurs i obuka - savladajte osnove projektnog finansiranja da počne, te je neophodno i da tada odluči kakvom dinamikom će predavanja biti sprovedena i u kojim tačno terminima. A sve te informacije će, zatim da prosledi prijavljenima, to jest članovima konkretne grupe, a prvenstveno se od svakoga ko odluči nastavu da prati prema ovom principu zahteva, da se pridržava onoga što organizator bude odredio. Naime, pravila koja se poštuju prilikom organizacije ove vrste nastave su vrlo stroga, a ona podrazumevaju da se izmene ne mogu vršiti, ukoliko neki polaznik bude to zahtevao.

Međutim, svim osobama kojima iz nekog razloga ne bude takav način organizacije odgovarao, se nudi mogućnost da nastavu pohađaju ili prema pravilima individualne ili poluindividualne. Tu se radi o slobodnom principu sprovođenja časova, tako da pojedinačni polaznik, profesor i koordinator za nastavu zajedno preciziraju kog datuma će nastava početi, kakvom dinamikom će biti sprovedena predavanja i u kojim bi to trebalo terminima da bude.Predviđeno je, isto tako da se na zahtev neke kompanije sprovede edukacija koju bi njeni zaposleni trebalo da pohađaju, a napominjemo da samo korporativni seminar - savladajte osnove projektnog finansiranja, po želji klijenta može održati i na nekoj drugoj lokaciji. Tada je vrlo važno da se ispoštuju aktuelna pravila vezano za sam prostor, a nastava ovog tipa se, uopšteno organizuje vrlo slično kao i ona koju treba da pohađa jedan polaznik ili njih dvoje (individualna ili poluindividualna).

Oostalo je da naglasimo i to da prvo mora da bude izvršena prijava svakog zainteresovanog andidata, da bi on bio informisan o postupku upisa, kome inače mora lično da prisustvuje, te da dostavi i svu dokumentaciju koja je potrebna.

Prijava se može izvršiti ili elektronski ili putem telefona odabranog predstavništva organizatora, a svakako uvek postoji mogućnost da se zainteresovani opredeli za lični dolazak u prostorije konkretne poslovnice. Što se tiče elektronskog prijavljivanja, moramo naglasiti da je obaveza svakoga ko se tako prijavljuje u određeni meil da unese ne samo svoje ime i prezime, te datum rođenja, nego i informacije za kontakt.


Nastavni plan stručne obuke - savladajte osnove projektnog finansiranja

Tačna definicija projekta će biti predstavljena tokom uvodnog predavanja ove edukacije, a odmah nakon toga će predavači ukazati polaznicima na važnost pravilnog finansiranja projekta, te će im biti predočeno i šta tačno uključuje celokupan proces projektnog finansiranja.

Biće, svakako obrađena i tema koja se odnosi na ostale tipove finansiranja, s tim da će specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove projektnog finansiranja svakako ukazati prisutnima i na razliku između tih vrsta finansiranja.

Profesori će, isto tako objasniti polaznicima detaljno koje sve vrste projekata postoje i kako se koja finansira, to jest upoznaće ih sa odrednicom investicionog finansiranja i sa rizicima koje ono nosi. Da bi se uspešno upravljalo finansiranjem različitih vrsta projekata, potrebno je najpre prepoznati te rizike i svesti ih na minimum, tako da će posebna pažnja tokom ove edukacije da bude posvećena upravo toj temi. A tom prilikom će profesori kroz primere iz prakse još jasnije prisutnima staviti do znanja kako se potencijalni rizici mogu prepoznati i šta je neophodno učiniti da bi se oni izbegli, odnosno da bi bili minimalni.

Svakako će biti govora i o kreiranju i tumačenju biznis plana, ali i o sačinjavanju budžeta određenog projekta. Detaljno će polaznicima ovog kursa biti objašnjeno i koji su sve kvantitativni elementi tog plana, a koji su kvalitativni, a iIsto tako će biti reči i o opravdanosti konkretnog projekta i studijama koje se u tom slučaju moraju sprovesti. U tom segmentu će svi koji budu pohađali ovaj kurs imati prilike da nauče i kako se rade različite vrste testova, poput na primer tačke rentabiliteta ili testa koji je vezan za procenu osetljivosti projekta, a kako bi adekvatno taj projekat mogao da bude ocenjen.

Kako osoba koja je zadužena za poslove vođenja i realizacije projekata svakako mora detaljno da bude upoznata i sa svom dokumentacijom koja tom prilikom mora da bude pripremljena, to je predviđeno i da stručna obuka i kurs - savladajte osnove projektnog finansiranja obradi upravo tu temu. Naravno da će polaznicima biti omogućeno da vide kako koji dokument treba da izgleda i šta sve tačno on mora da sadrži, te će im predavači objasniti i koju tačno formu konkretna dokumenta koja spadaju u projektnu dokumentaciju moraju da zadovolje.

Nakon svega navedenog je jasno da će svaki polaznik ovog seminara steći sasvim zadovoljavajući nivo znanja, da će moći da kreira biznis plan i pripremu svu dokumentaciju koja je potrebna da bi bilo sprovedeno projektno finansiranje, te će svakako moći i da samostalno izvrši analizu određenog projekta i da prepozna sve eventualne rizike, ali i da njihov negativan uticaj umanji, koliko god bude bilo u toj situaciji moguće.

Gde i u kojim terminima se seminar - savladajte osnove projektnog finansiranja održava?

Kada bude odlučio da li će nastavu da prati u okviru grupne, individualne ili poluindividualne, polaznik će da dobije informaciju i kada se organizuje konkretna obuka i kurs - savladajte osnove projektnog finansiranja. A nakon što se bude opredelio između mogućnosti da časove prati online ili po klasičnom principu, on će dobiti i informacijue o tome gde će se nastava održati. Dakle, sasvim je jasno da i vreme i mesto održavanja pomenute edukacije isključivo zavisi od pojedinačnog kandidata, to jest od njegove odluke.

Poluindividualna edukacija, koju treba da prati dvoje kandidata se organizuje na potpuno isti način kao i ona nastava koja je namenjena samo jednom polazniku, to jest individualna. Zapravo se radi o vrlo jednostavnom principu, a koji podrazumeva da svaki prijavljeni direktno sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora i sa profesorom, koji će edukaciju da vodi, treba da odredi u kojim terminima će se nastava odvijati, to jest kog datuma tačno će početi i u skladu sa kakvom dinamikom će da bude sprovedena.

A onaj vid edukacije koji bi trebalo da prati više ljudi, tačnije od četvoro do osmoro njih, se održava po sasvim drugačijem principu, a koji je ujedno i prilično zahtevan. Preciznije rečeno, od svakoga ko izvrši prijavu za praćenje tog tipa nastave se primarno zahteva da sačeka kreiranje grupe, to jest prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, a nakon toga i da prihvati sve što zvanično ovlašćeno lice te poslovnice organizatora bude definisalo (termini održavanja, dinamika i datum početka). Zapravo se ništa od toga neće izmeniti ni u onoj situaciji kada neki polaznik bude zvanično zahtevao, ali isključivo zato što pravila u skladu sa kojima se grupna edukacija organizuje, to ne dozvoljavaju.

Specijalizovani seminar - savladajte osnove projektnog finansiranja svakako može da bude organizovan i za zaposlena lica u okviru nekog preduzeća, a princip sprovođenja je tada vrlo jednostavan, budući da klijent i ovlašćeno lice organizatora definišu sve detalje. Potrebno je naglasiti i to da se samo ova vrsta edukacije može sprovesti na nekom drugom mestu, a to se čini isključivo kada konkretna lokacija zadovoljava jasno definisane uslove i kada to pojedinačni klijent zvanično bude zahtevao od organizatora.

Po kom principu se obuka i kurs - savladajte osnove projektnog finansiranja organizuje?

Budući da je tri vida edukacije u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest poluindividualni, individualni i grupni kurs, jasno je i zbog čega se ne može dati jedinstven odgovor na pitanje kako se stručni kurs i obuka organizuje - savladajte osnove projektnog finansiranja. A tome treba dodati i informaciju da se svaki od pomenutih tipova nastave može pohađati na dva načina, to jest da pojedinačni polaznik ima mogućnost da izabere da li će predavanja pratiti na klasičan način (u poslovnicama organizatora) ili će, pak pristupiti pohađanju nastave online.

Svaki će polaznik samostalno, u trenutku upisa izneti stav o tome kako će predavanjima da pristupa, pa će shodno tome i dobiti sve neophodne podatke o principu organizacije odabrane vrste nastave.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - savladajte osnove projektnog finansiranja, podrazumeva se da mora biti kreirana grupa od najmanje 4 polaznika kako bi nastava počela, te organizator predviđa prisustvo maksimalno 8 kandidata tom prilikom. Datum početka tog tipa edukacije definiše zvanično ovlašćeno lice, ali samo one poslovnice u kojoj se dovoljno kandidata bude prijavilo i bude mogla da bude kreirana jedna grupa, s tim da on takođe određuje i u kojim će terminima predavanja da budu održana, ali i kojim tempom, odnosno dinamikom će se to odigrati. Odmah nakon što sve pomenuto bude definisao, ovlašćeni koordinator će, na za to predviđen način da obavesti svakoga ko je prethodno izvršio prijavu, ali će posebno naglasiti da je princip organizacije takav da se izmene niti jednog segmenta ne dozvoljavaju ni u kom slučaju.

Nastava koju treba da pohađa jedan polaznik (individualna) ili njih dvoje (poluindividualna) ne samo da se organizuju na istovetan način, nego se radi o prilično jednostavnom principu organizacije. Tačnije, nadležni profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se taj kandidat prijavljuje, će zajedno sa njim dogovoriti najpre kog datuma će konkretna vrsta nastave da počne, a posle toga će definisati i termine njenog održavanja, ali i tačnu dinamiku.

U skladu sa zahtevima i potrebama neke kompanije za edukacijom zaposlenih, može se organizovati i korporativni seminar - savladajte osnove projektnog finansiranja, a potrebno je naglasiti da ovlašćeni predstavnik institucije klijenta ima potpunu slobodu svaki zahtev koji želi, da iznese organizatoru u tom slučaju. Takođe je dozvoljeno i da navede zahtev za izmenom lokacije na kojoj će predavanja da budu održana, bez obzira da li se radi o prostorijama njegove firme ili nekom drugom mestu, s tim da može biti uveren da će ta njegova želja biti ostvarena, a ukoliko određeni prostor ispunjava uslove koji su jasno definisani i ukoliko je adekvatna procena da bi polaznicima više odgovaralo časove na toj lokaciji da prate. Prilikom dogovora pomenutih osoba važno je da bude precizirano kog datuma će korporativna obuka da počne, odnosno kakvom dinamikom i u kojim terminima će predavanja da budu sprovedena.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - savladajte osnove projektnog finansiranja?

Polaznici koje interesuje da pohađaju poluindividualni ili individualni seminar - savladajte osnove projektnog finansiranja, precizne informacije o trajanju dobijaju prilikom dogovora koji će imati sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora i sa predavačem, uzevši u obzir da se radi o takvom principu organizacije gde oni zajedno preciziraju kako dinamiku održavanja i tačne termine, isto tako i datum početka.

A takav je isti princip zastupljen i kada se organizuje korporativna obuka, ali se ovlašćeno lice u okviru zainteresovane kompanije u tom slučaju o svemu dogovara sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica ove institucije.

Ali zato kada je u pitanju grupni vid edukacije, predstavnik poslovnice u kojoj minimalno četvoro polaznika zvanično izvrši prijavu, to jest u kojoj bude ostvaren uslov za sprovođenje ove edukacije, tada određuje ne samo dinamiku njenog održavanja, nego precizira i termine i datum početka, te obaveštava prijavljene.

Tako i jeste određeno da grupna obuka i kurs - savladajte osnove projektnog finansiranja 4 dana ukupno traje, to jest da se 8 školskih časova nastavnog programa rasporedi upravo tako da članovi jedne grupe imaju nastavu svakoga dana u trajanju od po dva školska časa (90 minuta).

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove projektnog finansiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje